Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vězení nebo veřejné práce?

Vězení nebo veřejné práce?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:tomas kopanica
Šetření:14. 02. 2010 - 21. 02. 2010
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):7 / 7.1
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto velmi krátkého dotazníku je zjištění, jak naše společnost vnímá ukládání alternativních trestů k trestům odnětí svobody. Alternativní trest, třeba v podobě níže dotazovaných obecně prospěšných prací, je soudem uložen v případě, že se pachatel dopustil méně závažného trestného činu- přečinu: krádež, zpronevěra, podvod, lichva, daňové delikty, rvačka a další přečiny, kde je stanovená horní sazba 5 let odnětí svobody.

Dotazník obsahuje 7 otázek a jejich vyplnění netrvá více než 1 minutu.

Předem Vám velmi děkuji za vyplnění tohoto dotazníku a přeji hezký zbytek dne.

Odpovědi respondentů

1. Zaregistrovali jste, že od 1. 1. 2010 je v účinnosti nový trestní zákoník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5275,36 %76,47 %  
ne1724,64 %25 %  

Graf

2. Je Vám známo, že na místo trestu odnětí svobody lze za trestné činy- přečiny ukládat alternativní tresty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4768,12 %69,12 %  
částečně1521,74 %22,06 %  
ne710,14 %10,29 %  

Graf

3. V případě, že byste se kdykoliv a za jakýchkoliv okolností dopustili trestného činu - přečinu, využili byste možnost nechat se soudem odsoudit k trestu obecně prospěšných prací namísto trestu odnětí svobody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano5782,61 %83,82 %  
možná1115,94 %16,18 %  
nevím11,45 %1,47 %  

Graf

4. Myslíte si, že uložení alternativního trestu odsouzenému v podobě trestu obecně prospěšných prací za spáchaný trestný čin - přečin je odpovídajícím trestem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možná3246,38 %47,06 %  
rozhodně ano1826,09 %26,47 %  
spíše ne913,04 %13,24 %  
nevím811,59 %11,76 %  
určitě ne22,9 %2,94 %  

Graf

5. Myslíte si, že má pro odsouzeného trest obecně prospěšných prací nápravný efekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možná3043,48 %44,12 %  
nevím1217,39 %17,65 %  
spíše ne1217,39 %17,65 %  
rozhodně ano811,59 %11,76 %  
určitě ne710,14 %10,29 %  

Graf

6. V rámci nového trestního zákoníku byla snížena horní hranice výměry trestu obecně prospěšných prací z dřívějších 400 hodin na nynějších 300 hodin. Jeví se Vám tato změna jako rozumné řešení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2739,13 %39,71 %  
nevím1826,09 %26,47 %  
určitě ne1724,64 %25 %  
možná68,7 %8,82 %  
rozhodně ano11,45 %1,47 %  

Graf

7. Tento dotazník vyplňujete jako?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5072,46 %73,53 %  
muž1927,54 %27,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zaregistrovali jste, že od 1. 1. 2010 je v účinnosti nový trestní zákoník?

2. Je Vám známo, že na místo trestu odnětí svobody lze za trestné činy- přečiny ukládat alternativní tresty?

3. V případě, že byste se kdykoliv a za jakýchkoliv okolností dopustili trestného činu - přečinu, využili byste možnost nechat se soudem odsoudit k trestu obecně prospěšných prací namísto trestu odnětí svobody?

4. Myslíte si, že uložení alternativního trestu odsouzenému v podobě trestu obecně prospěšných prací za spáchaný trestný čin - přečin je odpovídajícím trestem?

5. Myslíte si, že má pro odsouzeného trest obecně prospěšných prací nápravný efekt?

6. V rámci nového trestního zákoníku byla snížena horní hranice výměry trestu obecně prospěšných prací z dřívějších 400 hodin na nynějších 300 hodin. Jeví se Vám tato změna jako rozumné řešení?

7. Tento dotazník vyplňujete jako?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zaregistrovali jste, že od 1. 1. 2010 je v účinnosti nový trestní zákoník?

2. Je Vám známo, že na místo trestu odnětí svobody lze za trestné činy- přečiny ukládat alternativní tresty?

3. V případě, že byste se kdykoliv a za jakýchkoliv okolností dopustili trestného činu - přečinu, využili byste možnost nechat se soudem odsoudit k trestu obecně prospěšných prací namísto trestu odnětí svobody?

4. Myslíte si, že uložení alternativního trestu odsouzenému v podobě trestu obecně prospěšných prací za spáchaný trestný čin - přečin je odpovídajícím trestem?

5. Myslíte si, že má pro odsouzeného trest obecně prospěšných prací nápravný efekt?

6. V rámci nového trestního zákoníku byla snížena horní hranice výměry trestu obecně prospěšných prací z dřívějších 400 hodin na nynějších 300 hodin. Jeví se Vám tato změna jako rozumné řešení?

7. Tento dotazník vyplňujete jako?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

kopanica, t.Vězení nebo veřejné práce? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vezeni-nebo-verejne-prace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.