Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Víra současné mladé generace

Víra současné mladé generace

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Johana Svobodová
Šetření:14. 09. 2020 - 30. 09. 2020
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

prosím dovolte mi abych Vás touto cestou požádala o účast ve výzkumu, který je zároveň součástí mé diplomové práce.

Zaměřuje se na víru a přesvědčení mladých lidí, kteří se nacházejí v přechodové fázi svého života, tzn. nežijete ani u svých rodičů a zároveň jste ještě nezaložili svoji rodinu. A také se nehlasíte k žádnému oficiálnímu náboženství nebo směru.

Pokud splňujete všechny tyto podmínky užijte si zamyšlení nad dotazníkem a jeho vyplnění.

Dotazník má 5 otevřených otázek a 2 uzavřené, jeho vyplnění zabere kolem 10ti minut.

Díky moc

Odpovědi respondentů

1. Co pro tebe znamená slovo Bůh?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Stvořitel světa

1. imaginární postava 2. modla 3. lidé se k němu obracejí v těžké životní situaci 4. možná si pod slovem Bůh může každý přestavit něco jiného, ne jen církví představovaného Boha

Absolutně nic. Jen omezenost myšlení.

Alibi

Bezmocná mytická postava upozaděná přebujelým molochem církví.

Bůh je něco, co nutně nemusí existovat. Představuji si to jako vyšší moc, která tohle všechno stvořila.

Bůh je někdo /něco, na koho/ co se lidi obracejí, když jsou v nesnázích.

Bůh je ten kdo stvořil nebe a zemi,kdo na nás dává pozor...

Bůh pro mě znamená koncept který vysvětluje že něco vzniklo

Bytost s neomezenou vládou a bohatstvím.

celkem nic

Člověk

Člověk, který z vesmíru pozoruje dění na Zemi.

Člověk.

Fiktivní postavu co stvořila vše

Historická "postava" . Imaginární jako osud.

Ideu, ke které se lidé upínají a v jejímž jméně se zabíjejí

Imaginární bytost jímž si lidstvo vysvětluje nevysvětlitelné

Imaginární entita, která je napříč náboženstvím a lety symbolem naděje.

Imaginární koncept - entita, která je tradičně objektem uctívání věřícími. Evoluční psychologií velmi dobře vysvětlený jev, z logického hlediska nesmyslný koncept, z vědeckého hlediska neprokazatelný objekt/jev/entita. Pokud je myšlen konkrétně křesťanský Bůh, tak kromě výše uvedeného dle popisu v Bibli asi největší zrůda a nejhutnější mix nejhorších lidských vlastností, jaký si lze představit.

Imaginární osobnost

Jedna z nadpřirozených bytostí, která má buď přímo či nepřímo moc směřovat a ovlivňovat naše životy

Jméno fiktivní postavy z jedné staré knihy.

Jsem nevěřící, čili bůh pro mě neznamená nic.

Křesťanský symbol

Kultúrna záležitosť. Predstava ľudí, ktorou sa ukľudňujú.

Modla

Modlu, vytvořenou lidmi kdysi dávno, v dobách, kdy si nedokázali vysvětlit fungování okolního světa

Nadpřirozené na co se můžeš obrátit

Nadpřirozeno, pozitivní energie

Nadřazená bytost, která nás soudí

Něco nad námi

Něco vyššího, abstraktniho

Něco, co neexistuje a něco, k čemu se upínají lidé, kteří neumí racionálně vysvětlit životní problémy.

něco, k čemu se lidé upínají, ale co neexistuje

Nějaká osoba co vše řídí

nejvyšší síla

Někdo kdo nahlíží na všechny, kontroluje celkové dění na planetě a jeho správný vývin.

Nevím, asi křesťanství?

Nic Jedna velká zbytečná fráze Kdyby už někdo na bohy věřil tak to mohli být maximálně slušní podvodníci někdy v historii

Nic

nic

Nic

Nic konkrétního. Jen slovo

Nic moc

Nic, je to slovo jako každé jiné. Třeba jako čajník, lokomotiva, papoušek

Nic.

