Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bleskový průzkum: Postoje k aktuální vládní krizi

Bleskový průzkum: Postoje k aktuální vládní krizi

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

První bleskový průzkum Vyplňto.cz zodpovědělo celkem 4233 respondentů, z toho 3027 validních (pro vyplnění celého dotazníku museli označit, že se o současnou vládní krizi alespoň trochu zajímali a přečetli si o ní alespoň jeden článek). Sběr dat probíhal ve dnech 10. 4. - 12. 4., osloveno bylo 22595 stálých respondentů serveru Vyplnto.cz (prostřednictvím newsletteru) a cca 20000 uživatelů ve spřátelených skupinách na Facebooku. Dotazník mohli vyplnit též náhodní návštěvníci Vyplnto.cz. Z jedné IP adresy mohl být dotazník vyplněn pouze jednou. Níže uvedené interpretace jsou jen výběrem z dostupných dat – k dispozici máte kompletní odpovědi ve formátech CSV a XLS pro další analýzy, případně též nástroje pro vytváření segmentů a analýzu závislostí odpovědí. Objevíte-li nějaké zajímavé souvislosti nebo naopak nepřesnosti v níže uvedených analýzách, uveďte prosím své postřehy do diskuse vlevo.

Poznámka: Panel respondentů tohoto průzkumu nereprezentuje reálné rozložení obyvatel ČR. Výsledky interpretujte s přihlédnutím k segmentačním otázkám.

Aféra je uměle vytvořená a spíše vyšumí do ztracena - masivní změny lidé neočekávají

Větší polovina respondentů (zejména lidé, kteří nebyli volit) souhlasila s tvrzením, že současná aféra nebude mít příliš velké důsledky - zkrátka že psi štěkají a karavana jede dál, kauza za pár dní vyšumí. Určité zásadnější dopady předpokládá zhruba třetina respondentů (36%), tito se většinou rekrutují z řad voličů ODS nebo TOP 09. Téměř dvě třetiny lidí (převážně voliči KSČM, ČSSD a VV) se domnívají, že byla aféra vyvolána uměle s cílem zakrýt jiné problémy. Zajímavé je, že současně téměř polovina lidí věří, že aféru spustil někdo zvenčí s cílem pošpinit Víta Bártu - tento názor zastávají zejména voliči VV, ale také TOP 09, ODS nebo KSČM (naopak u nevoličů a voličů ČSSD tento názor spíše přítomen není).

Škárka je nedůvěryhodný, ale Bárta čistý není. John si měl výroky o kabelkách odpustit.

Celých 59% respondentů se ztotožnilo s výrokem, že chování Jaroslava Škárky působilo nedůvěryhodně (proti bylo jen 13% respondentů). Na druhou stranu důvěra v dobré úmysly Víta Bárty je také relativně nízká - podporuje jej jen necelá třetina respondentů (54% nikoli). "Bavič" Radek John s příběhem o kabelkách Kristýny Kočí rovněž nepřesvědčil, respektive přesvědčil pouze 14% respondentů (třetina lidí navíc neví, co si má o jeho vystoupení myslet).

Co by se mělo stát nyní

Na otázku, jak by se měla aféra vyřešit, lidé vytvořili "žebříček" ministrů, které by měl prezident na základě návrhu premiéra odvolat. V čele tohoto žebříčku je Vít Bárta (62%), následovaný Radkem Johnem (57%), Alexandrem Vondrou (46%), Josefem Dobešem (39%) a Miroslavem Kalouskem (32%). Téměř třetina lidí je pro pád celé vlády a vypsání předčasných voleb. Pro rozpuštění a zákaz strany Věci veřejné se vyslovilo 21%. Pětina respondentů se také (poněkud překvapivě) přiznala, že očekává návrh řešení od Václava Klause. 10% respondentů je pro urovnání sporů a pokračování vlády v současném složení (s Vítem Bártou na Ministerstvu dopravy) a 5% si přeje velkou koalici ODS a ČSSD.

Premiér nejspíš ustoupí

Jak celá kauza nakonec dopadne, mají respondenti víceméně jasno - premiér Nečas ustoupí a kauza se zamete pod koberec (40,5%). Ve slabší nervy představitelů Věcí veřejných věří 23% respondentů a 19% předpokládá menšinovou vládu ODS a TOP 09. Vypsání předčasných voleb očekává jen 14% respondentů.

Politiky nemáme rádi a novináře také moc ne

V další otázce měli respondenti na škále od -2 do 2 vyjádřit své sympatie k jednání vybraných politiků v rámci současné vládní krize. Nejlepšího průměrného hodnocení dosáhl Stanislav Huml (+0,1), následován Lenkou Andrýsovou (která však získala hodně nulových bodů díky mediální "neznámosti"), Petrem Nečasem (-0,11), Jaroslavem Kmentou (-0,13) a Kristýnou Kočí (-0,26). Na opačném konci žebříčku se umístil Radek John (-0,98), Jiří Paroubek (-0,93% - vtipné je, že přitom do kauzy prakticky nezasahoval...), Vít Bárta (-0,75) a Jaroslav Škárka (-0,65). Pokud se podíváme, jak odpovídali pouze voliči VV, zjistíme významné vylepšení sympatií u Radka Johna (-0,13) a Víta Bárty (-0,35). Popularitu si u véčkařů udržel Stanislav Huml (+0,19), ztratil naopak premiér Nečas (-0,45), Kristýna Kočí (-0,4) a Jaroslav Škárka (-0,8).

Výsledky průzkumu jsou volně k dispozici za předpokladu uvedení zdroje (Vyplnto.cz).

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Demčák
Šetření:10. 04. 2011 - 12. 04. 2011
Počet respondentů:4233
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.94
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-13 PDF-14 PDF-15 PDF-16 PDF-17 PDF-18 PDF-19 PDF-20 PDF-21 PDF-22 PDF-23 PDF-24 PDF-25 PDF-26 PDF-27 PDF-28 PDF-29 PDF-30 PDF-31 PDF-32 PDF-33 PDF-34 PDF-35 PDF-36 PDF-37 PDF-38 PDF-39 PDF-40 PDF-41 PDF-42 PDF-43 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti
v tomto dotazníku se můžete vyjádřit k současné vládní krizi. Výsledky budou veřejně přístupné již v průběhu úterý.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o současnou vládní krizi, která vznikla rozkolem ve straně Věci veřejné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Vládní krizi jsem zatím nezaregistroval(a)otázka č. 7, Vím, že se něco děje, ale o politiku se nezajímám - tyto zprávy jdou spíše mimo měotázka č. 7, Krizi vnímám, přečetl(a) jsem si na toto téma alespoň jeden článek v novinách nebo mám o krizi informace z jiných médiíotázka č. 2, Krizi bedlivě sleduji (sleduji televizi nebo internet a průběžně sleduji průběh)otázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krizi vnímám, přečetl(a) jsem si na toto téma alespoň jeden článek v novinách nebo mám o krizi informace z jiných médií168939,9 %39,9 %  
Krizi bedlivě sleduji (sleduji televizi nebo internet a průběžně sleduji průběh)133831,61 %31,61 %  
Vím, že se něco děje, ale o politiku se nezajímám - tyto zprávy jdou spíše mimo mě103924,55 %24,55 %  
Vládní krizi jsem zatím nezaregistroval(a)1673,95 %3,95 %  

Graf

2. Označte prosím na škále, jak moc (ne)souhlasíte s následujícími názory:

-- = nesouhlasím, 0 = nevím, ++ souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Psi štěkají, karavana jede dál, neboli kauza vyšumí a všechno bude jako dřív.0.1881.985
Chování Jaroslava Škárky působilo nedůvěryhodně.0.4931.265
Aféru spustil někdo zvenčí s cílem pošpinit Víta Bártu (betonová lobby,...)-0.1211.87
Vyjádření Radka Johna ohledně kabelek Kristýny Kočí mě pobavilo (naštvalo, zklamalo, ...), o půjčce mě nepřesvědčilo.0.8021.31
Aféra má jen odpoutat pozornost od nějakého jiného problému (Promopro, ...)0.3151.72
Věřím, že to Vít Bárta myslel všechno dobře a je (v nejhorším případě) jen nezkušený politik, který se nechal nachytat.-0.8441.843

