Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv arteterapie na Váš život

Vliv arteterapie na Váš život

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Mikešová
Šetření:22. 04. 2023 - 06. 05. 2023
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):25 / 18.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente/respondentko,

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad pro Bakalářskou práci na téma „arteterapie a její využití v pracovním a manažerském prostředí“. Dotazník je zaměřen na lidi, kteří se někdy s arteterapií setkali nebo ji znají a praktikují.

Vyplnění dotazníku zabere okolo 7 minut a díky Vaší odpovědi se posune jeho hodnota o kus dál.

Předem děkuji za spolupráci. Studentka NEWTON University v Praze.

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7888,64 %88,64 %  
muž1011,36 %11,36 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 - 452123,86 %23,86 %  
26 - 352022,73 %22,73 %  
46 - 551921,59 %21,59 %  
18 - 251517,05 %17,05 %  
56 a více1112,5 %12,5 %  
do 1822,27 %2,27 %  

Graf

3. Váš status:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [studentotázka č. 4, zaměstnanecotázka č. 6, OSVČotázka č. 6, nezaměstnanýotázka č. 8, důchodceotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec4854,55 %54,55 %  
OSVČ1921,59 %21,59 %  
student1314,77 %14,77 %  
důchodce44,55 %4,55 %  
nezaměstnaný44,55 %4,55 %  

Graf

4. Pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano964,29 %10,23 %  
ne535,71 %5,68 %  

Graf

5. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec9100 %10,23 %  

Graf

6. Je vaše pracovní pozice vedoucí role?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4560 %51,14 %  
ano3040 %34,09 %  

Graf

7. Je Váš pracovní obor zaměřen na poskytnutí pomoci s duševním zdravím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5674,67 %63,64 %  
ano1925,33 %21,59 %  

Graf

8. Znáte arteterapii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jsem absolventem/absolvuji arteterapiiotázka č. 9, používám v profesiotázka č. 9, znám arteterapii, ale nepraktikuji jiotázka č. 9, neznám arteterapii → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znám arteterapii, ale nepraktikuji ji3640,91 %40,91 %  
jsem absolventem/absolvuji arteterapii2326,14 %26,14 %  
používám v profesi1517,05 %17,05 %  
neznám arteterapii1415,91 %15,91 %  

Graf

9. S čím máte arteterapii spojenou: (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
relaxace5878,38 %65,91 %  
sebepoznání5777,03 %64,77 %  
léčebné účely3750 %42,05 %  
socializování1722,97 %19,32 %  
pracovně1216,22 %13,64 %  
totální hovadina11,35 %1,14 %  
rozvoj, podpora, práce se sebepojetím11,35 %1,14 %  
zklidnění11,35 %1,14 %  

Graf

10. Účastníte se/Účastnil jste se druhu arteterapie: (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednorázová aktivita3648,65 %40,91 %  
skupinový kurz3445,95 %38,64 %  
skupinová terapie2229,73 %25 %  
individuální terapie1925,68 %21,59 %  

Graf

11. Kolik hodin arteterapie jste přibližně absolvovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 4 hodiny2736,49 %30,68 %  
více než 16 hodin2533,78 %28,41 %  
9 - 16 hodin1114,86 %12,5 %  
4 - 8 hodin1114,86 %12,5 %  

Graf

12. Jste účastníkem některých jiných seberozvojových aktivit? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
meditace2736,49 %30,68 %  
ničeho jiného se neúčastním2736,49 %30,68 %  
sebepoznávací work-shopy2229,73 %25 %  
jiné seberozvojové kurzy2229,73 %25 %  
terapie1722,97 %19,32 %  
koučink1114,86 %12,5 %  
jiné expresivní terapie79,46 %7,95 %  
mentoring68,11 %6,82 %  
hypnóza34,05 %3,41 %  

Graf

13. Nastaly nějaké změny ve vašem duševním zdraví od začátku absolvování arteterapie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2331,08 %26,14 %  
spíše souhlasím2128,38 %23,86 %  
nevím2128,38 %23,86 %  
nesouhlasím56,76 %5,68 %  
spíše nesouhlasím45,41 %4,55 %  

Graf

14. Jak byste popsali změny, které nastaly?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Asi větší sebevědomí, možnost sebevyjádření, pomoc se zpracováním složité životní situace

Celkově větší pohoda, vnitřní klid, lepší spánek, snadnější rozhodování, lepší pozornost v práci, zlepšení vztahů na pracovišti i doma

Jsem víc v přítomnosti, klidnější

Jsem více v klidu a mám motivaci. Méně se obviňuji za chyby.