Nic.

nic. archaismus

Obecný pojem - bytost vyšší moci, nemá pro mě vesměs žádný význam

Pan velkomozny

Počátek i konec všeho, resp. věčnost. Nejmocnější entita. Geniální designér a konstruktér. Jediná jistota. Řád. Norma. Spravedlnost. Radost. Láska.

Pojem, na který se níže inteligentní lidé vymlouvají kdykoliv mají nějaký problém, či jsou v něčem líní a je potřeba to na něco svést. Bůh zní lépe než "já nechci".

pomůcka pro ty, co si kladou otázky, na které lidstvo nezná odpověď

Pro mě je Bůh smyšlená bytost, ke které se většina lidi obrací pouze v kritických situacích a spíše ze,,zvyku” oslovovat cosi TAM NAHOŘE, když si pokládáme životně důležité otázky.

Příčina všech věcí ...

Síla existujici/vymyšlená záleží na úhlu pohledu/náboženstvi

Slovo Bůh pro mě znamená naděje, jistota, pomoc

slovo....

smyšlená bytost

Stvoritel

Stvořitel. Nejvyšší autorita a soudce.

Ten nahoře pan svatý

Termín označující boha křesťanů, je-li psáno s velkým B, jinak obecně nadpřirozená bytost. (v řeči se to někdy moc nepozná)

Viru

Vše, stvořitel, nejmocnější, nejmilosrdnější, vyšší moc existence

Vše.

Všechno co mám

Vyšší bytost.

Vyšší moc

Vyšší moc nadlidská bytost stvořitel

Vyšší morálka

2. Věříš v Boha? V co věříš?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano v Boha

ano věřím, ve spravedlnost a pravdu

Ano věřím.

Ano. Jsem ve víře vychovávána od malička

Ano. Věřím též v Ježíše Krista. Ale bohužel také i v pravý opak -- zlo vládne tomuto světu.

Jsem atheista.

Jsem si jistá, že něco vyššího tu je. Jestli se do dá nazvat jako bůh, netuším.

myslím, že Bůh jsme my. Musíme věřit sami sobě.

ne věřím v sám sebe

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne nevěřím věřím v něco co je mezi nebem a zemi

Ne v boha nevěřím věřím v sebe sama

Ne, tedy alespoň ne v tradičním náboženském slova smyslu (tedy že nás Bůh řídí, sleduje naše jednání a pak nás trestá). Věřím v Karmu, protože vychází z univerzálního principu LOA, aneb jak se do lesa volá, taková energie se ozývá. Karmu nepovažuji za nějaký morální princip, ale spíše zachování energie která je úměrná tomu co jsme vydali. Někdo samozřejmě může podotknout že Bůh nás odměňuje a trestá, ale tak to je na každém.

ne, ve vědu

Ne, verim v posmrtny zivot

Ne, věřím v sebe sama

Ne, věřím ve slušnost lidí, v to, že je každý zodpovědný za své činy a za svůj vlastní život.

Ne, věřím že všichni bohové byli "stvořeni" lidmi.

Ne. V život, úctu k přírodě.

Ne. Věřím ve svobodu a dobrovolnost.

Ne. Věřím, že každý by měl mít právo dělat to, co ho činí šťastným, pokud tím neomezuje / nezraňuje jiné živé tvory.

negativní a pozitivní energie, které nás přímo ovlivňují a záleží na poměru mezi nimi.

Neverim

Neverím. Verím v neexistenciu bohov.

nevěřím

Nevěřím v boha a nevěřím ničemu.

nevěřím v boha, věřím v to, že lidi by se k sobě měli chovat slušně i když jim nikdo nevyhrožuje peklem

Nevěřím v nic

Nevěřím.

nevěřím. Věžím v rozum, poctivost, spravedlnost

Nevěřím. Víra mi přijde zbytečná a zpátečnická

Nevím jestli věřím v boha je to sporné

Posmrtny zivot

Tak určitě.

V boha

V boha ne, ale věřím v osud

V Boha nevěřím, věřím v pevnou vůli a morální zásady.

