Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv domácího zvířete na psychiku seniora

Vliv domácího zvířete na psychiku seniora

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Helebrantová
Šetření:13. 04. 2011 - 01. 05. 2011
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):23 / 22.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí přátelé,
děkuji, že jste si udělali čas na vyplnění dotazníku o vlivu domácího zvířete na psychiku seniora. Jsem studentka 3. ročníku psychologie na FF UK a tento dotazník vznikl v rámci předmětu Písemná práce III. Dotazník čítá 16 základních otázek. Nejsou zde správné či špatné odpovědi a dotazník je anonymní. Přečtěte si otázku či tvrzení a vyberte odpověď, která nejvíce vystihuje vaše chování nebo jednání. Všechny otázky je nutné vyplnit pro zdárné dokončení dotazníku.
Dotazník vyplňujte prosím pouze v případě, že Vám je 60 let a více a vlastníte minimálně půl roku domácí zvíře.

Odpovědi respondentů

1. Co považujete při soužití s Vaším zvířetem za důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hmatový kontakt se zvířetem, uklidňující dotek teplé srsti 4669,7 %69,7 %  
mít k dispozici stále přítele, kamaráda 4263,64 %63,64 %  
možnost povídat si se zvířetem (mít věrného posluchače) 2842,42 %42,42 %  
pocit bezpečí s přítomností zvířete (např. pes jako obránce) 2030,3 %30,3 %  
možnost se zvířeti svěřit se svými problémy 1319,7 %19,7 %  
jiné913,64 %13,64 %  

Graf

2. Myslíte si, že zvíře ovlivňuje Vaše fyzické zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano3857,58 %57,58 %  
spíše ano2030,3 %30,3 %  
spíše ne46,06 %6,06 %  
určitě ne46,06 %6,06 %  

Graf

3. Stimuluje Vás zvíře více k různým aktivitám - procházky, vyřizování běžných záležitostí (např. nákupy) apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano4263,64 %63,64 %  
spíše ano1218,18 %18,18 %  
spíše ne812,12 %12,12 %  
určitě ne46,06 %6,06 %  

Graf

4. Má zvíře pozitivní vliv na Vaší náladu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano4466,67 %66,67 %  
spíše ano2030,3 %30,3 %  
určitě ne23,03 %3,03 %  

Graf

5. Je pro Vás překonání hněvu, vzteku s Vaším zvířetem jednodušší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano3248,48 %48,48 %  
spíše ano2334,85 %34,85 %  
spíše ne913,64 %13,64 %  
určitě ne23,03 %3,03 %  

Graf

6. Umožňuje Vám zvíře lépe trávit volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano4060,61 %60,61 %  
spíše ano1827,27 %27,27 %  
spíše ne57,58 %7,58 %  
určitě ne34,55 %4,55 %  

Graf

7. Umožňuje Vám zvíře mnohem více navazovat kontakty s lidmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2740,91 %40,91 %  
určitě ano2436,36 %36,36 %  
spíše ne1218,18 %18,18 %  
určitě ne34,55 %4,55 %  

Graf

8. Pomáhá Vám zvíře lépe zvládat stresové situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2943,94 %43,94 %  
určitě ano2943,94 %43,94 %  
spíše ne57,58 %7,58 %  
určitě ne34,55 %4,55 %  

Graf

9. Překonáváte s Vaším zvířetem lépe smutek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano4263,64 %63,64 %  
spíše ano1725,76 %25,76 %  
spíše ne57,58 %7,58 %  
určitě ne23,03 %3,03 %  

Graf

10. Vyrovnáváte se díky zvířeti lépe s osamělostí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano4771,21 %71,21 %  
spíše ano1624,24 %24,24 %  
určitě ne34,55 %4,55 %  

Graf

11. Má zvíře kladný vliv na dodržování Vašeho pravidelného režimu dne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano3756,06 %56,06 %  
spíše ano1725,76 %25,76 %  
spíše ne812,12 %12,12 %  
určitě ne46,06 %6,06 %  

Graf

12. Máte pocit, že díky zvířeti trénujete více svojí paměť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2233,33 %33,33 %  
spíše ano2131,82 %31,82 %  
určitě ano1218,18 %18,18 %  
určitě ne1116,67 %16,67 %  

