Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Věřím?

Věřím?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek David
Šetření:03. 12. 2012 - 01. 01. 2013
Počet respondentů:280
Počet otázek (max/průměr):54 / 12.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:59,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Co si myslíte o víře v dnešním světě? Je to něco co je už přežitek nebo naopak nezbytná součast života?

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Odpovědi jsou anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena20171,79 %71,79 %  
Muž7928,21 %28,21 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22258,93 %8,93 %  
19238,21 %8,21 %  
20238,21 %8,21 %  
18207,14 %7,14 %  
21186,43 %6,43 %  
23176,07 %6,07 %  
24165,71 %5,71 %  
17145 %5 %  
27124,29 %4,29 %  
28103,57 %3,57 %  
ostatní odpovědi 14
25
16
30
36
43
26
29
34
40
38
44
13
48
32
35
39
47
15
60
42
41
54
61
25.8
45
49
578
33
16.5
111
31
100
55
37
64
10236,43 %36,43 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.33
Minimum:15
Maximum:47
Variační rozpětí:32
Rozptyl:51.05
Směrodatná odchylka:7.14
Medián:22
Modus:22

Graf

3. Věříte v Boha?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 36].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne18164,64 %64,64 %  
Ano9935,36 %35,36 %  

Graf

4. Myslíte si, že jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
věřící6565,66 %23,21 %  
křesťan3434,34 %12,14 %  

Graf

5. Jaký je v tom podle Vás rozdíl?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

,

"Bůh" může být jakýkoliv, ale Ježíš je jen jeden.

chtěla jsem zatrhnout oboje, ale jaksi to nešlo, já jsem i věřící i křesťan(ka), myslím, že takto formulovaná otázka není úplně vhodná, ale je zmatečná....

Jako věřící můžu věřit v cokoliv, jako křesťan věřím v Ježíše Krista.

Jako věřící můžu věřit v různé a více Bohů. Já jako křesťan (člen ČCE) věřím v jednoho Boha a Ježíše Krista.

Jsem obojí. Víra je v cokoliv - v boha/bohy, v pampeliškového krále, prostě víra. Křesťanství je náboženství, víra v Boha, odvíjí se od ní životní styl - chození do kostelů atd..

Kresťan verí v jediného Boha Otca a v Ježiša Krista a veriaci "v niečo"

křesťan dodržuje i určitá pravidla

křesťan je člen církve, věřící si může věřit "po svém" a s církví nemá nic společného

Křesťan je člověk, který prošel křtem.

křesťan je konkrétnější, jako je ještě více konkrétnější, když se napíše praktikující křesťan, to je zase zpřesňující

křesťan je pokřtěný? věřící každý...

křesťan je příslušník konkrétní křesťanské církve, věřící je pojem širší

křesťan je součástí své křesťanské církve, věřící může věřit v cokoli /i neduchoví věci/

Křesťan je ten kdo věří v Ježíše Krista, věřící je ten kdo se zabývá duchem a věří v Boha stvořitele

křesťan je užší pojem, věřící je pojem širší, obecnější

Křesťan patří k určité církvy a náboženské skupině, zatímco obecně věřící může souhlasit s myšlenkami více náboženství a zároveň nemusí souhlasit se vším, co hlásají. Bere víru, jako osobní věc a přemýšlí nad informacemi, které k němu přicházejí. Neřídí se dogmaticky. Vždyť kolik je na světě bytostí tolik je cest poznání.

křesťan se hlásí k nějakému náboženství zatímco věřící věří např. jen v to že nějaký bůh je..?

křesťan věří nejen v Boha, ale v Ježíše Krista, Božího Syna, který na sebe vzal lidskou přirozenost a obětoval se za naši spásu

Křesťan věří v Ježíše a pod. , věřící v cokoli jiného ...

křesťan věří v konkrétního Boha, věřící v nějakou vyšší sílu nebo moc

Křesťana vnímám jako člověka, který se drží víry nastavené církví. Věřící člověk má svou vlastní verzi víry.

Křesťané jsou specifická podmnožina věřících.

křesťané následují Ježíše a řídí se Biblí.

křesťané věří ve Jesuse Krista, jiná náboženství mají svého "představitele"

křesťané věří z rutiny nebo z povinnosti. Věřící věří srdcem.

křesťani věří v jednoho určitého Boha, věřící to nemusí specifikovat

křesťanství je pevně stanovení víra

Křesťanství je jednou z mnoha cest k Bohu. Sama nepociťuji zásadní rozdíl mezi mými pocity k Bohu a mezi pocity, které k Bohu chová muslim.

mám svoji víru

Manipulace ze strany náboženství

Myslím si, že člověk který je křesťan by měl být i věřící. Ale věřící nemusí být vždy křesťan. Křesťan věří Hospodinu, který je hlásán skrze křesťanskou církev.

Ne každý věřící je křesťan.

nedokazi definovat

nechodím do kostela a nejsem takový ten fanatik, věřím, že je něco víc

Nejsem pokřtěný, ale věřím

Není

nevím

Nevím. Napadá mě jen rozdíl v tom, zda se hlásím ke křesťanství a některé jeho církvi, nebo zda se hlásm k jinému náboženství nebo žádnému. Dost mě ta otázka překvapila a přijde mi trošku hloupá.

Nevymezuji se pouze na definici Boha v nám prezentovaném křesťanství. Pojetí, kterému věřím, je více univerzalistické.

Neztotožňuji se s názory ŘKC

nijak "Boha" nedefinuji. Tudíž se neřídím institucemi a pravidly, které by měli být pro křesťany povinné a zavazující.

Pod pojmem věřící si představím pouze to, že dotyčný věří v Boha bez bližšího určení, pojem křesťaň už "zařazení víry" popisuje mnohem přesněji.

podle mě žádný

pokud je člověk věřící,člověk může věřit v cokoliv nebo kohokoliv (v jinou víru,v sebe ...).pokud je křesťan věří v Boha,v to co je napsané v Bibli atd.

Protože jsem Muslim, takže nejsem Křesťan

tak to se přiznám, že si nejsem úplně jistá...ale řekla bych, že věřící znamená, že může věřit různým věcem, kdežto křesťan je vlastně původně slovo Kristovec, tedy odvozeno od Krista:)

Tedy...křesťanských i jiných církví je spousta, ale člověk by měl asi "nosit" pána Ježíše a Boha - pokud je křesťanem ve svém srdci. Ježíšova církev jde vlastně středem všech církví a jsou to lidé, kteří opravdu touží Boha hledat a za ním jít. Mnoho lidí ( a nezáleží na církvi) je "věřící" buďto formálně, nebo z určitého prospěchu, či si chtějí "formovat" Boha podle svého. No a rozdíl mezi vírou obecně (tedy i jakákoli nekřesťanská víra) a křesťanstvím se všemi jeho odnožemi, to by bylo asi i na hodně dlouhou diskusi :o) ....

Ten, kdo je křesťan, nemusí být věřící (ano, dívám se na vás, papežové), a naopak.

těžko budu křesťan, když jsem žid :))))

uvolněnější postoje a názory ohledně víry, nesouhlas s některými názory církevních orgánů, atd.

velký

velky

velký

verici chodi do kostela, krestan ma blizko k bibli a ke krestanskym zakonum, nema blizko k islamu

verici muze verit kdečemu

Verici muze verit v jakoukoliv vyssi moc, krestan veri v jedineho Boha, snazi se zit podle Bible

verim v boha, nevim jestli je to kristus

veríš v niečo a veríš iba v katolícku vieru

Věřící je člověk, který věří a nemusí být pokřtěn, chodit ke zpovědím atd.

Věřící je člověk, který věří v Boha, ale třeba nedodržuje Desatero

Věřící je každý, někdo věří v křesťanského Boha, někdo v Alláha, někdo sám v sebe...

věřící je kdokoliv, kdo v něco věří a nemusí to být křesťanský Bůh. Můžou věřit ve vlastní schopnosti, v Buddhu,...

Věřící je širší pojem, zahrnuje i členy jiných náboženských systémů nebo agnostiky.

Věřící je ten který věří v boha (vyšší sílu nad námi) Křesťan je podle ten, který je ztotožněn i s ostatními názory Křesťanů, na bibli atd

věřící má možnost jiných náboženství a křeťan věří V Boha a Ježíše

věřící mají pouze něco/někoho věří v něj,a le nmaájí o něm jasnou řpedstavu, neumí ho definovat křesťané věří v trojjediného boha, bůh je pro ně ten jedinný a pravý

věřící může být příslušníkem i jiných církví než křesťanských nebo nemusí být členem žádné církve

věřící může věřit i v něco jiného, než křesťan

věřící může věřit v cokoliv

Věřící může věřit v cokoliv, v jakoukoliv entitu, křesťan věří přímo v Boha

věřící může věřit v cokoliv; křesťanství je postaveno především na učení Ježíše Krista

věříci pouze věři, křestan se podle toho i řídi :)

věřící věří v Boha nebo v něco ....ale křesŤan by se měl řídit Bibilí ...věří V Boha a chce ho poslouchat

věřící věří v cokoliv, v energii, přírodu, osud.. křesťan více v Boha a Ježíše apod.

Věřící věří v existenci Boha, křesťan poslouchá pravidla své církve.

věřící věří v jakékoliv ztvárnění boha (božskou energii, universum, božské světlo, boha v sobě samém), křesťané věří v trojici boží, pannu marii

Věřící věří v něco nadpřirozeného, v nějakou vyšší energii.Křestan má Boha.

věřící vs. křesťan Křesťanství neuznávám, protože pokud ve Vatikánu obměňují desatero, potom nevěřím v Boha ale v papeže? Křesťané potřebují chodit do kostela, já ne.

Věřím v Alláha, jsem muslimka.

Věřím v Boha, ale nejsem názorově ucelen pod jakoukoliv církev nebo druh vyznání.

věřím v něco. ani nevím, jestli se to dá nazvat bůh - prostě věřím že někde existuje nějaká energie, která nás přesahuje, věřím v posmrtný život a v to, že má člověk něco jako duši, ale rozhodně se neřadím ke křesťanství, ani k jinému pošahanému náboženství :-). věřící je podle mě každý člověk - i ten kdo věří že po smrti už dál nic není přece v něco věří

Věřím, že je něco vyššího (něco jako Bůh), ale nechodím do kostela, je to moje vlastní víra, neudržuju nějaká speciální pravidla

Věřit mohu v cokoliv..... křesťani, věří v boha..

věřit může i někdo jiný třeba žid, muslim, hinduista, záleží v koho věřící věří, co uznává

Věřit v Boha může i člověk nepatřící do církve

víra a náboženství je jako nebe a dudy

víra neznamená náboženství

víra v něco vyššího X hlášení se k církvi

Záleží v co věřím. Věřící je někdo, kdo věří v něco nekonkrétního. Křesťan věří v Boha.