Graf

3. Co by se podle Vás nyní mělo stát?

Zaškrtněte prosím všechny úkony, které považujete za správné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Měl by být odvolán Vít Bárta.188362,21 %44,48 %  
Měl by být odvolán Radek John.172556,99 %40,75 %  
Měl by být odvolán Alexandr Vondra.140046,25 %33,07 %  
Měl by být odvolán Josef Dobeš.118439,11 %27,97 %  
Měl by být odvolán Miroslav Kalousek.97032,04 %22,92 %  
Měly by být vypsány nové volby.95831,65 %22,63 %  
Měla by padnout celá vláda.91130,1 %21,52 %  
Měla by vládnout ODS a TOP 09 (za podpory některých poslanců zvolených za VV, ČSSD, KSČM)65721,7 %15,52 %  
Věci Veřejné by měly být zakázány (rozpuštěny,...), aby se zabránilo vlivu ABL62720,71 %14,81 %  
Řešení by měl navrhnout prezident republiky.59919,79 %14,15 %  
Měl by být odvolán Ivan Fuksa.55918,47 %13,21 %  
Mělo by se to celé nějak urovnat a být jako dřív (s Vítem Bártou na Ministerstvu dopravy, ...)2718,95 %6,4 %  
Měla by vzniknout velká koalice (ODS a ČSSD)1545,09 %3,64 %  
nevím50,17 %0,12 %  
Úřednická vláda20,07 %0,05 %  
Defenestrace!20,07 %0,05 %  
odvolání všech ministrů za VV, příp. i nové volby10,03 %0,02 %  
Lidi do ulic, požadovat ústavní změny. 10,03 %0,02 %  
Volit konk.zástupce za okrsek,ne polit. stranu10,03 %0,02 %  
Oddělení funkce člen vlády a poslanec.Volit soudce10,03 %0,02 %  
volit šéfy policie, volit st. zástupce,Prezidenta10,03 %0,02 %  
ať si dovlánou, uvidíme jak jsou LIDÉ BLBÍ10,03 %0,02 %  
Já bych volila úplně jiné vládnoucí strany10,03 %0,02 %  
chce to kompletně nové a rozumné mozky10,03 %0,02 %  
mělo by se to opravdu objasnit10,03 %0,02 %  
Revoluce!10,03 %0,02 %  
všechni jsou čuráci10,03 %0,02 %  
Měli by začít dělat pro lidi, ne pro sebe!10,03 %0,02 %  
Na zákl. jedn. K9 by mělo dojít k vým. někt. min.10,03 %0,02 %  
Mělo by se počítat i s menšími stranami10,03 %0,02 %  
zbytečné řeči jsou okolo, vždy to vláda pokazí10,03 %0,02 %  
Cirkus! Asi se přetěhuju :-) Měla by vládnout ODS 10,03 %0,02 %  
+ TOP 0910,03 %0,02 %  
Každý si hrabe na svoji kupičku.Vyměnit je všechny10,03 %0,02 %  
vlada KSCM a CSSD10,03 %0,02 %  
ukončit korupci ve vládě a okrádání lidí10,03 %0,02 %  
snížit plat politikům a pokrýt dluh10,03 %0,02 %  
chce to nový lidi do vlády10,03 %0,02 %  
Dát jim přes hubu.10,03 %0,02 %  
hlavně ať se nikam necpe KSČM!!!10,03 %0,02 %  
Volby by měla vyhrát SPOZ10,03 %0,02 %  
všechny vyhodit...10,03 %0,02 %  
ty si žalud10,03 %0,02 %  
Zachrastit klíčema jako v 1989.10,03 %0,02 %  
Čeho je moc,tak toho je příliš.10,03 %0,02 %  
Stát je nestabilní,rozkradený a zkorumpovaný10,03 %0,02 %  
Kde kdo vás okrade a není potrestán-10,03 %0,02 %  
České soudnictví je nejhorší na světě10,03 %0,02 %  
System vedeni statu je spatny, zmenit system vlady10,03 %0,02 %  
zrušit celou nynější vládu a odvolat všechny posla10,03 %0,02 %  
Mělo by se to řádně prošetřit, a pak tepre konat.10,03 %0,02 %  
raději bych udělal daleko větší změnu a to systému10,03 %0,02 %  
Kompletně vyměnit všechny politické špičky10,03 %0,02 %  
Nové volby a zákaz kandidování současné vlády!!!10,03 %0,02 %  
Je tam takovej bordel,že to odchod par lidinezmeni10,03 %0,02 %  
jjsem pro to aby se zopakoval listopad 198910,03 %0,02 %  
Bárta by měl být trstně stíhán za porušení zákona 10,03 %0,02 %  
Bárta by měl být trestně stíhán za korupci.10,03 %0,02 %  
Lidé přestanou volit VV.10,03 %0,02 %  
nedůvěra vlády10,03 %0,02 %  
mělo by se začít vládnout a neresit p**ov**y10,03 %0,02 %  
V. B. by se měl věnovat pouze Ministerstvu dopravy10,03 %0,02 %  
Já bych vimněnil všechny poslance a všem bych zmen10,03 %0,02 %  
měla by odejít celá vláda a začít znovu s novými 10,03 %0,02 %  
vládnout by měla KSČM10,03 %0,02 %  
vlada ČSSD10,03 %0,02 %  
Povyházet novináře co jen spekulují10,03 %0,02 %  
možná si neuvědomují, že na situaci doplatí občané10,03 %0,02 %  
těžko hledat řešení, za chvíli bude zas něco10,03 %0,02 %  
Měli by se vrátit do čela KSČM10,03 %0,02 %  
Ať jim vezmou peníze, on je ten humor přejde!10,03 %0,02 %  
cokoliv, hlavně ne vláda ČSSD nebo KSČM10,03 %0,02 %  
situace v ČR je velmi neuspokojivá10,03 %0,02 %  
bez řádných zákonů to tak bude stále10,03 %0,02 %  
Zjistit vliv ABL u politiků/úředníků a ty odvolat.10,03 %0,02 %  
Já do toho tolik nevidím, takže jak o tom můžu roz10,03 %0,02 %  
Nové lidi, nové strany. Cimrmanův "Lijavec" by to 10,03 %0,02 %  
chtělo.10,03 %0,02 %  
Místo Víta Bárty jen změnit ministra, jinak vše ok10,03 %0,02 %  
je to zbytečný cirkus- takových ods i čssd mělo !10,03 %0,02 %  
Jsem pro defenestraci10,03 %0,02 %  
Změnit celý systém této země10,03 %0,02 %  
nutná změna volebního systému10,03 %0,02 %  
Kde jsou ty časy. Navrhuji Defdenestraci10,03 %0,02 %  
a poté dosadit inteligenci českého národa10,03 %0,02 %  
poslední ideílní vlada byla "Fisherova urednicka" 10,03 %0,02 %  
Staré korytáře hnát svinckým krokem z vlády!10,03 %0,02 %  
Nevím, je to pat, jestli někdo ustoupí, to si nemy10,03 %0,02 %  
Možná to skončí jednáním u prezidenta, za což ho 10,03 %0,02 %  
Mělo by se vše pořádně vyšetřit.10,03 %0,02 %  
Lidé dosazení do fcí za pomoci VVByMěliBýtOdvoláni10,03 %0,02 %  
Všichni by měli vypadnout.Nejsou tady pro nás ale 10,03 %0,02 %  
Česká pirátská strana ma hrad !10,03 %0,02 %  
vytvořit něco zcela nového,méně poslanců10,03 %0,02 %  
nová vláda včele s filozofy 10,03 %0,02 %  
jsou to kkti!10,03 %0,02 %  
Měla by se zjistit pravda a podle toho jednat.10,03 %0,02 %  
ještě chvíli počkejme na více informací10,03 %0,02 %  
Mělo by vyhrát nové volby ČSSD 10,03 %0,02 %  
ČSSD by mělo vzít do vlády KSČM a VV10,03 %0,02 %  
Bez rozdílu by měli všichni opustit korýtka10,03 %0,02 %  
vyházet všechny mafiány, já vím... to nepude10,03 %0,02 %  
Vláda by měla dál vládnou+podrobné vyšetřování.10,03 %0,02 %  
poslední dobou je jedno kdo tam je,jen si nahrabat10,03 %0,02 %  
hlavně v klidu a rozumně, bez přehnaných emocí a i10,03 %0,02 %  
Konec této pravicové vlády je na místě10,03 %0,02 %  
Vyhlášení nových voleb10,03 %0,02 %  
všechny by je měli pozavírat - každej krade10,03 %0,02 %  
Měla by být zpět přijata Kočí, Huml a Škárka.10,03 %0,02 %  
Měla by vzniknout koalice ČSSD a VV podporou10,03 %0,02 %  
Tak a ke zdi...10,03 %0,02 %  
měly by začít pracovat10,03 %0,02 %  
Vystřílet parlament bez ohledu na partaj10,03 %0,02 %  
Tyto fce by měli být gratis!10,03 %0,02 %  
Je to zpravodajská hra .. 10,03 %0,02 %  
Měla by se vrátit vláda odborníků a ne politiků,tě10,03 %0,02 %  
VV rozpusit, málo odborníků, nerozumí své práci10,03 %0,02 %  
hlavně by se mělo zjistit, co je pravda10,03 %0,02 %  
České království,nekradlo by tolik politiků10,03 %0,02 %  
případ by měl být prošetřen, viníci nejen odvolán 10,03 %0,02 %  
Kočí a spol. si řekli sami o peníze 10,03 %0,02 %  
Mensinova vlada ODS a TOP0910,03 %0,02 %  
VV by mely připustit nezávislý audit své strany.10,03 %0,02 %  
rozpouštění ani vypisování nových voleb nic neřeší10,03 %0,02 %  
chce to schopné a neúplatné politiky, tohle uz10,03 %0,02 %  
nikoho nebaví10,03 %0,02 %  
měli by se konečně dát do práce na reformách10,03 %0,02 %  
jen at si to tam srovnjí proč to házet na jiné10,03 %0,02 %  
Vládu do rukou odborníků a na politiky zapomenout10,03 %0,02 %  
V. Klaus by měl ze své nulové snahy situaci řešit 10,03 %0,02 %  
vyvodit důsedky.10,03 %0,02 %  
pokud se všechno nezmění a budou tam nahoře pořád 10,03 %0,02 %  
Postřílet je ;)10,03 %0,02 %  
VV=kukačka. Kladou vejce aby škodila.10,03 %0,02 %  
Všichni by měli být exemplárně popraveni-.10,03 %0,02 %  
konečně by mohl být využit senát, poprvé za 20 let10,03 %0,02 %  
politici by se měli stát zodpovědnými za své činy10,03 %0,02 %  
Měla by vládnot ODS,TOP09 s podpor.některých z VV10,03 %0,02 %  
Defenestrace.10,03 %0,02 %  
Mělo by přestat rozkrádání státních peněz politiky10,03 %0,02 %  
Pokusit se konečně sjednat protikorupční orgán...10,03 %0,02 %  
Mela by se prokazat vinna a pak odvolavat.10,03 %0,02 %  
zbavit JOhna a Bártu imunity10,03 %0,02 %  
zamezit korupci, která tyto stavy vyolává10,03 %0,02 %  
meli by zavrit celou vladu do kriminalu!!!10,03 %0,02 %  
vyházet všechny, jsou to do jednoho zloději10,03 %0,02 %  
Změnit volební zákony !!! pak nové volby10,03 %0,02 %  
věc by se měla v první řadě vyšetřit10,03 %0,02 %  
Zloději do vlády NEPATŘÍ10,03 %0,02 %  
menšinová vláda s tichou podporou VV10,03 %0,02 %  
Jde o vysokou politickou hru. 10,03 %0,02 %  
Alexandr Vondra by měl podat demisi.10,03 %0,02 %  
Radek John by měl podat demisi.10,03 %0,02 %  
Špičky ODS a VV by se měly učit spolupráci10,03 %0,02 %  
Petr Nečas by měl zvážit svou funkci.10,03 %0,02 %  
emigrace..10,03 %0,02 %  
Mělo by dojít k dohodě mezi ODS, ČSSD a TOP 0910,03 %0,02 %  
v současné době není správné žádné řešení10,03 %0,02 %  
Vláda y měla pokračovat v reformách.10,03 %0,02 %  
Rekonstrukce této vlády10,03 %0,02 %  
to fakt netuším10,03 %0,02 %  
hlavně dovyřešit a podle toho odvolávat lidi10,03 %0,02 %  
Volba jinyho premiera10,03 %0,02 %  
Krízu by mal vyriešiť Nečes, alebo nové voľby10,03 %0,02 %  
Ty,kterým záleží na ČR,ne tuneláře!!!!!!!!!!!!!!!!10,03 %0,02 %  
neznám idelální řešení10,03 %0,02 %  
nova vlada, resi same nedulezite veci10,03 %0,02 %  
vládu by měl zkusit sestavit vítěz minulých voleb 10,03 %0,02 %  
nebo nové volby10,03 %0,02 %  
stejné jako dřív, ale bez Bárty a Vondry10,03 %0,02 %  
zavést přísné tresty za korupci, všem10,03 %0,02 %  
nově koncipovat celý systém10,03 %0,02 %  
nevím, ale každopádně je tu jeden velkej bordel...10,03 %0,02 %  
Věci veřejné se nikdy neměly dostat do vlády10,03 %0,02 %  
Současná vláda pryč a na její vláda úřednick10,03 %0,02 %  
měli by být všichni odvoláni!!!!10,03 %0,02 %  
Zvolení jakékoli politické strany nevede k užitku.10,03 %0,02 %  
zakázal bych ČSSD10,03 %0,02 %  
Myslím si,že Vít Bárta byl skvělý ministr!!!!10,03 %0,02 %  
Myslím,že by udělal pořádek10,03 %0,02 %  
Vondra byl trnem v oku10,03 %0,02 %  
Topolánek tady chybí jako premiér!!!!10,03 %0,02 %  
mrdám tě protože vypadáš jak pitomec10,03 %0,02 %  
žádná varianta (vládnutí) není úplně ideální10,03 %0,02 %  
zrušit strany a volit jen lidi samy za sebe10,03 %0,02 %  
asi bychom měli ít zase zvonit klíči10,03 %0,02 %  
parlament rozehnat, vládu pověsit10,03 %0,02 %  
Měla by být nastolena úřednická vláda(ta pracuje)10,03 %0,02 %  
Vše bych řešila až po prošetření kauzy soudem10,03 %0,02 %  
odchod Víta Bárty z VV a kontrola jeho vlivu na VV10,03 %0,02 %  
zpět vládu odborníků10,03 %0,02 %  
Všichni současní aktéři by měli z politiky odejít 10,03 %0,02 %  
nastolit autoritativní vládu, rozpustit parlament10,03 %0,02 %  
prosetrit vsechny poslance na korupci10,03 %0,02 %  
Měla by vládnout ODS a TOP 09 za podpory VV10,03 %0,02 %  
já ani nevím, budou si stejně dělat co chtějí10,03 %0,02 %  
do vlády by bylo potřeba dostat slušné lidi a ne t10,03 %0,02 %  
hlasování o důvěře vládě10,03 %0,02 %  
nedoufám byť v základní etos české politiky10,03 %0,02 %  
A měli by se konečně začít chovat slušně, lumpové10,03 %0,02 %  
já už fakt nevím,je to pořád dokola 10,03 %0,02 %  
jmenovat předsedou vlády Sobotku (ČSSD)10,03 %0,02 %  
zaxe by měla být úřednická vláda, fungovalo to :)10,03 %0,02 %  
Nevím moc, jak situaci řešit.10,03 %0,02 %  
vyzkouset ve vlade KSCM10,03 %0,02 %  
Vláda by měla pracovat na tom, na čem má.10,03 %0,02 %  
Vše předat Policii ČR10,03 %0,02 %  
Nevím. Kdybych to věděla, tak tam sedím sama :-)10,03 %0,02 %  
rozhodně neshazovat vládu, maximálně odvolat Bártu10,03 %0,02 %  
zrušit ODS a pobočku TOP0910,03 %0,02 %  
jsem znechucena vedenim nasi krasne zeme.10,03 %0,02 %  
stejně se v tom bordelu nic nezmění10,03 %0,02 %  
Do vězení za krádeže10,03 %0,02 %  
sestavení vlády odborníků10,03 %0,02 %  
Ať mají hmotnou odpovědnost a splatí to, co nakrad10,03 %0,02 %  
V případě VV ctít presumci neviny.10,03 %0,02 %  
Vyšetřit všechny kauzy a vyvodit trvrdé důsledky.10,03 %0,02 %  
Trestat novináře za lži,spekulace a vytrhávání z k10,03 %0,02 %  
Měla by být odvolána celá vláda. Sliby - chyby10,03 %0,02 %  
Druhá Sametová revoluce je už zřejmě nevyhnutelná.10,03 %0,02 %  
audit všech politiků - sebrat jim to co ukradli10,03 %0,02 %  
poslat příslušné politiky do vězení10,03 %0,02 %  
náhrad škod politiky, kteří je způsobily10,03 %0,02 %  
jine strany by mely byt zakazany...10,03 %0,02 %  
ČSSD10,03 %0,02 %  
postřílet je všechny zavést hmotnou odpovědnost ve10,03 %0,02 %  
při pochybnostech o bezbúhonnosti byl 10,03 %0,02 %  
předčasné volby jsou původním záměrem kauzy10,03 %0,02 %  
je otázka, zda je prezident nestraný10,03 %0,02 %  
všem neděkujem odejděte10,03 %0,02 %  
Všem politikům znárodnit majetek na umoření dlhů10,03 %0,02 %  
demokracie je iluze, volby fraška, vláda totalitní10,03 %0,02 %  
Je zcela jedno jak to bude, tak jako tak to nic ne10,03 %0,02 %  
Předčasné volby10,03 %0,02 %  
přijmout nový volební zákon a vypsat předčasné vol10,03 %0,02 %  
věřím panu Johnovi a Nečasovi. Věřím že to vyřeší 10,03 %0,02 %  
Bárta pryč, policie vyšetřuje, jede se zatím dál10,03 %0,02 %  
Měla by vládnout ODS a TOP 09 (za podpory některýc10,03 %0,02 %  
VV nesmí být dovoleno podílet se na vládě10,03 %0,02 %  
měli by z politiky vyhodit všechny!!!10,03 %0,02 %  
amatéři budou vyměněni dalšími amatéry10,03 %0,02 %  
VV by si měly ujasnit vlastní pravidla a řídit se 10,03 %0,02 %  
Je tu málo místa na rozvitou větu. Píšu komentář.10,03 %0,02 %  
Máte málo místa vlevo pro diskusní příspěvky. 10,03 %0,02 %  
. 10,03 %0,02 %  
těžko vynášet ortel před prošetřením kauzy10,03 %0,02 %  
Neznám řešení10,03 %0,02 %  
ať přiznají majetek10,03 %0,02 %  
záznam do rejstříku a zákaz fungování v politice10,03 %0,02 %  
defenestrace10,03 %0,02 %  
Nesleduji kauzu natolik, abych vynasel soudy a nav10,03 %0,02 %  
Stačilo by, kdyby se politici začali řídit Desater10,03 %0,02 %  
vstup "třetí" osoby do řešení vládní krize10,03 %0,02 %  
Myslím, že nepomůže nic.10,03 %0,02 %  
nové volby a nová vláda10,03 %0,02 %  
měli by se vrátit do vlády komunisti10,03 %0,02 %  
možná nové volby?10,03 %0,02 %  
nevěřím, že už budou teď všichni politici čestní10,03 %0,02 %  
Řešení: Monarchie? Diktatura? Úřednická vláda???10,03 %0,02 %  
neverim zadne prokapitalisticke vlade10,03 %0,02 %  
měla by být avedena monarchie10,03 %0,02 %  
Občané ČR by měli razantně projevit nespokojenost10,03 %0,02 %  
vyhodit je všechny!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10,03 %0,02 %  
vláda ODS a TOP09 s podporou kohokoliv kromě KSČM10,03 %0,02 %  
mělo by to být jako v USA10,03 %0,02 %  
Měla by proběhnout defenestrace10,03 %0,02 %  
Hlavně by konečně měli voliči začít myslet10,03 %0,02 %  
Přinejhorším koalice ODS-ČSSD,ale ty se nedohodno10,03 %0,02 %  
měla by zůstat pravicová kolalice ne opět s čssd10,03 %0,02 %  
Evropská unie by měla koupit ČR.10,03 %0,02 %  
něli bychom přestat mlčet10,03 %0,02 %  
Měl by se změnit volební systém10,03 %0,02 %  
spustit Anarchii10,03 %0,02 %  
Zrušit všechny politické strany, vláda odborníků.10,03 %0,02 %  
nejvyšší čas chrastit klíčemi10,03 %0,02 %  
z toho se jen tak nedostaneme:-(10,03 %0,02 %  
3. česká defenestrace10,03 %0,02 %  
všechno lepší než totalitní koalice KSČM-ČSSD10,03 %0,02 %  
měly by být nové volby10,03 %0,02 %  
Zakazat, zpokutovat, pokracovat s dalsimi10,03 %0,02 %  
Koalice ODS, Top09 a nezávsilých kandidátů.10,03 %0,02 %  
byla by vhodná defenestrace10,03 %0,02 %  
...na konec je to vsechno stejne jedno....10,03 %0,02 %  
totalne vymenit politiky!!!novou neskorumpovanou k10,03 %0,02 %  
Revoluce10,03 %0,02 %  
členové VV by se měli chovat jako členové demokrat10,03 %0,02 %  
.. strany, ne jako loajální zaměstnanci V.Bárty10,03 %0,02 %  
preferuji vládu odborníků, nepolitickou 10,03 %0,02 %  
zrušit státní maturity 201110,03 %0,02 %  
Členové VV by měli převolit většinu vedení 10,03 %0,02 %  
lidi prohlédněte a vzbuďte se10,03 %0,02 %  
od začátku nebudili důvěru - všichni ven10,03 %0,02 %  
Vláda tšch co vyhráli volby tj. ČSSD10,03 %0,02 %  
mělo by se vládnout bez peněžního systému10,03 %0,02 %  
měli by začít myslet na lidi a ne stále na sebe10,03 %0,02 %  
+ by měly být řádně vyšetřeny ostatní kauzy10,03 %0,02 %  
Postřílet budoucí vládu:-)10,03 %0,02 %  
měli by být odvoláni ještě p. Heger a Drábek10,03 %0,02 %  
měl by ty kurvy zlodějské někdo pověsit10,03 %0,02 %  
vznik naprosto nové vlády s úplně jinými, teď 10,03 %0,02 %  
už prosím, odborníky....10,03 %0,02 %  
Měla by vzniknout koalice ČSSD a KSČM10,03 %0,02 %  
revize bezpecnostniho systemu statu10,03 %0,02 %  
Vládnout by měla Strana svobodných občanů!:o)10,03 %0,02 %  
OBJASNĚNÍ A ŘÁDNÉ ŠETŘENÍ VŠECH KAUZ!10,03 %0,02 %  
Vlada DSSS!!!!!!!10,03 %0,02 %  
ještě chybí Drábek, je to absolutní necita10,03 %0,02 %  
top09+ods s podporou kohokoli,mimo KSCM10,03 %0,02 %  
...tento binec nezachrání už ani Matka Tereza 10,03 %0,02 %  
???10,03 %0,02 %  
neznám konstruktivní řešení, přijdou jiní a bude t10,03 %0,02 %  
S VV by měl zbytek koalice skončit10,03 %0,02 %  
STOP úplatkům a prosazování jednostrannosti10,03 %0,02 %  
Nové volby, ale: koho volit?????10,03 %0,02 %  
Za vším hledej bolševiky a stb,důkaz je.10,03 %0,02 %  
Hlavně udělat pořádek ve statě 10,03 %0,02 %  
zrušit veškeré strany10,03 %0,02 %  
zachovat trojkoalici, vyměnit neschopné a zkorumpo10,03 %0,02 %  
Vondra by měl začít být tresně stíhán10,03 %0,02 %  
Všichni poslanci by měli být zbaveni imunity10,03 %0,02 %  
odstoupit mafian Nečas 15let v politice10,03 %0,02 %  
měli by dostat rozum10,03 %0,02 %  
měli by jít všichni do háje10,03 %0,02 %  
VV zůstat, vymazat vliv ABL10,03 %0,02 %  
defenestrace toho chlíva10,03 %0,02 %  
Mělo by se to dostatečně rychle vyšetřit..10,03 %0,02 %  
Kmotři z ODS by měli dostat pořádně přes prsty.10,03 %0,02 %  

