Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Věrohodnost televizních zpravodajství

Věrohodnost televizních zpravodajství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Suda
Šetření:06. 12. 2012 - 14. 12. 2012
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník by měl zmapovat spokojenost obyvatel ČR s věrohodností televizních zpravodajství a také míru dopadu na informovanost obyvatel hlavně ve vztahu ke globálním problémům.

Odpovědi respondentů

1. Manipulují podle vás média s míněním obyvatel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6198,39 %98,39 %  
ne11,61 %1,61 %  

Graf

2. Jak moc důveřujete televizním zpravodajstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1930,65 %30,65 %  
Spíše ne1727,42 %27,42 %  
Nedůveřuji1422,58 %22,58 %  
Nesleduji TV1219,35 %19,35 %  

Graf

3. Jak často jste sledovali televizní zpravodajství cca před 1 rokem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas jsem se podíval(a)2337,1 %37,1 %  
Jednou za dva dny1422,58 %22,58 %  
Pravidelně každý den1016,13 %16,13 %  
Nesledoval(a) jsem812,9 %12,9 %  
Každý týden711,29 %11,29 %  

Graf

4. Jak často sledujete televizní zpravodajství nyní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas se podívám2641,94 %41,94 %  
Nesleduji1625,81 %25,81 %  
Pravidelně každý den812,9 %12,9 %  
Jednou za dva dny69,68 %9,68 %  
Každý týden69,68 %9,68 %  

Graf

5. Jaké z českých hlavních televizních zpravodajství upředňostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Události (ČT)3658,06 %58,06 %  
Televizní noviny (Nova)1117,74 %17,74 %  
Zprávy FTV Prima (Prima)58,06 %8,06 %  
žádné46,45 %6,45 %  
Prima Cool11,61 %1,61 %  
Mix všech11,61 %1,61 %  
nedívám se11,61 %1,61 %  
od všeho trochu11,61 %1,61 %  
Zprávy ČT 2411,61 %1,61 %  
Nesleduji11,61 %1,61 %  

Graf

6. Jaké z českých hlavních televizních zpravodajství je podle vás nejdůvěryhodnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Události (ČT)4572,58 %72,58 %  
žádné69,68 %9,68 %  
Zprávy FTV Prima (Prima)46,45 %6,45 %  
nevím23,23 %3,23 %  
ČT2411,61 %1,61 %  
Lžou všichni stejně, ale každý z jiného důvodu11,61 %1,61 %  
všechny stojí za prd11,61 %1,61 %  
Televizní noviny (Nova)11,61 %1,61 %  
Žádná11,61 %1,61 %  

Graf

7. Myslíte si, že se česká média dostatečně zajímají o události ve světě

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3454,84 %54,84 %  
ano2845,16 %45,16 %  

Graf

8. Ověřujete si informace z televizních zpravodajství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze pokud mě informace zajímá5182,26 %82,26 %  
Nikdy812,9 %12,9 %  
Vždy34,84 %4,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Manipulují podle vás média s míněním obyvatel?

2. Jak moc důveřujete televizním zpravodajstvím?

3. Jak často jste sledovali televizní zpravodajství cca před 1 rokem

4. Jak často sledujete televizní zpravodajství nyní

5. Jaké z českých hlavních televizních zpravodajství upředňostňujete?

6. Jaké z českých hlavních televizních zpravodajství je podle vás nejdůvěryhodnější?

7. Myslíte si, že se česká média dostatečně zajímají o události ve světě

8. Ověřujete si informace z televizních zpravodajství?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Manipulují podle vás média s míněním obyvatel?

2. Jak moc důveřujete televizním zpravodajstvím?

3. Jak často jste sledovali televizní zpravodajství cca před 1 rokem

4. Jak často sledujete televizní zpravodajství nyní

5. Jaké z českých hlavních televizních zpravodajství upředňostňujete?

6. Jaké z českých hlavních televizních zpravodajství je podle vás nejdůvěryhodnější?

7. Myslíte si, že se česká média dostatečně zajímají o události ve světě

8. Ověřujete si informace z televizních zpravodajství?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Suda, J.Věrohodnost televizních zpravodajství (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://verohodnost-televiznich-zpra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.