Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vlastenecká výchova

Vlastenecká výchova

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vladimíra Světlíková
Šetření:07. 02. 2012 - 21. 02. 2012
Počet respondentů:136
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto výzkumu je zjištění Vašich postojů a názorů k vlastenectví a k vlastenecké výchově. Získaná data budou složit ke zpracování mé diplomové práce.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Zvolte prosím pouze jednu z nabízených odpovědí.

Odpovědi respondentů

1. Jste hrdý na to, že jste Čech/Češka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jistě8663,24 %63,24 %  
ne, necítím se tak3827,94 %27,94 %  
nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom128,82 %8,82 %  

Graf

2. Jak intenzivně vnímáte svoji národní hrdost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nijak významně6447,06 %47,06 %  
velmi silně4331,62 %31,62 %  
téměř vůbec2921,32 %21,32 %  

Graf

3. Silněji pociťujete příslušnost…?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k místu, kde žijete (kde jste se narodil/a)8864,71 %64,71 %  
k České republice4835,29 %35,29 %  

Graf

4. Byl/a byste ochoten/a změnit místo svého pobytu (s ohledem na patriotismus)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, nečiní mi to potíže6245,59 %45,59 %  
ne, jsem pevně spjat/a s místem pobytu, s rodinou3827,94 %27,94 %  
nevím3626,47 %26,47 %  

Graf

5. Jaký máte vztah ke své vlasti a k českému národu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální6245,59 %45,59 %  
velmi pozitivní6144,85 %44,85 %  
negativní139,56 %9,56 %  

Graf

6. Považujete Čechy, ve srovnání s ostatními evropskými národy, za vlastence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez výraznějšího zájmu9872,06 %72,06 %  
vůbec se v tomto směru neprojevující2014,71 %14,71 %  
silně vlastenecky založené1813,24 %13,24 %  

Graf

7. Co si představujete pod pojmem vlastenectví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
láska k vlasti, národu, jazyku8864,71 %64,71 %  
vztah k zemi, kde jsem se narodil3223,53 %23,53 %  
úcta k předkům, k historii1611,76 %11,76 %  

Graf

8. Považujete se Vy osobně za vlastence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7555,15 %55,15 %  
ne4331,62 %31,62 %  
nevím1813,24 %13,24 %  

Graf

9. Domníváte se, že je v současné době vlastenectví stále aktuální téma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6044,12 %44,12 %  
ano5338,97 %38,97 %  
nevím2316,91 %16,91 %  

Graf

10. Myslíte si, že starší generace byly více vychovávány ve vlasteneckém duchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11483,82 %83,82 %  
nevím128,82 %8,82 %  
ne107,35 %7,35 %  

Graf

11. Kterou generaci obyvatel považujete za větší vlastence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občany v postproduktivním věku (starší jak 55 let)11282,35 %82,35 %  
občany v produktivním věku (35 – 55 let)1611,76 %11,76 %  
občany v mladším produktivním věku (20 – 34 let)53,68 %3,68 %  
mladé lidi (12 – 19 let)32,21 %2,21 %  

Graf

12. V kterém období, podle Vás, bylo vlastenectví prožíváno nejintenzivněji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v období „První republiky“ (T. G. M.)6245,59 %45,59 %  
v období národního obrození (18. – 19. století)3827,94 %27,94 %  
za německé okupace od roku 19392619,12 %19,12 %  
v roce 196853,68 %3,68 %  
v roce 198942,94 %2,94 %  
v současnosti10,74 %0,74 %  

Graf

13. Myslíte si, že je dnešní mladá generace vedena k vlastenectví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10980,15 %80,15 %  
nevím2014,71 %14,71 %  
ano75,15 %5,15 %  

Graf

14. Myslíte si, že obecně větší podíl při předávání vlasteneckých hodnot přináší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodinné prostředí (rodiče, prarodiče, příbuzní, …)9066,18 %66,18 %  
vnější prostředí (škola, mimoškolní organizace, významné osobnosti, ...)4633,82 %33,82 %  

Graf

15. Vyrůstal/a jste v rodině (v prostředí), kde se prosazovaly vlastenecké hodnoty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10275 %75 %  
ano3425 %25 %  

Graf

16. Mluvili s Vámi vaši rodiče o vlastenectví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi málo6749,26 %49,26 %  
ne, nikdy6044,12 %44,12 %  
ano, často96,62 %6,62 %  

Graf

17. Kdo Vás osobně nejvíce ovlivnil v utváření vlastních hodnot v oblasti vlastenectví, národní hrdosti a patriotismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
média (knihy, televize, dokumenty)4029,41 %29,41 %  
rodina (rodiče, prarodiče, příbuzní)3525,74 %25,74 %  
významná osobnost2417,65 %17,65 %  
škola svou přímou výukou2316,91 %16,91 %  
jiná organizace (např. skaut), ……………………………………..1410,29 %10,29 %  

Graf

18. Vlastenecká výchova je podle Vašeho názoru na ZŠ a SŠ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi potřebná5439,71 %39,71 %  
není tak důležitá3928,68 %28,68 %  
zbytečná, stačí role rodiny2417,65 %17,65 %  
nevím, na tuto problematiku nemám názor1913,97 %13,97 %  

