Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Video návody ve výuce

Video návody ve výuce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:petr svoboda
Šetření:15. 05. 2018 - 27. 05. 2018
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):16 / 8.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Používají se na našich školách videonávody? Vyplňte a společně to zjistíme!

Videonávody si lze představit jako záznam nějakého pokusu (chemie, fyzika, biologie aj.), záznam vysvětlení postupu matematického či strojírenského výpočtu či návodu počítačového programu (snímání obrazkovky PC či tabletu), ale třeba i tvorba vět v cizím jazyce,  apod.  Na videu může či nemusí být vyučující, vše by mělo být komentované pedagogem, případně doplněno popisky nebo schématy. 

Odpovědi respondentů

1. Jsi učitel nebo student?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Učitelotázka č. 9, Žák/studentotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žák/student4386 %86 %  
Učitel714 %14 %  

Graf

2. Na jaký stupeň školy navštěvuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2353,49 %46 %  
1637,21 %32 %  
49,3 %8 %  

Graf

3. Setkáváš se ve své výuce s video návody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela výjimečně2558,14 %50 %  
Nikdy1330,23 %26 %  
Pravidelně511,63 %10 %  

Graf

4. Vyhovuje/vyhovovala by ti výuka za pomocí video návodů? (pokud např. chybíš, nebo jsi nepochopil látku v hodině, bylo by možno si ji pustit i doma, např. na Youtube)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas by se mi to hodilo/hodí2455,81 %48 %  
určitě bych využil/využívám1637,21 %32 %  
nepoužíval bych36,98 %6 %  

Graf

5. Vhodná délka vysvětlujícího videa by byla

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 minut2660,47 %52 %  
do 20 minut1125,58 %22 %  
do 5 minut613,95 %12 %  

Graf

6. V jakém předmětu bys ponejvíce uvítal takováto videa?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Matematika511,63 %10 %  
Chemie511,63 %10 %  
fyzika49,3 %8 %  
Ve všech24,65 %4 %  
matematika, fyzika12,33 %2 %  
biologie12,33 %2 %  
Počítačová grafika a jiné umělecké předměty12,33 %2 %  
Ve všech, jen různě podaná.12,33 %2 %  
Business English12,33 %2 %  
hlavně matematika apod., teoretické obory se stejně musím naučit12,33 %2 %  
ostatní odpovědi Český jazyk, matematika
První pomoc
Fyzika, matematika, latina, nemcina
technické
Fyzika a angličtina
V žádném, nic mi to nepřineslo. Samostudium s YouTube jsem si mohla dělat i doma a nemusela jsem si platit školné.
Dějepis
Nepotřebuji, ale asi Ma, Ch, Fy, Bi, ...
Statistika
V jakémkoliv
Asi informatiku... Učitelé na zš tento předmět moc dobře neumí podat. Mimoto, matematika a fyzika na youtube už existuje v určitém množství.
Fyzika, Chemie
přírodovědné předměty
ve všech, nejčastěji sleduji výuku toho co se ve škole neučí, např staré technologie, obrana
V odborném.
historie, psychologie
Matematika, chemie, fyzika
fyzika, angličtina
Obecně přírodní vědy, matematika
ve kterémkoliv
Dějepis, Přírodopis
2148,84 %42 % 

Graf

7. Jsou na vaši škole učitelé, kteří by takováto videa vytvářeli? (v případě, že by to bylo technicky zajištěno a bylo by to snadné)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1944,19 %38 %  
Spíše ano1227,91 %24 %  
Určitě ano818,6 %16 %  
Určitě ne49,3 %8 %  

Graf

8. Jsou na vaši škole ŽÁCI, kteří by takováto videa vytvářeli pro ostatní? (v případě, že by to bylo technicky zajištěno a bylo by to snadné)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1534,88 %30 %  
Spíše ano1534,88 %30 %  
Určitě ne818,6 %16 %  
Určitě ano511,63 %10 %  

Graf

9. Na jakém stupni školy učíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
457,14 %8 %  
228,57 %4 %  
114,29 %2 %  

Graf

10. Využíváte ve své výuce video-návody? (pokud např. žák chybí, nebo nepochopil látku v hodině, mohl by si ji zopakovat na např. Youtube znovu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepoužívám a nevyužil bych342,86 %6 %  
Nepoužívám, ale využil bych228,57 %4 %  
Zcela vyjímečně114,29 %2 %  
Pravidelně114,29 %2 %  

Graf

11. Vhodná délka vysvětlujícího videa by byla

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 minut457,14 %8 %  
do 5 minut342,86 %6 %  

Graf

12. Jsou na vaši škole učitelé, kteří video-návody při edukaci využívají? (může jít např. i o žáky s IVP)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokud vím, tak ne457,14 %8 %  
ano342,86 %6 %  

Graf

13. Vytvářel byste video-návody, pokud by toto bylo ve škole technicky zajištěno a bylo to snadné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro výuku to nepotřebuji571,43 %10 %  
Občas ano228,57 %4 %  

Graf

14. Co brání vytváření a používání video návodů na tvé škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Časová náročnost685,71 %12 %  
Technické vybavení342,86 %6 %  
Ostych učitele114,29 %2 %  
nepotřebuji je114,29 %2 %  
Odborné znalosti tvorby videí114,29 %2 %  

Graf

15. Jaký typ materiálu ve výuce preferuješ (nebo bys preferoval)? Pokud by sis musel vybrat pouze jeden z nich:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Video návody2455,81 %48 %  
Textové návody1944,19 %38 %  

Graf

16. Jsou na vaši škole ŽÁCI, kteří by takováto videa ochotni vytvářet pro ostatní? (v případě, že by to bylo technicky zajištěno a bylo by to snadné)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím o nich685,71 %12 %  
Ne114,29 %2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsi učitel nebo student?

2. Na jaký stupeň školy navštěvuješ?

3. Setkáváš se ve své výuce s video návody?

4. Vyhovuje/vyhovovala by ti výuka za pomocí video návodů? (pokud např. chybíš, nebo jsi nepochopil látku v hodině, bylo by možno si ji pustit i doma, např. na Youtube)

5. Vhodná délka vysvětlujícího videa by byla

7. Jsou na vaši škole učitelé, kteří by takováto videa vytvářeli? (v případě, že by to bylo technicky zajištěno a bylo by to snadné)

8. Jsou na vaši škole ŽÁCI, kteří by takováto videa vytvářeli pro ostatní? (v případě, že by to bylo technicky zajištěno a bylo by to snadné)

15. Jaký typ materiálu ve výuce preferuješ (nebo bys preferoval)? Pokud by sis musel vybrat pouze jeden z nich:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsi učitel nebo student?

2. Na jaký stupeň školy navštěvuješ?

3. Setkáváš se ve své výuce s video návody?

4. Vyhovuje/vyhovovala by ti výuka za pomocí video návodů? (pokud např. chybíš, nebo jsi nepochopil látku v hodině, bylo by možno si ji pustit i doma, např. na Youtube)

5. Vhodná délka vysvětlujícího videa by byla

7. Jsou na vaši škole učitelé, kteří by takováto videa vytvářeli? (v případě, že by to bylo technicky zajištěno a bylo by to snadné)

8. Jsou na vaši škole ŽÁCI, kteří by takováto videa vytvářeli pro ostatní? (v případě, že by to bylo technicky zajištěno a bylo by to snadné)

15. Jaký typ materiálu ve výuce preferuješ (nebo bys preferoval)? Pokud by sis musel vybrat pouze jeden z nich:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

svoboda, p.Video návody ve výuce (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://video-navody-ve-vyuce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.