Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Virklis a public relations

Virklis a public relations

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Brožová
Šetření:26. 04. 2010 - 03. 05. 2010
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):16 / 9.42
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:34,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

provádíme průzkum vztahu věřejnosti k public relations v souvislosti s agenturou Virklis, s.r.o., která se zabývá PR, marketingovou a krizovou komunikací a také poskytuje webové aplikace. Cílem dotazníku je zmapovat, jaké vztahy má Virklis s obyvateli ČR.

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se už někdy s pojmem public relations (PR)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1083,33 %83,33 %  
ne216,67 %16,67 %  

Graf

2. Co podle Vás znamená public relations?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
budování dobrých vztahů s věřejností10100 %83,33 %  

Graf

3. Využili jste někdy služby PR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, využil/aotázka č. 4, Ano, stále využívámotázka č. 4, Ne, ale plánuji je využítotázka č. 4, Ne, nikdy jsem těchto služeb nevyužil/aotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy jsem těchto služeb nevyužil/a660 %50 %  
Ne, ale plánuji je využít220 %16,67 %  
Ano, stále využívám220 %16,67 %  

Graf

4. Jakou formou vužíváte služeb PR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní činností4100 %33,33 %  

Graf

5. Těchto služeb jste využil/a od jaké agentury?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné1100 %8,33 %  

Graf

6. Znáte agenturu Virklis, s.r.o.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1191,67 %91,67 %  
ano18,33 %8,33 %  

Graf

7. Jak jste se o ní dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slyšel/a jsem o ní od známého1100 %8,33 %  

Graf

8. Jakých služeb jste využil/a od agentury Virklis s.r.o.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

9. Byl/a jste pokojen/a s poskytnutými službami od Virklis, s.r.o.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic1100 %8,33 %  

Graf

10. Uvítal/a byste bližší nabídky služeb v oblasti PR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne758,33 %58,33 %  
ano541,67 %41,67 %  

Graf

11. Jakým způsobem byste chtěl/a získávat informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e-mailem5100 %41,67 %  

Graf

12. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1083,33 %83,33 %  
muž216,67 %16,67 %  

Graf

13. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let666,67 %50 %  
16-20 let222,22 %16,67 %  
41-50 let111,11 %8,33 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou975 %75 %  
vysokoškolské325 %25 %  

Graf

15. Jaké je Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student1083,33 %83,33 %  
dělnická práce18,33 %8,33 %  
manažer, ředitel18,33 %8,33 %  

Graf

16. Chcete nám sdělit svůj vlastní názor k PR, agentuře Virklis neco celému dotazníku?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (87,7 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brožová, L.Virklis a public relations (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://virklis-a-public-relations.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.