V Boha věřím, ale ne v úplně standardně (ne jak křesťané), taky věřím na Anděly

V Boha, které zobrazuje jakékoliv mne známe náboženství nevěřím. Pokud bych však měla popsat cosi nadlidskeho, tak by to byla vyšší síla vesmíru, který je tam málo prozkoumany, ze nás muže ještě hodně překvapit. Také věřím v posmrtný život na základně vlastních zkušenosti.

V jistém velmi omezeném slova smyslu v Boha věřím; spíš ho ale respektuji u druhých než že bych k němu sám hledal cestu. Věřím v sám sebe

V něco ano.

V sílu

V sílu vesmíru, zákon přitažlivosti.

V určitou životní energii, dobro a investování času do svých blízkých jako jediný způsob zanechání pozemského otisku vlastní existence.

Věřím na posmrtni život

Věřím sám sobě a svým nejbližším. V Boha ne.

Věřím v boha.

Věřím v existenci Boha

Věřím v jakousi vyšší sílu. Věřím, že existuje něco mezi nebem a zemí a že to, co se každému z nás v životě děje, se děje z nějakého důvodu. Nic není náhoda.

Věřím v jiste nadpřirozeno, náhodu a osud.

Věřím v jsoucno.

Věřím v matku přírodu, v chlapa na mraku určitě ne.

Věřím v mnoho Bohů s jedním hlavním Bohem. Vše co se nám děje se odvijí od toho jak který z menších Bohů, kteří mají na starosti různé lidi a různé odvětví, je na tom zrovna u hlavního šéfa.

věřím v něco. Že existuje cosi mezi nebem a zemí. Nevěřím ovšem na Boha jako takového. Věřím, že když člověk zemře může se s námi sem na zem přijít rozloučit. Myslím tím, že se celkem běžně po smrti blízkého zastavují hodiny nebo, že nám dává jinak najevo své poslední rozloučení. Věřím, že se můžeme s někým setkat ve snech, abychom si po jeho smrti ujasnili věci, které jsme za jeho života nestihli.

Věřím v pokračování v nějaké jiné dimenzi.

Věřím v pokrok, sebe sama.

Věřím v pozitivní přístup k životu a vědu.

Věřím ve vyšší moc, která se ovšem neztotožňuje s katolickou, židovskou či muslimskou představou Boha

Věřím že tam někdo je.

Věřím, ale ne ve formě náboženství

věřím, že Bůh existuje, ale do kostela nechodím. Věřím také v sebe, věřím na lásku, přátelství a ve spoustu dalších "Věcí". Věřím v anděly

Věřím, že je někde nějaká vyšší moc, nicméně Bohem ji nazývat nemusím

Věříš v Boha? Ne, Boha, žádného jiného boha, bohyni, božstvo ani jiné nadpřirozené, paranormální, imaginární, mýtické, bájné ani pohádkové entity, postavy, jevy ani objekty nevěřím. Věřím v to, co je skutečné, co lze objektivními způsoby zkoumat bez ohledu na osobní preference/přesvědčení/vyznání zkoumajících. Věřím v to, co bylo prozkoumáno, popsáno, prokázáno, vysvětleno.

3. V čem spatřuješ smysl svého života o co se v životě opíráš?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

"Opírám" se jen o sebe. Neexistuje nikdo, komu lze stoprocentně věřit. Nevěřím stoprocentně ani sama sobě... A žiji jen proto, abych viděla pád a konec lidstva.

aktuálně smysl svého života přesně nemám, pracuji, mám pejska, kamarády, rodinu (rodiče, bratra), ale nemám teď pocit, že by můj život měl nějaký konkrétní smysl. V životě se opírám o víru - v lásku, v lepší zítřky atd.

Být dobrý člověk, žít plnohodnotný život.

Být spokojená sama se sebou

Deti

Empatie mi pomáhá naslouchat lidem. Jít příkladem v ochraně přírody. Nepotřebuji tiny oblečení ale fajn přátele.

Mam tu nejakou funkci, osud

Momentálně jsou smyslem mého života především moje děti, které chci dobře vychovat. Naučit je "správně" přemýšlet. Chci, aby věděly, že mohou dělat cokoli. Nechci je do ničeho tlačit, ale podporovat je v tom co je baví. Pokud bude chtít dcera lyžovat tak ji podpořit v tom. Pokud bude chtít něco jiného tak ji chci podpořit. Smysl života asi každý z nás hledáme celý život. Možná, že pravý smysl života budu znát až na smrtelný posteli.

