Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv dokumentárního filmu

Vliv dokumentárního filmu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aleš Mlejnský
Šetření:06. 12. 2013 - 05. 01. 2014
Počet respondentů:145
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem student 3. ročníku oboru audiovizuální komunikace a tvorby. Tento dotazník je podkladem pro vytvoření praktické části bakalářské práce. Cílem je zhodnocení účinnosti vlivu dokumentárního filmu na širokou veřejnost.

Předem děkuji za Váš čas

Aleš Mlejnský

 

Odpovědi respondentů

1. Co u Vás znamená dokumentární film?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sondu či seznámením s danou problematikou7451,03 %51,03 %  
Reálné zobrazení skutečnosti či historie7148,97 %48,97 %  

Graf

2. Měl dokumentární film již od svého počátku vliv na veřejnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale záleží na tématu7551,72 %51,72 %  
Ano6645,52 %45,52 %  
Ne42,76 %2,76 %  

Graf

3. Jakému médium upřednostňujete v rámci dokumentárního filmu?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Televize1.7721.017
Internet (youtube, vimeo, archivy)1.8830.614
Kino3.2070.923
Ostatní (dvd apod.)3.1380.629

Graf

4. Umožňuje televize jako médium dostatečný prostor pro vysílání mnohdy kontroverzních témat (politika, sociální problémy)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4631,72 %31,72 %  
spíše nesouhlasím4228,97 %28,97 %  
nevím2215,17 %15,17 %  
nesouhlasím2013,79 %13,79 %  
souhlasím1510,34 %10,34 %  

Graf

5. Kdo si myslíte, že nejvíce ovlivňuje výběr témat dokumentů po roce 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Politika a byznys5537,93 %37,93 %  
Nedokáži určit4631,72 %31,72 %  
Společenské problémy4430,34 %30,34 %  

Graf

6. Je v současném českém dokumentárním filmu dostatečná míra vyváženosti a objektivity?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5135,17 %35,17 %  
spíše nesouhlasím3926,9 %26,9 %  
spíše souhlasím3826,21 %26,21 %  
nesouhlasím117,59 %7,59 %  
souhlasím64,14 %4,14 %  

Graf

7. Věnuje se současný dokumentární film dostatečně méně populárním tématům (nezaměstnanost, bezdomovectví, drogy, prostituce apod.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5135,17 %35,17 %  
spíše souhlasím4329,66 %29,66 %  
nevím2315,86 %15,86 %  
nesouhlasím1711,72 %11,72 %  
souhlasím117,59 %7,59 %  

Graf

8. Na jakém základě podle Vás vznikají konspirační teorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tvůrci chtějí odkrýt témata, která jsou záměrně interpretována odlišně4833,1 %33,1 %  
Konspirační teorie jsou zavádějící a tvůrci chtějí pouze ukázat svoji vizi3826,21 %26,21 %  
Zkreslenými a nepravdivými informacemi původního záměru3222,07 %22,07 %  
Nedokáži posoudit2718,62 %18,62 %  

Graf

9. Mohou ovlivnit současné sociální a politické dokumenty úsudek široké veřejnosti. (Volby, byznys, politika)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6645,52 %45,52 %  
souhlasím4329,66 %29,66 %  
spíše nesouhlasím1812,41 %12,41 %  
nevím138,97 %8,97 %  
nesouhlasím53,45 %3,45 %  

Graf

10. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9867,59 %67,59 %  
Muž4732,41 %32,41 %  

Graf

11. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-257753,1 %53,1 %  
26-352215,17 %15,17 %  
36-502114,48 %14,48 %  
0-181611,03 %11,03 %  
50 a více96,21 %6,21 %  

Graf

12. Vz

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské7148,97 %48,97 %  
Vysokoškolské4027,59 %27,59 %  
Základní149,66 %9,66 %  
Vyšší odborné138,97 %8,97 %  
Vyučen74,83 %4,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Co u Vás znamená dokumentární film?

  • odpověď Sondu či seznámením s danou problematikou:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 6. Je v současném českém dokumentárním filmu dostatečná míra vyváženosti a objektivity?

3. Jakému médium upřednostňujete v rámci dokumentárního filmu?

  • odpověď Televize=1:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internet (youtube, vimeo, archivy)=2 na otázku 3. Jakému médium upřednostňujete v rámci dokumentárního filmu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co u Vás znamená dokumentární film?

2. Měl dokumentární film již od svého počátku vliv na veřejnost?

3. Jakému médium upřednostňujete v rámci dokumentárního filmu?

4. Umožňuje televize jako médium dostatečný prostor pro vysílání mnohdy kontroverzních témat (politika, sociální problémy)?

5. Kdo si myslíte, že nejvíce ovlivňuje výběr témat dokumentů po roce 1989?

6. Je v současném českém dokumentárním filmu dostatečná míra vyváženosti a objektivity?

7. Věnuje se současný dokumentární film dostatečně méně populárním tématům (nezaměstnanost, bezdomovectví, drogy, prostituce apod.)?

8. Na jakém základě podle Vás vznikají konspirační teorie?

9. Mohou ovlivnit současné sociální a politické dokumenty úsudek široké veřejnosti. (Volby, byznys, politika)?

10. Jste

11. Věk

12. Vz

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co u Vás znamená dokumentární film?

2. Měl dokumentární film již od svého počátku vliv na veřejnost?

3. Jakému médium upřednostňujete v rámci dokumentárního filmu?

4. Umožňuje televize jako médium dostatečný prostor pro vysílání mnohdy kontroverzních témat (politika, sociální problémy)?

5. Kdo si myslíte, že nejvíce ovlivňuje výběr témat dokumentů po roce 1989?

6. Je v současném českém dokumentárním filmu dostatečná míra vyváženosti a objektivity?

7. Věnuje se současný dokumentární film dostatečně méně populárním tématům (nezaměstnanost, bezdomovectví, drogy, prostituce apod.)?

8. Na jakém základě podle Vás vznikají konspirační teorie?

9. Mohou ovlivnit současné sociální a politické dokumenty úsudek široké veřejnosti. (Volby, byznys, politika)?

10. Jste

11. Věk

12. Vz

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mlejnský, A.Vliv dokumentárního filmu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vliv-dokumentarniho-filmu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.