Graf

4. Jak si myslíte, že celá kauza nakonec dopadne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Premiér ustoupí, nakonec se s VV nějak dohodne a kauza se zamete pod koberec.122640,5 %28,96 %  
VV ustoupí a vyhoví požadavkům ostatních koaličních stran.69622,99 %16,44 %  
Vznikne menšinová vláda ODS a TOP 09.57819,09 %13,65 %  
Budou vypsány předčasné volby.41813,81 %9,87 %  
nic110,36 %0,26 %  
nevim60,2 %0,14 %  
nijak20,07 %0,05 %  
Mohly by být nové volby10,03 %0,02 %  
Viz 3. ot.10,03 %0,02 %  
nijak, vše bude pořád dokola10,03 %0,02 %  
nic se nestane a vyšumí to10,03 %0,02 %  
kauza vyšumí10,03 %0,02 %  
Vznikne vláda ODS a TOP 09 za p. přeběhliků z VV10,03 %0,02 %  
Premiér částečně ustoupí,padne Bárta,John a Vondra10,03 %0,02 %  
to je ve hvězdách10,03 %0,02 %  
vládní krize se jen oddálí, pak budou předčasVolby10,03 %0,02 %  
jina vlada 10,03 %0,02 %  
vůbec nemám představu,zřejmě z každé odpovědi něco10,03 %0,02 %  
v čechách člověk ví jen to že to dopadne co nejhůř10,03 %0,02 %  
110,03 %0,02 %  
Rozpustit VV, vlada pokraCuje SE 101 10,03 %0,02 %  
ti co si nakradli dost, odejdou předčasně10,03 %0,02 %  
Předčasné volby nikdo nedopustí, byla by to výhra 10,03 %0,02 %  
Přijde kompromis, skončí Vondra, John10,03 %0,02 %  
špatně pro ČR10,03 %0,02 %  
Premiér nedostoupí a kauze se zamete pod koberec.10,03 %0,02 %  
V ttuto chvíli opravdu netuším...10,03 %0,02 %  
to opravdu netuším10,03 %0,02 %  
To teda nevím ... 10,03 %0,02 %  
Tak na to jsem sama zvědavá10,03 %0,02 %  
premiér se dohodne s VV, ale budou více sledováni 10,03 %0,02 %  
těžko říct, předčasné volby určitě nebudou ale jin10,03 %0,02 %  
ukáže se jiný problém a politika zustane u hnoje 10,03 %0,02 %  
Oslabená koalice VV, ODS, TOP09 (Bárta bez fce)10,03 %0,02 %  
mělo by se to pořádně prošetřit10,03 %0,02 %  
Přijde místo něj jen jiná svině10,03 %0,02 %  
Defenestrace10,03 %0,02 %  
Měly by být předčasné volby - ale bůh ví...10,03 %0,02 %  
Předem domluvení zrádcí z VV podpoří vládu10,03 %0,02 %  
ODS TOP09 CSSD10,03 %0,02 %  
Barta odejde a bude VV vladnout nenápadně z povzál10,03 %0,02 %  
proběhne rekonstrukce současné vlády10,03 %0,02 %  
úřednická vláda10,03 %0,02 %  
koaliční vláda se shodne na nějakém kompromisu10,03 %0,02 %  
nevím. grr (proč tu není tato možnost?!?)10,03 %0,02 %  
nedokážu odpovědět10,03 %0,02 %  
jeste chvili, a bude to tu jako v Lybii10,03 %0,02 %  
ustoupí VV a celá kauza se zamete pod koberec10,03 %0,02 %  
udělá se aby to vypadalo dobře, nic se nezlepší10,03 %0,02 %  
To je bohužel ve hvězdách :(10,03 %0,02 %  
Je to jedno, protože to bude stejně na dvě věci...10,03 %0,02 %  
Nijak, opět vyhrají zkorumpovaní politici.10,03 %0,02 %  
odstoupi petr necas - bohuzel10,03 %0,02 %  
V téhle fázi opravdu nevím10,03 %0,02 %  
bordel v politice bude zachován, všichni se spřáte10,03 %0,02 %  
Myslet znamená ho*no vědět10,03 %0,02 %  
koalice zůstane zachována pouze se vymění některé 10,03 %0,02 %  
u nás se může stát cokoliv10,03 %0,02 %  
Vše se srovná10,03 %0,02 %  
Budou dál kráct a lidi ždímat10,03 %0,02 %  
Vznikne vláda ODS+TOP 09 + 7 až 10 poslanců VV 10,03 %0,02 %  
někteří odstoupí a bude se to plácat dál10,03 %0,02 %  
Trochu se to na ministerstvech přeorganizuje.10,03 %0,02 %  
do ztracena, jako většinou :-(10,03 %0,02 %  
NIC z toho není řešením, jen podvod na lidi10,03 %0,02 %  
nevím... na tohle se nedá odpovědět10,03 %0,02 %  
jsem pro nové volby,ale nemyslím,že to bude lepší10,03 %0,02 %  
Nic se dít nebude10,03 %0,02 %  
VV budou mít problémy s vnitrostranickým bojem10,03 %0,02 %  
bude i nadále bordel i nikdo nic nenadělá10,03 %0,02 %  
Bude defenestrace.10,03 %0,02 %  
Blbě....10,03 %0,02 %  
netuším, něco podobného tu snad ještě nebylo10,03 %0,02 %  
Vznikne poloúřednická vláda10,03 %0,02 %  
jako vždy vesele se bude krást dál a lidi utahovat10,03 %0,02 %  
Nečas odvolá Johna, Bártu,Dobeše, Fuksu a Vondru.10,03 %0,02 %  
Atentátem na vládu ČR.10,03 %0,02 %  
Nevím, a je mi to jedno.10,03 %0,02 %  
těžko říct, co jaký tajtrlík zas vymyslí10,03 %0,02 %  
Bude koalice ODS, TOP09 a přeběhlíků 10,03 %0,02 %  
kompromisní dohoda10,03 %0,02 %  
nedopadne to nijak, vláda je jeden velkej podfuk!!10,03 %0,02 %  
všechny politic. strany jsou protkané korupcí10,03 %0,02 %  
zatím to vypadá tak, že dosavadní zůstanou, vždyť 10,03 %0,02 %  
vyrobí se jiné kauzy, dokud panika neučiní své10,03 %0,02 %  
proběhne větší rekonstrukce vlády10,03 %0,02 %  
nastane výměna lidí na ministerstvech 10,03 %0,02 %  
Odvoláni budou: Radek John, Josef Dobeš, Alexandr 10,03 %0,02 %  
pryč s Kalouskem a Nečasem,lidem se vysmívají 10,03 %0,02 %  
těžko soudit10,03 %0,02 %  
Vsichni ustoupi a pojede se dal10,03 %0,02 %  
Bude vláda ČSSD, VV za podpory KSČM10,03 %0,02 %  
Určití lidé z W odejdou, ale strana nezanikne10,03 %0,02 %  
Vláda se postupně kauzami a osobními spory domlátí10,03 %0,02 %  
nevím,Nečas je nejhorší10,03 %0,02 %  
dohodnou se, vláda zůstane, ale Nečas neustoupí10,03 %0,02 %  
no právě, to by mě zajímalo, jak to dopadne10,03 %0,02 %  

Graf

5. U každého z níže uvedených jmen určete, jak moc sympatické Vám je jeho / její chování v celé kauze.

++ = sympatie, -- = antipatie, 0 = nevím nebo osobu vůbec neznám

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Lenka Andrýsová-0.0910.354
Vít Bárta-0.7451.868
Stanislav Huml0.1021.377
Radek John-0.981.412
Jaroslav Kmenta-0.1390.521
Kristýna Kočí-0.2641.692
Petr Nečas-0.1111.844
Jiří Paroubek-0.9311.257
Jaroslav Škárka-0.6481.099

Graf

6. Zde můžete vyjádřit své další připomínky k tématu:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Vyjadřuji svou podporu Vítu Bartovi A VV !!!!! Rada bych obdržela vyhodnocení tohoto dotazníku. Děkuji

-

-

-

-

:)

...toto nejde vyjádřit slovy...těžká deziluze...těžká beznaděj "normálních" lidí...zkilamání...

"Tyhle aféry každého jenom otravují. Já bych všechny ty Věci Veřejné a vlády zakázala."

0 bod

1. Nechápu proč by si měl někdo půjčovat(slečna Kočí) při měsičním platu 150 tis! 2. Tak zkušený podnikatel jako je p. Barta, který dělá velký byznys! Půjčuje, tak vysoké částky na dobré slovo? Dle mého názoru absolutní nesmysl! To jsou pohádky pro děti :)

3500000 milionu státních zaměstnanců,důchodci a sociálně chátra dává šanci levým cestám do pekel

Ani nové volby by nic nevyřešili, spousta lidí k nim nepřijde, není koho volit.

ať si dají pár facek ti hlupáci, kteří volili takové křiváky a lháře, jako je John a spol.

Až si Politici začnou brát 12 000Kč měsíční výplaty, tak se možná ledacos unás změní...

Banda komediantů

Banda Tup...Ců,stakovou jsem za chvily v ha...lu

Bárta si to způsobil sám. Moloch ODS se nedá jen tak odstavit, jde o moc a velké prachy. Bárta se nejspíš zahojil na pozastavených smlouvách v dopravě. John je figurka, která nemá tak velkou sílu, aby mohl být na vnitru. Tam bych viděl Bártu a to by se ODS a ČSSD pořádně opotili. A co komouši? V tichosti si ve výborech a podvýborech rejžují potichu a pilně.

bez komentáře

bez pardónu mě to tu pěkně sere a někdy vážně chápu podstatu atentátů

bez připomínek

Bez řádných zákonů a vymahatelnosti se situace v ČR jen tak nezmění. Problém je v tom, že pokud je někdo zvolen, jeho chování se zvrhne nebo je vypuzen. Obecně si myslím, že je v zemi poměrně velký nepořádek, existuje spousta agresivních jedinců, kteří jsou evidentně přesvědčeni o své nepostižitelnosti (bohužel často pykají nevinní). Příjde mi, že v ČR není vláda práva, ale vláda zbohatlíků. Pro mě je osobně vláda trojkoalice velikým zklamáním a očekávala jsem trochu jiné reformy či změny. Trojkoalice ani jednotlivé strany provádějí změny, které nejsou příliš pracné, ale postihnou nejvíce daňové poplatníky, přičemž by měli postihnout zejména lidi, kteří ČR do současné situace dostali (třeba neprůhkednými výběrovými řízeními, předraženými zakázkami a v případě pana Ambrozka třeba tak zcela neadekvátní využití cestovních náhrad). Jinak celkově si myslím, že lidé jsou obecně velmi naštvaní, né až tak s úspornými řešeními, ale spíše se způsobem, jakými se úsporná řešení dějí.

Beze slov!! Není co dodat.

bohužel nevěřím nikomu z politiků..

bohužel se do politiky dostávají lidé kteří buď mají vazby na firmy nebo podnikatele což se všeobecně ví, ale když se člověk nehodí tak se vždy něco vytáhne a vytvoří se bublina. Buď proto, aby se dotyčný politik odstranil nebo aby se zakryl nějaký jiný problém a novináři se vrtli na předhozený špek. Kdyby naši politici "nelpěli" na svých židlích a při náznaku korupce apod. odstoupili, určitě by to našemu státu prospělo a jim určitě také.

Bohužel to skončí jako všechny vládní aféry, pod kobercem, odpoutání pozornosti a oddalování reforem..., skoro každoroční divadelní scéna placená z veřejných financí.

Bohužel v našem státě se šíří chobotnice a to taková, že zachvilu bude taková až přetaková korupce, prostě my lidí půjdem do prdele páč nás se dotknou reformy, a to jsme ty peníze my jako lidi neukradli tam ty tendry jsou prostě zkorumpované a taky že někteří lidi jsou zvolení na dvou židlich.

Bohužel za stávající situace již všechny vládnoucí strany, včetně prezidenta ohrožují nejen chod našeho státu a systematicky rozkládají naší společnost. Co jiného si myslet o vládě, která na jedné straně slepě následuje americký vzor, který je zároveň příkladem jednoho z největších společenských úpadků soudobé historie? Ničení sociálního státu, ničení přírody, ničení všeho - vše je bez jakýchkoliv dlouhodobějších systematických politických cílů. Politici jsou motivováni pouze krátkodobými ekonomickými cíly, v nichž se navíc řídí něčím tak abstraktním a fitkitivním jako je globální ekonomika, o níž už dávno víme, že není založena na reálných hodnotách, ale je pouze "vysokým gamblerstvím" pánu na Wall Street. Celý kapitalismus v jeho současné neoliberální podobě je jeden velký výsměch lidstvu, a politici všech zemí světa se jím řídí jako božím přikázáním. Nikoho nezajímají důležité ekologické otázky. Naše vláda by se měla zajímat o to, jak např. najít cestu k zelené energii, jak uchovat naší přírodu pro budoucí generace, jak z našich měst udělat města pro život a jak zajistit trvale udržitelný rozvoj naší společnosti. Místo toho tu máme prezidenta s fašistickými a antiekologickými názory a další verbeš, které nejde o tuto společnost, ale primárně pouze o sebe. Věci veřejné navíc přímo ohrožují fungování tohoto státu, nejen jeho demokracie, kterou ohrožuje veškerá vládní elita. Osobně sleduji např. počínání ministra Dobeše v resortu školství, které přímo a cíleně vede k jeho rozkladu. Nechápu, jak mohou tak nefundovaní a neerudovaní lidé pracovat na tak důležitých úkolech jako je např. reforma školství. Pustit Dobeše na MŠMT je podobné jako kdydy se ho chopilo gestapo nebo nějaká podobná jednotka... Hrůzostrašné historky mé kamarádky o tom, jak tamním odborným pracovníkům náhle začali klást příkazy pracovníci bezpečnostní firmy ABL jsou skutečně nechutné... Tuto stranu bych zakázala, stejně tak bych ale zakázala také ODS i některé další strany. Ovšem je třeba si uvědomit, že tato krize legitimity se týká celého světa a je třeba s ní něco dělat na globální úrovni, nejen u nás.

byla by vhodná defenestrace

byla bych hrozně ráda, kdyby padla celá vláda a všichni její aktéři zmizeli v propadlišti politických dějin! Je mi z nich totiž špatně! Ale obávám se, že strach o ztrátu koryt neboli společný zájem na zachování svých koryt způsobí, že v médiích sice po sobě budou stále štěkat, ale v tichosti se domluví a budou pokračovat...

Byla bych ráda, kdyby byl zachován ministr školství Dobeš.

Cekam kdy se to zase otoci...

Celá kauza je pro mne velkým zklamáním. Strana, která měla plná ústa boje proti korupci a nastolení mravní čistoty v politice, se nakonec ukáže být účelovým (a ještě ke všemu celkem amatérským) projektem úzké podnikatelské skupinky.

Celá kauza pěkně smrdí a člověk si nedokáže vytvořit vlastní názor, kdo má pravdu a kdo lže. Kočí mě uchvátila tím, že si teprve po týdnu uvědomila, že převzala nějaké peníze. Pan Bárta byl zřejmě důvěřivý hlupák, navíc předal částku nad 500 000 Kč, čímž porušil zákon. Osobně ale tomu člověku věřím. Slova pana Škárky mi přijdou absolutně mimo mísu, jeho věty o tom, že věděl, že je nahráván mi přijdou jako totální výmysl. Celá kauza je jednoznačně podivná

Celá politická scéna připomíná hordu čuníků přetlačující se u koryta.

Celá politická situace už je trapná. Mám vysokou školu, červený diplom, pracuju dvanáctky ranní i noční, svátky i víkendy, nemám na nic čas a přesto živořím od výplaty k výplatě. Je to ostuda a mělo by se s tím konečně něco udělat. Tyto kauzy vysokých politiků mi připadají jako výsměch občanům, kteří pracují a stejně nemají co žrát. Na zvracení.

Celá situace je nepřehledná. Zkorumpovaní politice přebíhají z jedné strany do druhé, který občan má dost času je uhlídat? Chtěla bych volit konkrétního prověřeného a poctivého člověka, ne stranu jako celek. Zoufale chybí zákony, které by prospěchářské a korupční chování kriminalizovaly.

Cela vláda je nanic. Jenom tahají peníze z lidi na zaplaceni svých chyb.

Celá vláda by měla padnout!a nastat nová revoluce!!!!!!!!!!!!

Celá vláda by měla podat demisi, neboť neustále se objevují nové a nové skandály a známky korupce. Navíc ani jedna z vládnoucích stran nevyhrála volby, takže tato situace padá i na hlavu prezidenta Klause, který umožnil ODS sestavení vlády. Za celou dobu, co politiku sleduji, si nepamatuji, že by se takto veřejně propírali korupční kauzi, které se jedna za druhou zametají pod koberec. Je to hnus s Nečasem a Kalouskem v čele.

Celá vláda je jenom velká banda navzájem se okrádajících blbců, kteří nás okrádají o naše peníze!

Celé to vypadá jako pár připravovaných změt intrik mezi politiky, které se něčekaně srazily a poněkud vymkly všem z rukou.

Co jsme si zvolili, to máme, nenažraný prasata, kterým jde jen o vlastní prospěch a profit. O dobro pro voliče už dávno nejde nikomu z nich....to by se přece nemohly takovéhle kauzy vůbec dít.

Co se lidí diví, když si je tam sami zvolili. Kradli nejmíň 20 let a kráct budou. Jediní, co to myslý upřimně a nekradou jsou Piráti.

Černí Baroni,generál Čepička ,,Chce se mi z toho zvracet"

člověk by se měl poučit v historii,čili dalším logickým krokem je defenestrace

člověk věří, že někdo mediálně známý, kdo se angažoval do potírání korupce a zločinu bude jako předseda strany korektní. Ale opak je pravdou ..jde jen o loutku a silně lituji, že jsem tuto stranu volila

další obrovské zklamání, čemu má člověk v tomto zkorumpovaném českém prostředí věřit.

Dával ze svého a takovej humbuk . Vondra kradl ze státního a nic se neděje. A to jsem volič ODS. Teda asi už bývalý....