Znamená to, že souhlasím se specifickými názory křesťanské víry, navštěvuji bohuslužby atd...

žádný

6. Jste členem nějaké církve? Které?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Apoštolská církevotázka č. 7, Armáda spásyotázka č. 8, Bratrská jednota baptistůotázka č. 9, Církev adventistů sedmého dneotázka č. 10, Církev bratrskáotázka č. 11, Českobratrská církev evangelickáotázka č. 12, Církev Československá husitskáotázka č. 13, Slezská církev evangelická a. v.otázka č. 14, Církev Řeckokatolickáotázka č. 15, Evangelická církev a. v.otázka č. 16, Evangelická církev metodistickáotázka č. 17, Jednota bratrskáotázka č. 18, Křesťanské sboryotázka č. 19, Křesťanská společenstvíotázka č. 20, Luterská evangelická církev a. v.otázka č. 21, Římskokatolická církevotázka č. 22, Starokatolická církevotázka č. 23, ICFotázka č. 24, jináotázka č. 25, nechodím do žádné církve, nepotřebuji jiotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechodím do žádné církve, nepotřebuji ji5151,52 %18,21 %  
Římskokatolická církev2424,24 %8,57 %  
jiná66,06 %2,14 %  
Slezská církev evangelická a. v.44,04 %1,43 %  
Českobratrská církev evangelická33,03 %1,07 %  
Církev adventistů sedmého dne33,03 %1,07 %  
Evangelická církev a. v.22,02 %0,71 %  
Církev Řeckokatolická22,02 %0,71 %  
Církev bratrská11,01 %0,36 %  
Křesťanská společenství11,01 %0,36 %  
Křesťanské sbory11,01 %0,36 %  
Církev Československá husitská11,01 %0,36 %  

Graf

7. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (AC)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

8. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (AS)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

9. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (BJB)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

10. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (CASD)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne133,33 %0,36 %  
Ano133,33 %0,36 %  
Spíše ano133,33 %0,36 %  

Graf

11. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (CB)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1100 %0,36 %  

Graf

12. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (ČCE)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2100 %0,71 %  

Graf

13. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (CČH)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1100 %0,36 %  

Graf

14. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (SCEAV)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3100 %1,07 %  

Graf

15. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (ŘECKAT)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano150 %0,36 %  
Spíše ne150 %0,36 %  

Graf

16. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (ECAV)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2100 %0,71 %  

Graf

17. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (ECM)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

18. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (JB)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

19. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (KSB)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1100 %0,36 %  

Graf

20. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (KSP)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1100 %0,36 %  

Graf

21. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (LECAV)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

22. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (ŘÍMKAT)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1252,17 %4,29 %  
Spíše ano1043,48 %3,57 %  
Spíše ne14,35 %0,36 %  

Graf

23. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (STKAT)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

24. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (ICF)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

25. Která jiná církev?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svědek Jehovův116,67 %0,36 %  
Islám116,67 %0,36 %  
svědkové jehovovi116,67 %0,36 %  
Uvedla jsem odpověď jiná, protože jsem sice z dřívějška zapsaná jako členka ECM, ale od doby svého přestěhování do jiného města se účastním bohoslužeb v luterské církvi (CEAV). 116,67 %0,36 %  
Pravoslavná116,67 %0,36 %  
nekřesťanská116,67 %0,36 %  

Graf

26. Jste spokojený/á s tímto společenstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6100 %2,14 %  

Graf

27. Proč si myslíte, že nepotřebujete církev?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Bohovi na žádné církvi nezáleží, žádnou nepreferuje ani nezatracuje. Takže stačí věřit.

bojím se manipulace, nedokážu přijmout to, co se mi nadiktuje

bůh je v každém z nás

bůh musí být v srdci ne v církvi...

Bůh nemá žádné náboženství. Církve mi nevadí, ale já mylsím, že sama dokáži rozhodnout o tom, co je správné a žít náboženským životem se dá i bez toho. Spíš nevím, co bych odpověděla na otázku "Proč člověk potřebuje církev?"...

buh neni cirkev je kolem nas a cirkev dava rezim buh uplnou svobodu. cirkev zneuziva ke svemu prospechu bozi vuli a nadheru lasky a svobody.

Byl jsem součástí dvou církví a zajímal se i o jiné druhy, přestože jsem v žádné z nich nenalézal to co jsem hledal, tj. pravdu. Vadí mi dogmata. Bůh dal člověku rozum a cit aby poznal pravdu. Žádný člověk (ani kněz) nemá monopol na pravdu. Apokryfy a nejnovější studie badatelů mě přesvědčili, že ani Bible nemusí být pravdivá. I přesto věřím, že stojí za to ji číst a to opakovaně,protože tam může být ukryto mnoho pravdy. K pravdě se může člověk přiblížit jen zkušenostmi a moudrostí. Církev se mnohokrát ukázala spíše jako politická organizace než ta, která má zájem o duše svých oveček.

cirkev a vira v boha neni jedno a to same. verit v boha mohu i bez cirkve.cirkev je dilem cloveka, buh s tim nema co delat

Církev má určitá pravidla, která mohou omezovat...je lepší věřit sám/s přáteli.

Církev se nechvá podle toho, jak by se chovat měla.

Církve vnímám jako nástroj k centralizování moci lidem, kteří toho umí využít. Církev dle mého názoru není organizace fungující na principech, které deklaruje. A to žádná.

Dokáži si najít zdroje informací jiným způsobem. Podle mě jsou církve zdegenerované a neplní zcela své poslání (přinášet lidem naději, morálku a spojovat lidi podobně smýšlející). Jde jim o moc a peníze a manipulují lidi nesmyslnými dogmaty. Také jsou nepružné, drží se stále stejného učení, které určitě mohlo dojít již k určitým změnám. Beru to z pohledu církve jako instituce. Ne každý její člen je stejný a mnoho z nich dělá dobrou a prospěšnou práci.

Dokážu věřit i bez ní

doteď to bez ní fungovalo

je to organizace - víra je něco jiného

ma svou vnitřni viru

Má víra neodpovídá přesně jedné konkrétní nauce, vybírám si dle svého uvážení části nauky více církví a systémů.

mám svou víru a nepotřebuju ji vymezovat za pomocí nějaké instituce, která všem ráda káže jak je to správně

Mám vlastní náboženství, nesnáším být součástí organizovaných skupin.

Mám vlastní názory na víru a upřednostňuji vlastní poznávání duchovna.

Myslím že k víře si stačím sama, každý musí začít sám od sebe. církev nam muze hodne pomoct, ale začít musíme sami

na víru není potřeba církve

Nedospěl jsem k tomu

nemám peníze

Nemám potřebu být vedena božími zástupci

nemám potřebu účastnit se rituálů

nepotřebuji prostředníky

Nepotřebuji, aby mi někdo říkal co je správné a co ne. Sám o tom dokážu rozhodnout.

nepotřebuju její pravidla

Neuznávám ji.

nevěřím na boha, ale na vyšší Entitu, která nemá nic společnýho s žádnou církví...

Neztotožňuji se s jejich názory

pochopit bibli mě naučil v dětském věku můj farář; modlit se za druhé mohu ve svém soukromí....

pokud věřím, tak věřím srdce, žádnou instituci k tomu nepotřebuji

Potřebuji Boha, ne církev.

Proč si myslíte, že bych ji měla potřebovat?

prostě to nepotřebuji

Protože mi nemuže říct nic, co bych potřebovala, už jsem navštívila nékolik církví a nic mi to nikdy nedalo.

protože poslední dobou vidím hlavně církevní nesnášenlivost vůči dalším církvím

Protože se dá věřit i bez nich.

Protože víra vychází ze srdce každého přímo k Bohu, není potřeba prostředníků a dalších lidí, aby si lidé v sobě uchovali a pěstovali víru

Protože zvládám život i jinými prostředky.

stačí mi moje vlastní víra, některé církve mi připadají jako manipulace

svoboda

Víra je osobní záležitostí.

Víra je pro mě velice osobní věc, nemám potřebu ji sdílet s někým. A už vůbec ne s něčím organizovaným jako je církev.

Víra může existovat bez církve. Církev nemůže existovat bez víry. Víc netřeba říkat.

vystačím si

Vystačím si sám

Zatím jsem nenašla takovou, která by mi vyhovovala svými názory a přesvědčeními.

Zvldnu věři i bez ní

28. Co je na vaší víře nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
morální hodnoty3232,32 %11,43 %  
každodenní život s živým Bohem2828,28 %10 %  
láska k bližnímu1515,15 %5,36 %  
život v morálně nezkaženém společenství33,03 %1,07 %  
znalost Božích pravd a zákonů22,02 %0,71 %  
Láska22,02 %0,71 %  
jiný11,01 %0,36 %  
Upřímný vztah a lásku s Bohem11,01 %0,36 %  
vše .... Láska k Bohu a vděčnost mu11,01 %0,36 %  
Pozitivní myšlění 11,01 %0,36 %  
každodenní život s živým Bohem+láska k bližnímu11,01 %0,36 %  
Vše, protože Islám je pravda ;)11,01 %0,36 %  
nejdůležitější je každodenní život s živým Bohem, ale řekla bych, že láska k bližnímu je taky hodně důležitá;) vlastně dle mě přímý důsledek lásky Boha k nám je naše láska k Bohu a bližním:)11,01 %0,36 %  
Chápání uspořádání světa11,01 %0,36 %  
Milovat druhé a umět si vážit života11,01 %0,36 %  
sebepoznání11,01 %0,36 %  
morální hodnoty, láska11,01 %0,36 %  
vyciťování hlubší části své existence a láska k bližnímu11,01 %0,36 %  
víra11,01 %0,36 %  
morálka, znalost, láska, život s bohem11,01 %0,36 %  
každodenní život s živým Bohem a láska k bližnímu11,01 %0,36 %  
láska k Bohu, protože Bůh je vše11,01 %0,36 %  
pravda a dobrá vůle11,01 %0,36 %  

Graf

29. Kým je pro Vás Ježíš Kristus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zachránce, který dobrovolně podstoupil smrt za očištění mých hříchůotázka č. 31, historická osoba, která byla průkopníkem mnoha revolučních myšlenekotázka č. 32, jenom obyčejný člověkotázka č. 33, jiná odpověďotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zachránce, který dobrovolně podstoupil smrt za očištění mých hříchů4444,44 %15,71 %  
historická osoba, která byla průkopníkem mnoha revolučních myšlenek3131,31 %11,07 %  
jiná odpověď1616,16 %5,71 %  
jenom obyčejný člověk66,06 %2,14 %  
člověk22,02 %0,71 %  

Graf

30. kým?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Bohem, obětí i láskou a radostí, oporou, když všichni selžou, pravdou, rádcem..

