Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vietnamská menšina - Plzeňský kraj

Vietnamská menšina - Plzeňský kraj

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Pechová
Šetření:04. 03. 2016 - 18. 03. 2016
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník bude součástí bakalářské práce na ZČU: Demografická struktura vietnamské menšiny v ČR: případová studie Plzeňského kraje.

Pouze pro občany bydlící v PLZEŇSKÉM KRAJI!

 

Předem děkuji za vyplnění:)

Odpovědi respondentů

1. Jak vnímáte vietnamskou menšinu v ČR? (hodnoťte jako ve škole)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 - nevadí mi2251,16 %51,16 %  
1 - jsem rád/a, že jsou tady1023,26 %23,26 %  
3 - je mi to jedno818,6 %18,6 %  
4 - jejich přítomnost a aktivity mi vadí36,98 %6,98 %  

Graf

2. Zajímáte se o vietnamskou kulturu a zvyky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2660,47 %60,47 %  
ano - okrajově1432,56 %32,56 %  
ano - hlouběji36,98 %6,98 %  

Graf

3. Navštívil/a jste již Vietnam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4297,67 %97,67 %  
ano12,33 %2,33 %  

Graf

4. Chtěl/a byste Vietnam navštívit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2762,79 %62,79 %  
ne1637,21 %37,21 %  

Graf

5. Máte přátele mezi Vietnamci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2558,14 %58,14 %  
ne1841,86 %41,86 %  

Graf

6. Využíváte služeb vietnamských obchodů? Pokud ano, zaškrtněte možnosti jakých

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, prodejen potravin/večerek3069,77 %69,77 %  
ano, stravovacích zařízení2660,47 %60,47 %  
ano, prodejen textilu2251,16 %51,16 %  
ne716,28 %16,28 %  
ano, kosmetických služeb511,63 %11,63 %  

Graf

7. Vadil by Vám Vietnamec jako soused?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3990,7 %90,7 %  
ano49,3 %9,3 %  

Graf

8. Místo Vašeho bydliště (okres)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domažlice1227,91 %27,91 %  
Plzeň920,93 %20,93 %  
Plzeň - město818,6 %18,6 %  
Rokycany511,63 %11,63 %  
Plzeň - sever36,98 %6,98 %  
Plzeň - jih36,98 %6,98 %  
Klatovy24,65 %4,65 %  
Tachov12,33 %2,33 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2660,47 %60,47 %  
muž1739,53 %39,53 %  

Graf

10. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2660,47 %60,47 %  
1125,58 %25,58 %  
36,98 %6,98 %  
vyučen36,98 %6,98 %  

Graf

11. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
211023,26 %23,26 %  
24818,6 %18,6 %  
23511,63 %11,63 %  
2549,3 %9,3 %  
2224,65 %4,65 %  
2024,65 %4,65 %  
2624,65 %4,65 %  
1812,33 %2,33 %  
3012,33 %2,33 %  
1712,33 %2,33 %  
ostatní odpovědi 48
31
16
19
27
29
40
716,28 %16,28 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.26
Minimum:18
Maximum:31
Variační rozpětí:13
Rozptyl:8.04
Směrodatná odchylka:2.84
Medián:23
Modus:21

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak vnímáte vietnamskou menšinu v ČR? (hodnoťte jako ve škole)

2. Zajímáte se o vietnamskou kulturu a zvyky?

3. Navštívil/a jste již Vietnam?

4. Chtěl/a byste Vietnam navštívit?

5. Máte přátele mezi Vietnamci?

6. Využíváte služeb vietnamských obchodů? Pokud ano, zaškrtněte možnosti jakých

7. Vadil by Vám Vietnamec jako soused?

8. Místo Vašeho bydliště (okres)

9. Pohlaví

10. Nejvyšší dosažené vzdělání

11. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak vnímáte vietnamskou menšinu v ČR? (hodnoťte jako ve škole)

2. Zajímáte se o vietnamskou kulturu a zvyky?

3. Navštívil/a jste již Vietnam?

4. Chtěl/a byste Vietnam navštívit?

5. Máte přátele mezi Vietnamci?

6. Využíváte služeb vietnamských obchodů? Pokud ano, zaškrtněte možnosti jakých

7. Vadil by Vám Vietnamec jako soused?

8. Místo Vašeho bydliště (okres)

9. Pohlaví

10. Nejvyšší dosažené vzdělání

11. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pechová, B.Vietnamská menšina - Plzeňský kraj (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vietnamska-mensina.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.