Graf

13. Myslíte si, že zvíře Vás podněcuje k větší pozornosti k okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2943,94 %43,94 %  
určitě ano1928,79 %28,79 %  
spíše ne1319,7 %19,7 %  
určitě ne57,58 %7,58 %  

Graf

14. Vidíte ve svém zvířeti psychickou podporu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano3857,58 %57,58 %  
spíše ano2030,3 %30,3 %  
určitě ne57,58 %7,58 %  
spíše ne34,55 %4,55 %  

Graf

15. Ovlivňuje Vaše zvíře pozitivně vztahy v rodině, s příbuznými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3146,97 %46,97 %  
určitě ano1928,79 %28,79 %  
spíše ne812,12 %12,12 %  
určitě ne812,12 %12,12 %  

Graf

16. Jak často rozmlouváte se svým zvířetem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často3350 %50 %  
vždy1725,76 %25,76 %  
občas1624,24 %24,24 %  

Graf

17. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5887,88 %87,88 %  
muž812,12 %12,12 %  

Graf

18. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
60 – 74 let5177,27 %77,27 %  
75 – 89 let1116,67 %16,67 %  
90 let a více46,06 %6,06 %  

Graf

19. Jaké máte zvíře/zvířata?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pes4974,24 %74,24 %  
kočka3248,48 %48,48 %  
jiné812,12 %12,12 %  
drobní hlodavci812,12 %12,12 %  
akvarijní rybičky34,55 %4,55 %  
hospodářská zvířata34,55 %4,55 %  

Graf

20. Bydlíte v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodinném domě se zahradou3553,03 %53,03 %  
bytě3146,97 %46,97 %  

Graf

21. Žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě4365,15 %65,15 %  
na vesnici2334,85 %34,85 %  

Graf

22. Jste pracovně stále činný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, jsem ve starobním důchodu4263,64 %63,64 %  
pracuji na částečný úvazek1522,73 %22,73 %  
pracuji na plný úvazek913,64 %13,64 %  

Graf

23. Zde můžete dopsat vše, co Vám v dotazníku chybělo

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

V domě bydlím s ženatým synem a jeho malými dětmi. Snaše zvířata vadí, jejich styk s dětmi pohládá za nehygienický.

...

i kvůli kočičkám- mám 4- se nutím být celé léto na chalupě i když už je to pro mne obtížné

Jsem vdaná, v invalidním důchodu .

Mám papouška, chybí Vám v dotazníku papoušci. Taky Vám chybí invalidní důchod

Mám prvního psa a musím říci, že mi zcela změnil život. Díky procházkám jsem poznala krásy přírody, kam spolu chodíme a kam jsem se dříve nedostala. Tak nějak tu přírodu a její okolí více vnímám, než dříve. Také jsem poznala spousty nových lidí, nutí mě chodit ven i když se mi nechce. Už si to bez ní (mám fenečku) neumíme ani já, ani muž představit. Bedanová

např. otázka " máte pocit že jsou zvířata ve vaší společnosti šťastná a ráda?" vše přece musí mít odezvu kterou musíme poci´tovat jako spokojenost, jinak to není dobré.

Nejsem starobní,ale invalidní důchodce,50 let.

Pes nutí k procházkám za každého počasí a podporuje pohyb na čerstvém vzduchu, pomáhá navazovat přátelství, Kdybych neměla psa, neznala bych vlastně skoro nikoho v okolí kde bydlím. Kvůli psům chodíme na výlety do přírody.

Pes vás bezmezně miluje,vycítí vaší náladu, bolesti,radost a přizpůsobí se.Je vám prostě nablízku.žádný člověk to nedokáže 24 hodin denně.

Rasa psa, věk 21 let =DD

Věková hranice pod 60 let

Vyplnila jsem já, ale diktovala moje maminka.

Zvířata nás milují bez výhrad. Chce se mi dodat, že zvíře není prostředek k lepšímu životu. Je to plnohodnotná bytost a jestliže se s ní tak zachází, vzniká radostné prostředí, ve kterém není místo na bolestínství. Tím nemyslím dělat si ze zvířete hračku, náhražku, módní doplněk.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Co považujete při soužití s Vaším zvířetem za důležité?