Klid, lepší vypořádání se se stresem

Klid, méně úzkostí

lépe řeším problémy, rychleji se rozhoduji, jsem klidnější

Lépe si rozumím

Lepší poznání sebe sama, vlastních reakcí i bolavých míst, jejich hojení.

Méně úzkostí, lepší spánek

našla jsem odpovědi na otázky co mě trápí

nejsem klientem v terapii, pracuji jako terapeut, z tohoto důvodu jsou některé otázky nepřiléhavé (např. 15, 21, 22)

Nepoznala jsem

Nevim o nich

Nevím,

Pozitivita,

Propojení se svým nitrem, sebedůvěra, stabilita

schopnost se vymezit, nenechat se manipulovat - ani arteterapeuty, nemanipulovat druhými, rozlišit podstatné od nepodstatného

Snížení stresu, čas pro sebe, nový koníček

Soustředím se více na své prožitky. Cítím, že jsem více spojená se svým nevědomím a naslouchám mu.

Stabilizace, jednání, myšlení, sebevědomí

Uklidnění, když jsem se soustředila na jednu věc

Umím více relaxovat

uvolnění, snížení stresu, rozvoj fantazie

uvolnění, zklidnění, nadhled

v době silných depresí - soustředění, uklidnění

Větší klid

Větší sebereflexe, abreakce pocitů a nový náhled řešení situace. Uvědomění si možných přenosů z osobního života na kolegy/klienty.

Vetší uměřenost a vyrovnání se se stresovými situacemi

Větší, cílené sebeuvědomění

Víc si věřím

Více motivace, méně pocitu perfekcenosti

Vnitřní klid

vnitřní klid

Vyšší sebevědomí, vyšší schopnost komunikace (výsledky vidím s delším časovým odstupem)

Zdravější sebevědomí díky tomu, že jsem schopná se výtvarně projevit a vyjádřit bez obav z toho, jak bude obrázek hodnocen nebo kritizován. Intenzivnější vnímání barev, barevných harmonií, velice jsem si oblíbila motiv duhy, který jsem dřív považovala častokrát spíš za kýč.

Zjistila jsem, že skupinová terapie mi nedělá dobře. Po terapii mi nebylo dobře psychicky, měla jsem úzkost.

Zklidnění se,relax

zklidnění, odpočinek

Zklidnění, poznání situací, snížení stresu

Zklidnění, zlepšení nálady a soustředění.

Změna života, restart, spokojenost

15. Pomáhá Vám arteterapie vypořádat se s pocitem stresu? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
na pracovišti3.6351.691
soukromý život3.771.528

Graf

16. Trpěli jste někdy syndromem vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 18, nevímotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3547,3 %39,77 %  
ano3040,54 %34,09 %  
nevím912,16 %10,23 %  

Graf

17. Pomohla Vám arteterapie překonat syndrom vyhoření?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím930 %10,23 %  
spíše souhlasím826,67 %9,09 %  
nevím723,33 %7,95 %  
nesouhlasím413,33 %4,55 %  
spíše nesouhlasím26,67 %2,27 %  

Graf

18. Dobíjí Vám arteterapie energii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3445,95 %38,64 %  
spíše souhlasím2939,19 %32,95 %  
nesouhlasím56,76 %5,68 %  
spíše nesouhlasím34,05 %3,41 %  
nevím34,05 %3,41 %  

Graf

19. Máte pocit rovnováhy mezi Vaším osobním a pracovním životem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3750 %42,05 %  
spíše nesouhlasím1520,27 %17,05 %  
souhlasím1216,22 %13,64 %  
nevím68,11 %6,82 %  
nesouhlasím45,41 %4,55 %  

Graf

20. Zvládáte náročnější situace snadněji na pracovišti od té doby, co praktikujete arteterapii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2432,43 %27,27 %  
nevím2432,43 %27,27 %  
souhlasím1418,92 %15,91 %  
spíše nesouhlasím79,46 %7,95 %  
nesouhlasím56,76 %5,68 %  

Graf

21. Máte pozitivnější myšlení od té doby, co praktikujete arteterapii? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
na pracovišti3.3921.59
soukromý život3.4591.411

Graf

22. Má arteterapie vliv na vaše vztahy? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
pracovní3.1891.667
osobní3.3781.56

Graf

23. Co vám arteterapie přinesla?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Celkově mi pomohla pracovat se stresem, takže snížit stres a být spokojenější

Čas a prostor pro sebe, lepší hranice s druhými, méně stresu, více radosti

Jiný pohled na sebe

klid a vyrovnanost

Klid, harmonii

Klid, redukci stresu, radost. Nejen mě, ale i mým dětem, které mohou tvořit a relaxovat se mnou.

naučila jsem se myslet sama na sebe, relaxaci

Neabsolvovala jsem ji jako klient s nějakou terapeutickou zakázkou, takže spíše příjemná volnočasová aktivita spojená se zajímavými informacemi. .

