Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Virklis a public relations

Virklis a public relations

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Brožová
Šetření:26. 04. 2010 - 03. 05. 2010
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):16 / 9.42
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

provádíme průzkum vztahu věřejnosti k public relations v souvislosti s agenturou Virklis, s.r.o., která se zabývá PR, marketingovou a krizovou komunikací a také poskytuje webové aplikace. Cílem dotazníku je zmapovat, jaké vztahy má Virklis s obyvateli ČR.

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se už někdy s pojmem public relations (PR)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1083,33 %83,33 %  
ne216,67 %16,67 %  

Graf

2. Co podle Vás znamená public relations?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
budování dobrých vztahů s věřejností10100 %83,33 %  

Graf

3. Využili jste někdy služby PR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, využil/aotázka č. 4, Ano, stále využívámotázka č. 4, Ne, ale plánuji je využítotázka č. 4, Ne, nikdy jsem těchto služeb nevyužil/aotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy jsem těchto služeb nevyužil/a660 %50 %  
Ne, ale plánuji je využít220 %16,67 %  
Ano, stále využívám220 %16,67 %  

Graf

4. Jakou formou vužíváte služeb PR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní činností4100 %33,33 %  

Graf

5. Těchto služeb jste využil/a od jaké agentury?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné1100 %8,33 %  

Graf

6. Znáte agenturu Virklis, s.r.o.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1191,67 %91,67 %  
ano18,33 %8,33 %  

Graf

7. Jak jste se o ní dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slyšel/a jsem o ní od známého1100 %8,33 %  

Graf

8. Jakých služeb jste využil/a od agentury Virklis s.r.o.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

9. Byl/a jste pokojen/a s poskytnutými službami od Virklis, s.r.o.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic1100 %8,33 %  

Graf

10. Uvítal/a byste bližší nabídky služeb v oblasti PR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne758,33 %58,33 %  
ano541,67 %41,67 %  

Graf

11. Jakým způsobem byste chtěl/a získávat informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e-mailem5100 %41,67 %  

Graf

12. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1083,33 %83,33 %  
muž216,67 %16,67 %  

Graf

13. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let666,67 %50 %  
16-20 let222,22 %16,67 %  
41-50 let111,11 %8,33 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou975 %75 %  
vysokoškolské325 %25 %  

Graf

15. Jaké je Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student1083,33 %83,33 %  
dělnická práce18,33 %8,33 %  
manažer, ředitel18,33 %8,33 %  

Graf

16. Chcete nám sdělit svůj vlastní názor k PR, agentuře Virklis neco celému dotazníku?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Brožová, L.Virklis a public relations (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://virklis-a-public-relations.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.