Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Věříme bio-kvalitě?

Věříme bio-kvalitě?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Došková
Šetření:17. 03. 2015 - 25. 03. 2015
Počet respondentů:184
Počet otázek (max/průměr):8 / 5.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Kupujete produkty s označením bio?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12366,85 %66,85 %  
Ne6133,15 %33,15 %  

Graf

2. Kupujete bio potraviny, přestože nelze vždy přesně určit, zvláště na farmářských trzích apod. jejich původ a zda-li jsou skutečně bio?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy9678,05 %52,17 %  
Ano2117,07 %11,41 %  
Nikdy64,88 %3,26 %  

Graf

3. Myslíte si, že přestože například máslo a mléko s bio původem snadněji podléhá zkáze v důsledku nepasterizace, mělo by se užívat plošně v běžném provozu? (restaurace, mléčné bary, školy)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na zařízení7258,54 %39,13 %  
Ano3830,89 %20,65 %  
Ne1310,57 %7,07 %  

Graf

4. Koupíte si kuře z biofarmy za vyšší cenu přestože jeho gramáž je nižší než u běžně prodávaného kusu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy6452,03 %34,78 %  
Ano4435,77 %23,91 %  
Nikdy1512,2 %8,15 %  

Graf

5. Myslíte si, že úroda která přestože oficiálně nese označení bio kvality, ale nachází se např. v oblasti pravidelných srážek tzv. „kyselých dešťů“ nebo i jiných ekologických problémů, se dá stále považovat za bio?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8569,11 %46,2 %  
Ano3830,89 %20,65 %  

Graf

6. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10484,55 %56,52 %  
Muž1915,45 %10,33 %  

Graf

7. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let3226,02 %17,39 %  
50-60 let2822,76 %15,22 %  
25-40 let2016,26 %10,87 %  
60 a více let1915,45 %10,33 %  
40-50 let1814,63 %9,78 %  
18 a méně let64,88 %3,26 %  

Graf

8. Kolik jste ochotni do koupě bio produktů jednorázově investovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 500 kč6653,66 %35,87 %  
500-1000 kč4738,21 %25,54 %  
1000-2000 kč86,5 %4,35 %  
více jak 2000 kč21,63 %1,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kupujete bio potraviny, přestože nelze vždy přesně určit, zvláště na farmářských trzích apod. jejich původ a zda-li jsou skutečně bio?

 • odpověď Někdy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50-60 let na otázku 7. Jaký je Váš věk?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Myslíte si, že přestože například máslo a mléko s bio původem snadněji podléhá zkáze v důsledku nepasterizace, mělo by se užívat plošně v běžném provozu? (restaurace, mléčné bary, školy)

5. Myslíte si, že úroda která přestože oficiálně nese označení bio kvality, ale nachází se např. v oblasti pravidelných srážek tzv. „kyselých dešťů“ nebo i jiných ekologických problémů, se dá stále považovat za bio?

 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 60 a více let na otázku 7. Jaký je Váš věk?

6. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď Žena:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 60 a více let na otázku 7. Jaký je Váš věk?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50-60 let na otázku 7. Jaký je Váš věk?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Myslíte si, že přestože například máslo a mléko s bio původem snadněji podléhá zkáze v důsledku nepasterizace, mělo by se užívat plošně v běžném provozu? (restaurace, mléčné bary, školy)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Kupujete bio potraviny, přestože nelze vždy přesně určit, zvláště na farmářských trzích apod. jejich původ a zda-li jsou skutečně bio?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kupujete produkty s označením bio?

2. Kupujete bio potraviny, přestože nelze vždy přesně určit, zvláště na farmářských trzích apod. jejich původ a zda-li jsou skutečně bio?

3. Myslíte si, že přestože například máslo a mléko s bio původem snadněji podléhá zkáze v důsledku nepasterizace, mělo by se užívat plošně v běžném provozu? (restaurace, mléčné bary, školy)

4. Koupíte si kuře z biofarmy za vyšší cenu přestože jeho gramáž je nižší než u běžně prodávaného kusu?

5. Myslíte si, že úroda která přestože oficiálně nese označení bio kvality, ale nachází se např. v oblasti pravidelných srážek tzv. „kyselých dešťů“ nebo i jiných ekologických problémů, se dá stále považovat za bio?

6. Jaké je Vaše pohlaví?

7. Jaký je Váš věk?

8. Kolik jste ochotni do koupě bio produktů jednorázově investovat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kupujete produkty s označením bio?

2. Kupujete bio potraviny, přestože nelze vždy přesně určit, zvláště na farmářských trzích apod. jejich původ a zda-li jsou skutečně bio?

3. Myslíte si, že přestože například máslo a mléko s bio původem snadněji podléhá zkáze v důsledku nepasterizace, mělo by se užívat plošně v běžném provozu? (restaurace, mléčné bary, školy)

4. Koupíte si kuře z biofarmy za vyšší cenu přestože jeho gramáž je nižší než u běžně prodávaného kusu?

5. Myslíte si, že úroda která přestože oficiálně nese označení bio kvality, ale nachází se např. v oblasti pravidelných srážek tzv. „kyselých dešťů“ nebo i jiných ekologických problémů, se dá stále považovat za bio?

6. Jaké je Vaše pohlaví?

7. Jaký je Váš věk?

8. Kolik jste ochotni do koupě bio produktů jednorázově investovat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Došková, T.Věříme bio-kvalitě? (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://verime-bio-kvalite.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.