Byla to žijící osvícená osoba (podobně jako Buddha), přinášející lidem učení a pravdu. Svým obětováním smyl mnoho hříchů tehdejší doby, ale i nyní nad zemí drží ochranou ruku. Jeho hlavním přínosem bylo učení lásky.

Bytostí, která svým životem realizovala Pravdu.

Duše, která se snažila přivést lidi zpět k duchovnímu životu. Hodně vyspělá duše, dá se říct, že to byl jeden z Mistrů.

energií

historická osoba, která chtěla lidem ukázat lásku

jeden z duchovních vůdců

Jedním z Proroků Islámu

Ježíš je vykupitel, historická osoba, syn Boží, naděje

ježíš kristus byl vyjímečná osoba, která se láskou rozdala všem lidem na světě. Je pro mě ztělesněním čisté lásky a víry

nejsem jsi úplně jistá

Někým, kdo je se mnou teď a tady. On mně má rád, On se za mě obětoval. Ten,, který mi ukazuje cestu, kdo mě drží za ruku, ikdyž je to těžké.

neměla jsem potřebu ho nikam zařazovat

nevím, nebyla jsem u toho

reklama na Boha

Seslaný syn od Boha, který přišel učit lidi

31. Přijal/a jste jeho oběť? Modlil/a jste se za očištění od hříchu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2761,36 %9,64 %  
spíše souhlasím1329,55 %4,64 %  
nevím36,82 %1,07 %  
spíše nesouhlasím12,27 %0,36 %  

Graf

32. Jakých myšlenek například?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

člověk má právo na svou víru...

Důkaz milování svých nepřátel, síla vůle a víry, všeobjímající láska a moudrost, zdůrazněná síla meditace (odchod do pouště po smrti Jana Křtitele)

Každou chvíli nacházím nějaké další

každý z nás najde v sobě boha , jsme si rovni

konkrétně nevím

křesťanství/ nového náboženství

Láska i ke svému nepříteli

Láska k bližnímu

láska, pravda, odpuštění

lásky

lidé jsou si rovni

miluj bližního svého

morálka a způsob života

morálnější způsob života

Myšlenek nenásilí, šíření tolerance a jeho slovy "lásky". Vyzdvihnutí nadhledu nad světem a morálních hodnot postavených nad běžnými pudovými instinkty.

Náboženské reforma - touha oslabit vliv vysokých kněží, oslabit důraz na dodržování praktických nařízení Tóry.

např. pomoc bližnímu (ač to zní jednoduše, málokdo si uvědomuje jak důležité to je)

Nebát se bojovat za své přesvědčení, nikdo není dokonalý, s vírou se nemá handlovat, lze doufat v odpuštění, existuje vnitřní řád

Nechápu

nn

nutnosti napravit zkazeny svet, napravit moralku lidi

obětavosti

odpusteni, vlastni priklad, soucit, ...

Podle mné ovládal hypnózu meditace a podobně, byl velmi inteligentí na svoji dobu.

posmrtný život..

Silných morálních hodnot jako je láska k bližnímu svému atp.

určitých, stále platných morálních zásad

utrpení (sebeobětování) za druhé atd.

zákon zvratného působení (všechno se nám jednou vrátí), posel láska a míru mezi lidmi ...

33. Proč byl Ježíš jenom člověk, když o sobě sám říká že je Boží syn?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

káždý člověk je bůh

Moc hulil chlapec. Obyčejný člověk, manipulátor a svině.

Ono se to snad vylučuje?

Protože jeho některé zázraky se dají dokázat vědecky.

to se nevylučuje, byl to Boží syn jako každý jiný člověk

To se zeptejte křesťana.

Všichni jsme stejné podstaty.

34. Myslíte si, že jste znovuzrozeným křesťanem? Skutečně žijete svůj život s Ježíšem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2026,67 %7,14 %  
spíše souhlasím1925,33 %6,79 %  
nesouhlasím1621,33 %5,71 %  
souhlasím1216 %4,29 %  
spíše nesouhlasím810,67 %2,86 %  

Graf

35. Díky čemu/komu jste uvěřil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...tedy úvodem, nejsem přímo členem této církve, ale chodím tam dlouhodobě jako host. Berou mne, jako že k ním patřím a já je také tak beru, ale nesouhlasím s úplně vším, jak je to zde vykládáno. Díky čemu jsem - obecně- uvěřil?? Pokud by podle nekompromisních materialistů neexistovalo žádné "duchovno", k čemu by vlastně byl jakýkoli vývoj obecně? Myslet si, že není nic, co by nás "přesahovalo" mi připadá ukrutně naduté a chudé. Víra dává myslím smysl života a vše ostatní jako je kariéra, materiální hodnoty atd. se v životě nakonec vždy ukáže jako strašně pomíjivé..

babičce

babičce a sobě

babička, ale věřím jinak než ona

Boží zázrak je dost široký pojem, ale jestli ho lze chápat i trochu volněji, pak jsem jich zažil již opravdu hodně.

Byla jsem tak vychovaná

byla jsem vychována ve věřící rodině a v dospělosti jsem se sama pro víru rozhodla, udělala jsem zkušenost s živým Bohem

Bývalý přítel, Ukrajinec, mě přivedl na pravoslavnou víru.

četba literatury /M.O.Vácha, Collins, Dinesh D´Souza, T.Halík aj.,/, Bible

četba duchoví literatury, debaty s kamarády

díky babičce

díky baptistům, se kterými jsem se seznámila, určitě na mě na začátku mého osobního života s Bohem mělo vliv společenství s nimi...

Díky Bohu

Díky Bohu, to On sám mě našel :)

Díky církvi, kam jsem chodila jako dítě, a kde nám již tehdy v dětském programu vysvětlili podstatu evangelia.

Diky lidem kolem me za pomoci hodne premysleni a zazitku

díky male knizecce s pribehem o Jezisi

diky mamince

díky několika zajímavým dokumentům, knihám a svojí představivosti

Díky pocitu lásky ve mně

díky poznání života, život bez víry je jako život zvířete, ne člověka

díky příbuzným

Díky přítelkyni

díky rodičům, učitelům

Díky rodině

díky sama sobě

Díky sama sobě (taky díky mým rodičům)

Díky sobě samému a díky mému vývoji v oblasti chápaní světa.

díky svému faráři, intuici, skutkům...

Díky tomu že jsem

díky zamyšlení, svému okolí

díky životní zkušenosti

dlouhy proces rozmysleni, ruzni lide, knihy, pisne, vlastni premysleni

jsem takhle vychovávána už od malička,takže nevím čím,ale prostě věřím

jsem vychovávaná v pravdě od malička...vidím jak nás Bůh dokonale stvořil...vidím jeho sliby.

klkl

l

Mé hledání bylo dlouhé, pomohly mi knížky, rozhovory s lidmi, Bůh sám.

Mno, to bylo takové složitější;) Od mala mě rodiče vodili do společenství věřících...ale samozřejmě bylo na mě, jestli se rozhodnu pro Ježíše nebo ne... ale určitě na mě mělo v tom vliv, že jsem viděla život mých rodičů, rodiny, věřících přátel:) Ale v konečném důsledku jsem za to vděčná Bohu:)

Moje rodina je věřící.

na dětském táboře

na dětském táboře díky lekci pro děti

na základě poznání Bible a uvedení jejích zásad do života.

Nejsem křesťanka, "neuvěřila" jsem v něco, prostě vnímám svět a cítím, že je ještě vnitřní energický řád pod povrchem všeho hmotného, a ten se řídí principy rovnováhy sil

netuším. prostě to tak je

nevim

nevím

nevím, myslím, že to nejde vysvětlit

nikomu nevěřím, jenom sám sobě :)

osobní zkušenost

poznanim a ucenim zivotnich situaci

pretože mi Boh stále pomáhaq

Prostě věřím, nedokážu si vybavit, kdy jsem věřit začala a ani proč

Rodiče

Rodiče mě k tomu vedli. Navíc...přihodilo se nám pár věcí, které jsme jakoby zázrakem přežili....

rodiče-otec + vlastní přesvědčení

Rodičům

Rodiny, velký podíl má na to mamka a sbor v kostele...

Sama, zčásti pod vlivem četby (světské), zčásti pod vlivem logiky - předpoklad něčeho vyššího než je člověk je pro mě rozumová záležitost.

Sobě

V dětství díky rodičům, v dospělosti díky vlastnímu poznání Boha, vlivu přátel...

Vďaka každej minúte, ktorú dostávam od Boha ako dar pre seba a pre všetkých ľudí. Stačí si len otvoriť oči a človek zistí, že všetko krásne okolo musel niekto stvoriť, posvätiť.

verim jen castecne,verim v existenci cehosi nad nami.

věřím proto, že nad námi musí bdít nějaká vyšší síla, která určuje naše životy

Věřím v lásku a přišla jsem na to nějak sama. Resp. život mně to naučil.

vlastní zkušenost

vnitřní zkušenost

Výchova - babička, maminka.

výchová rodičů

Vždy jsem věřila a cítila jsem, že je to správné. Nikdo mě k tomu nevedl.

zájem o filozofii a náboženství

život :)) přes životní zkušenosti se moje pozornost přesouvala z okolí spíše do nitra, z pomíjivých věcí spíše na něco, co je stálé