DEFENESTRACI JAKO ZA STARYCH DOBRYCH CASU......neb se nic nevyřeší a oni stejně budou dál dělat co chtějí

Dle mého názoru by politici měli především přemýšlet jak věci v tomto státě zlepšit. Ne si předávat peníze, či řešit podobné spory. Celkově jsem ráda, že tato vláda podnikla konečně razantní kroky, ale ne se všemi se také schoduji.

Dnešní politika je plná zlodějských individuí, bohužel tak jako celý národ, tudíž není se čemu divit. Postrádáme hrdost za český národ, kde jsou ty časy jak nečetná armáda zaspívala a protívník vzal nohy na ramena. A jěště myslím, že po bitvě na Bílé hoře český národ zhasl jako svíčka.

Do parlamentu a poslanecké sněmovny by se měli volit lidé z nejchudších vrstev, kteří vědí, která bije, nehrabou si na vlastním písečku a nedělají takové prasečiny jako současní politici.

Dobrý příklad pro občany.

Docela mi vadí argumentace, kterou premiér používá pro odůvodnění odchodu nynějších ministrů VV z vlády. To, že jsou napojeni na agenturu ABL věděli všichni průměrně inteligentní občané hned po volbách a sám premiér si toho musel být velmi dobře vědom. Tahle jeho názorová změna mi vadí stejně jako jiný metr na prohřešky ministrů. Drobil musel z vlády ještě dřív, než se prokázala jeho vina, zatímco Vondra tam zůstane, přestože je jasné, že člověk jako on čisté ruce ani svědomí nemá. Nečas je zkrátka premiér k ničemu, přes všechny počáteční naděje, které do něho byly vkládány. Neargumentuje správně, neumí si ve vládě zjednat pořádek. Přitom s většinou, kterou má on, by jiní dokázali zázraky. Celá kauza kolem VV (potažmo VB) mi připadá vykonstruovaná, a to buďto zevnitř nebo zvenčí. Nepřekvapilo by mě ani jedno. Jen mě mrzí, že budou padat hlavy aniž by se zjistila pravda, kterou se tak nepochybně nikdy nedozvíme.

Dokud si lidé budou stále volit ty samé politické strany, bude naše republika ve stále stejném mixu korupčních kauz, zlodějin a dluhů. Do příštích voleb se na vše pečlivě zapomene, lidé budou znovu důkladně namasírováni předvolební kampaní a tupě zvolí opět to samé svinstvo. Budiž jim přáno...

domnívám se,že Bárta převádí své praktiky na které je zvyklý ze své podnikatelské činnosti do politické strany,což na někoho může působit neadekvátně až sektářsky,ale ve své podstatě myslí politiku dobře,jen se neumí politicky chovat...a touto kauzou jsou zakrývány jiné korupční jednání,které je mnohem horší a Bárta je jen obětní beránek, resp.dobrý objekt,jelikož je pořád nějak spojen z Abl a dobře se na ni hodí veškerá špína .. stejně tak si myslím,že nitky z těchto kauz vedou někde zvenku,bud z opozice nebo od někoho komu se jednoduše nelíbí mediální viditelnost a schopnost ovlivnovat lidi Bárty

Dopadne jako vždycky, lidem za "zavřou ústa" nějakým hloupým krokem a stejně to bude pokračovat dál.

Doufám že budou nové volby a strany jako TOP 09 a VV se nedostanou do parlamentu.

Důvodně zkompromitovaní politici by měli v zájmu své strany podávat demisi na funkce, nikoliv trestní oznámení. Premiér Petr Nečas a předseda VV Radek John by měli přehodnotit svůj přístup k fungování koalice, nebo zvážit rezignaci. Invektivy jsou úkolem opozice, koalice se má snažit o spolupráci a konsensus, ne bojovat o vliv. Zvolení politici by si měli uvědomit, že mandát, který obdrželi není jen právem, nýbrž i povinností a měli by se snažit na jeho základě sestavit akceschopnou vládu, byť za cenu ústupků. Mluvení o předčasných volbách již rok po volbách řádných je drzostí, kterou by si vůči veřejnosti neměli ani dovolit. Krom toho je třeba (i vzhledem k minulému pokusu takové volby provést) mít na vědomí, že učinit to ústavněprávně konformní cestou nebude rozhodně snadné.

ekonomické výhody hledá ze své činnosti mnoho politiků (zvláště pak Ti, kteří situaci nejvíce kritizují - Kalousek atd.) - Bárta na to šel sofistikovaněji a šel do značné míry se svojí kůží na trh, běžnější je přihrát ekonomické výhody spřízněné duši (včetně jeho lobbisty) a vyinkasovat svůj podíl jiným způsobem je s podivem, že úmysly VV neodhalily a nepoužily jiné strany již v předvolební kampani (tipoval bych, že o spíše věděly, ale čekaly, že se VV nepodaří získat dostatek hlasů) a propos TOP09 Schwarzenberg-Kalousek je velmi podobné jako John-Bárta, pouze Kalousek je případem v prvním odstavci zmíněného politika, jemuž jde především o svůj prospěch až na prvním místě

existuje vůbec v ČR slušný politik, který ví něco o realitě obyčejných lidí ?

FUCK KSCM, VV, CSSD, - HURÁ ODS, TOP 09--- HURÁ POKRACOVATELUM KORUPCE Z 90 LET

fuj

Hází si tam půl miliony a spousta mladých rodin jde ke dnu, protože se zdražuje a berou se jim dávky. Myslí jen na sebe! Ven se všemi !

Hlavně ať nepadne vláda, nové volby stojí peníze, zabrání to přijetí nových reforem a hlavně to destabilizuje politickou situaci v ČR, což přispěje jen k zhoršení našeho kreditu pro zahraniční investory.

Hlavně ať neskončí pan Kalousek je to jediný člověk, který pro naši zemi něco dělá a snaží, aby ČR nebyla v situaci jako v Řecku nebo v Portugalsku.... (Irsku)

Hlavne by se mely dusledne prosetrit jakykoliv vazby mezi ODS a zverejnenim vsech informaci. Pripadne zjistit jestli tak nahodou vtom skutecne nema pracky Skanska. At uz sou pravdive nebo ne.

Hodně lidi straně VV věřilo, že něco změni a odstrani brontosaury z politiky. Ale jde vidět, že jsou to větší křiváci než bývali politici. Fandím všem co si stoji za svým názorem a umí se postavit bezhavému posloucháni. Politici zastupují občany a né svou stranu, nechápu jak se mohou pak podívat voličům do oči. Není tady žádna politická kultura a politická odpovědnost.

Holt VVčka rýply až příliš moc do zkorumpovaného vosího hnízda. Ano, Bárta spolupracoval s ABL, ale pokud tato spolupráce spočívala v odkrývání korupce ve státní správě, pak na tom nevidím nic špatného. Myslím, že za tzv. kauzou ABL je jiná, větší a pro média zajímavější kauza větších rozměrů, nicméně o tu média nestojí (a vzhledem k neexistující nezávislosti českých médií se tomu ani nedivím). Kde jsou důkazy dokazující jakýkoliv finanční zisk firmy ABL? Výsledkem úřadování pana Bárty na ministerstvu dopravy jsou úspory ve stavebních zakázkách (dříve přeražených), začal uklízet bordel na ŘSD atd. - takový člověk přece musí být odstraněn, že pane Nečasi?

hrůza, měli by jít všichni pryč

Chce to totálně nové a nezprofanované lidi.

chce to změnu celého systému

chování politiků je vždy účelové, dá se soudit až s odstupem času, s více informacemi

Chování VV je pouze snahou o odvádění pozornosti od faktických a největších problémů celé kauzi.

Chyběla otázka kauza Vondra,Barták,Drobil. Otázka kde bydlím je zavádějící, pracuji v Praze, kde jsem většinu života bydlel a nyní jsem se odstěhoval do RD na venkov. Budu zařazen mezi venkovany ...směšné V poslední otázce chybí : Půjdete příště volit ? ANO !!!!!!!!!!!!!!!!!

I kdyby měly být předčasné volby, zase tam budou ti samí panáci co tam jsou teď. Bohužel ani novými volbami se dle mého názoru nic moc nezmění. Všichni se zase budou rvát o koryta a slibovat hory doly, jako vždycky. Bohužel u posledních voleb jsem se nechala zlákat VV a jak to dopadlo, u předposledních voleb byli to samé Zelení.

ideální řešení této situace by bylo odstoupení všech zůčastněných do doby než aféru vyřeší .. Případný návrat v situaci nevinnosti a odchod z celého politického spektra v případě viny

jak říkám, zrušit strany a udělat klasický výběrový řízení jako když si nějaká firma hledá nové zaměstnance, ty si asi nevyberou nějakýho idiota aby jim kazyl výrobu.

jako občané demokratického státu bychom se měli stmelit a hromadně vyjádřit svůj nesjouhlas s politickou garniturou a korupčním prostředím nejen ve vrcholné politice. nejlépe bychom měli inspiraci čerpat u zemí severní Afriky, resp. blízkého východu

Jako vždy se nic nevyřeší....

Jde o problém. Jediné co chválím, je že (byď si o něm myslím své) se pan Bárta zachoval tak, jak je běžné v zahraničí a podal demisy. Ovšem VV tímto problémem definitivně ztratili kredit (i u mě jako jejich voliče) a myslím si že si podepsali ortel. V příštích volbách, podobně jako SZ, se již do parlamentu nedostanou a zmizí v propadlišti dějin...

Jde o zpravodajskou hru , něčím je třeba živit občana aby se našla kořist pro cupování , za vším stojí ti kterým se nelibí že se jim šlape na pérka .. Qui bono ?

Jde tohle ještě vůbec komentovat??

Je mi na nic z toho, že všichni chtějí boj proti korupci a nakonec jsou sami do korupce více či méně namočeni :o(( a takoví lidé nám dělají zákony, takové sme volili....a v podstatě na nich závisí naše živobytí a životní úroveň. Jsem mamina na mateřské, je mi 32let, mám jedno dítě a druhé si nejspíš nepořídíme. Člověk nemá žádnou jistotu, práce, bydlení...

Je mi špatně z toho, když vidím, že nevidím žádnou lepší alternativu k této vládě, tuto vládu ale také nechci. Všude plave na povrch korupce a nečiní se jí přítrž. Všude se o tom veřejně píše a prakticky nikoho, kdo by to měl a mohl změnit, se to nijak netkne. Nechápu, proč. Politici jsou jak malé děti, I kdyby teď volby byly, nevolila bych žádnou stranu, která je nyní v parlamentu a v senátu.

Je mi velmi líto, kam se to ubírá, po volbách jsem neměl daleko k jakési euforii, ale prozření na sebe nedalo zas tak dlouho čekat. Mrzí mě, že není nějaká základní autorita, která by v dohledné době zasáhla a spravedlivě potrestala všechny zúčastněné viníky. Jeden silný a moudrý král by byl možná lepší než současný systém reprezentovaný současným osazenstvem. Zajímalo by mě, co mohu já osobně konkrétně udělat pro zlepšení. Volit chodím, pokaždé se snažím činit to s rozvahou a odpovědně. Neposlouchám nejkřiklavější sliby, ale přemýšlím o programu a jeho potenciálním dopadu na stát. Volby tentokrát dopadly z mého pohledu nadstandardně, nicméně jak je vidno, situace opět není lepší. Tím veškerý deklarovaný vliv voliče/voličů na situaci ve vládě pozbývá váhy. Domnívám se, že tentokrát voliči řekli celkem jasně, že jim vadí lhaní, nabubřelost, korupce, "dinosauři" apod. Poté se chování politiků momentálně nedá nazvat jinak než jako výsměch!

Je mi z toho na blití !! Komunisté ve vládě , ti mělí být zakazaní . Zloděj předsedou ČSSD , hanba, jaký národ taková vláda.

je mi z toho smutno.

je nutné pokračovat v očistě politického systému

je to banda tupců která bere peníze za hádky a nicnedělelání. Sehnala bych jim práci za 13000,- čistého na dvě směny a ještě platit nesmysly pro vládu, aby oni měli?! A to že jsou vysokoškoláci by mě bylo úplně jedno. Já mám vejšku taky a jak se mám...

Je to bezbřehá žumpa.

Je to binec.

Je to celkem jasné - Bárta není nikomu zavázán, nefiguruje v žádné variaci na "Mrázkův archiv" a navíc přišlápl tok peněz do stavebnictví, a tím i do řady stranických i soukromých pokladen - čímž naštval řadu lidí z šedé zóny kolem stavebnictví, potažmo některé své kolegy politiky na všech úrovních. Vzhledem k tomu, že má pozadí v bezpečnostní agentuře a je velmi pravděpodobné, že "rozchod" byl pouze formální, tak ho pravděpodobně není jednoduché zabít nebo na něj zjišťovat reálně kompromitující data. Nicméně už kauza Čunek ukázala, že k odstranění mediálně neschopného politika stačí vykonstruovat několik kauz buď zcela vymyšlených, nebo vhodnou interpretací faktů a čekat až bezradnost a panika z neobvyklé situace udělají své. Navíc se naskytla příležitost - nestabilní situace vyvolaná pokusem zbrojařské lobby odstranit Vondru legračním, ale o to více mediálně prodejným obviněním. V tuto chvíli není zcela zřejmé, které společnosti jsou ve hře a skrze které politiky a novináře prosazují jaké zájmy - a není ani zřejmé, jestli ještě některá z těch skupin ví, co vlastně dělá, nebo se to už zvrtlo v improvizaci... Všichni v něčem jedou, Bárta není výjimkou, ale aspoň šel za své zájmy bojovat osobně, zatímco jiní jen podporují své "zástupce" - osoby i strany - což mu může dost ublížit, neboť je sám sobě avatarem a nemůže v tichosti vyměnit sám sebe za někoho jiného jako ostatní.

Je to dost drahá zábava za státní peníze, co předvádějí. Za 20 let, co tu máme demokracii, toho páni politici moc nepředvedli, jen dokázali rozkrást, co se dalo, a ukázali, že jak jim jde o koryta, svorně se podpoří komunista s pravičákem navzájem.. Doopravdy tady vládne zahraniční kapitál a v politice jsou lidé, kteří by se vlastníma rukama nebo hlavou neuživili. Ale to tady bylo i za komunistů, jen tu nebyl ten kapitál, ale Rus.. Stát, kde si partička lidí hrabe do vlastních kapes a většina na to doplácí je k ničemu, proč na tohle platit daně??? Tenhle systém politických stran se u nás neosvědčil, proto bych ho zrušila a nastolila vládu odborníků. Je zbytečné diskutovat o jednotlivých případech, celá podstata je špatně. A na závěr moje oblíbená představa: zdanit majetek politiků, resp. podle majetku jejich i rodiny jim dopočítat daně z příjmu včetně penále...

Je to hnus velebnosti .....

Je to Kocourkov stejně jako v celé zemi...!

je to komedie

je to komplikované a nevím co si přesně myslet, jen to vypovídá o stavu naší politiky který není nijak valný a všichni mají něcoo k dočinění s nějakou firmou nebo aferou.... a co by udělali nové volby nic možná by to bylo ještě horší

Je to nekončící koloběh korupčních skandálů.

Je to ostuda a důkaz ,že koalice jsou protiústavní,vláda by měla ustavena podle výsledku voleb.Velkou vinu na celé situaci nese pan prezident.

Je to s organizovane ODS !

Je to smutné - začínám mít skoro pocit, že v naší zemi neexistuje ani náznak politické kultury. Paradox je, že Bárta mi byl jako ministr velmi sympatický, ale z hlediska ABL si naprosto zabetonoval další politickou kariéru. Z hlediska ODS souhlasím s tím, že by měl odejít ministr Vondra, protože ani on zatím uspokojivě nevysvětlil PROMOPRO. Jediná zatím "neposkvrněná" zůstává TOP09 a jsem rád, že jsem ji volil. Doufejme, že to nedopadne tak, že se vrátí k moci zpět levice v čele s ČSSD.

Je to velice nedobrá vizitka koalice která za hlavní cíl měla odstranění korupce.

Je to všechno jedna pakáž, ať volíte koho chcete tak si stejně udělají co chtějí a spojí se třeba s ďáblem jenom aby se dostali ke korytům !!!!!!!!!!!!!!

je tu bordel všude...

je tu málo místa na textovou odpověď. Otázka 3 - nikdo nebude chtít ustoupit. Jak to někdo rozetne, netuším. Možná to skončí jednáním všech u prezidenta, za což ho Klausofobi budou ještě víc nenávidět. Já mu to nezávidím, protože padne-li vláda, bude to zase nástup levice a reforem se nedočkáme. Otázka 4, Menšinová vláda nevznikne, VV neustoupí. Otázka 5, že skončí Bárta, to mě docela mrzí, protože se mi zako ministr docela zamlouval. Proč ale rozdával peníze, nevím. V každém případě je asi neukradl. Prostě lidi dělají chyby, taktéž Vondra. Nehlídal rozpočet. Jenže kdo ví, jaký měl management, jaké měl pravomoci a jakou smlouvu s dodatkem hmotné odpovědnosti. To asi ne, takže nevím všechny podrobnosti. Vondru hodnotím jako poctivce, ale jako manažera s nejvyšší odpovědností dost těžko. Spíš jako váhavce neschopného si vydobýt jasné pověření a co to vše obnáší. Otázka 11, volila jsem ODS, ale raději bych volila SSO. Jenže jim chybí razantní osobnost, bohužel

Je vidět, že ČSSD opět zneužívá situace a pomocí dočasné převahy pár hlasů se bude snažit shodit vládu (aniž by měla řešení) a ačkoliv je současná vláda ne zrovna nejlepší ,tak velké změny budou podstatně horší z důvodu odložení (spíš zastavení) reforem, které už se ale začaly prosazovat. Pokud není situace opravdu špatná, tak to co se tu děje (vláda nevydží celé období) je z hlediska nějakých změn (které jsou nutné) naprosto nevhodné.

