Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vietnamci v České Republice

Vietnamci v České Republice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Papežíková
Šetření:11. 07. 2013 - 18. 07. 2013
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den píšu absolventskou práci na téma Pracovni migrace před a po vsupu do EU zaměřenou na  vietnamskou komunitu

Odpovědi respondentů

1. Jaké důvody vás vedly k příchodu do ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomické360 %60 %  
politické240 %40 %  

Graf

2. Kdy jste přišli do České Republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Před rokem 2004 (před vstupem do EU)360 %60 %  
Narodil jsem se zde120 %20 %  
Po roce 2004 (po vstupu do EU)120 %20 %  

Graf

3. Ještě dříve, než jste do České republiky poprvé přijel/a, znal/a jste tam někoho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám tam rodinu a známé360 %60 %  
ne, nemám tam nikoho z rodiny ani známého240 %40 %  

Graf

4. Jak dlouho jste se rozhodli zůstat v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trvale360 %60 %  
krátkodobě120 %20 %  
dlouhodobě120 %20 %  

Graf

5. Co je podle Vás lepší v České republice než ve Vitenamu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lepší pracovní uplatnění, vyšší plat240 %40 %  
větší svoboda projevu240 %40 %  
nevím120 %20 %  

Graf

6. Když srovnáte způsoby života v České republice a ve Vietnamu, kde jste byli spokojenější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v České republice5100 %100 %  

Graf

7. Preferujete do budoucna žít v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano480 %80 %  
spíše ne120 %20 %  

Graf

8. Jste spokojený/spokojená se svým zaměstnáním v České republice po finanční stránce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nejsem spokojen/á240 %40 %  
ano, jsem spokojen/á240 %40 %  
spíše jsem spokojen/á120 %20 %  

Graf

9. Jste spokojen/á se svým zaměstnáním v České republice z hlediska seberealizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jsem spokojen/á240 %40 %  
ne, nejsem (nebyl/byla jsem) spokojen/á120 %20 %  
spíše jsem nespokojen/á120 %20 %  
nevím120 %20 %  

Graf

10. Jaké je vaše současné ekonomické postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studuji240 %40 %  
živnostník120 %20 %  
zaměstnanec /zaměstnankyně120 %20 %  
vlastním firmu120 %20 %  

Graf

11. Jaká je vaše znalost češtiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česky se dorozumím, velmi dobře hovořím a zvládám Češtinu i písemně360 %60 %  
Česky porozumím a zvládnu se domluvit o základních věcech120 %20 %  
Česky se dorozumím a velmi dobře hovořím120 %20 %  

Graf

12. Myslíte si, že znalost jazyka dané země do značné míry ovlivňuje možnosti pracovního uplatnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano480 %80 %  
spíše ne120 %20 %  

Graf

13. Myslíte si, že před vstupem do EU bylo pro lidi, kteří se rozhodli emigrovat lepší podmínky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano360 %60 %  
rozhodně ne240 %40 %  

Graf

14. Myslíte si, že se vstupem do EU se změnily podmínky pro imigranty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano360 %60 %  
spíše ano240 %40 %  

Graf

15. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena360 %60 %  
muž240 %40 %  

Graf

16. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25360 %60 %  
46 a více120 %20 %  
26.45120 %20 %  

Graf

17. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženatý/vdaná360 %60 %  
svobodný240 %40 %  

Graf

18. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské480 %80 %  
středoškolské120 %20 %  

Graf

19. Kde jste toto vzdělání získali:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v České republice360 %60 %  
v zemi původu240 %40 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Papežíková, G.Vietnamci v České Republice (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vietnamci-v-ceske-republice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.