Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Větrná energie v ČR

Větrná energie v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Lukeš
Šetření:06. 05. 2009 - 27. 05. 2009
Počet respondentů:124
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:28,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku, který si klade za cíl zjistit postoje obyvatel České republiky k větrným elektrárnám. Výsledky budou použity pro mou diplomovou práci. Zajímám se o Vaše obecné názory k této problematice (není tedy nutná hlubší znalost tohoto oboru). Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o problematiku obnovitelných zdrojů energie (OZE)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se zajímám5645,16 %45,16 %  
spíše se nezajímám3629,03 %29,03 %  
velmi se zajímám2217,74 %17,74 %  
nezajímám se 108,06 %8,06 %  

Graf

2. Mezi hlavní OZE patří energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody a biomasa. Seřaďte zmíněné OZE podle Vašeho názoru na jejich vliv na životní a socioekonomické prostředí (ekonomická výhodnost, zábor ploch, vliv na své okolí, vliv na krajinný ráz atd.) (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
energie větru2.9761.604
energie slunečního záření2.3311.254
geotermální energie2.4111.468
energie vody2.3151.119
energie biomasy3.1131.713

Graf

3. Jaký je váš postoj k výstavbě větrných elektráren na území České republiky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5040,32 %40,32 %  
souhlasím3125 %25 %  
spíše nesouhlasím2520,16 %20,16 %  
nesouhlasím129,68 %9,68 %  
nevím64,84 %4,84 %  

Graf

4. Souhlasili byste se stavbou větrných elektráren ve Vašem okolí (cca do 2 km)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Velká větrná elektrárna (prměr vrtule (turbíny) více jak 45 m )otázka č. 6, Střední větrná elektrárna (průměr vrtule (turbíny) 16 - 45 m)otázka č. 6, Malá větrná elektrárna (průměr vrtule (turbíny) do 16 m)otázka č. 6, Nesouhlasiliotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední větrná elektrárna (průměr vrtule (turbíny) 16 - 45 m)3830,65 %30,65 %  
Malá větrná elektrárna (průměr vrtule (turbíny) do 16 m)3225,81 %25,81 %  
Nesouhlasili3125 %25 %  
Velká větrná elektrárna (prměr vrtule (turbíny) více jak 45 m )2318,55 %18,55 %  

Graf

5. Změnil by se Váš názor na stavbu větrných elektráren ve Vašem okolí (obci), kdyby obec či Vy osobně nějakým způsobem přímo profitovali z větrných elektráren (podíl na zisku, nákup akcií VtE, zviditelnění obce atd.)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne1446,67 %11,29 %  
spíše ne723,33 %5,65 %  
spíše ano516,67 %4,03 %  
nevím413,33 %3,23 %  

Graf

6. Jaké jsou podle Vás největší klady větrných elektráren?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekologický provoz7762,1 %62,1 %  
Snížení závislosti na dovážených fosilních palivech (zejména ropy a zemního plynu)5141,13 %41,13 %  
Nízké provozní náklady3225,81 %25,81 %  
Výhodná investice2016,13 %16,13 %  
Rozvoj dané lokality (příliv investic, zaměstnanost, zviditelnění místa)75,65 %5,65 %  
Pro provozovatele: garantované výkupní ceny, dotac10,81 %0,81 %  
moc výhod nevidím10,81 %0,81 %  

Graf

7. Jaké jsou naopak největší nevýhody větrných elektráren?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vliv na krajinný ráz6149,19 %49,19 %  
Jejich nízká roční vytíženost (h/rok – kdy jsou v provozu)4334,68 %34,68 %  
Nekonkurenceschopnost klasickým elektrárnám z ekonomického pohledu (např. uhelným či jaderným)3830,65 %30,65 %  
Hluk3427,42 %27,42 %  
Nespolehlivost dodávek elektřiny2923,39 %23,39 %  
Vliv na migrující ptactvo2217,74 %17,74 %  
odpovědi 4-610,81 %0,81 %  
všechno z výše uvedeného10,81 %0,81 %  
hluk,krajina, ptactvo...10,81 %0,81 %  

Graf

8. Myslíte si, že veřejnost je dostatečně objektivně informována o možnostech využití větrné energie v ČR a o vlivech na krajinu a společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne6955,65 %55,65 %  
určitě ne2217,74 %17,74 %  
nevím1915,32 %15,32 %  
spíše ano1411,29 %11,29 %  

Graf

9. Měli jste někdy možnost sledovat větrné elektrárny v provozu (procházeli jste nedaleko od nich a mohli posoudit jejich hlučnost, zábor plochy či vliv na krajinný ráz atd., v případě že jste je zahlédli pouze z vlaku, auta nebo autobusu zvolte možnost NE)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6653,23 %53,23 %  
ne5846,77 %46,77 %  

Graf

10. Odradily by Vás větrné elektrárny od strávení volného času (výlet, dovolená, atd.) v určité lokalitě nebo by to byl spíše impuls pro Vaší návštěvu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je mi to jedno6048,39 %48,39 %  
Rád bych takové místo navštívil3528,23 %28,23 %  
Odradilo by mne to1814,52 %14,52 %  
Nevím118,87 %8,87 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž6451,61 %51,61 %  
žena6048,39 %48,39 %  

Graf

12. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 299576,61 %76,61 %  
30 – 441713,71 %13,71 %  
45 - 5997,26 %7,26 %  
60 +32,42 %2,42 %  

Graf

13. Dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské, vyšší odborné6149,19 %49,19 %  
Střední s maturitou4133,06 %33,06 %  
Základní – nevyučen108,06 %8,06 %  
Základní – vyučen 75,65 %5,65 %  
Střední bez maturity54,03 %4,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Souhlasili byste se stavbou větrných elektráren ve Vašem okolí (cca do 2 km)?

