Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vězeňství

Vězeňství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Urbanová
Šetření:14. 05. 2015 - 24. 05. 2015
Počet respondentů:246
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který je podkladem seminární práce předmětu sociální politika a tématem je vězeňství.

Děkuji za spolupráci

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-žena16065,04 %65,04 %  
-muž8634,96 %34,96 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-15-2515964,63 %64,63 %  
-26-354919,92 %19,92 %  
-36-452710,98 %10,98 %  
-46-59114,47 %4,47 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-střední s maturitou14157,32 %57,32 %  
-vysokoškolské7128,86 %28,86 %  
-základní218,54 %8,54 %  
-vyučen135,28 %5,28 %  

Graf

4. Znáte osobně člověka, který byl nebo stále je ve věznici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-ano13052,85 %52,85 %  
-ne11647,15 %47,15 %  

Graf

5. Myslíte si, že věznice funguje skutečně jako nápravné zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-spíše ne14659,35 %59,35 %  
-spíše ano4819,51 %19,51 %  
-ne4719,11 %19,11 %  
-ano52,03 %2,03 %  

Graf

6. Myslíte si, že má člověk po návratu z věznice šanci začlenit se zpět do společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-spíše ne11446,34 %46,34 %  
-spíše ano8936,18 %36,18 %  
-ano3213,01 %13,01 %  
-ne114,47 %4,47 %  

Graf

7. Myslíte si, že si člověk po návratu z věznice zaslouží pomoc společnosti? ( např. s hledáním zaměstnaní, bydlení, apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-spíše ano12651,22 %51,22 %  
-spíše ne5421,95 %21,95 %  
-ano5120,73 %20,73 %  
-ne156,1 %6,1 %  

Graf

8. Představoval by pro Vás problém kolega v zaměstnání, o němž byste věděli, že strávil určitou dobu ve věznici? (nejednalo by se o násilný trestný čin)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-ne15864,23 %64,23 %  
-nevím7430,08 %30,08 %  
-ano145,69 %5,69 %  

Graf

9. Pokud byste byli v pozici zaměstnavatele, zaměstnali byste trestaného člověka? (opět by se nejednalo o násilný trestný čin)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-nevím11847,97 %47,97 %  
-ano8534,55 %34,55 %  
.ne4317,48 %17,48 %  

Graf

10. Ovlivnilo by Váš vztah k někomu z vašich přátel zjištění, že byl v minulosti ve věznici? (např. podvody, drobné krádeže, apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-spíše ne9438,21 %38,21 %  
-spíše ano9136,99 %36,99 %  
-ano3715,04 %15,04 %  
-ne249,76 %9,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik je Vám let?

  • odpověď -15-25:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi -základní na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Myslíte si, že věznice funguje skutečně jako nápravné zařízení?

  • odpověď -spíše ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi -46-59 na otázku 2. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Znáte osobně člověka, který byl nebo stále je ve věznici?

5. Myslíte si, že věznice funguje skutečně jako nápravné zařízení?

6. Myslíte si, že má člověk po návratu z věznice šanci začlenit se zpět do společnosti?

7. Myslíte si, že si člověk po návratu z věznice zaslouží pomoc společnosti? ( např. s hledáním zaměstnaní, bydlení, apod.)

8. Představoval by pro Vás problém kolega v zaměstnání, o němž byste věděli, že strávil určitou dobu ve věznici? (nejednalo by se o násilný trestný čin)

9. Pokud byste byli v pozici zaměstnavatele, zaměstnali byste trestaného člověka? (opět by se nejednalo o násilný trestný čin)

10. Ovlivnilo by Váš vztah k někomu z vašich přátel zjištění, že byl v minulosti ve věznici? (např. podvody, drobné krádeže, apod.)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Znáte osobně člověka, který byl nebo stále je ve věznici?

5. Myslíte si, že věznice funguje skutečně jako nápravné zařízení?

6. Myslíte si, že má člověk po návratu z věznice šanci začlenit se zpět do společnosti?

7. Myslíte si, že si člověk po návratu z věznice zaslouží pomoc společnosti? ( např. s hledáním zaměstnaní, bydlení, apod.)

8. Představoval by pro Vás problém kolega v zaměstnání, o němž byste věděli, že strávil určitou dobu ve věznici? (nejednalo by se o násilný trestný čin)

9. Pokud byste byli v pozici zaměstnavatele, zaměstnali byste trestaného člověka? (opět by se nejednalo o násilný trestný čin)

10. Ovlivnilo by Váš vztah k někomu z vašich přátel zjištění, že byl v minulosti ve věznici? (např. podvody, drobné krádeže, apod.)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urbanová, B.Vězeňství (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vezenstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.