životní zkušenosti

životní zkušenosti a vliv manželky

36. Je něco v co věříte? co?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5932,96 %21,07 %  
v sebe116,15 %3,93 %  
Karma42,23 %1,43 %  
osud31,68 %1,07 %  
vyšší moc21,12 %0,71 %  
Ano21,12 %0,71 %  
v anděly10,56 %0,36 %  
v prirodu, jej zákony, poriadok10,56 %0,36 %  
věřím že nejsme ve vesmíru sami10,56 %0,36 %  
časoprostorové kontinuum10,56 %0,36 %  
věřím10,56 %0,36 %  
v sebe, v druhé lidi10,56 %0,36 %  
své anděly10,56 %0,36 %  
sám v sebe10,56 %0,36 %  
sama sebe10,56 %0,36 %  
"vyšší dobro" v lidech, v to, že můžeme být lepší (jako druh)10,56 %0,36 %  
v lepší budoucnost lidstva bez válek, násilí, hladu10,56 %0,36 %  
Jsme jen hmota spolu s ostatní hmotou ve vesmíru, a tu hmotu muselo něco stvořit.10,56 %0,36 %  
Pravda a Láska10,56 %0,36 %  
ve spravedlnost10,56 %0,36 %  
V logiku10,56 %0,36 %  
nevím co to je, ale věřím10,56 %0,36 %  
ano, věří v něco10,56 %0,36 %  
v mého Boha10,56 %0,36 %  
víra v sebe samu10,56 %0,36 %  
svoboda, etika, racionalita10,56 %0,36 %  
V evoluční teorii, kvantovou a newtonovskou fyziku, které nepopisují náš svět zcela a lepší to nebude.10,56 %0,36 %  
každý v něco věří, ale těžko se to popisuje10,56 %0,36 %  
Matka příroda10,56 %0,36 %  
věřím že něco existuje a vše má svůj důvod10,56 %0,36 %  
vyšší síla, univerzum10,56 %0,36 %  
v člověka a v jiné světy10,56 %0,36 %  
Věda10,56 %0,36 %  
věřím v sebe, že možná něco v životě dokážu. to co dělám je pouze pod mojí kontrolou10,56 %0,36 %  
vyssi moc nebo inteligenci10,56 %0,36 %  
v lásku a samu sebe10,56 %0,36 %  
ze duse preziva, posmrtni zivot10,56 %0,36 %  
v sílu10,56 %0,36 %  
Asi na něco jo, ale nedokážu to popsat ale Bůh to rozhodně není10,56 %0,36 %  
je toho víc10,56 %0,36 %  
v sebe a ve své blízké, a tak trochu že všichni mají v sobě nějaký ždibec dobra10,56 %0,36 %  
ve vyšší sílu, bytost10,56 %0,36 %  
v alternativní reality, duši 10,56 %0,36 %  
ano, v NĚCO, ale Bůh to není10,56 %0,36 %  
v přírodu, v sebe10,56 %0,36 %  
už jen v sebe10,56 %0,36 %  
v "Něco"10,56 %0,36 %  
v "něco" (vyšší moc, ale ne jeden konkrétní bůh)10,56 %0,36 %  
-10,56 %0,36 %  
v dobro10,56 %0,36 %  
Ve vlastní osobu, co chci dokázat, to dokážu!10,56 %0,36 %  
v dobré konce10,56 %0,36 %  
něco10,56 %0,36 %  
Zákony fyziky10,56 %0,36 %  
presne nevim, nejak buh aai bude ale nic ze znamich vir10,56 %0,36 %  
v sebe, lásku, přírodu, život10,56 %0,36 %  
neumím popsat10,56 %0,36 %  
V honění10,56 %0,36 %  
v dobrou budoucnost10,56 %0,36 %  
vesmír10,56 %0,36 %  
osud, náhodu10,56 %0,36 %  
v sebe sama10,56 %0,36 %  
Vesmír, mimozemštané, Osud10,56 %0,36 %  
Věřím v neumírání.10,56 %0,36 %  
osud?10,56 %0,36 %  
prostě něco, co je nad námi 10,56 %0,36 %  
Dá se věřit v spoustu věcí, ale jak můžu věřit v něco, co nikdo nikdy neviděl, nikdo s ním nemluvit, nikdy pro lidstvo nic neudělal10,56 %0,36 %  
v koloběh životam, ispiraci beru z budhismu, od pohanů a indianských civilizací10,56 %0,36 %  
v rovnováhu10,56 %0,36 %  
v osud10,56 %0,36 %  
reinkarnace, nadpřirozené jevy10,56 %0,36 %  
Věřím ve vše, o čem je důkaz.10,56 %0,36 %  
ve vlastní psychiku a v autosugesci10,56 %0,36 %  
Tao10,56 %0,36 %  
Osud.10,56 %0,36 %  
Spravedlnost10,56 %0,36 %  
Nevím10,56 %0,36 %  
v duševní sílu člověka, v přírodu10,56 %0,36 %  
přírodní zákony10,56 %0,36 %  
Verim v Spagetove Monstrum a 10,56 %0,36 %  
nejsem si jistá10,56 %0,36 %  
lidská hloupost10,56 %0,36 %  
fyzikální zákony10,56 %0,36 %  
Věřím v to, že dobro nakonec vždy zvítězí.10,56 %0,36 %  
neco. cokoli v cele galaxii. nic neni nahoda10,56 %0,36 %  
neco, nevim co to je, ale nema to nic spolecne s cirkvy10,56 %0,36 %  
na zázraky10,56 %0,36 %  
asi ne10,56 %0,36 %  
Nevím, nedokážu přesně popsat. Možná nějaká neprsonifikovaná forma vyšší síly...10,56 %0,36 %  
Ve schopnost a slušnost lidí10,56 %0,36 %  
Smrt10,56 %0,36 %  
v lidskou hloupost10,56 %0,36 %  
ve svedomi10,56 %0,36 %  
sebe10,56 %0,36 %  
v něco co je nad náma.. bůh, andělé, naši blízcí10,56 %0,36 %  
v andeli10,56 %0,36 %  
jsem agnostik10,56 %0,36 %  
sobě10,56 %0,36 %  
"nadpřirozené" bytosti10,56 %0,36 %  
Flying Spaghetti Monster10,56 %0,36 %  
v přírodu, ve vesmír, ve vyšší sílu10,56 %0,36 %  
nekonečný vesmír10,56 %0,36 %  
nerada se touto otázkou zabývám10,56 %0,36 %  
Nevěřím v Boha, jako takového, ale věřím, že Bůh je nad vším a Anděl Stážný bdí nad náma.10,56 %0,36 %  

Graf

37. Co vám brání ve víře v Boha?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [stav dnešní církveotázka č. 40, víra v Boha je prožitekotázka č. 41, je mnoho jiných, zajímavějších náboženství kterým lze věřitotázka č. 42, nevíraotázka č. 39, nedostatek důkazů Boží existenceotázka č. 43, věřím v Boha, jen ho vnímám v trochu jiné formě. Skrze přírodu, lidi, ...otázka č. 44, jiný důvodotázka č. 38].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevíra5731,49 %20,36 %  
nedostatek důkazů Boží existence4022,1 %14,29 %  
jiný důvod3519,34 %12,5 %  
věřím v Boha, jen ho vnímám v trochu jiné formě. Skrze přírodu, lidi, ...2513,81 %8,93 %  
stav dnešní církve147,73 %5 %  
víra v Boha je prožitek63,31 %2,14 %  
je mnoho jiných, zajímavějších náboženství kterým lze věřit42,21 %1,43 %  

Graf

38. Jaký důvod?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

..:-)

Bůh neexistuje, tak v něj nemohu věřit, je to jen lidský výmysl

Celý koncept jednoho "všemocného" mi prostě nevoní. Je to velmi zjednodušující pohled na to, co je kolem nás - protože je vše velmi složité. Nepotřebuji mít jednoho stvořitele, který vše stvořil; tím se mi nevysvětluje spoustu otázek.

ceý je to hloupost, náboženství je jen způsob masového ovládání lidí

Já fakt nevím, nedokážu takhle odpovědět, možná by to bylo na knihu. Někdy přemýšlím nad světem a vesmírem a vzniku toho všeho, jindy na to nemám ani pomyšlení

Je to kombinace mnoha důvodů

Jebat kněze

Jsem agnostik.

Klam

Myslím si, že to lidé vymysleli aby se mohlo s lidmi manipulovat, aby byly poslušnější, nebo když měli problém aby měli naději. Nevěřím, že existuje bůh.

Myslím, že je to špatně položená otázka. "co brání".. o tom to přece není, prostě mám jiný názor a církev mi připadá pouze jako skupina lidí, kteří zneužívají věřící, aby získali co nejvíce peněz.. a taková víra mě prostě neláká.. je jednoduché svádět něco na někoho, koho nemůžeme dokázat a proto k tomu spousta lidí inklinuje, mně připadá víra v boha pouze jako útěk z reality

na dlouho

náboženství je největší zlo

Náboženství je opium lidstva. Netvrdím, že člověk je sto vše v životě pochopit a obsáhnout svým rozumem, netvrdím, že není vůbec možné, aby někde v něčem, co si nedovedeme vysvětlit ani představit, existovalo něco, co je obecně různými náboženstvími světa vykládáno jako "b(B)ůh(ové)", byť i jen v té nejliberálnější podobě. Tato thesis však nevede k tomu, aby ovlivňovala můj život.

nemám potřebu skrývat svou zodpovědnost za svůj život

nesnáším křesťanství

Nevěřím v Boha jako takového, věřím v to, že každý člověk na této zemi má svého Boha v sobě samém. My jsme tvůrci svého života, my jsme ti, co jsou zodpovědní za svůj život.

Nezajima mne

nikdy jsem v Boha neverila, nevim proc bych mela a nechapu jak mohla cirkev prozit v tehle pobobe az do soucasnosti

Pokud Bůh nebo jakákoli vyšší moc existuje, rozhodně nepotřebuje instituce vytvořené člověkem.

Problém snad ani není v nedostatku důkazů - i kdyby jich bylo hodně, tak jim neuvěřím. Prostě každý psychicky zdravý a zralý člověk, který tomu přemýšlení o tom dá alespoň půl hodinky, nemůže nikdy uvěřit v něco takového. Svět je exaktní, logický a neexistují žádné záhady - ty jsou pouze v hlavách omezených lidí. Pokud tedy berete Boha jako myšlenku a nástroj ovládání mnoha lidí, pak existuje, ale pro rozumného spokojeného člověka je zcela bezcenný.

prostě pocit

Přijde mi to jako blbost. Určitě je tu něco,co je nad námi,ale ne v této podobě.

Přírodní vědy, jejich úplná absence, rozhodování o potratech, jistý statut sekty,...

racionální uvažování

samotna podstata teto osoby

skoro všechny předchozí dohromady a ještě některé další

Věěřím ve 2 lidi,díky kterým chci změnit svůj život.

Věřím v jiného Boha než křesťanského.

věřím v to nač si mohu sáhnout

Věřím ve věci, které se dají zdůvodnit a ověřit.

Více dohromady, pro mě není dostatek důkazů Boží existence, navíc je spousta zajímavějších náboženství, které lze vyznávat. Taky mi vadí církev a Bible, značně nesouhlasím s některými postoji, které káže (kupříkladu mě neskutečně naštvalo, když jsem četla pasáž, ve které je jasně napsáno, že křesťanské náboženství odsuzuje homosexualitu).

Víra v boha je obyčejné vydírání. Pokud nebudeš věřit jdeš do pekla pokud jo jdeš do nebe. Chovám se k ostatním dobře a konám "dobro", protože chci ne kvůli tomu abych za to dostal nějakou odměnu. A to nepočítám to, že kvůli náboženství je většina válek a extrémně zabrzdily technický vývoj.

žádný neexistuje

žádný není

39. Co by se muselo stát abyste začal/a věřit v Boha?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

??

