Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv angažovaného otce na výchovu a vzdělávání dítěte

Vliv angažovaného otce na výchovu a vzdělávání dítěte

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Katerina Maresova
Šetření:17. 02. 2014 - 05. 03. 2014
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, Vážený pane

Jsem studentkou magisterského studia FHS UTB, obor Sociální pedagogika. Tento dotazník bude sloužit jako podklad k mé diplomové práce na téma Vliv angažovaného otce na výchovu a vzdělávání dítěte, která si klade za cíl zmapovat tuto problematiku u otců žáků základních škol ve věkové skupině 7 až 11 let.

Odpovědi respondentů

1. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské4154,67 %54,67 %  
Středoškolské2736 %36 %  
Vyučen68 %8 %  
Základní11,33 %1,33 %  

Graf

2. Kolik máte dětí ve věkové kategorii 7-11 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jedno5472 %72 %  
Dvě2026,67 %26,67 %  
Více než dvě11,33 %1,33 %  

Graf

3. Žijete s dětmi ve společné domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6688 %88 %  
Ne79,33 %9,33 %  
Mám děti ve střídavé péči22,67 %2,67 %  

Graf

4. Pokud ne, jak často se dětmi stýkáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denne1925,33 %25,33 %  
-34 %4 %  
n/a34 %4 %  
Ano34 %4 %  
žijeme spolu22,67 %2,67 %  
Otázku, která je podmíněná jednou z variant odpovědí, neuvádějte jako povinnou, je to blbost! S dítětem se stýkám denně, bydlím s ním.11,33 %1,33 %  
žijeme v jedné domácnosti11,33 %1,33 %  
nerelevantní11,33 %1,33 %  
žiji ve společné domácnosti - denně11,33 %1,33 %  
1x za 14 dnu11,33 %1,33 %  
ostatní odpovědi čus)
týden/týden
s dětmi se stýkám pravidelně
n-a
ziji s rodinu
Žijeme spolu stále.
casto
dvakrát ročně
každý den
ziji s ditetem
...
ca kazde 2 tydny, 3 dny
jeden den a jednu noc do týdne
Každý den.
1x za 14 dní na víkend
ziji ve spolecne domactnosti
Žijeme ve spol. domácnosti
žiji s dítětem ve spol. domácnosti
stále
žiji s ním
pořád
24h denně
jednou za Krecek
S dětmi se stýkám každý den.
nemá být povinná otázka
ziju s ditetem sam
žiju s ním
Žiji s dítětem v jedné domácnosti, ale raději se věnuji milence.
..
žiju s nimi ve společné domácnosti
xxxxx
žiji s dítětem v domácnosti
2
žiji společně
jedenkrát za měsíc
špatně postavené, když žiju, tak co bych se psal ?
Návštěva
A co tu mám napsat, když jsem odpověděl ANO?
Dal jsem Ano!!!
Co je to za kravinu, pokud ano, tak tu mám odpovědět co? Proč to je povinná otázka?
4053,33 %53,33 % 

Graf

5. Kolik hodin denně věnujete dítěti při vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-1 hodin4762,67 %62,67 %  
2-3 hodiny2128 %28 %  
Více než 3 hodiny79,33 %9,33 %  

Graf

6. Kolik hodin denně aktivně trávíte se dítětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3 hodiny3344 %44 %  
0-1 hodin2229,33 %29,33 %  
Více než 3 hodiny2026,67 %26,67 %  

Graf

7. Jakou mělo dítě průměrnou známku na vysvědčení na konci minulého školního roku?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14256 %56 %  
22229,33 %29,33 %  
1.522,67 %2,67 %  
022,67 %2,67 %  
2.411,33 %1,33 %  
2.511,33 %1,33 %  
2.111,33 %1,33 %  
1.311,33 %1,33 %  
1411,33 %1,33 %  
311,33 %1,33 %  
ostatní odpovědi 1.1 11,33 %1,33 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.38
Minimum:1
Maximum:2.4
Variační rozpětí:1.4
Rozptyl:0.24
Směrodatná odchylka:0.49
Medián:1
Modus:1

Graf

8. Z jakého předmětu byla nejlepší a jaká?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

0

1

1

1 - všechny předměty

1 AJ

1 čeština

1 tělesná výchova

1 vytvarna vychova

1 z matematiky

1 z tělocviku

1 ze všech kromě hudební nauky v ZUŠ

1, Matematika

AJ 1

Anglický jazyk, 1

Anglictina 1

angličtina 1

Angličtina, 1

Angličtina, hudební výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova, praktické činnosti - vše 1

Až na jednu dvojku z PRVOUKY měla samé jedničky.

