Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vlastnosti a kompetence uznávaného manažera

Vlastnosti a kompetence uznávaného manažera

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniela Sedloňová
Šetření:19. 02. 2011 - 24. 02. 2011
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím věnujte mi pár minutek na vyplnění krátkého dotazníku. Poslouží mi k vypracování bakalářské práce. Otázky jsou zaškrtávací a nezáludné. Dotazník je samozřejmě anonymní. Mockrát děkuji. Daniela

Odpovědi respondentů

1. Za jak důležité považujete, aby uznávaný manažer disponoval těmito vrozenými vlastnostmi: potřebou řídit a potřebou moci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité2744,26 %44,26 %  
Velmi důležité1524,59 %24,59 %  
Nepříliš důležité1118,03 %18,03 %  
Nedůležité58,2 %8,2 %  
Nutné34,92 %4,92 %  

Graf

2. Zatrhněte, které z vyjmenovaných vrozených vlastností manažera považujete za nezbytné pro úspěšný výkon jeho pozice.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodnost5691,8 %91,8 %  
Zodpovědnost4980,33 %80,33 %  
Důslednost4472,13 %72,13 %  
Pracovitost3760,66 %60,66 %  
Kreativita3557,38 %57,38 %  
Přesvědčivost3354,1 %54,1 %  
Schopnost vcítit se3252,46 %52,46 %  
Trpělivost3150,82 %50,82 %  
Iniciativnost3049,18 %49,18 %  
Odvaha2439,34 %39,34 %  
Tolerance2134,43 %34,43 %  
Optimismus2032,79 %32,79 %  
Pečlivost1931,15 %31,15 %  
Nekonfliktnost1727,87 %27,87 %  
Odpovědnost914,75 %14,75 %  
Citlivost69,84 %9,84 %  
komunikativnost11,64 %1,64 %  
umeni presvedcit a argumentovat11,64 %1,64 %  
přirozenou autoritu11,64 %1,64 %  
motivovanost11,64 %1,64 %  
Žádnou, vrozené vlastnosti nejsou důležité11,64 %1,64 %  
CHARISMA,11,64 %1,64 %  

Graf

3. Které z vyjmenovaných získaných vlastností manažera považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Schopnost zvládat stres4878,69 %78,69 %  
Odborné znalosti4675,41 %75,41 %  
Znalost metod řízení3760,66 %60,66 %  
Umění řízení času-time management3659,02 %59,02 %  
Asertivita3455,74 %55,74 %  
Sociálně-psychologické znalosti3354,1 %54,1 %  
Rozhled2744,26 %44,26 %  
Systematičnost2540,98 %40,98 %  
Ekonomické znalosti2134,43 %34,43 %  
Znalost cizího jazyka2032,79 %32,79 %  
Dobrá duševní a tělesná kondice1727,87 %27,87 %  
vždy ještě záleží na konkrétním typu pozice11,64 %1,64 %  

Graf

4. Zatrhňěte, jaké charakteristiky či schopnosti by měl bezpodmínečně mít uznávaný manažer.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mít autoritu4777,05 %77,05 %  
Organizační schopnosti4777,05 %77,05 %  
Schopnost koučovat své podřízené3659,02 %59,02 %  
Umět nadchnout3659,02 %59,02 %  
Být vzorem pro ostatní3150,82 %50,82 %  
Mít vizi2947,54 %47,54 %  
Soustavně se vzdělávat2845,9 %45,9 %  
Být opravdový1931,15 %31,15 %  
autoritu by měl mít přirozenou, ne vynucovanou11,64 %1,64 %  
DÁT SVÝM PODŘÍZENÝMPROSTOR11,64 %1,64 %  
PRO INICIATIVU11,64 %1,64 %  

Graf

5. Ohodnoťte, jak důležitá je správná komunikace manažera. Tedy jeho schopnost vhodně komunikovat verbálně i neverbálně, naslouchat a poskytovat zpětnou vazbu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nutné3455,74 %55,74 %  
Velmi důležité2337,7 %37,7 %  
Důležité46,56 %6,56 %  

Graf

6. Abyste mohli manažera uznávat, je pro vás důležité, aby nenadržoval, plnil sliby, uměl přiznat vlastní chyby a celkově měl vysokou úroveň etiky a hodnot?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5793,44 %93,44 %  
nevím34,92 %4,92 %  
ne11,64 %1,64 %  

Graf

7. Nakolik je důležité, aby manažer uměl vhodně motivovat a odměňovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité3354,1 %54,1 %  
Nutné1931,15 %31,15 %  
Důležité914,75 %14,75 %  

Graf

8. Nakolik je důležité, aby manažer usiloval o rozvoj svých zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité2236,07 %36,07 %  
Velmi důležité2032,79 %32,79 %  
Nutné1829,51 %29,51 %  
Nepříliš důležité11,64 %1,64 %  

