Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv členství v schengenském prostoru na spotřební chování

Vliv členství v schengenském prostoru na spotřební chování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Mudra
Šetření:05. 04. 2014 - 11. 04. 2014
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):22 / 20.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který je zaměřený na vliv členství ČR v schengenském systému na spotřební chování turistů. Výsledky budou použity v mé diplomové práci. Dotazník je určen pro ekonomicky aktivní osoby.

Děkuji za spolupráci

Michal Mudra

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Česká republika vstoupila k 21. 12. 2007 do Schengenského prostoru. Tímto krokem byly zrušeny hraniční a celní kontroly při pohybu uvnitř Schengenského prostoru.

Členy Schengenské dohody jsou: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Funkcemi schengenského prostoru jsou především:

 • přesunutí kontrol na vnější hranice a společné stanovení podmínek pro jejich překračování,
 • oddělené odbavování cestujících schengenského prostoru,
 • harmonizace podmínek pro vstup a udělování krátkodobých víz, stanovení pravidel žádosti o azyl,
 • koordinace za účelem ostrahy vnějších hranic (jednotný výcvik personálu),
 • povinné ohlašování státních příslušníků třetích zemí, kteří cestují z jednoho členského státu do druhého,
 • zavedení práva a podmínek příhraničního sledování a pronásledování osob.

Odpovědi respondentů

1. Jakou formu cestování preferujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální6560,19 %60,19 %  
s CK a CA4339,81 %39,81 %  

Graf

2. Hlavním motivem Vašich cest do zahraničí je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [dovolená (odpočinek)otázka č. 4, pracovní cestaotázka č. 3, návštěva příbuzných či známýchotázka č. 4, návštěva sportovní či kulturní akceotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dovolená (odpočinek)9789,81 %89,81 %  
návštěva sportovní či kulturní akce109,26 %9,26 %  
pracovní cesta10,93 %0,93 %  

Graf

3. Má členství v schengenském prostoru vliv na destinaci (cíl) Vaší pracovní cesty do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, pracovní cesty jsou podřízeny obchodu a členství zemí v schengenském prostoru na ně nemá žádný vliv1100 %0,93 %  

Graf

4. Jsou pro Vás hraniční pasové kontroly omezující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6257,41 %57,41 %  
ne4642,59 %42,59 %  

Graf

5. Uvítal/a jste zrušení celních kontrol na vnitřních hranicích schengenského prostoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, hlavně z důvodu úspory času při přejezdu hranic6257,41 %57,41 %  
ano, procedura celní kontroly mi byla velmi nepříjemná1917,59 %17,59 %  
ani ne, nijak zvlášť mne celní kontroly neomezovaly1715,74 %15,74 %  
ne, cítil/a jsem se v ČR bezpečněji, dokud celní kontroly probíhaly65,56 %5,56 %  
ne, vadí mi ilegální dovoz zboží do ČR43,7 %3,7 %  

Graf

6. Kolikrát ročně jste cestoval/a do zahraničí, na cesty delší než 24 hodin, před vstupem do schengenu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0x-2x7367,59 %67,59 %  
3x-5x3229,63 %29,63 %  
6x-10x32,78 %2,78 %  

Graf

7. Byl výběr zahraniční destinace, před vstupem ČR do schengenského prostoru, ovlivněn nutností pasových kontrol na hranicích jednotlivých států?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale k pasovým kontrolám bylo přistupováno jako k nutnosti5550,93 %50,93 %  
ne, pasové kontroly pro mne nepředstavovaly žádnou překážku5248,15 %48,15 %  
velmi, plánování bylo podřízeno co nejmenšímu počtu pasových kontrol10,93 %0,93 %  

Graf

8. Kolikrát ročně cestujete za hranice České republiky, na cesty delší než 24 hodin, po vstupu do schengenu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0x-2x5752,78 %52,78 %  
3x-5x3936,11 %36,11 %  
6x-10x109,26 %9,26 %  
10x a více21,85 %1,85 %  

Graf

9. Je výběr zahraniční destinace ovlivněn faktem, že ČR je členem schengenského prostoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, faktor schengenského prostoru pro mne není nijak relevantní5349,07 %49,07 %  
ne, ale pokud se nabízí varianta cestování v schengenském prostoru, využiji ji2825,93 %25,93 %  
ano, ale není to hlavním rozhodovacím faktorem2624,07 %24,07 %  
ano, cesty do zahraničí vybírám, tak abych nikdy neopustil/a schengenský prostor10,93 %0,93 %  