Aby se dobrým lidem to dobré vrátilo, aby nebyly války či jiné katastrofy.

Abych ho viděl.

ani za zlatý prase bych nezačala :D

b

důkaz

důkaz

Důkaz o existenci.

hv

Jakýkoliv " bůh" je jen obyčejný výmysl lidí za účelem manipulace. V boha nevěřím a věřit ani nemůžu, protože to považuju za nesmysl.

Musel by mě osobně navštívit Kristus

Musel by mi zaklepat u dveří osobně a udělat pár zázraků

musel by se mi teď ukázat a pěkně mi vičinit, což se neděje

musel bych ho potkat osobně

musel bych ho vidět nebo zažít něco, co by mi jeho přítomnost potvrdilo

musel bych zblbnout

Musela bych ho osobně potkat. Takže bych uvěřila v jeho existenci, ale nestala bych se jeho následovnicí.

musela bych s ním mít duchovní zkušenost

musela bych se o jeho existenci přesvědčit

Mylsím si, že jsem agnostik...takže asi by se nemuselo stát nic.

Nějaký fakt zázrak?

nějaký zázrak

Nenapadá mě nic...

netuším

Netuším, asi nic.

neviem, momentálne mojim presvedčením nič nepohne

Nevím

nevim

nevim

Nevím, jestli je to vůbec možné. Pokud by se objevili nějaké nezpochybnitelné důkazy, že Bůh opravdu existuje, asi bych jeho existenci uznala. (tj. věřila bych že je) Ale nezačala bych v něj věřit v tom smyslu, že bych se k němu začala modlit, chodit do kostela a podobně. Bylo by to ode mě stejně jen prospěchářské rozhodnutí, kdybych to udělala. Věřím, že pokud existuje nějaká síla nad námi, která nás soudí za naše činy po smrti, tak nesoudí, zda v něco věříme nebo v co věříme , ale co jsme za život udělali dobrého či špatného a to s vírou nemá nic společného. Nevíra z nás nedělá špatného člověka, stejně jako víra z nás neudělá dobrého.

nezačala bych věřit

nic

Nic

nic

nic

nic

Nic by mě nepřimělo...

Nic, naprosto nic mě nemůže přesvědčit k tomu, abych věřila v Boha.

nic, nechci věřit, chci vědět

nic, nikdy bych nevěřil takovým lžím

nic, to není otázka nějaké příhody

Nikdy bych nevěřila

opravdu velké neštěstí v rodině (ale nejsem si jistá), možná nic

prokazatelný zázrak podložený důkazy

přesvědčivý důkaz jeho existence a jeho zásahu - nejlépe jeho příchod mezi lidi

sel by se mnou na pivo

transplantace mozku

VĚROHODNÝ a nevyvratitelný důkaz Boží existence.

vidět ho

víra je dar, a toho se mi zatím nedostalo

zazit bozi sok

zázrak

zázrak

zázrak

zázrak.

změnit se od základú múj život

zřejmě bych se musela narodit v jiné době nebo v jiné zemi, prostě vyrůst ve světě, kde je víra v boha přirozenou, obvyklou záležitostí, se kterou lidé žijí od útlého dětského věku a přijímají ji jako samozřejmost. Když vyrostete v ateické společnosti, těžko ve dvaceti, třiceti letech věku vstanete ráno z postele s myšlenkou "věřím"

40. Jak by měla podle Vás církev vypadat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Církev má za sebou hodně špatno minulost, v jejím jméně se zabíjelo, dnes není schopná se přizpůsobit trendu mladých lidí.

hlavně by neměla rozkrádat majetek státu

Jako přátelské společenství lidí, co mají rádi boha, nebojí se bavit o tom, co je podle nich správné a co ne, nevyhrožuje se peklem za jiný názor a nenutí se k celibátu (pak se kněží třeba vybíjejí na dětech)...a ne že poučují úplně všechny, hromadí peníze a ta hierarchie je taky podivná...před bohem jsou si pak stejně všichni rovni, ne? :)

Křesťanská církev by měla prohlásit, že bible je jen nejúspěšnější beletrie všech dob. Nikdo nemá právo lidem diktovat jak se májí chovat, natož 2000 let stará knížka.

měla by být skromná a jít příkladem

Měly by být nehamižná, ne jako ta dnešní, která by si chtěla pozemky, a přitom není schopna ani opravit své kostely.

neměla by být založena na materiálních hodnotách (např. peníze!, majetek- budovy, pozemky,..)

netahat jen z lidí peníze a nestrašit je nesmyslným ďáblem a dělat z lidí idioty věčným omlouváním se a litováním věcí, které jim činí radost a dělají je v tak krátkém a pomíjivém životě šťastnými

netuším

Netuším.

nevím

pravý opak dnešní církve. všechny peníze rozdat a nesnažit se furt jen rozkrádat a tahat peníze i z nejchudších. a začít myslet hlavou, ne zadkem.

tak jak kaze tak by sme mela i chovat... prodejme vatikan a nakrmime celej svet!

uplne jinak nez v minulosti i dnes

41. V dnešní době nedokáže Bůh modernímu člověku už nic nabídnout.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím750 %2,5 %  
souhlasím428,57 %1,43 %  
spíše nesouhlasím214,29 %0,71 %  
nevím17,14 %0,36 %  

Graf

42. Jaké náboženství například?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Buddhismus

Budhismus

Budhismus.

taoismus, zen-buddhismus, případně i něco z neopohanství

43. Co je přesvědčivý důkaz?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-kdyby exaktní vědy jeho existenci prokázaly - kdybych ho viděla

apokalypsa 2012

Asi žádný takový není.

Boží čin v moderní době

Důkaz ověřitelný v laboratorních vědeckých podmínkách.

fotka

foto, video, osobní setkání...

fyzická existence

hmatatelná věc

Hmatatelný, prokazatelný

hmotný důkaz

jeho samotná existence

kdyby Bůh existoval, nedopustil by, aby lidstvo zkazilo vše, co kolem sebe má

kdyby se ukázal?

když se ukáže.. opravdový zázrak..

moci ho vidět

musela bych ho vidět na vlastní oči a musel by dokázat že je bůh

Myslím na to, že se stane nějaký zázrak a on se opravdu stane nebo kdyby mi Bůh zaklepal na dveře, já otevřela a on, že je teda tady. To bych pak věřila.

něco osobního, ne nějaké povídání dávno mrtvých lidí

něco prokázaného, víc než fámy a domněnky

nedostatečné důkazy o Bohu

nemám nejmenší představu, jak by měl vypada přesvědčivý důkaz boží existence, ale na základě toho, jak je Bůh obvykle charakterizován, nevěřím, že by mohl existovat důkaz pro tak rozporuplnou bytost (/jev/entitu... ať už je Bůh cokoliv)

Není žádný...

nevím

Nevím,ale myslím že takový neexistuje. Bůh je jen něco co si lidé vymysleli když nevěděli proč se dějí určité pochody v přírodě atd.

Nevysvětlitelný úkaz? Možná zázrak dalo by se říci, často jsou ale věci, které pouze mnozí z nás neumějí vysvětlit to ovšem neznamená, že to nelze. S pokrokem vědy je nalézt takový důkaz velmi obtížné.

nic

nič je to somarina pre deti a ludi zo stredoveku nechapem ako nejaky normalny clovek moze verit nieco take ako Boh a dalsie bludy

Oči jsou přesnější svědkové než uši

Osobní setkání, očitá svědectví

Pozůstatky Ježíše.

právě, že nic :D

vidět ho na vlastní oči

Žádný. Bůh zkrátka neexistuje.

že ho uvidím.

že za mnou přijde a pozdraví mne

44. Jakým jiným způsobem Ho vnímáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

ani nevím

Co člověk chce může dokázat, má to v sobě a záleží jen na něm. Lidé jsou si sami sobě Bohem.

denodenním kontaktem s lidmi, prostřednictvím svého života a života druhých, věřím zákonu o odplatě, v dobro v člověku

ho...

jako blízkého přítele

Jako bytost, která stála u zrodu všeho co známe a je součástí vesmíru a nás všech.

Jako lásku mezi lidmi

jako rovnováhu, energii něco všudy přítomného, co můžeme ovlivnit, ale záleží jen na nás

jako určitý pozorovatelný princip fungování světa

jako vesmír, všehomír, prostupuje vším

jako že je někde v nebi ale nevidíme ho.

Je ve všem, jako příroda, je všude kolem, lze ho vnímat úplně v čemkoli kolem sebe. Nejde ho vnímat tak, jak to vyžaduje náboženství, které vychází z Bible, to nekoresponduje s tím, jak to cítím.

jjinak

ne HO. neverim v to, ze existuje jedna osoba, ktera vsechno ridi, prikazuje a zakazuje lidem neco delat. spis verim ve vseobecnou soudruznost lidi a treba i zvirat, ze je vsechno propojene, ze nic nekonci a nevznika, v silu myslenky... atd

někdo se tam nahoře hodně dobře směje a baví

nepopsatelné

nepotřebuji desatero přikázání k tomu, abych se chovala morálně. pokavaď bych měla selhat, je nade mnou MUJ BUH!!

nevim

Osud, Láska, přírodní zákony

prostě je

Součást vesmíru, něco, co stvořilo všechnu tu hmotu včetně nás.

To se nedá popsat v několika větách. Denně vidíme zlovůli padlých Andělů a pak přijde událost, které se říká osud. Kdo vedl, jak říkají věřící, v těchto momentech ruku Boží?

v něco co se nedá slovy popsat. Občas se stane něco, co musí mít původ v něčem nadpřirozeném

vnímám ho jako energii, která je všude kolem nás

45. Slyšel/a jste někdy od někoho o Ježíši a jeho dobrovolné smrti na kříži za očištění všech lidských hříchů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 46, Neotázka č. 49, Spíše anootázka č. 46, Spíše neotázka č. 49].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14570,73 %51,79 %  
Spíše ano2813,66 %10 %  
Ne2110,24 %7,5 %  
Spíše ne115,37 %3,93 %  

Graf

46. Rozumíte tomu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 47, Neotázka č. 49].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12169,94 %43,21 %  
Ne5230,06 %18,57 %  

Graf

47. Jak tomu rozumíte, co to pro Vás znamená?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

?

beru to jako něco, čemu věří určitá skupina obyvatel. pro mě to význam nemá.

Bylo to jeho posláním. Kdyby se jeho učením probudilo více lidí z tehdejšího způsobu života, nebylo by to nutné. Tím, že žili nadále stejně hrozila zlomová událost, kterou svým obětováním odvrátil.