Nevím

Nová technika osobního rozvoje a sebepoznání

novou sebezkušenost

Odkryté mé skryté běsy

pestrost

Pohodovejsi žití

poznání sama sebe

Poznání skupinové terapie, technika malování rukama

přátele, relax

Relax

Relaxační a uklidňovací metoda

Sebepoznání, seberegulaci, čas pro sebe, zpomalení

Sebepoznání, techniku vhodnou k relaxaci, kvalitnější vedení druhých lidí

Sebereflexi, nástroj zorientování se sama v sobě i v náročnějších situacích, prohloubení záliby v tvorbě, všímavost, nové kontakty.

Techniku na uvolňování, zpracování negativních emocí

Trpělivost, méně vztekání a pozitivní vhled na život

Uklidnění

Uvolnění

v době, kdy jsem řešila akutní těžké deprese určitě hodně pomohla se zklidnit, soustředit, najít smysl konání. td mi vyhovují spíš procházky venku s pejskama, kterých jsme ale v té době nebyla schopná.

Vědomí, že jsem v pořádku, uvolnění, přestala jsem se tlačit do věcí, zastavení negativních myšlenek.

Větší sebeuvědomění

Viz odpověď na otázku. č. 14. Plus ještě jsem z ní načerpat i zajímavé náměty pro vv tvoření.

Zamyšlení se nad sebou,klid,uvolnění

Zastavení se, klid, rovnováhu

Zcela ovlivnila mé profesní směřování i osobnostní vývoj. Absolvovala jse výcvik a arteterapii denně praktikuji v práci.

Zklidnění, sebepoznání, zaměření se na sebe a svou sílu, techniky na snížení hladiny stresu, vykreslení problému

Ztrátu času.

Že vše nemusí být perfektní.

24. Doporučili byste arteterapii jako nástroj pro podporu pohody na pracovišti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3445,95 %38,64 %  
spíše souhlasím2533,78 %28,41 %  
nevím1013,51 %11,36 %  
spíše nesouhlasím34,05 %3,41 %  
nesouhlasím22,7 %2,27 %  

Graf

25. Na jaké účely byste arteterapii doporučili využívat pro zaměstnance/manažery firem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

:-)

Arteterapie je terapeutická metoda, nemyslím si, že by byla vhodná k běžnému využití pro zaměstnance firem nebo manažery. Spíše bych vnímala jako vhodné např. supervize apod.

Duševní uvolnění

Jako jedna z možností relaxace, jednorázový kurz, díky kterému jsou pak schopni praktikovat arteterapii sami a který někdo využije a někdo ne

jako součást welbeing - za podmínky dobrovolnosti, formou nabídky

Ke zlepšení koncentrace

klid

Klidný přístup,

Lepší vztahy

Méně stresu, vztahy na pracovišti, stav flow, lepší uvolnění, v důsledku toho rychlejší rozhodování, zlepšení pozornosti. Doporučuji pravidelné workshopy.

Minimálně na relaxaci

Na relax

Na seznamování, stmelení týmu.

Na stmelení kolektivu, pro sebepoznání zaměstnanců.

Není důležitá.

Nevím

Nevím, je to hodně náročné a lidé odhalí svoji duši, nevim, zda to je vhodné do práce. Já arteterapii vidím pro sebe jako skvělou, ale individuální, ne skupinovou.

Nevím, osobně s tím nikterak pozitivní zkušenosti nemám. Netvrdím však, že to na někoho nemůže fungovat.

Odbourání stresu

Odbourávání stresu

Odreagování

Podpora pocitu vzájemnosti, příležitost vést dialog a řešit konflikty nebo naopak strávit spolu příjemně čas.

práce se stresem, relaxace, jiná činnost

pro komunikaci, zklidnění stresových situací

Pro lepší spolupráci mezi lidmi, kvalitnější komunikaci, pro nové skupiny je arte dobré na seznámení se, u skupin, které se znají, je možné využít i pro řešení konfliktů v týmu/na pracovišti, téma vlastních hranic, téma rovnováhy mezi prací a soukromým životem, téma duševní hygieny, téma "nebojím se říct si o pomoc", "nemusím to všechno zvládnout sám", atd.