 • odpověď mít k dispozici stále přítele, kamaráda :
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost se zvířeti svěřit se svými problémy na otázku 1. Co považujete při soužití s Vaším zvířetem za důležité?

4. Má zvíře pozitivní vliv na Vaší náladu?

 • odpověď určitě ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 12. Máte pocit, že díky zvířeti trénujete více svojí paměť?

8. Pomáhá Vám zvíře lépe zvládat stresové situace?

 • odpověď určitě ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 12. Máte pocit, že díky zvířeti trénujete více svojí paměť?

9. Překonáváte s Vaším zvířetem lépe smutek?

 • odpověď určitě ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 12. Máte pocit, že díky zvířeti trénujete více svojí paměť?

13. Myslíte si, že zvíře Vás podněcuje k větší pozornosti k okolí?

 • odpověď určitě ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 12. Máte pocit, že díky zvířeti trénujete více svojí paměť?

14. Vidíte ve svém zvířeti psychickou podporu?

 • odpověď určitě ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 12. Máte pocit, že díky zvířeti trénujete více svojí paměť?

19. Jaké máte zvíře/zvířata?

 • odpověď kočka:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 12. Máte pocit, že díky zvířeti trénujete více svojí paměť?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co považujete při soužití s Vaším zvířetem za důležité?

2. Myslíte si, že zvíře ovlivňuje Vaše fyzické zdraví?

3. Stimuluje Vás zvíře více k různým aktivitám - procházky, vyřizování běžných záležitostí (např. nákupy) apod.?

4. Má zvíře pozitivní vliv na Vaší náladu?

5. Je pro Vás překonání hněvu, vzteku s Vaším zvířetem jednodušší?

6. Umožňuje Vám zvíře lépe trávit volný čas?

7. Umožňuje Vám zvíře mnohem více navazovat kontakty s lidmi?

8. Pomáhá Vám zvíře lépe zvládat stresové situace?

9. Překonáváte s Vaším zvířetem lépe smutek?

10. Vyrovnáváte se díky zvířeti lépe s osamělostí?

11. Má zvíře kladný vliv na dodržování Vašeho pravidelného režimu dne?

12. Máte pocit, že díky zvířeti trénujete více svojí paměť?

13. Myslíte si, že zvíře Vás podněcuje k větší pozornosti k okolí?

14. Vidíte ve svém zvířeti psychickou podporu?

15. Ovlivňuje Vaše zvíře pozitivně vztahy v rodině, s příbuznými?

16. Jak často rozmlouváte se svým zvířetem?

17. Jste žena nebo muž?

18. Jaký je Váš věk?

19. Jaké máte zvíře/zvířata?

20. Bydlíte v:

21. Žijete:

22. Jste pracovně stále činný/á?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co považujete při soužití s Vaším zvířetem za důležité?

2. Myslíte si, že zvíře ovlivňuje Vaše fyzické zdraví?

3. Stimuluje Vás zvíře více k různým aktivitám - procházky, vyřizování běžných záležitostí (např. nákupy) apod.?

4. Má zvíře pozitivní vliv na Vaší náladu?

5. Je pro Vás překonání hněvu, vzteku s Vaším zvířetem jednodušší?

6. Umožňuje Vám zvíře lépe trávit volný čas?

7. Umožňuje Vám zvíře mnohem více navazovat kontakty s lidmi?

8. Pomáhá Vám zvíře lépe zvládat stresové situace?

9. Překonáváte s Vaším zvířetem lépe smutek?

10. Vyrovnáváte se díky zvířeti lépe s osamělostí?

11. Má zvíře kladný vliv na dodržování Vašeho pravidelného režimu dne?

12. Máte pocit, že díky zvířeti trénujete více svojí paměť?

13. Myslíte si, že zvíře Vás podněcuje k větší pozornosti k okolí?

14. Vidíte ve svém zvířeti psychickou podporu?

15. Ovlivňuje Vaše zvíře pozitivně vztahy v rodině, s příbuznými?

16. Jak často rozmlouváte se svým zvířetem?

17. Jste žena nebo muž?

18. Jaký je Váš věk?

19. Jaké máte zvíře/zvířata?

20. Bydlíte v:

21. Žijete:

22. Jste pracovně stále činný/á?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Helebrantová, P.Vliv domácího zvířete na psychiku seniora (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vliv-domaciho-zvirete-na-psy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.