Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv dovolené na spokojenost člověka

Vliv dovolené na spokojenost člověka

Osoby se zdravotním postižením - zkušenosti na trhu práce
Pracujete nebo podnikáte jako OZP? Víte o možnosti čerpat daňovou slevu? Co byste chtěl(a) zlepšit v oblasti pracovní politiky pro OZP?

(veřejné výsledky 15. srpna)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Filounek
Šetření:30. 04. 2020 - 05. 05. 2020
Počet respondentů:135
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:75,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentem posledního ročníku Vysoké školy obchodní v Praze oboru management cestovního ruchu, a tímto bych Vás rád poprosil o vyplnění krátké ankety.
Anketa sleduje potvrzení či vyvrácení několika stanovisek ohledně vlivu dovolené na spokojenost člověka. Tato stanoviska byla zjištěna několika zahraničními studiemi, které zkoumaly vzorek populace pouze vlastní země. Zaměřuji se tak v anketě jen na obyvatele ČR.
Děkuji za Váš věnovaný čas.

Odpovědi respondentů

1. Byl(a) byste v životě spokojenější, pokud byste cestoval(a) více než 1 ročně na dovolenou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11081,48 %81,48 %  
ne2518,52 %18,52 %  

Graf

2. Pokud byste v roce nevycestoval(a) na dovolenou ani jednou, dotkne se tato skutečnost Vaší spokojenosti v životě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8865,19 %65,19 %  
ne4734,81 %34,81 %  

Graf

3. Jak dlouho byste dokázal(a) nevyjet na dovolenou, než by se to začalo projevovat na Vaší spokojenosti v životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-12 měsíců4231,11 %31,11 %  
Déle jak 2 roky3525,93 %25,93 %  
1-2 roky3324,44 %24,44 %  
1-5 měsíců2417,78 %17,78 %  
1-5 months10,74 %0,74 %  

Graf

4. Cítíte po skončení dovolené uspokojení Vaší potřeby/motivace vyjet na dovolenou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11988,15 %88,15 %  
ne1611,85 %11,85 %  

Graf

5. Pokud se Vaše dovolená nevydaří, ovlivní to negativně Vaši spokojenost se životem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7757,04 %57,04 %  
ano5842,96 %42,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Byl(a) byste v životě spokojenější, pokud byste cestoval(a) více než 1 ročně na dovolenou?

2. Pokud byste v roce nevycestoval(a) na dovolenou ani jednou, dotkne se tato skutečnost Vaší spokojenosti v životě?

3. Jak dlouho byste dokázal(a) nevyjet na dovolenou, než by se to začalo projevovat na Vaší spokojenosti v životě?

4. Cítíte po skončení dovolené uspokojení Vaší potřeby/motivace vyjet na dovolenou?

5. Pokud se Vaše dovolená nevydaří, ovlivní to negativně Vaši spokojenost se životem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Byl(a) byste v životě spokojenější, pokud byste cestoval(a) více než 1 ročně na dovolenou?

2. Pokud byste v roce nevycestoval(a) na dovolenou ani jednou, dotkne se tato skutečnost Vaší spokojenosti v životě?

3. Jak dlouho byste dokázal(a) nevyjet na dovolenou, než by se to začalo projevovat na Vaší spokojenosti v životě?

4. Cítíte po skončení dovolené uspokojení Vaší potřeby/motivace vyjet na dovolenou?

5. Pokud se Vaše dovolená nevydaří, ovlivní to negativně Vaši spokojenost se životem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Filounek, J.Vliv dovolené na spokojenost člověka (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://vliv-dovolene-na-spokojenost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.