Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv CHKO Pálava na obyvatele

Vliv CHKO Pálava na obyvatele

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Hedejová
Šetření:11. 08. 2014 - 31. 08. 2014
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):16 / 11.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

jmenuji se Aneta Hedejová, studuji obor Krajinářství na Mendelově univerzitě v Brně, kde zpracovávám bakalářskou práci na téma Vyhodnocení sociálně ekonomické funkce chráněných území. Součástí práce je i dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit vliv ochrany přírody CHKO Pálava na místní obyvatele, vlastníky lesa a půdy a podnikatele.

Dotazník je určen pro obyvatele CHKO Pálava a jejího okolí.

Odpovědi respondentů

1. Jste spokojen(a) s životem na Pálavě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5988,06 %88,06 %  
Nevím710,45 %10,45 %  
Ne11,49 %1,49 %  

Graf

2. Je dle vašeho názoru pro toto území zařazení jako chráněná krajinná oblast přínosem? (např. turismem)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6191,04 %91,04 %  
Ne68,96 %8,96 %  

Graf

3. Pociťujete vlastní ovlivnění z důvodu zařazení území jako chráněná krajinná oblast?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ovlivnění je pozitivní3349,25 %49,25 %  
ne2841,79 %41,79 %  
ano, ovlivnění je negativní68,96 %8,96 %  

Graf

4. Myslíte si, že je zde ochrana krajiny povyšována nad zájmy místních obyvatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3856,72 %56,72 %  
Ano2943,28 %43,28 %  

Graf

5. Souhlasíte s tím, že byste se při výstavbě měli řídit zachováním tradiční zástavby vesnických sídel (kvůli zachování krajinného rázu CHKO)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, souhlasím4973,13 %73,13 %  
Ne, nesouhlasím1217,91 %17,91 %  
Nevím, nevěděl(a) jsem o tom68,96 %8,96 %  

Graf

6. Přináší vám území CHKO Pálava nějaký finanční užitek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4567,16 %67,16 %  
Ano2232,84 %32,84 %  

Graf

7. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3653,73 %53,73 %  
Žena3146,27 %46,27 %  

Graf

8. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40 - 593044,78 %44,78 %  
18 - 291826,87 %26,87 %  
30 - 391319,4 %19,4 %  
60 a více68,96 %8,96 %  

Graf

9. Jaký je váš status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Obyvatel, který zde nepodniká a nevlastní les(y), nebo pozemky pro zemědělské účelyotázka č. 16, Vlastník a pronajímatel lesa, nebo pozemku pro zemědělské účelyotázka č. 16, Zemědělecotázka č. 10, Správce lesaotázka č. 11, Zemědělec a podnikatelotázka č. 10, Správce lesa a podnikatelotázka č. 11, Podnikatel, který nevlastní lesy, ani pozemky pro zemědělské účelyotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obyvatel, který zde nepodniká a nevlastní les(y), nebo pozemky pro zemědělské účely2232,84 %32,84 %  
Zemědělec a podnikatel2029,85 %29,85 %  
Podnikatel, který nevlastní lesy, ani pozemky pro zemědělské účely1928,36 %28,36 %  
Zemědělec22,99 %2,99 %  
Vlastník a pronajímatel lesa, nebo pozemku pro zemědělské účely22,99 %2,99 %  
Správce lesa11,49 %1,49 %  
Správce lesa a podnikatel11,49 %1,49 %  

Graf

10. Provozujete ekologické zemědělství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1463,64 %20,9 %  
Ano836,36 %11,94 %  

Graf

11. Jaký vliv má turismus na vaši činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivní2083,33 %29,85 %  
Žádný28,33 %2,99 %  
Negativní28,33 %2,99 %  

Graf

12. Jaký vliv má turismus na vaši činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivní1684,21 %23,88 %  
Žádný315,79 %4,48 %  

Graf

13. Máte možnost čerpat finanční podpory z EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám a čerpám1041,67 %14,93 %  
Ano, mám, ale nečerpám833,33 %11,94 %  
Ne, nemám625 %8,96 %  

Graf

14. Vznikla Vám někdy újma způsobená omezením z důvodu ochrany přírody a krajiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1458,33 %20,9 %  
Ano1041,67 %14,93 %  

Graf

15. Žádal(a) jste o její kompenzaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne550 %7,46 %  
Ano, ale újma mi kompenzována nebyla330 %4,48 %  
Ano a újma mi byla kompenzována220 %2,99 %  

Graf

16. Zde můžete dotazník doplnit o údaje, připomínky a informace, které mi pomohou při mé práci a probíhajícím šetření.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ahojky Je potřeba chránit naši oblast, at v zemědělswtví, zvěř,či přírodu Pálava a okolí je moc pěkné a mělo by to tak zůstat napořád

.