člověk by neměl žít jenom sám za sebe

dalsia kktina v knihe povesti a mytov s nazvom biblia a ako pre nas udajne zomrel ked stale "zije" v tom vymyslenom nebi ?

dávné báje,jak si tehdy lidé vykládali svět

Habaďůra. Ježíš věděl do čeho jde, tak jaké obětování? Co naše oběti, aniž víme do čeho jdeme.

Ikdyž jsem jakkoliv hříšná, tak on mi odpouští, když toho lituji. Rozumím tomu tak, že má rád každého a každého z nás chce zachránit, aby mohl být s Ním. Že nás vykoupil pro nebeské království - nebe. My si už nebe nemusíme zasloužit! To co děláme pro Hospodina, je jen odpovědí na jeho záchranu.

jde o příběh - obětování se pro druhé - má vést ke vděčnosti a požadovanému altruistickému chování

je to jen interpretace, nikdo skutečně neví co se přesně stalo, bible je taky jen subjektivní výpověď

Je to nesmyslný blábol, který nikdo nemůže potvrdit, prostě pohádka

je to pitomost

je to příběh, který je podle mne smyšlený

je to snaha vytvořit umělou frustraci věřících, kteří se respektive cítí vinni smrtí Ježíše, kterou byly vykoupení - resp. citové vydírání

Jehošua Ha Nocri, Ježíš z Nazaretu, byl zcela normální Žid, rabín, jakých bylo v této době, tedy v letech 3,760 - 3,800 židovského letopočtu, byl nespočet, k tomu stačí si přečíst Talmud (konec konců, je přeložen i do Němčiny!). Měl vlastní filosofii, kritisoval společenské nešváry (on vyvolený národ, světe div se, je měl a má také), a jako kolem každého rabína, byla kolem něj soustředěna spousta posluchačů a žáků. Až do doby, kdy sáhnul mocným na peníze, když vyhnal kupce z chrámu v Jerusalemě. To jej stálo život. Byl odsouzen podle římského práva a římským způsobem (ukřižováním) popraven. Nesmysly, jež jsou kol jeho odsouzení popsány v těch čtyřech z desítek evangelií, jež jsou považována za "svaté", že například Sanhedrin zasedal v noci (Sanhedrin, podle platného židovského práva nesmí zasedat v noci), že nebyli všichni ze Sanhedrinu pro jeho vinu (podle platného židovského práva by musel býti osvobozen), a že nad ním vydali rozsudek smrti za rouhání (což je vyslovování Božího jména, do dnes je to v judaismu smrtelný hřích, v hebrejštině je psáno boží jméno ekvivalentem JHVH, u nějž jsou dole písmena EOA, z čehož dnešní pošukové z nejmenované náboženské společnosti čtou "JEHOVA(H)". Ve skutečnosti ona písemna EOA slouží k čtení ekvivalentu "E(A)donai", nikoli k doslovnému spojování, tedy, doslovným čtením písmen JHVH v hebrejštině dopustil by se Žid rouhání, neboť by vyslovil Boží jméno, což bylo hrdelním zločinem, za který by byl v předřímských dobách ukamenován), ovšem nikde v oněch "evangeliích" se nepraví, že by Boží jméno vyslovoval, a konečně, že nad ním vydali rozsudek smrti a předali jej k výkonu římské spravedlnosti. Kdo zná alespoň povšechně římské dějiny, ví, že v té době neměli Židé žádnou hrdelní pravomoc, že za zločiny proti náboženství nešlo de iure ukládat tresty smrti, a již vůbec nebylo možné, aby oni vydali rozsudek ve věci náboženské a římská jurisikce jej vykonala. Římská říše vládla, řečeno dnešními slovy, v tomto směru centralisticky a náboženské delikty prostě neřešila, jediným možným trestem tak byla například exkomunikace z církve. Židovské právo, navíc, nepřipouští ipso facto, aby byla persona popravena jiným než předepsaným způsobem, mezi kteréž ukřižování v žádném případě nepatří. Prostě snůška nesmyslů. No, možná to naznačoval již Jehošua sám, možná to, těsně po jeho smrti, vytáhnul na světlo některý z jeho žáků, totiž tvrzení, že byl (je) mesiáš (myslím, že by to mohlo být klidně i od Petra). A tak vznikla zvláštní skupinka Židů, kteří dodržovali všechna ustanovení židovského náboženství, včetně chrámových obětí, košérnosti stravy, rituální očisty etc. s tím, že když byl svátek Pesah, sešli se, navzájem si omyli nohy, pojedli maces a vypili víno a vzpomínali, že žil nějaký Jehošua, že zemřel, a že to byl mesiáš. Až do doby, kdy se do jejich přízně vetřel Pavel z Tarsu. Obratný to politik zjistil, že ono "duševní" mesiášství oněch pár starých bláznů, lze využít ku vzniku silného politického hnutí. A tak došlo k tomu, co dnes činí křesťanství tak diametrálně odlišným od judaismu: přijímání gojů bez nutnosti konverse k judaismu, bez nutnosti jejich obřízky, bez nutnosti dodržovat košérnost stravy, rituální očistu etc. A vzniklo nové náboženství, křesťanství. Jenže, problém vznikl, až se křesťanství stalo oficiálním a jediným náboženstvím Římské říše. Jak k tomu došlo není ani podstatné, není ani podstatné, že to bylo z čistě politických důvodů, avšak, tato skutečnost vedla k zániku Římské říše. Římané nechávali vždy podrobený národům jistou dávku samostatnosti v rámci centralisovaného řízení, jež v sobě vždy čítala respektování jejich náboženství. Pro Řím bylo podstatné, aby pracovali, platili daně a byli hmotně spokojení. Pak se nebouřili proti římské porobě. Jistě, občas se našel nějaký vyšinutý sadistický císař, jež chtěl, aby se mu klaněli všichni jako bohovi, avšak tyto drobné výjimky pravidlo utvrzují. Nyní začali Římané vnucovat nevybíravým způsobem nové náboženství VŠEM, což, samozřejmě, oslabená říše nemohla ustát. Rozpadla se. Takže, nikoli Ježíši, ale křesťanství vděčíme za vznik nejhoršího období v dějinách, a to středověku. Středověk byl Post Apo kulturou, prostě něčím, jako kdyby dnes během sto let zanikla veškerá dosud užívaná technika. Silnice zarostly, vodovody popraskaly, lékařství zaniklo, všechno zničili. A proč vlastně? Protože kázali absolutní blbosti. Pro nové "věřící" nebyl ani problém s jedním bohem (to je, popravdě, každému srdečně jedno), ale s přijmutím blbostí, jako že nesmím prcat co vidím, že mám milovat své nepřátele a s kecy o pokoře. Samozřejmě, ona proklamovaná pokora vždy chyběla a chybí právě křesťanům, no výsledky nesmyslné prudérnosti a zcela protismyslných nařízení je naše společnost zatížena dodnes.

ještě nemám jasno

jezis se obetoval pro lid. byl to hrdina

Ježíš na sebe vzal všechny hříchy lidí, aby očistil lidstvo, pro mě to znamená pozérství

Ježíš se mohl snadno vyhnout smrti, ale snažil se svým utrpením a obětováním se vykoupit lidstvo.

Ježíš se obětoval pro lid.

Ježíš se obětoval pro nás, za naše hříchy

Ježíš se obětoval za zkažené lidstvo tím, že se v podstatě dobrovolně nechal zabít. A kvůli jeho oběti by se lidé měli chovat hezky, aby to nebylo zbytečné. - ve stručnosti

Ježíš zemřel za naše hříchy, aby nám usnadnil cestu k Bohu. Neznamená to pro mne nic, nejsem si vědoma žádných hříchů vůči Bohu.

Každá víra potřebuje svého mesiaše, díky kterému se můžeme všichni, věřící i nevěřící, obracet k Bohu.

myslím si že je to nesmysl, anebo byl ten Ježíš psychicky nemocný

Myslím si, že Ježíš byl spíš filosof a humanista, než Boží syn. Beru ho jako symbol sebeobětování pro ostatní; něco jako velký čin, který by měl probudit něco v ostatních. Mno, ale moc mu to nevyšlo - stačí se podívat, co se za posledních 2000 let dělo a myslím, že by se to Ježíšovi nelíbilo. Zejm. pak jak církev (zejm. katolická, myslím tím ted instituci) se projevovala a projevuje.

mytologický příběh, jeden z mnoha

Nejsem věřící, tudíž i když si myslím, že Ježíš byl historickou postavou, nevěřím, že byl synem Božím.

nesouhlasím

nevěřím tomu, že se něco takového stalo

Nevěřím v to. Bible není historický spis, což dokazuje spousta historických nepřesností a chyb.

Nevěřím že se něco takového stalo

neznamená to nic, jen starý historky, je to na stejné úrovni jako jakákoliv jiná mytologie

neznamena to pro mne nic.....

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic to promna neznamena ;)

nic, je to pohádka jako každá jiná

nic, možná pravdivý základ, ale nabalené nepravdy

Nic, mýtus. V případě, že se něco takového opravdu stalo (což nepopírám - ovšem bez toho čarování a dalších zkrášlení pohádky), tak jedna skupina fanatiků zabila blázna, který vedl jinou skupinu fanatiků.

Obětoval se pro dobro ostatních.

obětoval se za lid

Obětoval se za mé hříchy, tudíž mohu hřešit jak chci

obětoval se; nevím

Obětování kvůli ostatním.

obětování se

obetovani se pro ostatni, zbytecnost

on se obětoval za naše hříchy

podle mě je odpuštění nejdůležitější věc každého, protože tím se rozbíjejí kameny nenávisti, zloby a naštvání v srdcích a vzkvétá láska. Tak to dělal i Ježíš Kristus

Poetický příběh plný zrady a dobrodružství.

pohádka pro ovečky

Pro mě je to jen "zajímavé povídání".

prokázal své dobro tak, že se obětoval pro ostatní

Prostě je to člověk, který se obětoval pro lidstvo a proto v něj lidé věří, protože si myslí, že nad nimí má ochranou ruku, když se za ně obětoval

Psychická nemoc!

Rozumím obsahu. Samotná událost pro mě nic neznamená. Ale bylo zajímavé o tom přemýšlet.

Rozumím tomu co se mu stalo, ale nic to pro mě neznamená, jestli existuje tak musel hodně trpět.

rozumím tomu tak, že Ježíš byl zřejmě historická osobnost, náboženský reformátor, který byl popraven

Rozumím tomu, i jak to křesťané vykládají, ale nevěřím tomu. Myslím si, že spousta věcí okolo jeho smrti není pravda.

Schopnost sebeobětování, nadřadit (nejen) cizý potřeby nad své vlastní. Je to krásná vlastnost, kterou prokazují (někteří a není jich zrovna moc, spíš mizivé procento) lidé denně. Tzn. žádná přednost kterou má bůh či jeho syn.