Graf

9. Plánování, organizování, vedení a kontrola. Za jak důležité pokládáte, aby manažer zvládal tyto manažerské funkce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nutné3557,38 %57,38 %  
Velmi důležité1626,23 %26,23 %  
Důležité1016,39 %16,39 %  

Graf

10. Jaký styl vedení je nejtypičtejší pro uznávaného manažera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Konzultativní2947,54 %47,54 %  
Participativní2032,79 %32,79 %  
Autoritativní914,75 %14,75 %  
Nevím34,92 %4,92 %  

Graf

11. Kdo má podle vás lepší předpoklady stát se uznávaným manažerem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Extrovert3659,02 %59,02 %  
Oba stejně1727,87 %27,87 %  
Nevím58,2 %8,2 %  
Introvert34,92 %4,92 %  

Graf

12. Jaký typ osobnosti má nejlepší předpoklady stát se uznávaným manažerem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinace typů osobností3354,1 %54,1 %  
Sangvinik2134,43 %34,43 %  
Nevím69,84 %9,84 %  
Melancholik11,64 %1,64 %  

Graf

13. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4065,57 %65,57 %  
Muž2134,43 %34,43 %  

Graf

14. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-504065,57 %65,57 %  
25 a méně1829,51 %29,51 %  
51 a více34,92 %4,92 %  

Graf

15. Dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou3252,46 %52,46 %  
2540,98 %40,98 %  
VOŠ34,92 %4,92 %  
SŠ vyučen bez maturity11,64 %1,64 %  

Graf

16. Pracujete na manažerské pozici?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4167,21 %67,21 %  
ano2032,79 %32,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Za jak důležité považujete, aby uznávaný manažer disponoval těmito vrozenými vlastnostmi: potřebou řídit a potřebou moci?

2. Zatrhněte, které z vyjmenovaných vrozených vlastností manažera považujete za nezbytné pro úspěšný výkon jeho pozice.

3. Které z vyjmenovaných získaných vlastností manažera považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?

4. Zatrhňěte, jaké charakteristiky či schopnosti by měl bezpodmínečně mít uznávaný manažer.

5. Ohodnoťte, jak důležitá je správná komunikace manažera. Tedy jeho schopnost vhodně komunikovat verbálně i neverbálně, naslouchat a poskytovat zpětnou vazbu.

6. Abyste mohli manažera uznávat, je pro vás důležité, aby nenadržoval, plnil sliby, uměl přiznat vlastní chyby a celkově měl vysokou úroveň etiky a hodnot?

7. Nakolik je důležité, aby manažer uměl vhodně motivovat a odměňovat?

8. Nakolik je důležité, aby manažer usiloval o rozvoj svých zaměstnanců?

9. Plánování, organizování, vedení a kontrola. Za jak důležité pokládáte, aby manažer zvládal tyto manažerské funkce?

10. Jaký styl vedení je nejtypičtejší pro uznávaného manažera?

11. Kdo má podle vás lepší předpoklady stát se uznávaným manažerem?

12. Jaký typ osobnosti má nejlepší předpoklady stát se uznávaným manažerem?

13. Pohlaví?

14. Váš věk?

15. Dosažené vzdělání?

16. Pracujete na manažerské pozici?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Za jak důležité považujete, aby uznávaný manažer disponoval těmito vrozenými vlastnostmi: potřebou řídit a potřebou moci?

2. Zatrhněte, které z vyjmenovaných vrozených vlastností manažera považujete za nezbytné pro úspěšný výkon jeho pozice.

3. Které z vyjmenovaných získaných vlastností manažera považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?

4. Zatrhňěte, jaké charakteristiky či schopnosti by měl bezpodmínečně mít uznávaný manažer.

5. Ohodnoťte, jak důležitá je správná komunikace manažera. Tedy jeho schopnost vhodně komunikovat verbálně i neverbálně, naslouchat a poskytovat zpětnou vazbu.

6. Abyste mohli manažera uznávat, je pro vás důležité, aby nenadržoval, plnil sliby, uměl přiznat vlastní chyby a celkově měl vysokou úroveň etiky a hodnot?

7. Nakolik je důležité, aby manažer uměl vhodně motivovat a odměňovat?

8. Nakolik je důležité, aby manažer usiloval o rozvoj svých zaměstnanců?

9. Plánování, organizování, vedení a kontrola. Za jak důležité pokládáte, aby manažer zvládal tyto manažerské funkce?

10. Jaký styl vedení je nejtypičtejší pro uznávaného manažera?

11. Kdo má podle vás lepší předpoklady stát se uznávaným manažerem?

12. Jaký typ osobnosti má nejlepší předpoklady stát se uznávaným manažerem?

13. Pohlaví?

14. Váš věk?

15. Dosažené vzdělání?

16. Pracujete na manažerské pozici?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sedloňová, D.Vlastnosti a kompetence uznávaného manažera (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vlastnosti-a-kompetence-uzna.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.