 • odpověď Nesouhlasili:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 3. Jaký je váš postoj k výstavbě větrných elektráren na území České republiky?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 5. Změnil by se Váš názor na stavbu větrných elektráren ve Vašem okolí (obci), kdyby obec či Vy osobně nějakým způsobem přímo profitovali z větrných elektráren (podíl na zisku, nákup akcií VtE, zviditelnění obce atd.)?

6. Jaké jsou podle Vás největší klady větrných elektráren?

 • odpověď Ekologický provoz:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi energie vody=4 na otázku 2. Mezi hlavní OZE patří energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody a biomasa. Seřaďte zmíněné OZE podle Vašeho názoru na jejich vliv na životní a socioekonomické prostředí (ekonomická výhodnost, zábor ploch, vliv na své okolí, vliv na krajinný ráz atd.) (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

9. Měli jste někdy možnost sledovat větrné elektrárny v provozu (procházeli jste nedaleko od nich a mohli posoudit jejich hlučnost, zábor plochy či vliv na krajinný ráz atd., v případě že jste je zahlédli pouze z vlaku, auta nebo autobusu zvolte možnost NE)?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi energie vody=4 na otázku 2. Mezi hlavní OZE patří energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody a biomasa. Seřaďte zmíněné OZE podle Vašeho názoru na jejich vliv na životní a socioekonomické prostředí (ekonomická výhodnost, zábor ploch, vliv na své okolí, vliv na krajinný ráz atd.) (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)
 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 10. Odradily by Vás větrné elektrárny od strávení volného času (výlet, dovolená, atd.) v určité lokalitě nebo by to byl spíše impuls pro Vaší návštěvu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o problematiku obnovitelných zdrojů energie (OZE)?

2. Mezi hlavní OZE patří energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody a biomasa. Seřaďte zmíněné OZE podle Vašeho názoru na jejich vliv na životní a socioekonomické prostředí (ekonomická výhodnost, zábor ploch, vliv na své okolí, vliv na krajinný ráz atd.) (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

3. Jaký je váš postoj k výstavbě větrných elektráren na území České republiky?

4. Souhlasili byste se stavbou větrných elektráren ve Vašem okolí (cca do 2 km)?

5. Změnil by se Váš názor na stavbu větrných elektráren ve Vašem okolí (obci), kdyby obec či Vy osobně nějakým způsobem přímo profitovali z větrných elektráren (podíl na zisku, nákup akcií VtE, zviditelnění obce atd.)?

6. Jaké jsou podle Vás největší klady větrných elektráren?

7. Jaké jsou naopak největší nevýhody větrných elektráren?

8. Myslíte si, že veřejnost je dostatečně objektivně informována o možnostech využití větrné energie v ČR a o vlivech na krajinu a společnost?

9. Měli jste někdy možnost sledovat větrné elektrárny v provozu (procházeli jste nedaleko od nich a mohli posoudit jejich hlučnost, zábor plochy či vliv na krajinný ráz atd., v případě že jste je zahlédli pouze z vlaku, auta nebo autobusu zvolte možnost NE)?

10. Odradily by Vás větrné elektrárny od strávení volného času (výlet, dovolená, atd.) v určité lokalitě nebo by to byl spíše impuls pro Vaší návštěvu?

11. Pohlaví

12. Kolik je Vám let?

13. Dokončené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o problematiku obnovitelných zdrojů energie (OZE)?

2. Mezi hlavní OZE patří energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody a biomasa. Seřaďte zmíněné OZE podle Vašeho názoru na jejich vliv na životní a socioekonomické prostředí (ekonomická výhodnost, zábor ploch, vliv na své okolí, vliv na krajinný ráz atd.) (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

3. Jaký je váš postoj k výstavbě větrných elektráren na území České republiky?

4. Souhlasili byste se stavbou větrných elektráren ve Vašem okolí (cca do 2 km)?

5. Změnil by se Váš názor na stavbu větrných elektráren ve Vašem okolí (obci), kdyby obec či Vy osobně nějakým způsobem přímo profitovali z větrných elektráren (podíl na zisku, nákup akcií VtE, zviditelnění obce atd.)?

6. Jaké jsou podle Vás největší klady větrných elektráren?

7. Jaké jsou naopak největší nevýhody větrných elektráren?

8. Myslíte si, že veřejnost je dostatečně objektivně informována o možnostech využití větrné energie v ČR a o vlivech na krajinu a společnost?

9. Měli jste někdy možnost sledovat větrné elektrárny v provozu (procházeli jste nedaleko od nich a mohli posoudit jejich hlučnost, zábor plochy či vliv na krajinný ráz atd., v případě že jste je zahlédli pouze z vlaku, auta nebo autobusu zvolte možnost NE)?

10. Odradily by Vás větrné elektrárny od strávení volného času (výlet, dovolená, atd.) v určité lokalitě nebo by to byl spíše impuls pro Vaší návštěvu?

11. Pohlaví

12. Kolik je Vám let?

13. Dokončené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lukeš, P.Větrná energie v ČR (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vetrna-energie-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.