Graf

10. Cestujete, po vstupu do Schengenu, do zemí schengenské dohody častěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7266,67 %66,67 %  
ano3633,33 %33,33 %  

Graf

11. Doznalo plánování Vašich cest do zahraničí, po vstupu ČR do schengenského prostoru, nějakých změn?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, vstup do schengenu pro mne neznamená žádnou změnu9487,04 %87,04 %  
ano, dříve jsem cesty vybíral/a jinak1412,96 %12,96 %  

Graf

12. Zvýšila se pro Vás atraktivnost, zemí schengenského prostoru, jako potencionálních destinací Vašich zahraničních cest?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, vstup ČR do schengenu neznamená žádnou změnu v atraktivnosti těchto destinací8074,07 %74,07 %  
ano, vstupem ČR do schengenu se pro mě ostatní země prostoru staly atraktivnějšími2725 %25 %  
ne, vstup do schengenu ubral na atraktivnosti těchto destinací10,93 %0,93 %  

Graf

13. Je pro Vás absence hraničních kontrol motivací pro častější krátkodobé cesty (do 24 hodin) za hranice ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5954,63 %54,63 %  
ano4945,37 %45,37 %  

Graf

14. Je podle Vás členství v Schengenském systému konkurenční destinační výhodou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze pro celý schengenský prostor6358,33 %58,33 %  
pro jednotlivé státy4541,67 %41,67 %  

Graf

15. Změnily se Vaše požadavky na úroveň kvality služeb v cestovním ruchu po vstupu ČR do schengenu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, vstup do schengenu neměl žádný vliv na moje vnímání kvality7165,74 %65,74 %  
ano, častější zahraniční cesty a možnost srovnání ve mně vyvolali potřebu vyšší kvality i v ČR2624,07 %24,07 %  
ano, jako občan členského státu schengenské dohody mám právo na vyšší kvalitu služeb1110,19 %10,19 %  

Graf

16. Členství v schengenské dohodě vnímáte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednoznačné pozitivum ve všech aspektech, které přináší4743,52 %43,52 %  
bezpečnostní riziko z důvodu snížené kontroly vstupu cizinců na území ČR (přenesení hraničních kontrol na periferní státy dohody)3330,56 %30,56 %  
záležitost, která nijak neovlivňuje Váš život2825,93 %25,93 %  

Graf

17. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž5752,78 %52,78 %  
Žena5147,22 %47,22 %  

Graf

18. Ve vztahu k turismu jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
turista8780,56 %80,56 %  
o turismus se zajímám i odborně1110,19 %10,19 %  
zkušený cestovatel109,26 %9,26 %  

Graf

19. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27 - 45 let4541,67 %41,67 %  
18 - 26 let3229,63 %29,63 %  
46 - 60 let2422,22 %22,22 %  
61 let a více43,7 %3,7 %  
do 18 let32,78 %2,78 %  

Graf

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské5752,78 %52,78 %  
bakalářské2624,07 %24,07 %  
magisterské1614,81 %14,81 %  
doktorské a vyšší54,63 %4,63 %  
vyšší odborné21,85 %1,85 %  
základní21,85 %1,85 %  

Graf

21. Váš eknomický status je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec6358,33 %58,33 %  
pracující student1715,74 %15,74 %  
student1211,11 %11,11 %  
OSVČ76,48 %6,48 %  
pracující důchodce54,63 %4,63 %  
ostatné ekonomicky neaktivní (na rodičovské dovolené, invalidní důchod apod...)21,85 %1,85 %  
důchodce10,93 %0,93 %  
podnikatel10,93 %0,93 %  

Graf

22. Průměrný měsíční příjem Vaší domácnosti na osobu je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 001 Kč a více4343 %39,81 %  
15 001 - 20 000 Kč2727 %25 %  
10 001 - 15 000 Kč2222 %20,37 %  
do 10 000 Kč88 %7,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jakou formu cestování preferujete:

 • odpověď individuální:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi o turismus se zajímám i odborně na otázku 18. Ve vztahu k turismu jste:

4. Jsou pro Vás hraniční pasové kontroly omezující?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, dříve jsem cesty vybíral/a jinak na otázku 11. Doznalo plánování Vašich cest do zahraničí, po vstupu ČR do schengenského prostoru, nějakých změn?