Momentálně v ničem, tak nějak si proplouvám. V životě se opírám o rodinu a Buddhistickou filosofii.

Můj smysl je zanechat zde po sobě památku. Opírám se o vědomosti, o to vědět co nejvíc.

Někdy se mi stává, že smysl života nevidí, pak je to těžké......smysl a oporu vidím ve své fence, rodině i ve své víře

nestydět se za to jak žiji, zabezpečit rodinu

Nevidím smysl svého života

Nevidím smysl v mém životě, každý jeden z nás je jenom nástroj. Žiju tak si to tady odžiju tak aby to trochu vypadalo že jsem tu nebyl zbytečně.

Nikdy jsem konkrétně nad smyslem života neuvažovala. Nevěřím, že každý zde má nějaký svůj úděl. Jsem výsledkem evoluce. V životě se opírám o rodinu, přátele a víru v sebe sama.

Nikoho neomezovat, mít děti, užívat si

o hodnoty

O lásku a přátelství a smysl života vidím též v tom, že si života musíme užívat v blízkosti lidí, kteří nás mají rádi a které máme rádi my. Dělat si život lehčí a nezaobírat se hloupostmi a hloupými ldimi

O to že jsem byla narozena. Nezahodím svůj život, protože vím jakým složitým a fascinujícím způsobem mi byl dán.

O vědu a medicínu

Opieram sa o rodinu a priateľov. Zmysel života ako takého nevidím. Ale rozhodne ma fascinuje.

Opírám se o rodinu a spatřuji v ní smysl svého života

Opírám se o své vlastní schopnosti a vědomosti, pokud si nevím rady, tak o pomoc svých nejbližších. Smysl života je pro mě být spokojený a vyrovnaný se svým svědomím. Po materiální stránce pak postarat se o sebe a o svou rodinu.

Opírám se sama o sebe.

Pomáhat lidem

Poznání, rodina, láska

rodina, láska, přátelé

Rodina, objevovat svět

Rodina, zdraví, láska

smysl jsem ještě nenašel, hledám

Smysl mého života je v pomoci tam, kde to potřebují - útulky, děti. Opírám se o svou svobodu a odvahu.

smysl mého života je v tom, že se snažím pracovat na tom, aby byl svět aspoň o trochu lepší místo k životu pro mě i pro ostatní

Smysl svého života jsem stále nenalezla. Svět vidím jako místo ovládnuté ďáblem podle čehož všechno tak vypadá, a proto, vzhledem k tomu jaká je společnost a jak funguje, nemám moc velké naděje, že bych to mohla "někam dotáhnout"....

Smysl svého života spatřuji v možnosti žít svůj život svobodně podle svého vlastního úsudku, bez omezování politickým režimem, sociálním systémem nebo filozofickým či náboženským přesvědčením mé sociální skupiny a v možnosti realizovat se v aktivitách, které si sama zvolím. V životě se opírám o sebe a o schopnost logického uvažování.

Smysl života je dle mého žít bez strachu a bez bolesti. Mít vlastní rodinu a dokázat se o ni postarat.

Smysl života je jednoduchý, žít co nejspokojenější život. Pro každého to znamená něco jiného, pro mě je to být zdravý a mít šťastnou rodinu.

Smysl života je mít dobré a kvalitní vztahy s lidmi a nikoho neotravovat

smysl života spatřuji v dosahování svých cílů/snů opírám se právě o to, že mám velice velkou úspěšnost dosahování těchto cílů a snů

Smysl života vidím v zajištění pokračování lidského rodu = Božských hraček

Smysl života vidím ve svém uspokojení. Opírám se o sebe a své blízké

Smysl? Jsem součástí běhu světa, co hledat více? Teď už se opírám o "vnitřní klid a vyrovnanost" kterou mě přineslo jedno dost těžké životní období.

Smyslem mého života je být co možná nejvíce šťastný a spokojený.