Je zde vidět jasný podnikatelský záměr strany VV. Jen mě zaráží, že si toho nikdo nevšímal. Mám známého, který pracuje v ABL a ten mi říkal, že o tomto podnikatelském záměru se v ABL mluví už min. půl roku. A to nejen na nejvyšších postech, ale i na pozici strážných. Převážně se mluví o tom, že chtějí ať je přijat zákon o bezpečnostních službách tak, jak mají na Slovensku. A tento záměr zatím k tomu směřuje, protože je zapotřebí v lidech vyvolat dojem, že policie ČR už neplní svou funkci, o což se postaral John, který policii totálně rozvrátil. Tak ať mi nikdo neříká, že John a Bárta nejsou na věci zainteresovaní společným záměrem.

jeden velký hnus

Jedná se o hru zorganizovanou sponzory ODS, která se jim však nemusí vyplatit. Je to však ta nejšpinavější hra obdobně jako při uplacení Pohanky a Melčáka

Ještě vetší neštěstí pro svět než blondýnka za volantem jsou mladé blondýnky v politice.

jsem pro zrušení VV a státních maturit 2011

Jsem přesvědčená, že je v naší politice vždy všechno nějak jinak...

jsem z toho znechucena a vsichni si z nas delaji legraci a obohacuji se na ukor lidi.

Jsem zmatená.místo, aby se opravdu řešily důležité věci, ztrácíme čas kauzami!

Jsem znechucen. Skutečně uvažuji o odchodu z republiky po skončení studií.

Jsem znechucena!Kdy už konečně budou lidé,kteří si uvědomí,proč tam jsou a pro koho?!Rozhazují miliardy,roste státní dluh=beztrestně a nakonec si myslí,že ušetří a vyždímou to z těch nejpotřebnějších a nejslabších,jako jsou vozíčkaři,postižení a nemocní.Hanba,přímo mezinárodní ostuda sociální politiky!!!Každému z nich bych přála,aby zakusil život na vozíčku,nebo boj s rakovinou.A to vše s příjmem a výdaji těchto lidí.Když nemáš peníze,tak zalez do ústavu,nebo zemři.To už ani nemluví o rodičovském příspěvku.....Ostuda,hnus...!!!!!!

jsme národ bez hlav, vládne nám lůza, plebs, morálně zbídačení lidé s chováním jatečných zvýřat

Jsou-li poslanci placeni za to, aby hledali pro stát cestu k budoucnosti, neměli by se prvotně hádat, ale zkoušet diskutovat. Takhle to je jako bychom tam dosadili malé děti s bábovkami na písek. Dokud se nenaučí základům zodpovědnosti za jiné, nikdy to fungovat nebude.

jste tak hloupi az me z toho boli pravy malicek..

K tomu není co dodat. Už fakt přestanu sledovat televizi a číst, asi mi bude lépe. Nebo jednou pořádnou defenestraci.

K vládě ČR nemám slov, je to jedna velká pakáž, která se vždy snaží nahrabat peníze pod sebe a nestarají se o lid jako celek, ale jen o některé skupiny (více majetní) což je ostuda a ekonomicky náš stát je nejhůře snad v Evropě. Hanba mě je kolikrát za naše politiky a jejich výroky.

Kauza ABL je skutečná, nisméně stejně skutečná jako kauza PROMOPRO a kauzy předražených zakázek na ministerstvu obrany za působení pana Kalouska a paní Parkanové. Pokud si odmítají připustit svoje chyby nemají tam co dělat. A arogantní vyjádření pana Kalouska kde tvrdí že oni jako jediná strana nemají korupční škraloup mne právě utvrzuje, že i když je prosůstání soukromých bezpečnostních firem je velké riziko, jde i o mocenské zájmy ze strany zejména TOP 09. Pokud neodpstoupí pánové Bárta, Kalousek a Vondra, vláda pro mně ztratila naprosté zbytky důvěryhodnosti.

Kauza maskuje jiné aktivity politiků, o nichž se nesmí vědět a jsou pro společnost nebezpečnější. Demokracie je iluze, politici jednají ve stylu Mnichovské dohody "o nás bez nás proti nám" a prosazují totalitní praktiky. Tzv. reformy jsou jen totální deformací společnosti, obyčejní lidé jsou okrádáni a ničeni ve prospěch bandy korytářů. neexistuje poctivá kontrola hospodaření, aby nebyl ždímám státní rozpočet na mocenské ambice grázlů. Chybí zodpovědnost politiků vůči lidem, jimž se stále ve všem lže. Státní dluh má platit viník, ztráty z předražených zakázek ten, kdo je prosadil.

Kauzu vystřídá další kauza, je to boj o "koryta", takže další aféry brzy propuknou. Všichni myslí jen na sebe a ostatní lidé je nezajímají. Zvolili jsme je a tím jsme jim dali důvěru, kterou využívají ve svůj prospěch, ale koho vlastně volit? Dá se vybírat jen mezi menším a větším zlem.

kazdy ve vlade vi neco na druheho ohledne podvodu a "maladomu",takze se navzajem kryji.Chce to nove lidi,naprklad Bobosikovou a suverenitu.

Každá další vláda je horší a horší. Zákony jsou u nás děravé právě proto, aby bylo umožněno takovéto a podobné chování. Politici neberou ohledy na to, jaká je situace občanů. Každý si hájí a hojí jen to své.

Každý politik, by měl být v takových případech postižitelný, nikdo už jim nakradený majetek neveme a i když odstoupí z funkce, nějaké teplé místečko se pro něj vždycky najde.

Kdo si nebyl poslechnout politiky přímo v akci a poslouchá jen média, děká strašnou chybu. Proto média jsou, aby si hráli s lidmi. Nečíst, neposlouchat a drbat o sousedech.

Když má odejít jeden nedůvěryhodný, tak by měli jít i další, obzvlášť mistr "výhodných" koupí Kalousek.

Když neodvedete v zaměstnání to, co od Vás zaměstnavatel vyžaduje, seberou Vám peníze. Politici hrabou jen pro sebe, ubírají peníze kde můžou, ale že by si snížili platy sobě a zrušili nesmslné zákony, to ne.

Klientismus i korupci bere většina česká society jako bezpříznakovou formu společenského fungování i v podstatně nižších patrech. Okamžitý (konzumní v nejširším smyslu slova) prospěch je v celku společnosti a v jejích řídících strukturách dlouhodobě nadřazován aspoň základním mantinelům vymezujícím zřetelně směřování společnosti a jeho konkrétnímu pojmenování, ztratilo se povědomí o tom, kam by se vůbec mělo směřovat a jaká je aspoň obecná hierarchie hodnot tohoto směřování. Vytloukání klínu klínem balené do frází bez konkrétní výpovědní hodnoty .

Kocourkov a fraška

Konat více, mluvit méně. Chtít se dohodnout a táhnout svorně za jeden provaz.

Korupce jen kvete, VV by měla odstoupit.

Krize, která u nás je je krizí morální, od dob socialismu se nezměnila jedna zásadní věc - že něco někde ukrást je špatné. Stále nám to připadá normální a běžné. Také si myslím, že člověk, který je nucen si půjčovat peníze by neměl ve vládě, co dělat, jelikož se může dostat do problémů a je lehce vydíratelný. Takže lži, že úplatky byly jen půjčka, by neměli vůbec být brány na zřetel.Jediným řešením by bylo, aby jakýkoli majetek u státních zaměstnanců, který státní úředník, poslanec, ministr atd. atd. nemůže doložit, by propadl státu, jsem si jista, že tím by se státní dluh snížit na polovinu.

m

Málo místa na psaní takže k otázce č. 5 bych rád dopsal - nepořádek v politice bude zachován, všichni se spřátelí, dají si symbolickou pusinku, jako že je vše OK - pro nás veřejnost někoho vyhodí z dané politické strany a zase si rozdělí mezi sebe nějaké peníze (je jedno jestli ted nebo za rok) ....

Měla by být revoluce, všem nynějším poslancům a senátorům a dalším vysokým politikům zakázat vykonávat funkci a zavřít je, to samé s lidmi jako je např. ředitel sazky Hušák

Měla by být trestní odpovědnost za své činy vlády.Kriminál by byl za rozkrádání republiky!!!Kuponova privatizace,Promopro aj....

měla by spadnout celá vláda. politici mají ze všech lidí nejvíce peněz, a přitom za nic.

Měli by odstoupit všichni.

Mělo by vzniknout opatření, aby se podobná situace už neopakovala.

místo ,aby se starali o stát´= lidi,kteří jim dali důvěru,tak teď většina schovává máslo co se jim rozteklo po hlavě = prostě bezúhonný politik je nedostatkové zboží, které nejde nahradit nějakým jiným z dovozu

Mrzí mě, že se namísto tvorby a řešení důležitých věcí pro občany CŘ, se v médiích točí opět kolotoč o politicích ,,peníze dělají divy aneb já vím kde, ty víš jak a oba víme za kolik".

Myslím si ať se dostane do vlády kdokoliv, hrabe si na svém písečku. Čestných lidí je málo a proto je politiská situace vláda taková jaká je. Nahoře nikoho nezajímá, jak žije tzv. střední a nížší vrstva lidí. Nechala bych je žít z platu průměrného zaměstnance, jak by to zvládli, bez výhod, vysokého platu a spousty bonusů.

Myslím si že normální pracující člověk v tehle zemi, doplácí na nekorektní chování těhle rádo by politiku, i děti ve škole musí plnit požadované úkoly, jinak by propadly a šly do zvláštních škol. Tohle je stejné ale tihle rádo by politici by měli jít s pouty na rukou před korektně se chovající soudce a být odsouzeni u rychlo soudu. Je to výsměch lidem do tváře. Pan Baťa a pan Masaryk se asi obrácejí v hrobě. Kowala Petr Živnostník

Myslím si že pokud se budou bagatelizovat takové blbosti,tak s reformami nikdy nepohneme a budem řešit jen co kdo udělal nebo neudělal...ve vládě je snad nejvíce správných a odpovědných lidí od roku 89 a já se směju jen médim jak neskutečně chtějí očerňovat.Bárta určitě neuplácel! John možná nerozumí politice! Nečas možná není extrovertní průbojný typ! Kalousek možná působí jako ze špatného vtipu! Schwarzenberg se možná neumí dobře vyjadřovat,ale jsou to lidi kteří něco chtějí změnit,kteří by měnily, a měnily :) V JEDNOTĚ JE SÍLA!!! není jednota,chybí síla:(

Myslím si, že někdo, kdo má polticky - ekonomickou moc tuto aféru úmyslně vyvolal za účelem zbavení se pana Bárty na ministerstvu a využil tak již předchozích afér k ještě většímu vyostření situace. Již při sestavování vlády bylo jasné, že její chod bude díky tak velké koalici, která jde napříč politickým spektrem, problémový. Možná i vhodným východiskem by bylo vyslovení nedůvěry vládě a tzv. vláda odborníků. Když se tak naposledy stalo, politici se aspoň nebyli o svá místa u koryta a vláda vykazovala nějakou smysluplnější činnost, než je neustálé řešení nějakých kauz politiků.

Myslím si, že v našem případě si jedná o daleko komplexnější problém. Už jen to, jak se politici handrukují co prosadí. Ve skutečnosti hájí své zájmy místo zájmy občanů, což se mi vůbec nelíbí. Příkladem může být spalovna, která se má postavit kousek od Havířova. Nebo výstavba předražených českých dálnic a jiná zpronevěra peněz daňových poplatníků, nemluvě o korupci a uplácení...Jsem pro daleko větší změnu, demokracie v této podobě u nás nefunguje efektivně. Zákony kolikrát nehájí zájmy občanů viz. vykrádání chatek, kdy se majitel nemůže bránit zbraní/pastí, nebo jak některé "mešiny" pobírají na dávkách více než průměrný plat, přestože nehnou ani prstem...ústava stejně jako zákony by měla být flexibilní a měnit se s dobou. Nejde tady jen o nějakou kauzu, nýbrž o komplexní problém systému...

Myslím, že je načase ukázat, že KSČM je právoplatná demokratická strana a jít do vlády!!!

Myslím, že kdyby se "nepřiznal" pan Škárka tak by sl. Kočí mlčela a peníze si ponechala. Pouze možnost prozrazení jí donutila se přiznat, že vzala úplatek!

Myslím, že pí. Kočí s spol. by měli změnit místo, když si najednou po půl roce všimli, že má někdo "snahu je uplácet". Jejich "nechápavost a nevšímavost" je obdivuhodná a nehodí se na jejich pozice, tam by měl být někdo bystřejší. Budiž to varování pro p. Bártu, ať si své "dobré úmysly" nechá pro sebe. Nejlepší bude, když všichni budou dál dělat svou práci. VV jsme si zvolili s vědomím, že tu budou na 4 roky a dobře nám tak. Aby se zas po roce měnila vláda... no kde to jsme... Než se ustanoví po možných volbách zase nová vláda, bude rok pryč a zas nikdo nebude pracovat.

Myslím, že takhle se musí vyvíjet demokracie po 40 letech nedemokratického režimu. Elity a strany se po roce 1989 ustavily z ničeho, voliči mají obtížný výběr. Rozdíl mezi pravicí a levicí je diskutabilní, převládá populismus.VV sice působí nevěrohodně od samého počátku, ale z jejich pádu těži také Kalousek + Kapsch, Skanska a další ... řekněme "pragmatičtí uživatelé veřejných rozpočtů". Voličům přeju pevné nervy a obezřetnost při rozhodování v příštích volbách.

Na každého jednou dojde. Tentokrát to jsou VV.Kkdo to bude příště??

Národem cloumá bezmoc, volby jsou fraška protože po volbách je všechno jinak a nikdo ani prezident s tím nehodlají nic dělat, každý na svém písečku a řeší se až už se lidi hodně ozývají a to ještě jenom naoko. Chápu lidi za komunismu že se rozhodli emigrovat. U nás nejsou pravidla pro normální lidi která by měla delšího trvání. Pokud bych mohl, emigroval bych někam, kde budou třeba tvrdší pravidla, ale budu vědět, že když je dodržím, tak můžu něco do budoucna plánovat bez strachu, že ohrozím rodinu apod.

Následkem celé kauzy bude oslabení sympatií k menším politickým stranám a odliv jejich voličů ke starým firmám. Celá situace hraje do karet jak ČSSD tak ODS. VV situaci neustojí. To, že se do parlamentu může dostat a vliv v něm získat tak evidentní gauner jakým je Bárta mě připravilo o další iluze o současném zřízení.

Naše přání vyslyšena nebudou,tak je zbytečné něco k tomu dopisovat,ne že by připomínky nebyly,ale je jich na román a tady není tolik místa.

Naši politici nám dělají ve světě opravdu pěknej obraz, protože to co se unas děje viděj ...! A i kdyby se vsichni politici vyměnili tak ti nový nezkažení by po čase byli stejní jim nejde pořádně o to jak to v naší zemi vypadá, ale o peníze..! kde jakej normalní člověk by byl rád za ty peníze co maj , ale u nas vládne chudoba a oni se maj jak prasta v žitě!

Navrhoval bych svrhnout současnou vládu stejným nebo podobným způsobem jako v listopadu 1989. Současný systém je tak prohnilý, že ho nezachrání jen výměna ministrů, ale ani předčasné volby. Politická moc získala velkou jistotu a bylo by třeba ukázat, že politici pouze zastupují veřejnost a rozhodně politickou funkcí nezískávají právo k zařizování si vlastního byznysu a za věškerá svá rozhodnutí nenesou odpovědnost. Není možné v žádné firmě, aby pracovník, který firmu poškodí, skončil beztrestně a bez následků. Není možné, aby za chyby a nekompetentnost ministrů, náměstků atd., platili daňoví poplatníci. Můj osobní pocit ze současné vlády, ministrů a jejich náměstků je takový, že jsou to uchazeči o zaměstnání poslaní do vlády z Úřadu práce.

Nečas je nejslabším premiérem kterého jsme měli!!! Reaguje stále pozdě a jen na vzniklou situaci a pak si vytahuje triko. ODS odvolejte ho ať nedělá dál ostudu,ale koho jinýho máte? Kalousek by měl taky odstoupit, když nechápe,že podpora stavebního spoření je pro stát výhodná.