19. Do jaké věkové skupiny patříte?

 • odpověď 18 - 26 let:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi o turismus se zajímám i odborně na otázku 18. Ve vztahu k turismu jste:

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 • odpověď bakalářské:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi o turismus se zajímám i odborně na otázku 18. Ve vztahu k turismu jste:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou formu cestování preferujete:

2. Hlavním motivem Vašich cest do zahraničí je:

4. Jsou pro Vás hraniční pasové kontroly omezující?

5. Uvítal/a jste zrušení celních kontrol na vnitřních hranicích schengenského prostoru?

6. Kolikrát ročně jste cestoval/a do zahraničí, na cesty delší než 24 hodin, před vstupem do schengenu?

7. Byl výběr zahraniční destinace, před vstupem ČR do schengenského prostoru, ovlivněn nutností pasových kontrol na hranicích jednotlivých států?

8. Kolikrát ročně cestujete za hranice České republiky, na cesty delší než 24 hodin, po vstupu do schengenu?

9. Je výběr zahraniční destinace ovlivněn faktem, že ČR je členem schengenského prostoru?

10. Cestujete, po vstupu do Schengenu, do zemí schengenské dohody častěji?

11. Doznalo plánování Vašich cest do zahraničí, po vstupu ČR do schengenského prostoru, nějakých změn?

12. Zvýšila se pro Vás atraktivnost, zemí schengenského prostoru, jako potencionálních destinací Vašich zahraničních cest?

13. Je pro Vás absence hraničních kontrol motivací pro častější krátkodobé cesty (do 24 hodin) za hranice ČR?

14. Je podle Vás členství v Schengenském systému konkurenční destinační výhodou:

15. Změnily se Vaše požadavky na úroveň kvality služeb v cestovním ruchu po vstupu ČR do schengenu?

16. Členství v schengenské dohodě vnímáte jako:

17. Jste:

18. Ve vztahu k turismu jste:

19. Do jaké věkové skupiny patříte?

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

21. Váš eknomický status je:

22. Průměrný měsíční příjem Vaší domácnosti na osobu je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou formu cestování preferujete:

2. Hlavním motivem Vašich cest do zahraničí je:

4. Jsou pro Vás hraniční pasové kontroly omezující?

5. Uvítal/a jste zrušení celních kontrol na vnitřních hranicích schengenského prostoru?

6. Kolikrát ročně jste cestoval/a do zahraničí, na cesty delší než 24 hodin, před vstupem do schengenu?

7. Byl výběr zahraniční destinace, před vstupem ČR do schengenského prostoru, ovlivněn nutností pasových kontrol na hranicích jednotlivých států?

8. Kolikrát ročně cestujete za hranice České republiky, na cesty delší než 24 hodin, po vstupu do schengenu?

9. Je výběr zahraniční destinace ovlivněn faktem, že ČR je členem schengenského prostoru?

10. Cestujete, po vstupu do Schengenu, do zemí schengenské dohody častěji?

11. Doznalo plánování Vašich cest do zahraničí, po vstupu ČR do schengenského prostoru, nějakých změn?

12. Zvýšila se pro Vás atraktivnost, zemí schengenského prostoru, jako potencionálních destinací Vašich zahraničních cest?

13. Je pro Vás absence hraničních kontrol motivací pro častější krátkodobé cesty (do 24 hodin) za hranice ČR?

14. Je podle Vás členství v Schengenském systému konkurenční destinační výhodou:

15. Změnily se Vaše požadavky na úroveň kvality služeb v cestovním ruchu po vstupu ČR do schengenu?

16. Členství v schengenské dohodě vnímáte jako:

17. Jste:

18. Ve vztahu k turismu jste:

19. Do jaké věkové skupiny patříte?

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

21. Váš eknomický status je:

22. Průměrný měsíční příjem Vaší domácnosti na osobu je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mudra, M.Vliv členství v schengenském prostoru na spotřební chování (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vliv-clenstvi-v-schenskem-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.