Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úroveň vězeňství v ČR

Úroveň vězeňství v ČR

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Macháčková
Šetření:28. 03. 2015 - 07. 04. 2015
Počet respondentů:170
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:78,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

mým cílem je zjistit širší pohled veřejnosti na úroveň vězeňství v České republice. Zejména pak získat přehled o informovanosti české veřejnosti o této problematice a o převažujících názorech na jednotlivé problematiky týkající se tématu.

Předem děkuji za vyplnění dotazníku.

Kristýna Macháčková  

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9958,24 %58,24 %  
Muž7141,76 %41,76 %  

Graf

2. Znáte ve svém blízkém okolí někoho, kdo byl ve vězení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10058,82 %58,82 %  
ano7041,18 %41,18 %  

Graf

3. Zkuste odhadnout současný počet vězněných osob v ČR.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 25 0006135,88 %35,88 %  
Přibližně 20 0006035,29 %35,29 %  
Do 15 0002816,47 %16,47 %  
Přibližně 10 0001710 %10 %  
Pod 5 00042,35 %2,35 %  

Graf

4. Kolik je v České republice věznic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
248449,41 %49,41 %  
124124,12 %24,12 %  
363520,59 %20,59 %  
47105,88 %5,88 %  

Graf

5. Měla by být povinná zaměstnanost vězňů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15490,59 %90,59 %  
ne169,41 %9,41 %  

Graf

6. Souhlasili byste se zvýšením výdajů státu na tvorbu povinných pracovních míst pro vězně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9958,24 %58,24 %  
ne7141,76 %41,76 %  

Graf

7. Víte, jaká byla průměrná zaměstnanost českých vězňů v roce 2014?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Menší než 20 %9958,24 %58,24 %  
45 % až 50 %5331,18 %31,18 %  
Okolo 60 %137,65 %7,65 %  
Okolo 90 %31,76 %1,76 %  
75 % až 80 %21,18 %1,18 %  

Graf

8. Považujete úroveň života českých vězňů za nadstandardní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10762,94 %62,94 %  
nevím3420 %20 %  
ne2917,06 %17,06 %  

Graf

9. Kolik peněz vynaložil stát na pobyt jednoho vězně na jeden den v roce 2013?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
826 Kč6840 %40 %  
1 319 Kč6135,88 %35,88 %  
2 053 Kč2112,35 %12,35 %  
351 Kč2011,76 %11,76 %  

Graf

10. Kolik peněz podle vás platí vězeň v ČR za jeden den pobytu ve vězení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 Kč8248,24 %48,24 %  
40 Kč až 50 Kč3017,65 %17,65 %  
150 Kč až 250 Kč2514,71 %14,71 %  
80 Kč až 100 Kč2414,12 %14,12 %  
Více jak 500 Kč95,29 %5,29 %  

Graf

11. Odhadněte současný stav naplněnosti českých věznic.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přibližně 95 %5029,41 %29,41 %  
Přibližně 90 %4325,29 %25,29 %  
Přes 100 %3922,94 %22,94 %  
Přibližně 80 %3822,35 %22,35 %  

Graf

12. Na osoby ve výkonu vazby by se mělo nahlížet jako na nevinné. Měli by mít tyto osoby větší práva, než osoby již pravomocně odsouzené?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10058,82 %58,82 %  
nevím4224,71 %24,71 %  
ne2816,47 %16,47 %  

Graf

13. Měli by mít obvinění možnost každodenního sprchování v teplé vodě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11970 %70 %  
ne5130 %30 %  

Graf

14. Měli by mít odsouzení možnost každodenního sprchování v teplé vodě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10159,41 %59,41 %  
ne6940,59 %40,59 %  

Graf

15. Je v ČR podle Vás dostatečná informovanost o podmínkách života ve vězení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11668,24 %68,24 %  
nevím4325,29 %25,29 %  
ano116,47 %6,47 %  

Graf

16. Máte zájem dozvědět se více informací o způsobu života v českých věznicích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11567,65 %67,65 %  
ne5532,35 %32,35 %  

Graf

17. Ohodnoťte úroveň českého vězeňství na stupnici od 1 do 5 (jako ve škole).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
38650,59 %50,59 %  
24124,12 %24,12 %  
42313,53 %13,53 %  
1148,24 %8,24 %  
563,53 %3,53 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.79
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.52
Směrodatná odchylka:0.72
Medián:3
Modus:3