Nečas si má zamést na svém vlastním prahu, jeho ministrři již několik vlád jedou v různých špinavostech, resp. nejen jeho, ale i Kalousek, který tahá za nitky v každé vládě.

Neděle, 10.4.2011 01:50 : Je zjevné, kam se snaží a pravděpodobně i dále budou snažit VV upřít pozornost, totiž k předávaným penězům (i v případě předání 1/2 mil. K. Kočí jde pravděpodobně jen o přestupek). O čem nikdo ZÁSADNĚ z VV mluvit nechce (viz poslední rozhovory Bárty, Klasnové, Johna, Andrýsové) je podnikatelský projekt Víta Bárty, faktické tunelování Ústavy ČR. Plán Bárta popsal ve 3 roky staré vizi ABL jako "ekonomickou základnu MOCI v násl. letech" a VV jako "VLASTNÍ POLITICKOU MOCENSKOU ZÁKLADNU". Soudím, že takový útok na Ústavu ČR (a demokracii obecně) u nás za poslední 21 let nebyl veden. Sem by měli novináři směřovat své dotazy a nikoliv nechat funkcionáře VV deklamovat předem naučené větičky o tom, že V. Bárta má dost peněz (viz ministr vnitra v Parlamentních listech). Za tohoto stavu věci Bárta nejenže nechce opustit politiku (vzdát se posl. mandátu), ale plánuje se "očitit " a "vrátit" (sic !) a dokonce se účastnit jednání K9 (haha). S návrhem některých představitelů ČSSD podat návrh k NSS na rozpuštění VV velmi souhlasím. Pokud by měla padnout vláda po odvolání ministrů za VV, na místě by byly předčasné volby. VV za současného stavu členem vlády být samozřejmě v žádném případě nemohou.

Nedůvěřuji nikomu z vlády ,ani z poslanců a senátorů

Nechápu, proč Bárta dělá tak dětinské chyby

Nechci být sprostý. Btw: nesnáším Václava Klause :-)

Nějak mi poslední dobou přijde, že pan Kmenta vlastně dělá jen novinařinu ve směru "pošpini Véčka". Osobně nejsem volič VV, nicméně teď mi to připadá jako hon na čarodějnice. A asi jsem se při volbě Odsky spletla, v domění, že jak odejde Topolánek, bude hned lépe :(((

Nejhorší na tom všem asi je, že VB ovládá svými vlákny veškeré orgány správy i vlády, na které si vzpomenete. Nečas i ostatní teď dělají, že se chtějí radši soustředit na reformy, které jsou "DŮLEŽITÉ", čímž se snaží dosáhnout právě onoho pověstného "zametení pod koberec". Pokud se nespojí levice a nebude se hlasovat o nedůvěře vlády, Věci veřejné budou fungovat dál. Ostatní z K9 sice mluví o tom, že chtějí Bártu pryč, ale to jsou jen snahy o mediální zalíbení.

Nejlepší pro tuto zem je nyní nejmenší zlo. To znamená velká koalice ODS-ČSSD.

největším problémem tohoto sporu je pokrytectví politických stran napadajici VV za jejich propojeni s ABL a jejich financovani touto spolecnosti.

Nelíbí se mi neserióznost všech vládních činitelů a všech poslanců, nehájí zájmy národa, ale pouze myslí na své především ekonomické zájmy. Chovají se nedůstojně a stávají se nadlidmi.

Nelíbí se mi, že se nemůžou dohodnout a jeden na druhého vytahují různé kauzy. Místo toho, aby se zajímali o lidi. Berou nehorázné platy a neumí se chovat. My se takto zachovat v práci tak nás propustí a nezájem. Když se to tak veme tak je platíme my občané, tak proč je nemůže propustit. Musíme žít z minima ( nevím, kde chodí na ty průměrné platy) a oni si pořád stěžují a pro lid nedělájí nic, to co mohli tak vytunelovali apod. K čemu taková vláda. Nakradli si dost a my to budeme za ně splácet. Teď hází na sebe špínu jedni a za chvíli to zase budou další. Takže se to opět bude točit další politik si najde důvod proč pošpinit jiného a tak opět mají důvod proč neřešit podstatné věci. Jsem sice mladá, ale takový bordel jaký je teď by si před pár lety nikdo nedovolil.

nemá cenu psát o něčem, co je zřejmé už léta

nemam

Nemám co dodat. Jinam na obyčejných lidech nezáleží, ale pouze se zajímají o vlastní kapsu a hlavně kolik v ní skončí ...

nemám slov :-/

nemám slov...

nemohu - nemám slušných slov, která by celou situaci korektně popsala

Není koho volit.

Nesouhlasím s touto vládou

nesympatické

Nevadí mi, že Bárta půjčoval své vlastní peníze. Vadí mi, že ODS a ČSSD kradou do stranických pokladen moje peníze, daňového poplatníka. Jsem rád za VV, že aspoň toto rozkrádání těmto stranám zkomplikovaly. Sobotka si za moje peníze z falešných cesťáků koupil byt, a přesto patří v průzkumech k nejoblíbenějším politikům, to nechápu, jako by ti lidé říkali, že krást se vyplácí. ODS už v minulosti ukázala, jak umí kupovat poslance.

Nevidím smysl ve škrtání v platech zaměstnanců. Po této drastické úpravě platů státních zaměstnanců mám problém s placením nájemného v Praze. Naši politici by si měli zkusit platit všechny náklady s platem do 20 000 tisíc za měsíc čistého. Potom by snad pochopili, že jejich řeči o potírání korupce a následné skandály, jak se jim to daří v praxi uskutečňovat nakonec vyznívají jako jedna velká žumpa. Kdyby se politikum jednalo o voliče (od kterých mají mandát), nemohlo by to po dvaceti letech vypadat takto.

nevím proč to dělají kdyby tam byli zotpovědní lidi tak by to bylo mnohem lepší nedivím se že stát ma takoví velký dluhy

nic jinýho než špinavá politika,vždy jim de jen o peníze a ne o lidi

Nikam nic nepovede, nikdo nechce dobro lidí, jen své vlastní.

Nikde nevyplňuji, koho jsem volil, jako vy.

no comment

no já bych navrhla panu Johnovi aby z vlády odešel a šel dělat novinařinu,tohle mu vůbec nejde

obávám se, že jsme ještě nedospěli do stadia, aby byli politici poctiví a že je toho tolik zamotaného, podplaceného a vůbec "špatně", že to jedna takováhle situace nemůže vyřešit.

obnovit starou českou defenestrací !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Od dob dávno minulých se nic nezměnilo resp.změnila se forma, ale podstata zůstala stejná. Menšina stále vládně většině a zákony platí jen pro ty, kdož jsou moc slabí na to, aby si je mohli dovolit porušovat!

Od politické strany, která vznikla na objednávku "zájmových skupin", to bylo možné v současné politické kultuře očekávat.

Od samého začátku je tato vláda nestabilní a dle mého názoru neměla mít podporu prezidenta a vzniknout. Stálé šarvátky a nejednotnost jsou k ničemu. Premiér je slabý a bojí se něco rozhodnout. Začínám být názoru, že chodit k volbách je zbytečné.

ODS pod záminkou dodržování koaliční smlouvy zveličuje a skandalizuje problémy jiných stran, aby tak zakryla skandály svých vlastních členů. Premier Nečas pokud nemůže politicky prosadit svou vůli uchyluje se s pláčem pod křídla " hodného strýčka" na hradě. Jediným politikem s velkým P je v současnosti Karel Schwarzenberg, který na " to " má jak vzděláním tak i charakterem.Je hrozná škoda, že je bohužel ve stejné straně jako pan Kalousek.

ODS rozehrála hru o obsazení vnitra a TOP09 z toho těží ....

ODS zase rozkrádá,když je u moci klasika

Otázka č.2 působí tak trochu manipulativně, byť může vést k zamyšlení, že tomu nemuselo být tak, jak je v médiích prezentováno. Nelíbí se mi, jaký postoj zaujal premiér Nečas v případě kauzy Drobil, a jaký nyní, v případě kauzy pana Bárty. Očekával bych, že se k řešení této situace budou v médiích více vyjadřovat i neparlamantní strany.

Otázka na kabelky a půjčku je sdružená a nedá se na ní odpovědět. Je to jen zlomyslnost a odpověď musí být nutně zavádějící.

Otresne, takhle do politiky nikdy nebudou motivováni vstoupit slušní,finančně zajištění lide,co by o politiku měli zajem

Pan Bárta někomu setsakramentsky šlápl na kuří oko. Je velmi schopný a to se u nás neodpouští.Mrzí mě postoj pana premiéra,mám pocit, že soudí pouze podle novinových titulků. Měl se tvrdě postavit za člena své vlády,pana Bártu, stejně jako se staví za pana Vondru. Všechno spouští novináři v honbě za senzacemi.Slova pana Kmenty,cituji:Důkazy nemám ale jsem přesvědčen, že to tak bylo, mi stačí, abych si udělala názor na novinářskou etiku. Jsou to novináři, co šíří blbou náladu. Názor na slečnu Kočí: Stejně jako sarajevský atentát na pana Klause,Když zjistili "atentátníci", že p.Klaus je natolik silný vůdce, přes kterého se nikdy nedostanou,podrazili vlastní stranu,založili si svoji a tam se stali předsedy a místopředsedy.Slečna Kočí je stejně ambiciozní a má pocit, že ona by to vše zvládla líp.Doufám. že v politice skončí, stejně rychle, jako začala. Stejný názor mám na pana Škárku. Pan Huml mě svým chováním nepřekvapil, od bývalého komunisty bych nic jiného nečekala.Největší tragedií by byla vláda ČSSD.

Pěkné, jak po rezignaci VB skočili koaliční partneři jak supi po zbytcích jeho strany a snaží se jí roztrhat na kousky... přitom většina těch novinek, které teď vyplouvají na povrch, byla zřejmá už po volbách (jestli ne už před nimi), ať žije pokrytectví. A to jsou VV z českých stran ještě mezi těmi průhlednějšími, děsí mě víc to, co není vidět.

Petr Nečas svého času často říkal "Padni, komu padni", ale v případě Alexandra Vondry na to "zapomněl" ...?

Po hodně dlouhé době nemám slov. Cca před rokem jsem ještě byla toho názoru, že česká politická scéna už nemá příliš kam hlouběji padat ...

Po shlédnutí videa s F.R. Čechem o tom, jak probíhala kuponová privatizace, nevěřím v této republice žádným politikům, a natolik mě to otrávilo, že už to nesleduji. Není nám pomoci.Hlavní město by se mělo přesunout mimo Prahu.

Podle mě by měla vláda udělat škrty nejdříve u sebe. kdyby se tak stalo ušetřilo by se mnoho milionů a šlo by to pokrýt dluh ČR, místo braní peněz obyčejným lidem. Aritmetický průměr 20 - 25 tis měsíčního platu je nereálný a je pouze aritmetický. 75% obyvytelstva na něj ani nedosahuje a jim je každá 100koruna dobrá. Tím víc zvyšování daně taky nepomuže, protože ten kdo může si to radši pojede koupit do zahraničí, takže to zase zůstane tak jak to je a možná se to trošku propadne. Základem je vláda a ta by měla dávat příklad, což nehrozí a ať se páni politici nezlobí, ale "hrabou" jen do vlastní kapsy.

Podle mě je celá kauza způsobená "nevyzrálostí" jedné politické strany - VV. Mám totiž obavy, že aktivity, které se dostaly na veřejnost, se ději i v jiných politických stranách. U VV je ale problém v tom, že jde o novu politickou stranu, teprve hledá vnitřní systém pro své fungování, jistou stabilitu, vhodnou a přiměřenou komunikaci mezi svými členy..Nezvládla to, je nová - nezkušená a v čele má příliš ambiciozní vedení. TOP 09 je také nová, nicméně její představitelé působí v politice řadu let.

Podle mého je to jen důkaz toho,jak je naše vláda zkorumpovaná.Teď se jen našel někdo, u koho se to dalo prokázat.A nastane krize ve vládě.Prezident vymyslí nějaké rozumné řešení, ale jako dříve to nebude.

Podle mého mínění se opět ukázali naši politici v pravém světle. Je zřejmé, že reorganizaci republiky vzali za špatný konec. S úklidem svinčíku by měli naši politici začít ve sněmovně. Třeba tím, že by jich tam bylo o polovinu méně - z toho by lidé alešpoň poznali, který z politiků je za co odpovědný. Zrušením své diplomatické imunity by mohli voličům ukázat, jak vážně berou vládu republiky. Také bych byl schopný rozhodovat o lecjakých věcech, když bych za svá rozhodnutí nenesl žádnou odpovědnost.

Podle mého názoru vládne ve vládě něco jako mafie, ať se to komukoliv líbí nebo ne. Pokud se najde někdo, kdo to myslí dobře a chce udělat kus práce (Bárta), najde se vždy něco, co tuto osobu účelově zdiskredituje. Bárta možná peníze těm lidem dal, ale je dost možné, že si o ně řekli sami (vydírání), s tím, že ho jinak nebudou podporovat či na něj něco "zaručeného" vytáhnou.

Podnikatelé... Taky jste si jako do daňového přiznání do kolonky vyživované osoby zapsali: Parlament, vláda, nepřřízpůsobiví občané. a další.... ? Všichni.... nemáte pocit, že v 21. století by bylo možné vládnout úplně jinak? Copak budeme na věky nevolníky svévolných???

Pokud budeš ŠŤOURAT DO VOSÍHO SPOLEČENSTVÍ,počítej s tím že budeš pobodán.Pan John ,hledá zloděje a podvodníky-to se u nás ve státě nesmí.Je vidět že ví do čeho šel,za vším jsou bolševici a stb ,Ve státním aparátu je jich snad víc jak za komančů.Řešení ,okamžitý zákaz KSČM,a přísné lustrace do všech veřejných funkcí.Také omezená imunita poslanců,kde by za prokázané škody ,a protizákonné rozhodnutíbyly zodpovědni.

Pokud chtěl premiér odvolat další ministry, tak to měl již udělat, tedy v době, kdy se pro to objevily důvody a v žádném případě neměl spojovat aféru Báry s odvoláním dalších ministrů. Myslel si snad, že jsou VV nyní v oslabení a tak teď může? Dobeše měl odvolat hned, jak zjistil, že vyplácí svou milenku ze státních peněz a to ve výši, že její příjem přesáhl příjem premiéra. Johna pro neschopnost a pro to, že petici za jeho odvolání podepsalo cca 35/40 policistů.

Pokud je systém prohnilej a nedostatečně chráněn nekvalitními zákony, vynucovanými zkorumpovanou vládou, policií a soudci tak jediné řešení je defenestrace případně revoluce, ale rozhodně ne sametová krvavá revoluce na potlačení vlivu vlády EU a dalších rozkladných elementů viz Benešovy dekrety.

Pokud mají občané ČR skutečný zájem změnit politickou kulturu v této zemi, je potřeba aby to dali hlasitě a důrazně najevo. Lidé by se měli více zajímat o politické dění a mohli by si konečně uvědomit, že nejsou žádní my a oni. Politici jsou jen námi volení zástupci a zodpovědnost za jejich chování a za způsob jakým řídí tento stát neseme hlavně my, voliči. Pokud budeme dál slova zloby vypouštět jen do půllitrů, k ničemu to nepovede...

Pokud pozoruji, lidé si široce přejí pád pravicové vlády, nové volby a drtivé vítězství levice. K tomu ale nedojde, protože vládě je jasné, že stejné postavení by už nikdy nezískala. Každý má svou cenu, za kterou se dá koupit a touto cestou bude vláda zachována. Aféra se zamete pod koberec jako všechny předešlé.

Pokud se nezmění volební zákony, aby si voliči mohli přímo vybrat poslance, starostu, hejtmana, presidenta - tak se tu mnoho nezmění. Politické strany jsou samy hlavním nositelem korupce, ony účelově vytvářejí korupční prostředí !!!

Pokud tema pojmu zesiroka a navazu na svoji predchozi odpoved - soucasny system vlady je spatny, zastaraly. Pokud si spolecnost hodla hrat na moderni, neni myslitelne, aby existovali zastupci, kterym je umozneno postupovat podobnymi cestami, jako v teto kauze a ve vsech kauzach podobnych. V dobe, kdy ma prakticky kazdy clovek moznost pristupu k informacim z nekolika nezavislych zdroju, a kdy drtiva vetsina lidi ma moznost dozvedet se a zpracovat jakoukoliv informaci vcas - a vcas na ni reagovat - je system vladnuti, ktery se silne podoba stredovekemu zrizeni, nepripustny. Bohuzel ale, na uskutecneni konstruktivni zmeny, ktera zahrnuje zbaveni se vsech podobnych "papalasu", kteri sve pusobeni ve vlade povazuji hlavne za zpusob, jak za nic prijit k penezum a pokus nadrazovat se nad jine, je potreba vice nez jednoho cloveka.

pokud ve vládě nebo v opozici budou sedět pořád stení lidé a jen se budou dtřídat u moci tak se stejně nic nezmění...