Slyšela jsem mnohokrát, že "Ježíš se za nás obětoval, aby nás spasil a odčinil naše hříchy." Jelikož jsem ateista, nic moc to pro mě neznamená, ale ta myšlenka se mi nelibí a nesouhlasím s ní. Je ovšem dost možné, že ji chápu nějak špatně.

Smyšlený příběh šikovně využitý k manipulaci s lidmi

Snažil se přinést oběť za nás hříšníky, ovšem myslím si, že to bylo zcela zbytečné.. Nikdo nedokáže změnit své okolí. Jediné, co dokážeme, je změnit sami sebe. A to Ježíš nějak opomněl.

spíše to beru jako fakt, který církev prezentuje, pro mě to žádný význam nemá

spojení Boha s lidmi

Symbolický biblický příběh. Velké morální poselství, které ale nemá s nadpřirozenem nic společného.

ukázání cesty

Umím číst a rozumím pohádkám a pověstem, jejich obsahu a sdělení, tak jak jsou napsané.

V lidské povaze je touha po svatém, po spasení, které bude pokud možno úplné a bezpracné - něco jako "zabijme toho člověka, protože je lepší, než my, a pak ho obdivujme, že za své názory dokázal zemřít". Nekritický obdiv... Ježíš ho lidem dal.

věřil v lidi, ale to se pěkně spletl. důvěřoval svým nástupcům a jestli někde leží v hrobě tak rotuje.

vmh

vůbec nic to pro mě neznamená

Vykoupení jednoho za lid.

vykoupil naše hříchy, obětoval se za nás, zemřel...pro mne to nic neznamená v náboženském smyslu slova

Znamená to pro mě důkaz toho, že křesťanský Bůh má velmi primitivní pojetí hodnot, etiky, spravedlnosti a práva, stejně tak jako psychologie člověka, že víra v něj jako v dokonalou nebo alespoň v tomto směru "nadřazenou" bytost je neslučitelná se smýšlením moderního člověka... respektive měla by být, ale není.

Znamená to pro mě tolik, jako např. pohádky a Staré řecké báje a pověsti. Možná se to z části zakládá na pravdě, možná je to zcela vymyšlené. Nevím, nebyla jsem tam, neviděla jsem to, ale i tak jsem si jistá, že se původní události (pokud nějaké byly) rozhodně udály bez různých božstev, nadpřirozených věcí a činů a mluvících zvířátek.

Znamená to, že jsme byli zbaveni hříchů a můžeme tedy žít tak jak chceme.

Znamená to, že křesťané věří v to, že jejich hříchy jsou zaplaceny krví. Jako cena za hříchy, které spáchali a ještě spáchají, a tudíž je vlastně jedno jestli je páchají či ne.

Že Ježíš zemřel, aby smyl hříchy lidí, kteří se od vyhnání z ráje jako hříšní rodí. Neznamená to pro mě nic - jen výmysl.

že nás navždy vykoupil z hříchu, co bude svět světem a člověk člověkem.. zachránil nás před zlem, ale jak s tím naložíme my? to se uvidí..

že se jeden člověk obětoval pro všechny ostatní

že víc znamená dát než brát

48. Myslíte si, že zemřel i za Vás?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6049,59 %21,43 %  
nevím1310,74 %4,64 %  
Ano1310,74 %4,64 %  
spíše ano75,79 %2,5 %  
nejsem hříšný/á54,13 %1,79 %  
spíše ne32,48 %1,07 %  
takhle se dotazníky nedělají, čiší z tebe jedostranné zaujetí a snaha ukázat lidem, že kdo není fanatik, ten nevěří. ale budiž: jsem hříšný, ale nezemřel za mě. nestojím za to, aby za mne někdo - kdokoliv - umíral.10,83 %0,36 %  
v toto přenášení zodpovědnosti nevěřím, tudíž ne.10,83 %0,36 %  
Jak jsem psala výše, některé události kolem jeho smrti nejsou pravdivé10,83 %0,36 %  
je to pohádka10,83 %0,36 %  
Podle křesťanské víry ano. Ve skutečnosti samozřejmě ne, ale když hypoteticky připustíme, že ano, tak bych byla velmi rozzlobená, protože bych nechtěla, aby za mě kdokoliv položil život, navíc bez mého vědomí.10,83 %0,36 %  
viz. předchozí otázka, nikdo neví jak to bylo, jestli vůbec někdo takový byl10,83 %0,36 %  
za moji duši ano10,83 %0,36 %  
Doufám, že ne. Nechci, aby někdo trpěl za věci, co jsem udělala já.10,83 %0,36 %  
nežil10,83 %0,36 %  
rozhodně ne 10,83 %0,36 %  
myslím, že zemřel za věřící, já věřící nejsem10,83 %0,36 %  
vzpamatujte se lidi!10,83 %0,36 %  
nejsem křesťan, ale nevylučuji to10,83 %0,36 %  
Za nikoho nezemřel, zemřel proto, že sáhnul bohatým na prachy. Jako další miliony lidí v historii lidstva.10,83 %0,36 %  
ja tomu neverim ze nekto takovej byl a ze zemrel at uz zakohokoli10,83 %0,36 %  
Já bych řekl, že i kdyby to byla pravda, tak si na kříži neříkal "Pro Tondu z budoucnosti zemřu, ale pro Vaška z budoucnosti nee, ten bude zlý." :))10,83 %0,36 %  
to klidne mohl, ale ja ho za to rozhodne nebudu uctivat10,83 %0,36 %  
za mě? nezemřel před téměř 2 000 lety? Jak mohl zemřít za mě?10,83 %0,36 %  
nevěřím v autenticitu tohoto příběhu10,83 %0,36 %  
Jsem rozpolcen, ne-li rozporů plný. Jinak Ano.10,83 %0,36 %  

Graf

49. Co je podle Vás hřích?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

v

-

?

Celá lidská populace je hřích pro tuto zemi.

cokoliv co ublizi nevinne.osobe.ci s zvireti..

čin, který pramení ze slabosti či nejistoty, dočasné opojení něčím, co nám zdánlivě připomíná radost

čin, o kterém vím, že je špatný (nebo bych měl), ale přesto jsem ho udělal

hřích neexistuje - je to výmysl, také měl sloužit k ovládání lidí, k udržování jejich poslušnosti, držet je ve strachu

Hříchem rozumíme porušení Božích přikázání - v Islámu jsou Velké a Malé hříchy.

Chování dnešní církve a vlády.

Jakákoli věc, jenž se nelíbila tvůrcům bible, hřích jako takový je široký subjektivní pojem, pro určité skupiny lidí není hřích to co pro jiné atp.

jakýmkoliv způsobem škodit ostatním

jednání proti boží vůli, pro mě uměle vytvořený církvemi

krádež, vražda, podvod, vědomé ublížení druhému

lež

Morálně (hodně) špatný skutek

Něco co by se nemělo a člověk (pokud je racionálně myslící) má pak z toho výčitky

neco spatneho

Něco společensky nepřístupného

něco špatného

Něco špatného

něco špatného

Něco špatného, co člověk nemůže vzít zpět a ani jinak si to "vykoupit"(třeba odpustky), ale pouze tím, že se změní a jednat podle svého nejlepší vědomí a svědomí správně, aby to co dělá nemusel označit za hříšné.

Něco, co jiným připadá špatné, amorální apod. Přitom pro jinou část lidí to může být něco naprosto normálního. Je to individuální, proto dělení na hřích a "nehřích" je nesmysl.

Něco, co někomu ubíží

negativní energie, která byla vyslána člověkem ve zlém úmyslu a která se mu také vrátí

nevěra, krádež

nevěra, vražda

nevěra, vražda

Nevěra,zabití,krádež,zradit rodiče..

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic nezákoného

nic takového není

Nic.

Onanie

páchať zlo, t.j. ubližovať druhým ľuďom a zvieratám schválne

platit daně

platit daně v tomto státě

podle toho co slychavam od lidi, hrich je v nabozenstve pojiman jako precin proti urcitemu predpisu chovani. nektere z nich jsou ukazkou jak by se clovek nemal chovat k sobe, ostatnim lidem, onemu spominanemu Bohu, atd. hodne hrichu je pojato i v zakone.

položka ze seznamu 7 smrtelných hříchů

Porušení etiky, morálky

Porušení někým vymyšlených pravidel

pro každého něco jiného

provinění proti desateru

Provinění proti lidským představám a předpisům, které ohrožuje jiné členy lidské společnosti.

Průnik společenského a morálního špatného přesvědčení.

Rozhodovat o někom bez něj, bezdůvodně ublížit či zabít.

skutek neslučující se s morálními normami

šlapat si po štěstí

těch je...

to z čeho mám šptné svědomí

To, co člověk vědomě shledává zavrženíhodným a přesto se toho dopouští.

to, co je dle každého člověka mimo jeho morálku.

Toto slovo pouzivam pouze v uvozovkach a co nejmene, jinak je to podle cirkve nemoralni chovani jedince proti "Bohu".

týrání zvířat

Ublížení jinému člověku, zvířeti, sebevražda, vzdát se vlastního názoru a spousta jiných věcí.

udělat něco ošklivého jinému

Udělat něco, čeho budeme později litovat.

úmyslné zlo páchané na někom jiném

vědomý úmysl rozhodnutí či jednání

vražda

vražda, krádež

Vražda, krádež, bezohlednost.

vražda, lhaní, nevěra

vražda, podvod na blízkých

vražda!

vse co je proti memu presvedceni

vše

vše amorální

vše špatné

všechno lidské

zabít

Zabití

zabití člověka

záměrně působit jiným lidem utrpení

Zločin,Lhaní všechno záporné

zlý skutek (relativní pojem)

Zneuctění čehokoliv

50. Myslíte si, že jste hříšný člověk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 51, Spíše anootázka č. 51, Neotázka č. 52, Spíše neotázka č. 52].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2432 %8,57 %  
Spíše ano2330,67 %8,21 %  
Spíše ne2128 %7,5 %  
Ano79,33 %2,5 %  

Graf

51. Jak se podle vás lze s hříchem vypořádat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

??

1) uvědomit si jej 2) přiznat si jej 3) odčinit a nakonec 4) poučit se z něj

Já se s nimi vypořádám v pohodě, když nevěřím...

Jde-li o něco závažnějšího,přiznat se a tím se "očistit".