Smyslem mého života je dostat svou duši do stavu, kdy bude konstantně šťastná bez ohledu na vnější vlivy. Opírám se o víru v lepší zítřky.

Smyslem mého života je moje přítelkyně která pro mě znamená vše a jsem pro ní schopný cokoliv obětovat

Smyslem mého života je rodina, především syn a manžel

užít si tu chvíli a ideálně zanechat potomky - předat štafetu dál

Užívat si maximum času s přáteli a blízkou rodinou.

Užívat si života, vychovat dobře děti atd.

v Bohu, o Boha

V dětech. O rodinu.

V naplnění vlastní spokojenosti a spokojenosti své rodiny.

V pozitivním působení na lidi kolem sebe a morálním příkladu.

V rodině

V síle

víru v sebe sama

vychovat děti, užívat si života, dožít se důchodu

Založit rodinu, žít v míru.

Zatím jsem neporozumela smyslu života.

zázemí, práce, rodina, koníčky (kreativita)

Že můj život má nějaký účel

Žiju jen pro své deti

Žiju pro své deti

Žít čestně, poctivě pracovat, přivést na svět děti a slušně je vychovat. O své přesvědčení.

Život podle mne smysl nemá a je nesmysl ho hledat - je to jen zbytečná ztráta času...

Život ze své podstaty smysl nemá, z hlediska vesmíru jsme nic, ale jedou jsme se narodili, tak se musíme snažit ho odžít tak, abychom se nemuseli stydět.

4. Máš nějaké rituály (nebo modlitby), které provádíš a mají pro tebe náboženský/spirituální/vyšší smysl?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ani ne.

ano

Ano

Ano, mám. Nezmiňuji se o nich, jedná se pouze o věc mezi mnou a Bohem.

Asi ne

Mám lehký případ obsedantně-kompulzivní poruchy, počítá se to?

Meditace

Medituji pravidelně.

mluvím s babičkama (mrtvýma), vždy když si něco přeji, tak mi to dají

Modlím se každý večer k bohu.

Možná když jsem nervózní

Na svátek všech svatých zapaluji svíčku za babičku, která byla věřící. Předpokládám, že ona by si to tak přála a respektovala to, že já věřící nejsem.

Ne

Ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne je to zbytečnost a ztráta času nemá to žádný význam

Ne.

Ne.

Ne.

Ne. Nevěřím ve "vyšší smysl" nebo užitečnost vyššího smyslu.

nedaří se mi to každý den, ale snažím se každý večer před usnutím poděkovat andělům a vyšší moci, někdy za něco konkrétního, někdy prostě řeknu jen Děkuji

Nemam

Nemám

Nemám žadné ritualy

Nemám.

Nemám.

Nevím jestli meditaci bych označila za rituál nebo modlitbu, přestože se hodně často pojí s Buddhismem a náboženství tak pro mě nemá ani tak spirituální jako čistě psychologický význam, který je založen na logice fungování mysli.

Neznám modlitby

Nic takového.

Nosím na krku amulet, kterého se v případě potřeby dotknu a věřím, že mi nosí štěstí a zajišťuje přímluvu. Žádnou modlitbu nemám.

Nosím u sebe Talismany, které pro mě mají velký význam, věci, které mi nějaký způsobem přišli do života a ukázaly, že právě ony jsou Talismany

Občas promlouvam k již zemřelým rodinným příslušníkům. Je pravda, ze u toho většinou koukám na nebe. Ačkoliv v nebe v náboženském smyslu nevěřím.

Palíme přání na Vánoce, různé malé pověry

Pane bože pomoz

Pořádání humanitních akcí (úklid lesa, parku), přednášky o třídění odpadu, apod. To má pro mě vyšší smysl, jelikož věřím jen v sílu přírody.

ráda cvičím jógu, provádím dechová cvičení (meditace), můj večerní rituál - péče o pleť

Rada chodím do prírody a vnímam ako plynie čas.

rozmluvy se zesnulým

Se synem se modlime modlitbu andelicku můj strážníčku, a potom sama večerní modlitbu.

Teologie, Teopraxe,

V dobrém chování. Neubližovat ostatním, naopak jim pomáhat.