Graf

18. Jste pro znovuzavedení trestu smrti v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7544,12 %44,12 %  
ne6739,41 %39,41 %  
nevím2816,47 %16,47 %  

Graf

19. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 25 let5130 %30 %  
26 - 35 let4727,65 %27,65 %  
36 - 50 let4224,71 %24,71 %  
51 - 60 let137,65 %7,65 %  
Do 18 let105,88 %5,88 %  
Více než 60 let74,12 %4,12 %  

Graf

20. Jaká je úroveň Vašeho vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské8348,82 %48,82 %  
středoškolské s maturitou6739,41 %39,41 %  
základní116,47 %6,47 %  
středoškolské bez maturity95,29 %5,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Měli by mít odsouzení možnost každodenního sprchování v teplé vodě?

  • odpověď ne:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Měli by mít obvinění možnost každodenního sprchování v teplé vodě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Znáte ve svém blízkém okolí někoho, kdo byl ve vězení?

3. Zkuste odhadnout současný počet vězněných osob v ČR.

4. Kolik je v České republice věznic?

5. Měla by být povinná zaměstnanost vězňů?

6. Souhlasili byste se zvýšením výdajů státu na tvorbu povinných pracovních míst pro vězně?

7. Víte, jaká byla průměrná zaměstnanost českých vězňů v roce 2014?

8. Považujete úroveň života českých vězňů za nadstandardní?

9. Kolik peněz vynaložil stát na pobyt jednoho vězně na jeden den v roce 2013?

10. Kolik peněz podle vás platí vězeň v ČR za jeden den pobytu ve vězení?

11. Odhadněte současný stav naplněnosti českých věznic.

12. Na osoby ve výkonu vazby by se mělo nahlížet jako na nevinné. Měli by mít tyto osoby větší práva, než osoby již pravomocně odsouzené?

13. Měli by mít obvinění možnost každodenního sprchování v teplé vodě?

14. Měli by mít odsouzení možnost každodenního sprchování v teplé vodě?

15. Je v ČR podle Vás dostatečná informovanost o podmínkách života ve vězení?

16. Máte zájem dozvědět se více informací o způsobu života v českých věznicích?

17. Ohodnoťte úroveň českého vězeňství na stupnici od 1 do 5 (jako ve škole).

18. Jste pro znovuzavedení trestu smrti v ČR?

19. Do jaké věkové skupiny patříte?

20. Jaká je úroveň Vašeho vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Znáte ve svém blízkém okolí někoho, kdo byl ve vězení?

3. Zkuste odhadnout současný počet vězněných osob v ČR.

4. Kolik je v České republice věznic?

5. Měla by být povinná zaměstnanost vězňů?

6. Souhlasili byste se zvýšením výdajů státu na tvorbu povinných pracovních míst pro vězně?

7. Víte, jaká byla průměrná zaměstnanost českých vězňů v roce 2014?

8. Považujete úroveň života českých vězňů za nadstandardní?

9. Kolik peněz vynaložil stát na pobyt jednoho vězně na jeden den v roce 2013?

10. Kolik peněz podle vás platí vězeň v ČR za jeden den pobytu ve vězení?

11. Odhadněte současný stav naplněnosti českých věznic.

12. Na osoby ve výkonu vazby by se mělo nahlížet jako na nevinné. Měli by mít tyto osoby větší práva, než osoby již pravomocně odsouzené?

13. Měli by mít obvinění možnost každodenního sprchování v teplé vodě?

14. Měli by mít odsouzení možnost každodenního sprchování v teplé vodě?

15. Je v ČR podle Vás dostatečná informovanost o podmínkách života ve vězení?

16. Máte zájem dozvědět se více informací o způsobu života v českých věznicích?

17. Ohodnoťte úroveň českého vězeňství na stupnici od 1 do 5 (jako ve škole).

18. Jste pro znovuzavedení trestu smrti v ČR?

19. Do jaké věkové skupiny patříte?

20. Jaká je úroveň Vašeho vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Macháčková, K.Úroveň vězeňství v ČR (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vezenstvi2015.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.