česky jazyk

český jazyk

český jazyk 1

český jazyk 1

český jazyk 1

český jazyk 1

čeština

Čtení

Dějepis, 1

dvx

hudebni vychova 1

matematika

matematika

matematika

matematika

Matematika - 1, Český jazyk - 1

matematika 1

Matematika 1

matematika 1

matematika 1

matematika 1

matematika 1

matematika 1

matematika 1

matematika 1

matematika 1

Matematika 1, Anglický jazyk 1

Matematika za 1

matematika znamka 1

Matematika-1

Matematika, 1

matematika, angličtina

Matematika, přírodověda,... za 1

Nic .chodí do Ms

pouze z matematiky za 2 (další předměty za 1)

Prcani Krecku

různé "výchovy"... hudební, výtvarná, ... jedničky

samé 1

same 1

Same jednicky

samé jedničky

samé jedničky

Samé jedničky ve všech předmětech

telesna vychova

tělocvik

TV

TV = 1

ze všeho

ze všeho 1

ze všech - 1

ze všech 1

ze všech jen jendičky

ze všech předmětů 1

ze všech předmětů za 1

ze všech předmětů známka 1

zeměpis, dějepis

9. Z jakého předmětu byla nejhorší a jaká?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

0

0

0

1

1

1 - všechny předměty

2 - Hudební nauka ZUŠ

2 český jazyk

2 z matematiky

3 matematika

3 matematika

3 matematika

3 tělocvik

4, český jazyk

anglický jazyk 2

anglictina

anglictina

bez problémů

cesky jazyk 2

Cesky jazyk 3

cestina

cvxvc

Český jazyk

český jazyk 2

český jazyk 3

Český jazyk, 2

čeština 3

Čeština, 1

Čeština, hudebka, za 2

Dvojka z PRVOUKY.

Fyzika - 2

fyzika, angličtina...čtyřky

Chemie, 3

matematika

matematika

matematika

matematika

Matematika 1

matematika 1

matematika 2

matematika 2

Matematika 2

matematika 2

Matematika 3

matematika 3

Matematika 3

matematika za 2

Mazleni s Krecky

nebyl nejhorší z žádného předmětu

Nebyla

Nic

Prirodoveda-3

Prvouka

přírodopis 2

přírodověda 3

psaní

samé 1

same 1

Same jednicky

samé jedničky

samé jedničky

Tělocvik 3, Hudební výchova 3

tělocvik 4

Vlastivěda, český jazyk - 3

výtvarná výchova 3

Výtvarná výchova za 1

z žádného

z žádného

z žádného

ze všech jen jendičky

ze všech předmětů za 1

zeměpis

zeměpis

zeměpis 2

10. S kterým tvrzením se nejvíce ztotožňujete? (0 nejvíce, 5 nejméně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Dítěti pomáhám spíše v humanitních předmětech2.4672.302
Dítěti pomáhám spíše v přírodovědných předmětech2.1872.205
Dítě je naprosto samostatné2.2131.714
Dítěti pomáhám spíše při jeho zájmovém koníčku2.3472.493

Graf

11. S kterým tvrzením se nejvíce ztotožňujete? (0 nejvíce, 5 nejméně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Dítě nejvíce vyniká v přírodovědných disciplínách1.8672.142
Dítě nejvíce vyniká v humanitních disciplínách1.8271.797
Dítě provozuje zálibu, ve které výrazně vyniká nad svými spolužáky2.042.065
Dítě má nadprůměrný prospěch2.0532.317
Dítě má problémy s kázní2.7333.422

Graf

12. Do jaké míry se ztotožňujete s následujícími výroky? 0 nejvíce, 5 nejméně

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Na třídní schůzky a do poraden dochází matka1.642.764
Na třídní schůzky a do poraden docházím sám nebo společně s matkou2.6273.407
Učím se denně s dítětem2.442.753
S dítětem se učí převážně matka1.8272.437
Dítě doprovázím pravidelně na kroužky2.9332.676
Rodinu zabezpečuji spíše finančně, vzdělávání se věnuje především matka2.282.815
Dítěti věnuji čas spíše při volnočasových aktivitách1.8932.095
Mám plný přehled o školním prospěchu svého dítěte1.3472.12
Školní prospěch dítěte sleduje spíše matka2.122.319