Večerní modlitba, modlitba růženec

Většinou jen když mi něco je, tak vystřídám tucet božstev za hodinu

Vizualizace přání, vysílání přání do vesmíru.

Žádné nemám.

5. Jaké otázky si pokládáš ve vztahu k víře/náboženství?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

bůh ti nepomůže, jen ty sám si můžeš pomoci.

celkem žádné... i když občas jsem přemýšlela nad tím, jak bylo náboženství vždy využíváno k ovládání a poslušnosti velkého množství lidí, jak souvisí s politikou. Jo a taky nedávno jsem si položila otázku, jak je možné, že tolik občanů USA kvůli náboženství popírá evoluci, přestože mají přístup k internetu, vzdělání a věděckým poznatkům.

Co bude následovat a jaký to zde má smysl.

Co bude po smrti

Často se ptám proč jsou někteří lidé tak silně oddání "slepé" víře. Proč si myslí že je stvořitel spasí když se budou chovat podle knihy. Nepopírám že většina z hlavních náboženství obsahuje princip přitažlivosti, aneb buďte vděční a rozmnožím pro vás dobré, nastavení druhé tváře apod. Což je fajn a je to logicky zdůvodnitelné. Ale stejně tak jako my lidé se nestaráme jak se cítí malinký mravenec, tak proč by se měl Bůh o taky takové malé blechy jako jsme my :))

Do or do not there Is no try

Existuje něco nad námi? Co je po smrti?

Jak moc je vira zpusobem uteku od reality a pomoc s vnitrnim klidem. Potrebuji k tomu viru nebo mohu zit v miru sama se sebou?

Jak muže někdo věřit v Boha, když se kolem děje tolik špatného. Zda bůh chce, aby umíralo tolik lidi na hlad a nemoci.

Jen jednu, co to s lidmi je že věří na tisíce různých bohů? (A světovládná spiknutí, volnou energii, placatou zemi, nacistické základny na Marsu apod.)

Jestli to opravdu některým lidem stojí za to...

Jsem hodna toho, mít za Pána Boha

Má to všechno vůbec smysl? Co to vůbec je? Jen věc je které se lidi upírají, protože se jejich život neupírá žádným směrem nebo něco co lidem pomáhá v každodenním životě.. To je asi věc pohledu. Každopádně vidět lidi jak se hádají kvůli náboženství je pro mne nepochopitelné.

Moje hlavní otázka je jak schopnými podvodníky museli osobnosti v historii být, aby jim někdo uvěřil, že jsou bohové nebo jejich potomky. Tím narážím na křesťanskou víru a jejich slavného Ježíše Krista. Příběhy popsané v bibli jsou jasně navádějící k tomu, že to byl pouhý podvodník a lidé mu to zobali z ruky. Otázka je v tomto jasná kolik musíte zaplatit někomu, aby zahrál roli lazara a pak své následovně slavné uzdravení? Vše to byl jen podvod a každá víra je jen jeden velký podvod. V církvi je tolik zlodějů až to bolí a doplácí na to lehkomyslní hloupí lidé, kteří jim jejich nakradené finance dotují.

Momentálně žádné.

Náboženství bylo spíše stvořeno člověkem a je zcela člověkem ovládáno. Rozhodně se neřadím do žádného zaměření či církve -- jejich pohled na náboženství či svět je omezený a strpčován.

některé otázky už si radši nekladu

Nemohli by lidé občas místo slepé víry v cokoliv zkusit přemýšlet?

Nepokladam

Nestane se z toho zase povinnost / společenská povinnost, jako to bylo ještě před 70 lety?

Nevěřím v boha

Nevim

Nezajímá mě náboženství, nikomu ho neberu, ať si každý věří v co chce a tím pádem neřeším co mě nezajímá.

Otázky týkající se posmrtného stavu duše (bráním se říci "posmrtného života") a otázky reinkarnace.

Pane bože pomoz mi

Pomáhá k jednoduššímu životu... udává řád... ulehčuje. Jsem tu sama za sebe.

Proč bůh (nebo nějaká vyšší síla) častokrát nevyslyší naše modlitby?

