Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv dětí na nakupování rodičů

Vliv dětí na nakupování rodičů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Juřicová
Šetření:17. 04. 2011 - 26. 04. 2011
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Děti jsou informovanější více než dříve. Mají k dispozici téměř neomezený přístup k informacím z internetu a televize. Tím, že jsou informovanější můžou svou radou pomoci rodičům při rozhodování o nákupu. Roste tak jejich nepřímá kupní síla. 

Chtěla bych Vás poprosit s vyplněním tohoto dotazníku. Cílem je zjistit, zda české děti pátrají po informacích a jestli jsou schopné ovlivnit své rodiče při nákupu různých produktů. Získaná data budou mimo jiné využita pro diplomovou práci. Vyplnění dotazníku nezabere mnoho času.

 

Odpovědi respondentů

1. Dostává Vás potomek kapesné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2371,88 %71,88 %  
ne928,13 %28,13 %  

Graf

2. Pokud ano. Uveďte, prosím, jak velké dostává potomek kapesné měsíčně

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500834,78 %25 %  
1000626,09 %18,75 %  
200313,04 %9,38 %  
30028,7 %6,25 %  
40028,7 %6,25 %  
350014,35 %3,13 %  
10014,35 %3,13 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:571.43
Minimum:200
Maximum:1000
Variační rozpětí:800
Rozptyl:88142.86
Směrodatná odchylka:296.89
Medián:500
Modus:500

Graf

3. Počítač/notebook v domácnosti

Vyberte vhodnou alternativu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [potomek má vlastní počítač/notebookotázka č. 4, máme rodinný počítač/notebook (používá celá rodinaotázka č. 4, nemáme počítač/notebookotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
potomek má vlastní počítač/notebook2062,5 %62,5 %  
máme rodinný počítač/notebook (používá celá rodina1134,38 %34,38 %  
nemáme počítač/notebook13,13 %3,13 %  

Graf

4. Kolik hodin denně stráví Váš potomek na počítači?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2929,03 %28,13 %  
5619,35 %18,75 %  
1516,13 %15,63 %  
4412,9 %12,5 %  
3412,9 %12,5 %  
613,23 %3,13 %  
813,23 %3,13 %  
0.213,23 %3,13 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:1
Maximum:6
Variační rozpětí:5
Rozptyl:2.36
Směrodatná odchylka:1.54
Medián:3
Modus:2

Graf

5. Seřaďte vzestupně aktivity na počítači, u kterých Váš potom tráví nejvíce času

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
hraní her2.0971.184
brouzdání po internetu a chat s přáteli2.2260.949
sledování filmů2.8060.93
příprava do školy (procvičovací programy)2.8711.467

Graf

6. Jste připojeni na internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano31100 %96,88 %  

Graf

7. Pomáhá Vám potomek s vyhledáváním informací na internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2167,74 %65,63 %  
ne1032,26 %31,25 %  

Graf

8. Hypotetická situace: Chystáte se koupit novou televizi. Bude se Váš potomek podílet na hledání informací o televizích na internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2270,97 %68,75 %  
ano929,03 %28,13 %  

Graf

9. Kolik hodin denně stráví Váš potomek sledováním televize?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2928,13 %28,13 %  
1721,88 %21,88 %  
0618,75 %18,75 %  
3618,75 %18,75 %  
539,38 %9,38 %  
613,13 %3,13 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.93
Minimum:0
Maximum:5
Variační rozpětí:5
Rozptyl:2.06
Směrodatná odchylka:1.44
Medián:2
Modus:2

Graf

10. Myslíte, že je Vaše dítě informovanější než Vy, když jste byli v jeho věku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3196,88 %96,88 %  
ne13,13 %3,13 %  

Graf

11. Zajímá se Vaše dítě aktivně o to, co se kolem něj děje? Např. sleduje zprávy, čte noviny, vyhledává si informace na internetu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1753,13 %53,13 %  
ne1546,88 %46,88 %  

Graf

12. Budete se rozhodovat o nákupu následujících položek. Budete jejich nákup konzultovat s potomkem? Pro každou položku, prosím, vyberte číslo, které reprezentuje odpověď, která nejlépe odpovídá Vašemu názoru. Legenda je uvedena níže. Př: snídaňové cereálie kupujete výlučně jaké chce potomek, potom vyberte jedničku

1 = řídím se názorem potomka pro tento nákup, 2 = názor potomka si vyslechnu a beru na něj ohled při rozhodování, 3 = názor potomka si vyslechnu, ale neberu na něj ohled při rozhodování, 4 = názor potomka mě nezajímá, dítě tomu nerozumí, 5 = nevím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
snídaňové cereálie2.0631.371
ovocné nápoje2.3750.484
čokoláda a sladkosti2.4380.809
pečivo2.751
maso3.1251.109
mobilní telefon pro potomka2.1881.027
mobilní telefon pro sebe3.1250.859
hrací konzole (play station, Wii)2.4691.437
rodinná dovolená2.9060.772
osobní automobil3.8130.527

Graf

13. Pohlaví potomka:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chlapec2062,5 %62,5 %  
děvče1546,88 %46,88 %  

Graf

14. Věk potomka

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12618,75 %18,75 %  
13515,63 %15,63 %  
11412,5 %12,5 %  
1439,38 %9,38 %  
1726,25 %6,25 %  
1626,25 %6,25 %  
1026,25 %6,25 %  
2013,13 %3,13 %  
813,13 %3,13 %  
913,13 %3,13 %  
ostatní odpovědi 5
18
7
24
4
515,63 %15,63 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:12.53
Minimum:5
Maximum:20
Variační rozpětí:15
Rozptyl:10.4
Směrodatná odchylka:3.22
Medián:12
Modus:12

Graf

15. Počet obyvatel vesnice nebo města, kde bydlí Vaše rodina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 2000 obyvatel825 %25 %  
více než 200 000825 %25 %  
2000 - 10 000 obyvatel618,75 %18,75 %  
20 000 - 50 000 obyvatel618,75 %18,75 %  
10 000 - 20 000 obyvatel26,25 %6,25 %  
50 000 - 100 000 obyvatel13,13 %3,13 %  
100 000 - 200 000 obyvatel13,13 %3,13 %  

Graf

16. Napadá Vás ještě nějaký zajímavý komentář nebo připomínka?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ne

ne

ne

ne

ne

Přeji hodně štěstí a klidu při zpracovávání všech dotazníků a ať se daří při obhajobě diplomky(o: Ivana

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Juřicová, M.Vliv dětí na nakupování rodičů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vliv-deti-na-nakupovani-rodi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.