Modlitbou

nelze

nepotřebuji se vypořádávat

nevím

Nevím, rozhodně ne, u zpovědi v kostele.

nijak

nijak

nijak

nijak, zapomenout

Odčinit ho něčím správným, pomoci blízkému člověku či člověku, který to momentálně potřebuje

ospravedlnit se, vyrovnat se s tim, odcinit to

Podpora ze strany blízké osoby

Proč se vypořádávat s něčím, co pro mě hřích není? :)

přiznat se k němu

Přiznat si, že jsme zhřešili a snažit se tomu příště vyvarovat

S některými hříchy se nedá vypořádat. Ale jinak stačí odříkání a silná vůle.

sex

těžko v tomto světě

tim ze se mu priste vyhnu

uvědomit si ho, přiznat si ho a odpustit si

V boha nevěřím, takže nějaké to nebe, peklo, očistec neřeším. Otázkou je o jaký hřích se jedná, jelikož je hodnocení hříchu velmi rozsáhlé.

Vymlátit se

Vypovídat,omluvit,zapomenout.

Začít dělat věci správně

zamyslet se nad hříchem

Změnit se.

52. Jako malý/á jste v Boha věřil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 53, Neotázka č. 54, Spíše anootázka č. 53, Spíše neotázka č. 54].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne15856,43 %56,43 %  
Ano5318,93 %18,93 %  
Spíše ano4114,64 %14,64 %  
Spíše ne2810 %10 %  

Graf

53. Proč jste odpadl/a od víry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neodpadl jsem, stále jsem věřící.3941,49 %13,93 %  
Neodpadl jsem, naopak cítím se být více horlivým pro Boha2021,28 %7,14 %  
Nikdo mně v ní nevedl.1010,64 %3,57 %  
protože jsem dospěla, začala o tom přemýšlet, protože některá má přesvědčení jsou v rozporu s vírou v Boha (např. evoluce)11,06 %0,36 %  
nemám důvod věřit11,06 %0,36 %  
neodpadla jsem, Bůh mě přivedl s velkou trpělivostí k přijetí Ježíšovy oběti, i když jisté zkušenosti s vírou jsem měla i dřív, hlavně když mi Bůh ukázal, že je a že vše stvořil11,06 %0,36 %  
dostal jsem rozum11,06 %0,36 %  
nevím11,06 %0,36 %  
Neodpadl jsem, jen jsem našel pravdivé náboženství - Islám11,06 %0,36 %  
nemohl být sex ;D11,06 %0,36 %  
znechutila mě její struktura a hlad po penězích, vždyť na každé mši se vybírá příspěvěk, pokud je mše za "někoho" tak se také vybírá, nestačí že příspěvek dá osoba, jenž chce zařídit mši např po zesnulém otci.11,06 %0,36 %  
Bůh zakazuje práci v sobotu, když jsem byla kvůli tomu roky nezaměstnaná měla jsem stále větší problémy a modlitby nepomáhaly.11,06 %0,36 %  
neodpadla, jen mám jiný pohled11,06 %0,36 %  
pubertalni hledani sebe sama, ted se k vire navracim11,06 %0,36 %  
nemám v pláne odpadnúť11,06 %0,36 %  
neodpadla jsem, jen trochu změnila úhel pohledu11,06 %0,36 %  
Protože to v sobě nemám11,06 %0,36 %  
sem palicak.a ziju si svym.zivotem11,06 %0,36 %  
našla jsem si vlastní víru, ve které se cítím svobodná11,06 %0,36 %  
nenašla jsem v tom smysl11,06 %0,36 %  
dítě nemá vlastní názor, nedokáže pochopit některé věci a je ovlivněno rodiči11,06 %0,36 %  
Prohlédl jsem tu lež.11,06 %0,36 %  
našla jsem si svou vnitřní víru11,06 %0,36 %  
Neodpadl jsem, zjistila jsem, že existuje vysvětlení11,06 %0,36 %  
Ihned jak jsem byla schopná samostatně uvažovat, opravdu jsem uvažovat začala. Nemusela jsem uvažovat moc dlouho.11,06 %0,36 %  
jako malej mne k tomu nutila rodina, ted mam vlastnej rozum a pohled :)11,06 %0,36 %  
zkusenosti11,06 %0,36 %  
v Boha věřím stále stejně11,06 %0,36 %  

Graf

54. Myslíte si, že by to změnilo vaší dnešní víru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8545,7 %30,36 %  
nevím5529,57 %19,64 %  
spíše nesouhlasím2714,52 %9,64 %  
spíše souhlasím136,99 %4,64 %  
souhlasím63,23 %2,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Věříte v Boha?

 • odpověď Ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi křesťan na otázku 4. Myslíte si, že jste:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi věřící na otázku 4. Myslíte si, že jste:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nechodím do žádné církve, nepotřebuji ji na otázku 6. Jste členem nějaké církve? Které?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Římskokatolická církev na otázku 6. Jste členem nějaké církve? Které?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi každodenní život s živým Bohem na otázku 28. Co je na vaší víře nejdůležitější?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi láska k bližnímu na otázku 28. Co je na vaší víře nejdůležitější?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi morální hodnoty na otázku 28. Co je na vaší víře nejdůležitější?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi historická osoba, která byla průkopníkem mnoha revolučních myšlenek na otázku 29. Kým je pro Vás Ježíš Kristus?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiná odpověď na otázku 29. Kým je pro Vás Ježíš Kristus?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zachránce, který dobrovolně podstoupil smrt za očištění mých hříchů na otázku 29. Kým je pro Vás Ježíš Kristus?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 34. Myslíte si, že jste znovuzrozeným křesťanem? Skutečně žijete svůj život s Ježíšem?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 34. Myslíte si, že jste znovuzrozeným křesťanem? Skutečně žijete svůj život s Ježíšem?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 34. Myslíte si, že jste znovuzrozeným křesťanem? Skutečně žijete svůj život s Ježíšem?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 34. Myslíte si, že jste znovuzrozeným křesťanem? Skutečně žijete svůj život s Ježíšem?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neodpadl jsem, naopak cítím se být více horlivým pro Boha na otázku 53. Proč jste odpadl/a od víry?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neodpadl jsem, stále jsem věřící. na otázku 53. Proč jste odpadl/a od víry?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 31. Přijal/a jste jeho oběť? Modlil/a jste se za očištění od hříchu?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 31. Přijal/a jste jeho oběť? Modlil/a jste se za očištění od hříchu?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 22. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (ŘÍMKAT)
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 22. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (ŘÍMKAT)
 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 36. Je něco v co věříte? co?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi v sebe na otázku 36. Je něco v co věříte? co?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiný důvod na otázku 37. Co vám brání ve víře v Boha?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatek důkazů Boží existence na otázku 37. Co vám brání ve víře v Boha?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevíra na otázku 37. Co vám brání ve víře v Boha?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi stav dnešní církve na otázku 37. Co vám brání ve víře v Boha?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi věřím v Boha, jen ho vnímám v trochu jiné formě. Skrze přírodu, lidi, ... na otázku 37. Co vám brání ve víře v Boha?

4. Myslíte si, že jste:

 • odpověď věřící:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nechodím do žádné církve, nepotřebuji ji na otázku 6. Jste členem nějaké církve? Které?

6. Jste členem nějaké církve? Které?

 • odpověď nechodím do žádné církve, nepotřebuji ji:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi historická osoba, která byla průkopníkem mnoha revolučních myšlenek na otázku 29. Kým je pro Vás Ježíš Kristus?
 • odpověď Římskokatolická církev:
  • 11.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 22. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (ŘÍMKAT)
  • 11.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 22. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (ŘÍMKAT)

29. Kým je pro Vás Ježíš Kristus?

 • odpověď zachránce, který dobrovolně podstoupil smrt za očištění mých hříchů:
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 34. Myslíte si, že jste znovuzrozeným křesťanem? Skutečně žijete svůj život s Ježíšem?
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 31. Přijal/a jste jeho oběť? Modlil/a jste se za očištění od hříchu?
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 31. Přijal/a jste jeho oběť? Modlil/a jste se za očištění od hříchu?

31. Přijal/a jste jeho oběť? Modlil/a jste se za očištění od hříchu?

 • odpověď souhlasím:
  • 10.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 34. Myslíte si, že jste znovuzrozeným křesťanem? Skutečně žijete svůj život s Ježíšem?

45. Slyšel/a jste někdy od někoho o Ježíši a jeho dobrovolné smrti na kříži za očištění všech lidských hříchů?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 48. Myslíte si, že zemřel i za Vás?

46. Rozumíte tomu?

 • odpověď Ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 48. Myslíte si, že zemřel i za Vás?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 48. Myslíte si, že zemřel i za Vás?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 48. Myslíte si, že zemřel i za Vás?

52. Jako malý/á jste v Boha věřil/a?

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi v sebe na otázku 36. Je něco v co věříte? co?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 54. Myslíte si, že by to změnilo vaší dnešní víru?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Věk:

3. Věříte v Boha?

4. Myslíte si, že jste:

6. Jste členem nějaké církve? Které?

22. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (ŘÍMKAT)

28. Co je na vaší víře nejdůležitější?

29. Kým je pro Vás Ježíš Kristus?

31. Přijal/a jste jeho oběť? Modlil/a jste se za očištění od hříchu?

34. Myslíte si, že jste znovuzrozeným křesťanem? Skutečně žijete svůj život s Ježíšem?

36. Je něco v co věříte? co?

37. Co vám brání ve víře v Boha?

45. Slyšel/a jste někdy od někoho o Ježíši a jeho dobrovolné smrti na kříži za očištění všech lidských hříchů?

46. Rozumíte tomu?

48. Myslíte si, že zemřel i za Vás?

50. Myslíte si, že jste hříšný člověk?

52. Jako malý/á jste v Boha věřil/a?

53. Proč jste odpadl/a od víry?

54. Myslíte si, že by to změnilo vaší dnešní víru?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Věk:

3. Věříte v Boha?

4. Myslíte si, že jste:

6. Jste členem nějaké církve? Které?

22. Jste spokojený/á s tímto společenstvím? (ŘÍMKAT)

28. Co je na vaší víře nejdůležitější?

29. Kým je pro Vás Ježíš Kristus?

31. Přijal/a jste jeho oběť? Modlil/a jste se za očištění od hříchu?

34. Myslíte si, že jste znovuzrozeným křesťanem? Skutečně žijete svůj život s Ježíšem?

36. Je něco v co věříte? co?

37. Co vám brání ve víře v Boha?

45. Slyšel/a jste někdy od někoho o Ježíši a jeho dobrovolné smrti na kříži za očištění všech lidských hříchů?

46. Rozumíte tomu?

48. Myslíte si, že zemřel i za Vás?

50. Myslíte si, že jste hříšný člověk?

52. Jako malý/á jste v Boha věřil/a?

53. Proč jste odpadl/a od víry?

54. Myslíte si, že by to změnilo vaší dnešní víru?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

David, M.Věřím? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://verim-nebo-ne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.