Pro sebepoznání

Pro vedoucí pracovníky na zmírnění stresu na pracovišti a kvalitnější vztahy.

pro zlepšování vedení týmu a zaměstnanců

Proti stresu

Přinesení relaxace do kolektivu

psychohygiena, úleva od stresu, odstanění bariér mezi lidmi, objevení skrytých potenciálů...

relax

Relax pro zaměstnance

relax, vztahy

Relaxace

relaxace, odpočinutí od běžné práce, stmelování kolektivu

Relaxace, rozvoj kreativity, čerpání energie, prevence stresu a vyhoření

relaxace, sebepoznání

Relaxace, skupinová interakce, komunikace

Relaxační technika, týmová práce, zábava

Sblizeni kolektivu, relaxace, sblizeni zamestnancu a manazera

sebepoznání

Sebepoznání, rozhodování, stres

Sebepoznání, vzájemné poznání

sebereflexe, zklidneni

Sebereflexe, zmirneni stresu, relaxace, zvedomeni

Seberozvoj, zklidnění, snížení stresu

Snížení stresu

snížení stresu

Spolupráce, sebepoznání, vcítění se do druhého, nalézání nových postupu a rozvíjení kreativity a vlastního potenciálu

stmelení kolektivu

Stres, syndrom vyhoření, vztahy

syndrom vyhoření, uvolnění stresu, relaxace, sebepoznání

školení a stmelování kolektivu, sebepoznávání, uvolňování stresu

tady neumím posousit viz má předchozí zkušenost.

Teambuilding aktivita nebo individuální relaxace při pocitu stresu.

Teambuilding, odstresování/zrelaxování

Tmelení kolektivu

Uklidnění

Úleva od dlouhodobého stresu.

Určitě skupinovou, jako možnost prohloubení vztahů, poznání se navzájem, skupinová forma relaxu

Uvolnění stresu, podpora všímavosti, abreakce. Může být přirozenější a méně společensky stigmatizacni než jít ve firmě na terapii s psychologem/psychoterapeutem. Ve smyslu je to "jen tvoření a hra" i když není:)

Vizualizace budoucích cílů, relaxace, skupinová aktivita

Vyrovnání se stresem, relaxace

Vztahy

Vztahy, stres

záleží na zakázce pro práci s konkrétními klienty

Zklidneni

Zklidneni

Zlepšení mezilidských vztahů

Zlepšení vztahů na pracovišti, omezení stresu

Zmírnění stresu

Zvládání stresu, zklidnění, sebepoznání, zlepšení vztahu na pracovišti.

Žádné.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. S čím máte arteterapii spojenou: (možnost více odpovědí)

 • odpověď relaxace:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 9 - 16 hodin na otázku 11. Kolik hodin arteterapie jste přibližně absolvovali?
 • odpověď sebepoznání:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi používám v profesi na otázku 8. Znáte arteterapii?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 - 8 hodin na otázku 11. Kolik hodin arteterapie jste přibližně absolvovali?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 20. Zvládáte náročnější situace snadněji na pracovišti od té doby, co praktikujete arteterapii?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na pracovišti=5 na otázku 21. Máte pozitivnější myšlení od té doby, co praktikujete arteterapii? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)

10. Účastníte se/Účastnil jste se druhu arteterapie: (možnost více odpovědí)

 • odpověď skupinový kurz:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi používám v profesi na otázku 8. Znáte arteterapii?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 9 - 16 hodin na otázku 11. Kolik hodin arteterapie jste přibližně absolvovali?

15. Pomáhá Vám arteterapie vypořádat se s pocitem stresu? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)

 • odpověď na pracovišti=5:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 20. Zvládáte náročnější situace snadněji na pracovišti od té doby, co praktikujete arteterapii?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní=5 na otázku 22. Má arteterapie vliv na vaše vztahy? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)
 • odpověď soukromý život=5:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi soukromý život=5 na otázku 21. Máte pozitivnější myšlení od té doby, co praktikujete arteterapii? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobní=5 na otázku 22. Má arteterapie vliv na vaše vztahy? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní=5 na otázku 22. Má arteterapie vliv na vaše vztahy? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)