Politici by se měli zamyslet především sami nad sebou a neházet vinu jeden na druhého. Nic se tím neřeší a voliče to akorát odrazuje od toho jít volit.

Politici se zaprodají čemukoliv, občan je nezajímá, volby jsou komedie.

Politici si delaji v posledni dobe co chteji a nazory verejnosti (i tento pruzkum) nic nezmeni. Dokud se nezacnou politici strilet jako soudci na Slovensku budem prihlizet jak se vsem smejou.

Politické strany tohoto typu jsou v ČR nesmysl. Měly by být okamžitě přejmenovány podle jmen firem, které jsou jejich hlavními sponzory a jejímž zájmům slouží. Tak tedy už žádné VV, ODS, ČSSD, TOP09..., ale ABL, ČEZ, O2, RWE, Transgaz, Sazka. Ve volbách by lidi volili přímo ČEZ či RWE nebo Severočeskou uhelnou. To by byla konečně rovná hra politiků s voliči. Tohle je nedůstojná fraška.

Politický boj probíhá tak, jak se zúčastnění naučili od bolševika, zbraněmi jsou informace, které lze použít v pravý čas proti soupeři.

Politický systém je prohnilý. Zákony o imunitách do nebe volající. Tlak mafiánů na politiky je možná velký.

Politiku se snažím sledovat, ale ne vždy se mi to daří, mnohé nejen detaily mi unikají. Nicméně hlavní povědomí mám o tom, co se zrovna děje. Přesto si nedovolím vše objektivně posuzovat. Na závěr: jsem pravičák a nenávidím Paroubka!

Používej google dokumenty. v jiné odpovědi se člověk nemůže rozepsat. je tam málo místa. Podobný dotazník jsem dělal vloni a jediné, co zjistíš, je aktuální trend, který bude za měsíc úplně jiný podle toho, kdo zrovna bude vysvětlovat nějakou aféru.

Považuji Víta Bártu za nebezpečného šílence a samolibého politika, který je kvůli vlastní kariéře jít schopen přes mrtvoly. VV jsou skutečně nebezpečná sekta.

pravda a láska už v našem státě dávno nevítězí nad lží a nenávistí, spíš opačně, bohužel

Prima dotazník!!! Jen tak dál!!!

Problém ČR == manipulace s fakty pravdou, dělají to jak politici, tak novináři, tak policie ... velmi zěžce se hledá skutečná pravda. Na to potřebujete minimálně Poirota nebo Columba.

Problém je v tom, že se jedná o jednu z mnoha kauz. Někoho určí, beránka podříznou a jedou okrádat vesele dál. V dnešní politice chybí morálka. Takových kauz bude bohužel ještě dost. Na český národ platila pouze silná ruka. Dnes není ani náznak snahy. Pokud nám budou psát zákovy firmy z německa a po jejich schválení se vypíše konkurz na opravu, tak je něco špatně. Dokud budou politici doživotně beztrestní a všemocní nezmění se nic. Je to všeobecné a na toto téma bylo řečeno mnoho. Základní chyba je ve společnoti všeobecně. Změnit by se měl přístup jednotlivého voliče. Naši předci za právo volit a rozhodovat o své budoucnosti umírali. Dnes je prvo volit pro hodně lidí otravná záležitost. Chápu, že někteří nemají vhodného kandidáta a dají hlas někomu, jako VV, hezký na pohled se známou tváří. Je potřeba otřást politickými základy a probudit spícího draka.

proč u 5 je paroubek??? to je dosti mimo mísu -dík za odpověed T.pavolka@ seznam.cz...

Projekt VV byl odsouzen k nezdaru od začátku, hlavně kvůli naivnímu programu a nekompetentnímu R. Johnovi. Bárta, ač nejspíše prospěchář, je ve VV jediný inteligentní a schopný člověk, možná by si zasloužil kauzu přežít, po jeho důrazném očištění od byznysu ABL.

Prostě celá vláda by se měla vyměnit,protože co se tam děje je něco hrozného,korupce,úplatky,podvody za miliardy a nikdo zato není potrestán.Mě to připadá že vláda tady není pro nás ale,že jsou tady sami pro sebe.Hrozně bych si přál,aby když jsou nemocní měli stejné podmínky jako mi(myslím že to je první tři dny nic a pak 60procent),jak si můžou dovolit nepřijít do práce a ještě za to mít 100 procent(já bych jim dal Áčko a za tři vyhazov).Měli by mít stejné práva a povinnosti jako každý jiný člověk v této zemi a za své chyby se zotpovídat a být za to potrestán.....a tak dále...to by sem tady musel sedět týden aby sem napsal vše.

přála bych si, aby strana VV přestala existovat. Je mi trapně za ně.

Přece to nemůže být tak beznadějné jak to v naší politice vypadá...chce to lepší zákony i zákonodárce!

Předčasné volby jsou z hlediska finančního "sebevražda" Českého státu!! A odstoupit by měl ministr Leoš Heger!! Svým plánem rozhodovat o tom, jak těžké a nakolik donošené děti mají "právo" na život, se dle mého prohřešuje daleko víc, než všichni "Véčkaři" dohromady!!!!!!

Přestože je manžel policista a přišel teď zhruba o 3.000Kč a nadávali jsme na Johna a spol, tak si myslím, že dělá opravdu co slíbil. Snaží se šetřit peníze kde se dá - těžko říct, zda proti snížení platů policistů bojoval jak tvrdí. Ale každopádně si myslím, že tato kauza je těžce vykonstruovaná. Protože se konečně našel někdo, kdo dělá čáru přes rozpočet "zaběhlým korupčním technikám" v našem rozkradeném státě a snaží se nastolit pořádek. Tím pádem jsou trnem v oku všem ve vládě a chtějí se jich zbavit. Řekla bych, že John a Bárta jsou normální chlapi, kteří si stojí za svým a opravdu chtějí pomáhat. A možná také Bártova politická nezkušenost stála za tím, že půjčil tolik peněz v hotovosti a navíc bez smlouvy. Těžko říct, kde je pravda. Myslím, že se to ani nedozvíme. Ale můj názor je ten, že je to tah jak se definitivně zbavit Věcí Veřejných.

Radeji ne.....................:]

radsi nechci

Rozhodně je i na tomto případu vidět to, že je nejvyšší čas aby strany ODS, VV, ČSSD atd. uvolnili své místo také jiným stranám a politikům. Není to poprvé, co se dějí v naší vládní sféře takovéhle věci a pokud se to nezmění, tak to rozhodně není ani naposledy.

rozhodně si myslím že by se politikové měli domluvit a nevyhlašovat předčasné volby. co by si o nás pomysleli v zahraničí, kdyby nám padla další vláda...

Řekla bych, že všichni zúčastnění mají máslo na hlavě. Věřím, že Bárta dal mnoha členům VV úplatek, aby si zajistil jejich loajalitu (ale určitě není jediný - viz rozhovor s Karlem Schwarzenbergem). Zároveň si však myslím, že Nečas využil situace a dohodl se za zády špiček VV s Kočí a dalšími, aby Bártu práskli. Jeho cílem je odpoutat pozornost od Vondrovi kauzy a jako třešnička na dortu se jeví možnost odvolat nepohodlné ministry. Jak to dopadne bůh suď, myslím, že VV se budou ve vládě držet jak vši v kožichu, i když odvolají jejich ministry, aby po čase, až tento případ vyšumí, mohli zase začít usilovat o posty. Trochu mě to na VV mrzí, věřila jsem jim z vládní koalice nejvíce. Teď bych ale byla nejradši, kdyby celá vláda padla a do čela se vrátila ČSSD. Není to sice žádná hitpárada, ale v této republice se dá volit pouze menší zlo.

S podivem kolik lží může projít médii a nic se nestane. Politici neustále ukazují, že ztratili morální právo vést náš stát. Je nutné se zaměřit na vládu odborníků ana politiky zapomenout. Bárta je myslím jen akátový trn, ale je příkladem všech politiků v naší vládě. Nevěřím, že jedinému záleží na blahu občanů a prosperitě státu.

s VV se nemazlit a poslat je tam, kam patří. firmy do politiky nepatří.

Sama jsem VV volila, nyní toho hořce lituji. Po seznámení s některými členy VV při své práci, vidím tuto stranu jako jednu z nejhorších možností, které jsem moha vybrat.

Situace je komplikovaná, hodnocení politiků momentální. Zítra může být vše jinak.

Skarka s Koci sice tvrdi, ze to byl uplatek, ale vubec nevysvetlili, za co by mel byt. Prece kdyz nekoho uplacim, tak mu reknu co po nem chci.. Pujcce ale taky moc neverim. Je mozne, to prece jen byl proste takovy nejaky "prispevek na loajalitu". A to samo o sobe by mi nevadilo. Pan Swanzenberg celkem trefne podotkl, ze formy odmeny za loajalitu jsou ve vsech stranach, obvykle ale jsou ve forme "trafik".. A rozdil je v tom, ze trafika je placena z nasich dani. Ty penize od pana Barty, at uz pujcka nebo za loajalitu, byly aspon z jeho kapsy.

Současná vláda jmenovaná a vychvalovaná Klausem od svého vzniku řeší jen své vlastní problémy a nic pozitivního pro stát, kterému má vládnout neudělala.

Současná vládní krize má zamést pod koberec mnohé korupční kauzy z řad ODS a TOP09, ale zárověň je předzvěstí budoucího rozpadu vlády Petra Nečase. I když se zdá, že vše nakonec "dobře" dopadne a Nečasova vláda to nějak rozdýchá, rozpadne se. To je pro ČR jedině dobře a my toho musíme využít.

Současný vývoj je pro mne zatím velkým zklamáním.

Spolupracuji zadarmo a dobrovolně na tom, aby byla úředně rozpuštěna dvě zbylá občanská sdružení (Akademie daňového managementu v ČR a Česká účetní rada), jejichž statutární zástupce je -odstraněno-, který je v současné době ve výkonu trestu odnětí svobody (zatím na 9 let) ve Věznici Vinařice (u Kladna). Je to mediálně známý případ od roku 2005; s některými médii jsem už jednal. Dvě podobná sdružení už byla úředně rozpuštěna rozhodnutím MV v roce 2006 ( v jednom z nich jsem byl v roce 2005 krátce zaměstnán jako řadový zaměstnanec). Spoustu informací o tom lze najít na internetu. Alespoň zde mohu něco ovlivnit. Ujišťuji vás, že mi přitom některé úřady (hlavně FÚ a ČSÚ) spíše hází klacky pod nohy, protože některé zákony chrání soukromí i podvodníkům. U kauzy s vysokými politickými špičkami neovlivním asi nic - to bych musel být novinářem, reportérem, ministrem vnitra. Ale ani jedním z nich nejsem. Nebo bych musel začít pátrat na vlastní pěst, ale asi bych velmi brzy narazil na podobné problémy, jako mám s těmi občanskými sdruženími. Vaše snaha je docela sympatická. Držím vám palce a doufám, že to ani vy nezametete pod koberec, případně, že vás nebude nikdo nutit něco někam zametat. -odstraněna jména a kontaktní údaje-

stat je v dluzich ale na cikany furt platime!! stat je v dluzich ale na cikany furt platime!! stat je v dluzich ale na cikany furt platime!! stat je v dluzich ale na cikany furt platime!! stat je v dluzich ale na cikany furt platime!! stat je v dluzich ale na cikany furt platime!! stat je v dluzich ale na cikany furt platime!! stat je v dluzich ale na cikany furt platime!! stat je v dluzich ale na cikany furt platime!! stat je v dluzich ale na cikany furt platime!! stat je v dluzich ale na cikany furt platime!!

Stejně nás mají na háku.

stejně se nic nezmění ať bude ve vládě levice nebo pravice, zkorumpovaní jsou všichni, rozhodně vím, že už nepůjdu k volbám!

Strana VV neměla niky spatřit světlo světa a pod koberec by se měl zamést slavný pan John

stydím se za naši vlast

Stydím se za politiky a je mi z nich špatně.

Šetření a celé "šetřící" balíčky považuji za výsměch střední vrstvě a její ničení! Ruší takhle hlavní tažnou sílu ekonomiky.

Škoda že se nevyjádřil Škárka ani Kočí za co dostali ten úplatek... co se po nich ve skutečnosti chtělo??? proč jeden dostal 170 000 a druhý 500 000 !!! Co se po nich chtělo???

tak hezky to začalo, a takhle to blbě končí ....

Takové škrty a výsledek žádný. Špatní hospodáři, utrácí se tam kde nemá se utrácet, absolutně bez zábran a obyčejný člověk nemůže nic dělat, jen se dívat.. Kalousek se krásně lidem vysmívá. CHCE TO DEFENESTRACI

Takto to fungovalo vždy, akorát se na to nikdy nepřišlo, nevidím to jako důvod k tomu, aby tato vláda padla. A nejvíc by měla držet hubu ČSSD, když mají ve své minulosti např. někoho jako je S. Gross...což je nepotrestaný člověk (pěkně zameten pod koberec)

Tato kauza opět potvrdila, že do politiky vstupují podnikatelé a jejich prvořadou snahou je pouze zvýšit svůj podnikatelský vliv a maximální finanční zisk.

Tato situace je velice znepokojivá,ale přesto si myslím,že vše postupem času vyšumí://

Tato vláda akorát ničí naší svobodnou republiku,je mi z toho na nic,akorát chtějí dostat lidi na kolena

Tento dotazník je sice dobrý počin, ale skladba otázek umožňuje řadu dezinterpretací a tak o jeho výsledku celkem pochybuji. Na chod státu to nebude mít vůbec vliv! Češi opět světu dakázali, že umí vytvořit to co nikde nemají a to je nedemokratický absurdistán pod vedením mafiánů typu Kalouska!

Těžko říct, zda je Bárta oběť a jsou zatím ještě jiné motivy, nebo jestli je opravdu vinen, a asi se to ani nedovíme.

To co předvádí tato vláda je výsměch voličům. Všechny bez rozdílu bych vyprovodila a zakázala jim účastnit se dalších voleb. Trvala bych na odpovědnosti za svěřený resort - tak jako má každý skladník a každá prodavačka hmotnou odpovědnost - i poslanci a další zákonodárci by měli odpovídat za své rozhodnutí. V případě prokázání levoty okamžitě trestat. Myslím si že je na čase vyrazit do ulic a tentokrát necinkat klíčemi, ale práskat bičem!

to zase bylo slibů před volbama a co dělají pro nás ostatní lidi??????? uplný ho....

Tohle nemá cenu, je to jako stavět dům z hromady hoven.

TOP 09 i VV jsou pěkní podvodníci, kde se snaží prosadit padlí politici jiných stran

Tzv.demokracie v rukou převlečených komunistů, svazáků a veksláků vede jen do pekel, akce zavání od Langera a celé ODS. Chce to českého Pinocheta ..... ten měl přímou podporu USA a jak to zvládal ..... Levici-ne, pravice neexistuje.

u poslední otázky je dotaz zda jsem volil, memá to smysl, podle mého názoru to dopadne jak je předem dámo a stejně to je banda de*ilů(za výraz se omlouvám), ale nemám důvod si naší vlády za něco vážit....kam mizejí peníze co se ušetří na opravách silnic apodobně??hlavně, že se navrhují vyšší platy pro ty aroganty...měly by se jim výplaty razamntně snížit, aby začli něco dělat a nebrali vysoké platy za hov*o...ještě jednou se omlouvám za výrazy.

Události posledních měsíců nás zklamali a přišli jsme o naděje v tuto vládu a změny k dobru. nejvíce nás pobuřuje, že poslancům, kteří opustí/zradí svoji stranu a její voliče, zůstává poslanecký mandát. Pokud by tomu tak nebylo, každý poslanec by si rozmyslel svoje jednání.

Unavujou - asi to je záměr, protože si nevědí s vládnutím rady.

Úplatky, korupce, podivné dary - co my obyčejní lidi zmůžeme? koho máme volit, když KAŽDEJ ve vrcholné politice má bůh ví odkud získané milióny atd. Nechci to ani sledovat, protože nemám možnost volby něco s tím udělat - teda vlastně jo, můžu se odstěhovat do jiného státu...

Uz me to celkem nudi, to je furt nejaka kauza, ja uz to ani moc nesleduju, resp podivam se az na nejaky uceleny zaver, jak to teda dopadlo. Je to uz NUDA, bohuzel nikdy nebude lip, at se tam dostane, kdo se tam dostane...

Už by si měl český lid uvědomit jak naše "vláda" s náma zametá. Začínaje zdravotnictvím přes postupné zvyšování daní konče právě držení se starých politiků u koryta. Za tu chvilku co je ve vládě VV tak kolik vyšlo najevo špíny a korupce. Nyní se ODS, TOP 09 a podobní si snaží nadále udržet bezproblémové tunelování našeho státu. Podle mého by se měla zopakovat revoluce. Čim dříve tim lépe. Osobně by jsem se toho zúčasnil hned z "fleku". To asi tak ve zkratce.

