Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vládou schválený úsporný balíček

Vládou schválený úsporný balíček

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Šmahaj
Šetření:30. 09. 2009 - 14. 10. 2009
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.71
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění krátkého dotazníku na téma „Vládou schválený úsporný balíček“. Dotazník je anonymní. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Zaznamenal/a jste informaci, že úsporný balíček ministra financí Janoty byl schválen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10788,43 %89,17 %  
Ne1411,57 %11,67 %  

Graf

2. Jaký máte přehled o obsahu schváleného úsporného balíčku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečný6257,94 %51,67 %  
Dobrý3532,71 %29,17 %  
Žádný43,74 %3,33 %  
Velmi dobrý43,74 %3,33 %  
Vůbec žádný21,87 %1,67 %  

Graf

3. Myslíte si, že přijetí úsporného balíčku pro snížení schodku státního rozpočtu je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité4138,32 %34,17 %  
Důležité4138,32 %34,17 %  
Nedokážu posoudit1715,89 %14,17 %  
Nedůležité43,74 %3,33 %  
Zcela nedůležité32,8 %2,5 %  
Nevím10,93 %0,83 %  

Graf

4. Souhlasíte se schváleným úsporným balíčkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano, ale některé body jsou pro mne nepřijatelné, šetřit se může jinde5147,66 %42,5 %  
Ano, bohužel je nutný3734,58 %30,83 %  
Ne, úspory by se neměly dotknout plošně všech lidí1312,15 %10,83 %  
Nevím54,67 %4,17 %  
Ne, úspory teď nejsou potřeba10,93 %0,83 %  

Graf

5. Máte obavy, že se úsporný balíček přímo projeví na Vašem rodinném rozpočtu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6358,88 %52,5 %  
Ne3128,97 %25,83 %  
Nevím1312,15 %10,83 %  

Graf

6. Jak hodnotíte nesouhlas učitelů a soudců o plánovaném snížení jejích mzdy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Platy by se měly snížit pouze soudcům4945,79 %40,83 %  
Platy by se vůbec neměly snižovat2119,63 %17,5 %  
Platy by se měly snížit jak učitelům, tak soudcům1816,82 %15 %  
Nevím 87,48 %6,67 %  
Platy by se měli snížit pouze soudcům65,61 %5 %  
Platy by se měli snížit jak učitelům, tak soudcům32,8 %2,5 %  
Platy by se měli snížit pouze učitelům10,93 %0,83 %  
Platy by se měly snížit pouze učitelům10,93 %0,83 %  

Graf

7. Myslíte si, že vláda navrhne opět „úsporný balíček“ při schvalování státního rozpočtu pro příští rok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dá se to předpokládat5854,21 %48,33 %  
Bude to záviset na růstu české ekonomiky3431,78 %28,33 %  
Nevím87,48 %6,67 %  
Měla by dodržet slib, že to je pouze pro tento rok76,54 %5,83 %  

Graf

8. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6358,88 %52,5 %  
Muž4441,12 %36,67 %  

Graf

9. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 25 let5551,4 %45,83 %  
26-35 let2927,1 %24,17 %  
46-55 let1211,21 %10 %  
36-45 let87,48 %6,67 %  
Více než 55 let32,8 %2,5 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou (včetně nástavby)6056,07 %50 %  
Vysokoškolské1715,89 %14,17 %  
Vysokoškolské do úrovně bakalář1514,02 %12,5 %  
Vyšší odborné vzdělání65,61 %5 %  
Vyučen/a bez maturity54,67 %4,17 %  
Základní43,74 %3,33 %  

Graf

11. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student5046,73 %41,67 %  
Zaměstnanec4441,12 %36,67 %  
Živnostník76,54 %5,83 %  
Nezaměstnaný32,8 %2,5 %  
Podnikatel21,87 %1,67 %  
Invalidní důchodce10,93 %0,83 %  

Graf

12. Vyberte velikost místa bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoměsto nad 90 000 obyvatel3633,64 %30 %  
město s 5000 –19 999 obyvateli2119,63 %17,5 %  
město s 20 000 – 49 999 obyvateli1614,95 %13,33 %  
vesnice do 999 obyvatel1211,21 %10 %  
město s 50 000 – 90 000 obyvateli109,35 %8,33 %  
obec s 2000 – 4999 obyvateli98,41 %7,5 %  
obec 1000 – 1999 obyvatel32,8 %2,5 %  

Graf

13. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Olomoucký2119,63 %17,5 %  
Hlavní město Praha1715,89 %14,17 %  
Jihomoravský1413,08 %11,67 %  
Moravskoslezský1312,15 %10,83 %  
Středočeský76,54 %5,83 %  
Zlínský kraj65,61 %5 %  
Královéhradecký65,61 %5 %  
Vysočina54,67 %4,17 %  
Karlovarský43,74 %3,33 %  
Plzeňský43,74 %3,33 %  
Pardubický32,8 %2,5 %  
Jihočeský32,8 %2,5 %  
Liberecký21,87 %1,67 %  
Ústecký21,87 %1,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

  • odpověď Méně než 25 let:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 11. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

12. Vyberte velikost místa bydliště.

  • odpověď velkoměsto nad 90 000 obyvatel:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 13. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zaznamenal/a jste informaci, že úsporný balíček ministra financí Janoty byl schválen?

2. Jaký máte přehled o obsahu schváleného úsporného balíčku?

3. Myslíte si, že přijetí úsporného balíčku pro snížení schodku státního rozpočtu je:

4. Souhlasíte se schváleným úsporným balíčkem?

5. Máte obavy, že se úsporný balíček přímo projeví na Vašem rodinném rozpočtu?

6. Jak hodnotíte nesouhlas učitelů a soudců o plánovaném snížení jejích mzdy?

7. Myslíte si, že vláda navrhne opět „úsporný balíček“ při schvalování státního rozpočtu pro příští rok?

8. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

9. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

10. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

11. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

12. Vyberte velikost místa bydliště.

13. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zaznamenal/a jste informaci, že úsporný balíček ministra financí Janoty byl schválen?

2. Jaký máte přehled o obsahu schváleného úsporného balíčku?

3. Myslíte si, že přijetí úsporného balíčku pro snížení schodku státního rozpočtu je:

4. Souhlasíte se schváleným úsporným balíčkem?

5. Máte obavy, že se úsporný balíček přímo projeví na Vašem rodinném rozpočtu?

6. Jak hodnotíte nesouhlas učitelů a soudců o plánovaném snížení jejích mzdy?

7. Myslíte si, že vláda navrhne opět „úsporný balíček“ při schvalování státního rozpočtu pro příští rok?

8. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

9. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

10. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

11. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

12. Vyberte velikost místa bydliště.

13. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šmahaj, J.Vládou schválený úsporný balíček (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vladou-schvaleny-usporny-balicek.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.