18. Dobíjí Vám arteterapie energii?

 • odpověď souhlasím:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní=5 na otázku 22. Má arteterapie vliv na vaše vztahy? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi na pracovišti=5 na otázku 21. Máte pozitivnější myšlení od té doby, co praktikujete arteterapii? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi soukromý život=5 na otázku 21. Máte pozitivnější myšlení od té doby, co praktikujete arteterapii? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobní=5 na otázku 22. Má arteterapie vliv na vaše vztahy? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 20. Zvládáte náročnější situace snadněji na pracovišti od té doby, co praktikujete arteterapii?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi soukromý život=5 na otázku 15. Pomáhá Vám arteterapie vypořádat se s pocitem stresu? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi na pracovišti=5 na otázku 15. Pomáhá Vám arteterapie vypořádat se s pocitem stresu? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)

21. Máte pozitivnější myšlení od té doby, co praktikujete arteterapii? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)

 • odpověď na pracovišti=3:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na pracovišti=3 na otázku 15. Pomáhá Vám arteterapie vypořádat se s pocitem stresu? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)
 • odpověď na pracovišti=5:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi soukromý život=5 na otázku 21. Máte pozitivnější myšlení od té doby, co praktikujete arteterapii? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)
 • odpověď soukromý život=3:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi na pracovišti=3 na otázku 21. Máte pozitivnější myšlení od té doby, co praktikujete arteterapii? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)
 • odpověď soukromý život=5:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi na pracovišti=5 na otázku 21. Máte pozitivnější myšlení od té doby, co praktikujete arteterapii? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)

24. Doporučili byste arteterapii jako nástroj pro podporu pohody na pracovišti?

 • odpověď souhlasím:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobní=5 na otázku 22. Má arteterapie vliv na vaše vztahy? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 20. Zvládáte náročnější situace snadněji na pracovišti od té doby, co praktikujete arteterapii?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Váš status:

6. Je vaše pracovní pozice vedoucí role?

7. Je Váš pracovní obor zaměřen na poskytnutí pomoci s duševním zdravím?

8. Znáte arteterapii?

9. S čím máte arteterapii spojenou: (možnost více odpovědí)

10. Účastníte se/Účastnil jste se druhu arteterapie: (možnost více odpovědí)

11. Kolik hodin arteterapie jste přibližně absolvovali?

12. Jste účastníkem některých jiných seberozvojových aktivit? (možnost více odpovědí)

13. Nastaly nějaké změny ve vašem duševním zdraví od začátku absolvování arteterapie?

15. Pomáhá Vám arteterapie vypořádat se s pocitem stresu? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)

16. Trpěli jste někdy syndromem vyhoření?

18. Dobíjí Vám arteterapie energii?

19. Máte pocit rovnováhy mezi Vaším osobním a pracovním životem?

20. Zvládáte náročnější situace snadněji na pracovišti od té doby, co praktikujete arteterapii?

21. Máte pozitivnější myšlení od té doby, co praktikujete arteterapii? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)

22. Má arteterapie vliv na vaše vztahy? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)

24. Doporučili byste arteterapii jako nástroj pro podporu pohody na pracovišti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Váš status:

6. Je vaše pracovní pozice vedoucí role?

7. Je Váš pracovní obor zaměřen na poskytnutí pomoci s duševním zdravím?

8. Znáte arteterapii?

9. S čím máte arteterapii spojenou: (možnost více odpovědí)

10. Účastníte se/Účastnil jste se druhu arteterapie: (možnost více odpovědí)

11. Kolik hodin arteterapie jste přibližně absolvovali?

12. Jste účastníkem některých jiných seberozvojových aktivit? (možnost více odpovědí)

13. Nastaly nějaké změny ve vašem duševním zdraví od začátku absolvování arteterapie?

15. Pomáhá Vám arteterapie vypořádat se s pocitem stresu? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)

16. Trpěli jste někdy syndromem vyhoření?

18. Dobíjí Vám arteterapie energii?

19. Máte pocit rovnováhy mezi Vaším osobním a pracovním životem?

20. Zvládáte náročnější situace snadněji na pracovišti od té doby, co praktikujete arteterapii?

21. Máte pozitivnější myšlení od té doby, co praktikujete arteterapii? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)

22. Má arteterapie vliv na vaše vztahy? (1-vůbec ne, 5-úplně ano)

24. Doporučili byste arteterapii jako nástroj pro podporu pohody na pracovišti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mikešová, K.Vliv arteterapie na Váš život (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://vliv-arteterapie-na-vas-zivo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.