Graf

19. Myslíte si, že v současných školních osnovách je věnována dostatečná pozornost informacím zaměřeným na vlast a vlastenecké hodnoty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, informací je velmi málo6144,85 %44,85 %  
nevím, nemám přehled o rozsahu této výuky4835,29 %35,29 %  
ano, to co se děti učí, je dostačující2719,85 %19,85 %  

Graf

20. Vlasteneckou výchovu byste zavedl/a jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
součást již existujícího předmětu (např. vlastivěda, dějepis)7756,62 %56,62 %  
nezaváděl/a vůbec3525,74 %25,74 %  
nepovinnou formou individuální iniciativy školy, učitelů (např. přednášky, kurzy)2014,71 %14,71 %  
samostatný předmět na ZŠ42,94 %2,94 %  

Graf

21. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9972,79 %72,79 %  
muž3727,21 %27,21 %  

Graf

22. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 35 let9569,85 %69,85 %  
36 - 55 let2316,91 %16,91 %  
12 - 19 let1611,76 %11,76 %  
56 - 90 let21,47 %1,47 %  

Graf

23. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou6648,53 %48,53 %  
4432,35 %32,35 %  
1611,76 %11,76 %  
VOŠ96,62 %6,62 %  
vyučen10,74 %0,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste hrdý na to, že jste Čech/Češka?

 • odpověď ano, jistě:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi silně na otázku 2. Jak intenzivně vnímáte svoji národní hrdost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi pozitivní na otázku 5. Jaký máte vztah ke své vlasti a k českému národu?

8. Považujete se Vy osobně za vlastence?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi občany v produktivním věku (35 – 55 let) na otázku 11. Kterou generaci obyvatel považujete za větší vlastence?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi silně na otázku 2. Jak intenzivně vnímáte svoji národní hrdost?

22. Váš věk

 • odpověď 12 - 19 let:
  • 8.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 23. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

23. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

 • odpověď :
  • 8.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 12 - 19 let na otázku 22. Váš věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste hrdý na to, že jste Čech/Češka?

2. Jak intenzivně vnímáte svoji národní hrdost?

3. Silněji pociťujete příslušnost…?

4. Byl/a byste ochoten/a změnit místo svého pobytu (s ohledem na patriotismus)?

5. Jaký máte vztah ke své vlasti a k českému národu?

6. Považujete Čechy, ve srovnání s ostatními evropskými národy, za vlastence?

7. Co si představujete pod pojmem vlastenectví?

8. Považujete se Vy osobně za vlastence?

9. Domníváte se, že je v současné době vlastenectví stále aktuální téma?

10. Myslíte si, že starší generace byly více vychovávány ve vlasteneckém duchu?

11. Kterou generaci obyvatel považujete za větší vlastence?

12. V kterém období, podle Vás, bylo vlastenectví prožíváno nejintenzivněji?

13. Myslíte si, že je dnešní mladá generace vedena k vlastenectví?

14. Myslíte si, že obecně větší podíl při předávání vlasteneckých hodnot přináší?

15. Vyrůstal/a jste v rodině (v prostředí), kde se prosazovaly vlastenecké hodnoty?

16. Mluvili s Vámi vaši rodiče o vlastenectví?

17. Kdo Vás osobně nejvíce ovlivnil v utváření vlastních hodnot v oblasti vlastenectví, národní hrdosti a patriotismu?

18. Vlastenecká výchova je podle Vašeho názoru na ZŠ a SŠ:

19. Myslíte si, že v současných školních osnovách je věnována dostatečná pozornost informacím zaměřeným na vlast a vlastenecké hodnoty?

20. Vlasteneckou výchovu byste zavedl/a jako:

21. Vaše pohlaví

22. Váš věk

23. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste hrdý na to, že jste Čech/Češka?

2. Jak intenzivně vnímáte svoji národní hrdost?

3. Silněji pociťujete příslušnost…?

4. Byl/a byste ochoten/a změnit místo svého pobytu (s ohledem na patriotismus)?

5. Jaký máte vztah ke své vlasti a k českému národu?

6. Považujete Čechy, ve srovnání s ostatními evropskými národy, za vlastence?

7. Co si představujete pod pojmem vlastenectví?

8. Považujete se Vy osobně za vlastence?

9. Domníváte se, že je v současné době vlastenectví stále aktuální téma?

10. Myslíte si, že starší generace byly více vychovávány ve vlasteneckém duchu?

11. Kterou generaci obyvatel považujete za větší vlastence?

12. V kterém období, podle Vás, bylo vlastenectví prožíváno nejintenzivněji?

13. Myslíte si, že je dnešní mladá generace vedena k vlastenectví?

14. Myslíte si, že obecně větší podíl při předávání vlasteneckých hodnot přináší?

15. Vyrůstal/a jste v rodině (v prostředí), kde se prosazovaly vlastenecké hodnoty?

16. Mluvili s Vámi vaši rodiče o vlastenectví?

17. Kdo Vás osobně nejvíce ovlivnil v utváření vlastních hodnot v oblasti vlastenectví, národní hrdosti a patriotismu?

18. Vlastenecká výchova je podle Vašeho názoru na ZŠ a SŠ:

19. Myslíte si, že v současných školních osnovách je věnována dostatečná pozornost informacím zaměřeným na vlast a vlastenecké hodnoty?

20. Vlasteneckou výchovu byste zavedl/a jako:

21. Vaše pohlaví

22. Váš věk

23. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Světlíková, V.Vlastenecká výchova (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vlastenecka-vychova.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.