Proč jsou lidé tak hloupí a místo své snahy věří nebo účelově zneužívají "víru v Boha".

proč jsou věřící lidé tak hloupí

Proč někdo potřebuje mít berličku morálky v podobě nějakého vyšší existence.

Proč někdo vůbec věří v očividné nesmysly? Proč se někdo řídí vírou, která ho nutí bezdůvodně nenávidět ostatní? Upřímně si myslím, že většina věřících lidí musí být duševně narušená, jinak si to nedokážu vysvětlit.

Proč někteří lidé potřebují náboženství a víru, aby byli schopni soucitu a morálky? K čemu je organizované náboženství, když svou transcendenci by si měl každý hledat sám v sobě? Proč by mi měl někdo diktovat, že právě takhle vypadá Bůh? Proč nás náboženství neučí více toleranci a pochopení?

Proč nevěřit

Proč si lidé v církvích nechávají od svých hodnostářů vymývat mozky?

proč tolik lidí věří těmto slátaninám... PS: bibli jsem četl celou ze "studijních důvodů"

Proč tu jsme

Proč?

Ve vztahu k víře žádné, ve vztahu k náboženství max. otázku, proč existuje tolik různých náboženství, když je to všechno v jádru v podstatě o tom samém. PS: teď jsem došel k poslední otázce a to rozkastování je fakt zlatý hřeb dotazníku :D Proč tam tu otázku máš? A kde jsi vzala názvy těch tříd? Třeba vyškolená dělnická třída je co? :D Tohle rozkastování někdo jakože "oficiálně" stanovil/publikoval/prezentuje? Proč je tam jako nejvyšší třída uvedená vyšší střední třída? Žádná vyšší třída neexistuje, nebo její zástupce není oprávněn vyplňovat tento dotazník? A podle čeho se mám zařadit? Podle toho, kolik mám peněz, jakou mám náplň práce, s kým se stýkám, kdo jsou mí přátelé, jak a kde bydlím, jaké mám vzdělání, nebo jak přemýšlím? Dávám teda střední třídu, ale podle toho, jaké kritérium bych použil, bych mohl spadat do kterékoliv, asi s výjimkou spodní třídy. Pokud najdeš čas a chuť, můžeš mi odpovědi na mé otázky poslat soukromě na mail tempokart@seznam.cz ;)

Všechny, které jsou relevantní. Na naprostou většinu z nich nikdo ze zastánců víry/náboženství neumí odpovědět způsobem, který by byl také relevantní, pravdivý a logicky konzistentní.

Žádné

Žádné

Žádné

Žádné

Žádné

Žádné otázky nejsou třeba.

Žádné, je to blbost.

žádné, nevěřím v náboženství

žádné. Je to ztráta času

Žádné. Nevěřím v Boha, duchy a nadpřirozené věci. Ani v čakry, sílu mysli a posmrtný život. Věřit v něco takového mi přijde hloupé.

žádné. O náboženství nepřemýšlím. Nějak na to nemám čas. Nemyslím si, že je nutné chodit každou neděli do kostela a dokazovat pánu Bohu jak ho miluju :D. Myslím, že pokud bych věřila v Boha tak bych nic takového nedělala. Některé věci mi přijdou směšné, co se náboženství týče. A myslím tím křesťanství, islám a další.

6. Jsi muž nebo žena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4358,9 %58,9 %  
Muž3041,1 %41,1 %  

Graf

7. Do jaké sociální třídy se řadíš?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední třída3750,68 %50,68 %  
nižší střední třída2432,88 %32,88 %  
vyšší střední třída810,96 %10,96 %  
vyškolená dělnická třída22,74 %2,74 %  
spodní třída22,74 %2,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

4. Máš nějaké rituály (nebo modlitby), které provádíš a mají pro tebe náboženský/spirituální/vyšší smysl?

6. Jsi muž nebo žena?

7. Do jaké sociální třídy se řadíš?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

4. Máš nějaké rituály (nebo modlitby), které provádíš a mají pro tebe náboženský/spirituální/vyšší smysl?

6. Jsi muž nebo žena?

7. Do jaké sociální třídy se řadíš?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Svobodová, J.Víra současné mladé generace (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://vira-soucasne-mlade-generace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.