Graf

13. Do jaké míry se ztotožňujete s následujícími výroky? 0 naprosto souhlasím, 5 naprosto nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Matka dobrovolně přebírá zodpovědnost za výchovu a vzdělávání dítěte1.82.853
Matka požaduje, abych se dítěti věnoval ve stejné míře jako ona1.922.367
Matka mi neumožňuje podílet se na výchově a vzdělávání dítěte4.082.447

Graf

14. Kterou z položek při výchově a vzdělávání dítěte považujete z Vašeho pohledu za nejdůležitější? 0 Rozhodně důležité, 5 rozhodně nedůležité

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Finanční zabezpečení1.7332.356
Denně se s dítětem učit1.5471.954
Vodit dítě na volnočasové aktivity22.347
Věnovat se dítěti při domácích aktivitách (hry, povídání si, apod)0.8931.615
Vést dítě k zájmovým aktivitám0.8931.669

Graf

15. Kterou z položek by z Vašeho pohledu měla zabezpečovat spíše matka? 0 rozhodně důležité, 5 rozhodně nedůležité

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Finanční zabezpečení3.1472.152
Denně se s dítětem učit1.7732.095
Vodit dítě na volnočasové aktivity2.041.985
Věnovat se dítěti při domácích aktivitách (hry, povídání si, apod)1.481.876
Vést dítě k zájmovým aktivitám1.5731.765

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Kterou z položek při výchově a vzdělávání dítěte považujete z Vašeho pohledu za nejdůležitější? 0 Rozhodně důležité, 5 rozhodně nedůležité

  • odpověď Věnovat se dítěti při domácích aktivitách (hry, povídání si, apod)=0:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vodit dítě na volnočasové aktivity=0 na otázku 14. Kterou z položek při výchově a vzdělávání dítěte považujete z Vašeho pohledu za nejdůležitější? 0 Rozhodně důležité, 5 rozhodně nedůležité
  • odpověď Vést dítě k zájmovým aktivitám=0:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vodit dítě na volnočasové aktivity=0 na otázku 14. Kterou z položek při výchově a vzdělávání dítěte považujete z Vašeho pohledu za nejdůležitější? 0 Rozhodně důležité, 5 rozhodně nedůležité

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

2. Kolik máte dětí ve věkové kategorii 7-11 let?

3. Žijete s dětmi ve společné domácnosti?

4. Pokud ne, jak často se dětmi stýkáte?

5. Kolik hodin denně věnujete dítěti při vzdělávání?

6. Kolik hodin denně aktivně trávíte se dítětem?

7. Jakou mělo dítě průměrnou známku na vysvědčení na konci minulého školního roku?

8. Z jakého předmětu byla nejlepší a jaká?

10. S kterým tvrzením se nejvíce ztotožňujete? (0 nejvíce, 5 nejméně)

12. Do jaké míry se ztotožňujete s následujícími výroky? 0 nejvíce, 5 nejméně

13. Do jaké míry se ztotožňujete s následujícími výroky? 0 naprosto souhlasím, 5 naprosto nesouhlasím

14. Kterou z položek při výchově a vzdělávání dítěte považujete z Vašeho pohledu za nejdůležitější? 0 Rozhodně důležité, 5 rozhodně nedůležité

15. Kterou z položek by z Vašeho pohledu měla zabezpečovat spíše matka? 0 rozhodně důležité, 5 rozhodně nedůležité

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

2. Kolik máte dětí ve věkové kategorii 7-11 let?

3. Žijete s dětmi ve společné domácnosti?

4. Pokud ne, jak často se dětmi stýkáte?

5. Kolik hodin denně věnujete dítěti při vzdělávání?

6. Kolik hodin denně aktivně trávíte se dítětem?

7. Jakou mělo dítě průměrnou známku na vysvědčení na konci minulého školního roku?

8. Z jakého předmětu byla nejlepší a jaká?

10. S kterým tvrzením se nejvíce ztotožňujete? (0 nejvíce, 5 nejméně)

12. Do jaké míry se ztotožňujete s následujícími výroky? 0 nejvíce, 5 nejméně

13. Do jaké míry se ztotožňujete s následujícími výroky? 0 naprosto souhlasím, 5 naprosto nesouhlasím

14. Kterou z položek při výchově a vzdělávání dítěte považujete z Vašeho pohledu za nejdůležitější? 0 Rozhodně důležité, 5 rozhodně nedůležité

15. Kterou z položek by z Vašeho pohledu měla zabezpečovat spíše matka? 0 rozhodně důležité, 5 rozhodně nedůležité

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Maresova, K.Vliv angažovaného otce na výchovu a vzdělávání dítěte (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vliv-angazovaneho-otce-na-vy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.