Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vietnamská menšina - pouze pro Vietnamce žijící v Plzeňském kraji

Vietnamská menšina - pouze pro Vietnamce žijící v Plzeňském kraji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Pechová
Šetření:06. 03. 2016 - 22. 03. 2016
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jedná se o součást práce na ZČU na téma: Demografická struktura vietnamské menšiny v ČR: případová studie Plzeňského kraje.

 

pouze pro Vietnamce žijící v Plzeňském kraji!

 

Předem děkuji za vyplnění :)

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho žijete v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11-20 let342,86 %42,86 %  
1-5 let228,57 %28,57 %  
méně než rok114,29 %14,29 %  
více než 20 let114,29 %14,29 %  

Graf

2. V jakém okrese žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plzeň - město342,86 %42,86 %  
Tachov228,57 %28,57 %  
Plzeň - jih228,57 %28,57 %  

Graf

3. Byla ČR Vaší původní cílovou destinací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne571,43 %71,43 %  
ano228,57 %28,57 %  

Graf

4. Přicestoval/a jste do ČR sám/sama nebo s rodinou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám/sama457,14 %57,14 %  
s rodinou342,86 %42,86 %  

Graf

5. Znal/a jste již někoho v místě Vašeho budoucího bydliště? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne457,14 %57,14 %  
ano, pracovní kolegy114,29 %14,29 %  
ano, přátele114,29 %14,29 %  
ano, člena/y rodiny114,29 %14,29 %  

Graf

6. Jaký byl Váš důvod imigrace do ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnání nebo podnikání342,86 %42,86 %  
rodina228,57 %28,57 %  
ja nerozmim114,29 %14,29 %  
Pestování rostlin114,29 %14,29 %  

Graf

7. Jakou formou jste zaměstnán/a v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezaměstnaný228,57 %28,57 %  
fyzická osoba (OSVČ)228,57 %28,57 %  
student228,57 %28,57 %  
zaměstnanec114,29 %14,29 %  

Graf

8. Jste spokojen/a s podmínkami pro život v ČR? (hodnoťte jako ve škole)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 - velmi dobré342,86 %42,86 %  
3 - dobré342,86 %42,86 %  
4 - dostatečné114,29 %14,29 %  

Graf

9. Jak hodnotíte chování Čechů k Vietnamcům? (hodnoťte jako ve škole)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - dobré457,14 %57,14 %  
4 - špatné342,86 %42,86 %  

Graf

10. Setkal/a jste se někdy s diskriminací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano685,71 %85,71 %  
ne114,29 %14,29 %  

Graf

11. Jezdíte na návštěvy do Vietnamu? Pokud ano, jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, příležitostně228,57 %28,57 %  
ano, jednou za rok228,57 %28,57 %  
ne114,29 %14,29 %  
ano, jednou za dva roky114,29 %14,29 %  
ano, několikrát do roka114,29 %14,29 %  

Graf

12. Udržujete Vy nebo Vaše rodina vietnamské zvyky a tradici i v ČR? Pokud ano, jaké?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne457,14 %57,14 %  
Lunární nový rok, Den Vietnamských žen, Dětský den na podzimu, rodinná sešlost při různých událostech-vzpomínka na zesnulého člena rodiny=předci, 114,29 %14,29 %  
Svatky, uctíváni předků 114,29 %14,29 %  
Novy rok. Detsky den.114,29 %14,29 %  

Graf

13. Jak byste ohodnotil/a svoji znalost českého jazyka? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využívám služeb Dich Vu342,86 %42,86 %  
výborná342,86 %42,86 %  
dostatečná - k základní komunikaci228,57 %28,57 %  
nedostatečná114,29 %14,29 %  

Graf

14. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena457,14 %57,14 %  
muž342,86 %42,86 %  

Graf

15. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22228,57 %28,57 %  
23228,57 %28,57 %  
9114,29 %14,29 %  
26114,29 %14,29 %  
24114,29 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:21.29
Minimum:9
Maximum:26
Variační rozpětí:17
Rozptyl:31.24
Směrodatná odchylka:5.59
Medián:23
Modus:22

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pechová, B.Vietnamská menšina - pouze pro Vietnamce žijící v Plzeňském kraji (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vietnamska-mensina-vietnamci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.