Byl bych rád kdyby jste mi poslala výsledek této ankety, popřípadě kde se na to můžu podívat. Děkuji ing. Radim Nekvasil

Celá činnost tzv. státní ochrany přírody je dobře zakrytá zlodějna. Už jste někde viděla hmatatelný výsledek činnosti jeií ochrany? Kam mizí finance z programů Revitalizací, PPK, fondu EU a pod? Hlavně neříkejte, že jsou investovány do krajiny. :-) Jsou dobře přerozděleny mezi lidi, kteří fungují na Správách, zakrytí různými "organizacemi" typu ČSOP, spolky, fondy, a pod. Jak to, že zemědělec např. poseče a sklidí 1 ha louky za cca 2-4 000,- a Správa jakékoliv CHKO, AOPK to dokáže i za 24 000,-....... Prořezávka 1 ha v listnatém porostu včetně všech režií když moc tak 10.000,- a u Správ i 60.000,-???

CHKO Pálava je nejlepší

Je to tady hezké, ale hezčí by to bylo bez Matušky :)

Ochrana některých živočišných druhů je nesmyslná a přináší a nebo v budoucnu bude přinášet velké škody. Konkrétní druhy: kormorán - velké škody na rybářství a rybnikářství, jinak žádný přínos; bobr - do budoucna přinese velké škody v likvidaci protipovodňových hrází postavených za státní peníze (za které je mimo jiné také chráněn); špaček - ve vinařském kraji působí nemalé škody - opět nesmyslná ochrana (stát dává dotace na obranu proti němu) ...

Ochrana přírody je důležitá,ale ti kteří o tom rozhodují mnohdy vytvářejí předpisy,které jsou v podstatě proti tomu.

Ochrana puvodni stav domu, a zastavit nove jen v tradicnim stylu, ma byt povninná zakonem.

Otázky byli formulovány pro krátké odpovědi, které vždy o mém názoru nevypovídali celou pravdu. S pozdravem Moravčík 607115282

Stop zelenému fašismu!!!

Vedení CHKO Pálava měří každému jiným metrem...

Zvula pracovniku chko pri posuzovani vlivu chovani lidi v krajine

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Pohlaví?

  • odpověď Muž:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Vznikla Vám někdy újma způsobená omezením z důvodu ochrany přírody a krajiny?

9. Jaký je váš status?

  • odpověď Podnikatel, který nevlastní lesy, ani pozemky pro zemědělské účely:
    • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní na otázku 12. Jaký vliv má turismus na vaši činnost?
  • odpověď Zemědělec a podnikatel:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Provozujete ekologické zemědělství?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste spokojen(a) s životem na Pálavě?

2. Je dle vašeho názoru pro toto území zařazení jako chráněná krajinná oblast přínosem? (např. turismem)

3. Pociťujete vlastní ovlivnění z důvodu zařazení území jako chráněná krajinná oblast?

4. Myslíte si, že je zde ochrana krajiny povyšována nad zájmy místních obyvatel?

5. Souhlasíte s tím, že byste se při výstavbě měli řídit zachováním tradiční zástavby vesnických sídel (kvůli zachování krajinného rázu CHKO)?

6. Přináší vám území CHKO Pálava nějaký finanční užitek?

7. Pohlaví?

8. Do jaké věkové kategorie patříte?

9. Jaký je váš status?

10. Provozujete ekologické zemědělství?

11. Jaký vliv má turismus na vaši činnost?

13. Máte možnost čerpat finanční podpory z EU?

14. Vznikla Vám někdy újma způsobená omezením z důvodu ochrany přírody a krajiny?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste spokojen(a) s životem na Pálavě?

2. Je dle vašeho názoru pro toto území zařazení jako chráněná krajinná oblast přínosem? (např. turismem)

3. Pociťujete vlastní ovlivnění z důvodu zařazení území jako chráněná krajinná oblast?

4. Myslíte si, že je zde ochrana krajiny povyšována nad zájmy místních obyvatel?

5. Souhlasíte s tím, že byste se při výstavbě měli řídit zachováním tradiční zástavby vesnických sídel (kvůli zachování krajinného rázu CHKO)?

6. Přináší vám území CHKO Pálava nějaký finanční užitek?

7. Pohlaví?

8. Do jaké věkové kategorie patříte?

9. Jaký je váš status?

10. Provozujete ekologické zemědělství?

11. Jaký vliv má turismus na vaši činnost?

13. Máte možnost čerpat finanční podpory z EU?

14. Vznikla Vám někdy újma způsobená omezením z důvodu ochrany přírody a krajiny?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hedejová, A.Vliv CHKO Pálava na obyvatele (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vliv-chko-palava-na-obyvatel.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.