Už jsme tu mělli ODA, US, SZ, teď VV, stará obehraná písnička - mepochybuju, že do nových voleb si panská koalice stvoří další čerstvé, historicky neznemožněné, modré béčko k nalákání hloupých lidí a zase nás jeho pomocí coby levici okradou o volební vítězství. :-(

už nejde koho volit

V ČR asi nikdy nebude nikdy nikdo chtít dělat politiku slušně bez sledování osobních zájmů...

V minulých volbách se ukázalo, jak moc by chteli voiliči změnu a nové tváře. Ale obávám se, že v příštích volbách bude velmi malá účast, protože "nové tváře" opět zklamali.

V posledních volbách jsem volila "véčkaře" a doufala jsem, že se do vlády dostane konečně seriózní strana, která zatočí s korupcí. Bohužel mě hluboce zklamali. Čeští politici by se měli stydět za svoje jednání, do politiky nejdou kvůli nám občanům, ale kvůli sobě, aby si co nejvíc "nahrabali". Obyčejní lidé jim jsou ukradení.

Vážení, dějí se v naší republice jiné důležité věci, které se těmito kauzami jen překrývají, aby nebyly vidět. Politikové si z nás dělají dobrý den svými velmi dětskými a drzými obhajobami ("ty jsi jednička" apod.) a protože jsme ovčí a nehrdý národ, prochází jim to. Ale jak se říká, všeho do času. Mám pocit, že žebříček hodnot nejen v naší republice, ale v lidské společnosti tzv. demokratických zemích, je silně pokroucený a něco se musí stát. Tím nemyslím nic jiného než, že zasáhne Vyšší moc a pak si budeme všichni rovni ....

Vážení,toto vše co se spustilo má pouze důvod v tom,že Bárta šlápl přímo do sršního hnízda./snížení cena za výstavby dálnic / Výměny krajských ředitelů SD. Není třeba zapomínat ,že tyto lidi tam dosadila ODS a ČSSD ! Je to člověk,který nemá zapotřebí uplácet někoho za něco imaginárního. Vzpomeňte na různé přeběhlíky v minulosti a vždy za tím stála ODS. Je dosti značný rozdíl v tom jestli dávám peníze ze své kapsy /Bárta/ nebo jinní /Vondra/ z naších kapes.

Věci Veřejné jsou jen komerčně založená strana a jediným cílem - profit a benefitace z působení ve vládě.

Velmi bych si přál, aby Vít Bárta zůstal na své pozici a také aby pokračoval v prověřování firmy SKANSKA apod. Myslím si totiž, že kvůli tomu to vše vzniklo. Vít Bárta je jediný politik, který s tím chtěl něco udělat. Určitě udělal nějaké chyby, ale myslím si, že odvoláni by měli být spíše jiní lidé, jako jsou Huml, Škárka, Kočí a taky si myslím, že pan Petr Nečas svoji funkci premiéra nezvládá a neměl by tam co dělat.

Vít Bárta šlápl mnohým na kuří oka. Celá kauza je podle mne vykonstruovaná, aby si mafiáni z ODS a vlivných firem ( Omnipol, Kapsch, Skanska, Ředitelství silnic a dálnic atd, atd.) mohli dál hrabat ze státních peněz.....a nemůžou samozřejmě potřebovat, aby jim Bárta zasahoval do jejich letitých a fungujících penězovovodů do vlastních kapes..... :-((( by mě zajímalo, za kolik a za jaké výhody si koupili jidáše Humla, Škárku a Kočí....:-(( z toho by se jeden fakt pozvracel, co se tady děje.... :-(( v naší politice nemá slušný člověk, který by měl snahu celou zkorumpovanou politickou scénu alespoň trochu vyčistit, v nejmenším šanci.... :-(( celý stát rozkradený, miliardy skončily v kapsách "vyvolených" a obyčejný člověk tohle bude donekonečna financovat...... :-(( a poslouchat lži, výmluvy, a každé 4 roky koukat na bilbordech na stejné zkorumpované ksichty, které ho budou přesvědčovat, že právě je má volit..... :-(( blééé

Viz otázka 5: Nemohu posoudit své sympatie k osobám v této kauze, protože tito lidé nemají mé sympatie ani bez kauzy. Dle mého názoru tato kauza probíhá proto, aby se za ni schovalo něco důležitého. Novináři a veřejnost budou řešit toto a mezitím proběhne odsouhlasení některých nepříjemných návrhů a nikdo si ani nevšimne. Naše vláda je ostudou pro celý svět. Věznice máme přeplněné lidmi, kteří zdaleka neprovedli to, co nám předvádí oni. Takže běžný občan je okamžitě potrestán, zatímco pro pár panáků ve vládě spravedlnost neexistuje. Krásný vzor pro naši mládež.. Z praktik v tomto státě je mi smutno. Ještě před pár lety jsem si myslela, že spravedlnost a soudy existuje. Dneska už vím, že ten, kdo má peníze a moc může všechno. Co tedy mám učit své děti? Mám jim vštěpovat, že z nich mají být slušní občané, ......? Pak bych jim připravila šedou budoucnost. A proto jim říkám pravdu, není to sice tak ideální, ale budou připravený pro život. Učím je, že to, co se říká v televizi je lež, protože pravda je někde úplně jinde. A když slyším výroky politiků, říkám totéž. Přála bych si ve svém životě vidět ve vládě slušné lidi, ale to asi zůstane jenom snem.

Vláda by se měla skládat z odborníků, limit by měl být dva tituly před jménem a taky za jménem, měli by to být odborníci z vysokých škol, kteří ví o čem mluví a rozumí tomu.

Vláda by si měla vzít příklad chování politiků v cizině. Ve vyspělých zemích jdou lidé od "válu".

Vrcholoví politici, ale vlastně i ti komunální už dávno způsobili, že jsem ztratila důvěru v jejich zájem o obecné "blaho".

vsechno je to banda tajtrliku, u voleb clovek nema koho volit bo sou vsichn stejni..

Všechno je to zrekontruované a poměrně dost nechuté. Škoda, že když se ve vládě objeví někdo schopný jako /ale nezkušený/ jako je pan Bárta tak ho projistotu zničíme. Jen proto, že upozorňuje na nedostatky a reklamace státních zakázek. Jak toto skončí?? Necháme si ve vládě zbytek zkorumpovaných politiků

Všechny funkce by měli být zadarmo, tzn. bez platu, pak by se konečně v České republice vymýtila nenasytnost a přišel by zdravý rozum člověka!

Všem politikům, kterí přispěli nebo se podíleli na zadlužení státu, ať už státními zakázkamy, prohranými a zbytečnými arbitrážemi a ostatním příživníkům( podnikatelům), kteří do toho byli zapojeni odebrat veškerý majetek ve prospěch státního dluhu. Vypsat nové volby. Zakázat stávajícím politikům ve vládě i parlamentu další činnost ve službách státu. Jsou to jen příživníci a konají pouze a jen ve svůj prospěch.

všichni jsou podvodníci a hrabou si jen do své kapsy

Všichni jsou to jen darebáci,kteří si hrabou poze do svojich kapes.A nějaký národ bez kterého by byli na mizině je jim ukradený.Hlavně,že oni se mají dobře.

všichni jsou to lumpové

Všichni na politiku neustále nadávají a přitom jsi neuvědomují že politiky sami volí. A ti co nevolí tak nemají právo si stěžovat. Je třeba volit malé a neznámé strany a strany jako ODS, ČSSD apod. vyřadit z vysoké politiky. To je řešení všech vládních krizí.

VV hlásají, jak se má bojovat proti korupci, teď se ale ukázalo, že nejednají s přesně čistým štítem. Proč by jinak podával Vít Bárta demisi, kdyby obvinění byla pouze smyšlená?

VV jsou chopné smysluplně a věřím že i skvěle pracovat na komunální úrovni nebo jako odborní poradci ministrů, ovšem na tak "velký" post, na jaký se dostaly, zkrátka "nemají"..

VV nás hodně zklamali,ale nejsou jediný,včichni myslí jen na sebe a ne na nás,chudší lidi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VV podle mého názoru byly založeny spolu s TOP 09 ODSkou. A to vše za účelem tím, aby do budoucna tvořili koalici. Což se stalo. Bohužel VV si ale myslí, že se "odtrhnou" a budou si kopat na svém písečku. Aby toho docílily, strhnou vládu a budou společně s opozicí hlasouvat o nedůvěře vládě... Ještě že alespoň TOPka drží tak nějak za provaz společně s ODS. Menšinová vláda by podle mého názoru byla nešťastným, ale jediný řešením... Lepší než předčasné volby a opětovná koalice třeba s ČSSD. Jelikož ČSSD a KSČ jsou strany, které nás přivedou do ještě většího schodku a nebo v tom horším případě k totalitní vládě!

VV si během voleb hráli na hrdiny a spasitele české politiky, ale nakonec to dopadlo jako každá politická pohádka - prasátka se dostala ke korýtku a nechtějí se ho vzdát. To co předtím kritizovali teď sami dělají, především Radek "Johnny Pětka" John, který k tomu měl plnou hubu keců a skutek utek.

VV sly do politiky s populistiskymi kecy, coz se ukazalo. Nedokazu pochopit, jak po tak kratke dobe od voleb mohou byt obvineny z korupce, kdyz potlacit korupci bylo jednim z jejich nejsilnejsis politickych hesel!!!Jedine ceho se obavam je, ze budou nove volby a lide, kteri volili nove politicke strany s nadeji, ze se neco zmeni, jsou tak znechuceny soucasnou situaci, ze k volbam vubec neprijdou, ci v horsim pripade budou volit levici! Coz znamena opet krok zpatky a nekonecne zadluzovani statu!!!

VV znamenaly pro voliče naději - to jim to moc dlouho nevydrželo. Ještěže jsem je nevolila !

vymenit celou vladu, do politiky muzu jit i ja, kazdy si tam chodi jako do kramu, berou nehorentni castky, za co, za to, ze tam jen plkaji a nevymysli nic jineho, je videt, ze na prvnim miste je, co si chteji pani poslanci v tomto roce jeste dovolit z penez normalnich obcanu, kteri tvrde drou, aby se mohli mit trochu lepe. Protoze nasi politici se zajimaji jen o sva prani a tuzby, ne to, co si preje lid.

vypadá to, že nestačí chodit k volbám, že je třeba politiky sledovat i potom; zajít na jednání sněmvny, nebo radnice, napsat jim ... je to nepohodlné a nelze čekat snadné výsledky, ale co jinak? málokdo si může dovolit vlastní ostrov a málokoho by to tam bavilo ...

Vzhledem k množství ostudy, kterou nás tato vláda zásobuje, by měla kolektivně zmizet v propadliští dějin. A vůbec nejvíc mě rozčiluje morální pohoršení ze strany pana Kalouska (jeho byt, jeho nebožtík švagr, kauza padáky, jak zvorat státní rozpočet a občane zaplať) i pana Pospíšila (Plzeňská práva - jak může právník s diplomem pochybně získaným ne hájit, ale třeba jen dodržovat zákon a právo!). A pan Schwarzenberg - Bárta je pitomec, protože řekl, co si ostatní jen myslí. A taky to dělají - jen ne za své, ale za státní peníze... I pan kníže? Nemám ráda Víta Bártu, a ze všeho nejvíc mě štve, že se ho musím - mám-li být spravedlivá - zastávat! A paní Kočí? Neuvěřitelná - jen se na ni v televizi zírala. P.S. - taky jsem půjčila dobrému známému 50.000,- jen na ruky podání...

Vzhledem k tomu,že Nečas je ve vysokých politických funkcích,tak se bude snažit zase rozkrádat ČR s ODS

Z celé kauzy mám výjimečně zvláštní pocit. Zdá se mi, že VV nejsou tak "špinavé," jak se nám snaží určité osoby a média předkládat. Spíše mám pocit, že se někdo zvenčí (z ODS, možná z TOP 09) snaží VV vystrnadit z vysoké politiky, neb jim tam VV nevyhovují.

Z politiky a zvláště z českých politiků je tak akorát na blití.

Za ty peníze, které nás denně ti šašci stojí, by se mohly chovat seriozně a začít pracovat v zájmu občanů na 100%.

Za vším děním hledejte v prvopočátku ODS

zajímá mě, co se z toho nakonec vyklube, zatím je to čerstvé, spousta věcí ještě vyplyne na povrch. Nechala bych všechny borce co si protiřečí (Bárta, Kočí, Škárka, Andrýsková, možná i John se svými výroky, že si je jistý jak to bylo) prověřit na detektoru lži.

Zajímalo by mě, kdo je autor a k čemu mu toto bude :)

Zdá se, že ODS a zejména pak Nečas s Tluchořem vsadili vše na jednu kartu – Nečas se rozhodl pro variantu buď všechno nebo nic! Hraje na vytěsnění Bárty a jeho skupiny a na vygenerování nových Melčáků a Pohanků z lůna Věcí veřejných. Kalousek se samozřejmě velmi ochotně připojil.

znechucení politikou - ačkoli pravidelně volím, při předčasných volbách bych nešla

7. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 až 30217251,31 %51,31 %  
méně než 2089121,05 %21,05 %  
31 až 4060714,34 %14,34 %  
41 až 503077,25 %7,25 %  
51 až 601704,02 %4,02 %  
více než 60862,03 %2,03 %  

Graf

8. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena235255,56 %55,56 %  
muž188144,44 %44,44 %  

Graf

9. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve městě135532,01 %32,01 %  
Na venkově90921,47 %21,47 %  
V Praze88620,93 %20,93 %  
V jiném krajském městě81419,23 %19,23 %  
V Brně2696,35 %6,35 %  

Graf

10. Vaše (převažující) aktivita:

Pozn.: Pokud pracujete a uplatňujete si odpočet na studenta (sebe), jste pro účely této otázky studentem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studuji216051,03 %51,03 %  
Pracuji144034,02 %34,02 %  
Jsem na mateřské / rodičovské dovolené3237,63 %7,63 %  
Jsem nezaměstaný / á1363,21 %3,21 %  
Pobírám důchod1102,6 %2,6 %  
Ani jedna z uvedených možností641,51 %1,51 %  

Graf

11. V minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu jsem volil/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TOP 0999923,6 %23,6 %  
Nevolil/a jsem (nemohl/a nebo nechtěl/a jsem)98223,2 %23,2 %  
jiná strana84319,91 %19,91 %  
ODS61014,41 %14,41 %  
ČSSD3618,53 %8,53 %  
VV3428,08 %8,08 %  
KSČM962,27 %2,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Co by se podle Vás nyní mělo stát?

 • odpověď Měl by být odvolán Alexandr Vondra.:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měl by být odvolán Ivan Fuksa. na otázku 3. Co by se podle Vás nyní mělo stát?
 • odpověď Měl by být odvolán Vít Bárta.:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měl by být odvolán Josef Dobeš. na otázku 3. Co by se podle Vás nyní mělo stát?

5. U každého z níže uvedených jmen určete, jak moc sympatické Vám je jeho / její chování v celé kauze.

 • odpověď Jaroslav Kmenta=0:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic na otázku 4. Jak si myslíte, že celá kauza nakonec dopadne?
 • odpověď Lenka Andrýsová=0:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kristýna Kočí=0 na otázku 5. U každého z níže uvedených jmen určete, jak moc sympatické Vám je jeho / její chování v celé kauze.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jaroslav Kmenta=0 na otázku 5. U každého z níže uvedených jmen určete, jak moc sympatické Vám je jeho / její chování v celé kauze.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jaroslav Škárka=0 na otázku 5. U každého z níže uvedených jmen určete, jak moc sympatické Vám je jeho / její chování v celé kauze.

8. Vaše pohlaví:

 • odpověď žena:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem na mateřské / rodičovské dovolené na otázku 10. Vaše (převažující) aktivita:

10. Vaše (převažující) aktivita:

 • odpověď Studuji:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 20 na otázku 7. Váš věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o současnou vládní krizi, která vznikla rozkolem ve straně Věci veřejné?

2. Označte prosím na škále, jak moc (ne)souhlasíte s následujícími názory:

3. Co by se podle Vás nyní mělo stát?

4. Jak si myslíte, že celá kauza nakonec dopadne?

5. U každého z níže uvedených jmen určete, jak moc sympatické Vám je jeho / její chování v celé kauze.

7. Váš věk:

8. Vaše pohlaví:

9. Bydlíte:

10. Vaše (převažující) aktivita:

11. V minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu jsem volil/a:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o současnou vládní krizi, která vznikla rozkolem ve straně Věci veřejné?

2. Označte prosím na škále, jak moc (ne)souhlasíte s následujícími názory:

3. Co by se podle Vás nyní mělo stát?

4. Jak si myslíte, že celá kauza nakonec dopadne?

5. U každého z níže uvedených jmen určete, jak moc sympatické Vám je jeho / její chování v celé kauze.

7. Váš věk:

8. Vaše pohlaví:

9. Bydlíte:

10. Vaše (převažující) aktivita:

11. V minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu jsem volil/a:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Demčák, M.Bleskový průzkum: Postoje k aktuální vládní krizi (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vladni-krize.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.