Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv důvěry v manažera na podporu organizačních změn v podniku

Vliv důvěry v manažera na podporu organizačních změn v podniku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:eva poup
Šetření:19. 09. 2013 - 19. 10. 2013
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den

účelem tohoto dotazníku je ověřit, nebo vyvrátit, zda má důvěra zaměstnanců v nadřízeného vliv na podporu a otevřenost k organizačním změnám v podniku. Vzhledem k tomu, že moderní doba vyžaduje neustálé změny technologií a postupů, je nezbytné, aby firmy své zaměstnance dostatečně na tyto změny připravili a umožnili jim se lépe s těmito změnami vypořádat. Proto je velice důležité dbát na správnou komunikaci, protože právě důvěra v manažera je klíčovou proměnnou která umožňuje zkvalitnit pracovní vztahy a zvýšit úroveň podniku. Výsledky tohoto průzkumu budou použity v bakalářské práci.

 

Dotazník má 9 otázek, vyplnění trvá jen chvíli

Většina otázek je formou škálové odpovědi od 1 do 5.  5 značí silný souhlas, 1 silný nesouhlas. Vyjádřete prosím do jaké míry s otázkou souhlasíte, či nikoliv. Pokud se otázka týká skutečnosti, kterou jste nezažili, zkuste si tuto situaci představit.

Předem děkuji za vyplnění,

Odpovědi respondentů

1. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-35let8482,35 %82,35 %  
36let a více1817,65 %17,65 %  

Graf

2. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5351,96 %51,96 %  
muž4948,04 %48,04 %  

Graf

3. Jak dlouho pracujete v současné firmě/organizaci:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-10let6767 %65,69 %  
méně než 1 rok2222 %21,57 %  
11-15let66 %5,88 %  
více55 %4,9 %  

Graf

Zaměstnanecká důvěra:

4. Věřím, že můj nadřízený dodrží to, co říká a já mám jistotu, že můj nadřízený ví, co dělá

1 značí silnou nedůvěru, 5 maximální důvěru v nadřízeného

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33130,39 %30,39 %  
42827,45 %27,45 %  
11514,71 %14,71 %  
51413,73 %13,73 %  
21413,73 %13,73 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.13
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.28
Směrodatná odchylka:1.13
Medián:3
Modus:3

Graf

Komunikace:

5. Můj nadřízený správně odůvodňuje změny v podniku, správně rozděluje úkoly

1 značí velice slabou schopnost vedení komunikovat s podřízenými, špatně zadává úkoly, 5 značí výbornou komunikaci s podřízenými ohledně úkolů

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
43231,37 %31,37 %  
32524,51 %24,51 %  
22524,51 %24,51 %  
1109,8 %9,8 %  
5109,8 %9,8 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.08
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.06
Směrodatná odchylka:1.03
Medián:3
Modus:4

Graf

Kariérní komunikace:

6. Můj nadřízený mi dává informace o vzdělávacích příležitostech

1 značí velice slabou informovanost o možných vzdělávacích systémech organizace, 5 vyjadřuje, že vedení poskytuje veškeré potřebné informace podřízeným pokud jde o jejich kariéru a budoucnost

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32726,47 %26,47 %  
22120,59 %20,59 %  
11918,63 %18,63 %  
41918,63 %18,63 %  
51615,69 %15,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.91
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.53
Směrodatná odchylka:1.24
Medián:3
Modus:3

Graf

Reakční komunikace

7. Můj nadřízený si udělá čas na to vyslechnout si můj názor (co mu chci sdělit)

1 značí slabý zájem, 5 plnou pozornost vzhledem k potřebám podřízených, nadřízený naslouchá, informuje se

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
43231,37 %31,37 %  
52423,53 %23,53 %  
31918,63 %18,63 %  
21615,69 %15,69 %  
11110,78 %10,78 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.46
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.42
Směrodatná odchylka:1.19
Medián:4
Modus:4

Graf

Účast zaměstnanců: (pokud jste v této situaci nebyli, zkuste si ji představit)

8. Můj nadřízený má zájem o názor od zaměstnanců ohledně rozhodování o změně, a lidé v této organizaci se podílejí na plánování a rozhodování v průběhu procesu změny

1 podřízení se v žádném případě neúčastní rozhodovacích procesů, 5 - podřízení se mohou plně účastnit rozhodovacích procesů

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33029,41 %29,41 %  
42322,55 %22,55 %  
12120,59 %20,59 %  
21918,63 %18,63 %  
598,82 %8,82 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.78
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.29
Směrodatná odchylka:1.14
Medián:3
Modus:3

Graf

Otevřenost ke změnám

9. Chci nějakým způsobem přispět ke změně, která by byla výhodná pro mě a mou organizaci

1 nemám zájem se zabývat změnami, 5 chci plně podporovat a povzbuzovat změny v organizaci

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53938,24 %38,24 %  
43130,39 %30,39 %  
31110,78 %10,78 %  
11110,78 %10,78 %  
2109,8 %9,8 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.84
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.5
Směrodatná odchylka:1.22
Medián:4
Modus:5

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk:

2. Vaše pohlaví:

3. Jak dlouho pracujete v současné firmě/organizaci:

4. Věřím, že můj nadřízený dodrží to, co říká a já mám jistotu, že můj nadřízený ví, co dělá

5. Můj nadřízený správně odůvodňuje změny v podniku, správně rozděluje úkoly

6. Můj nadřízený mi dává informace o vzdělávacích příležitostech

7. Můj nadřízený si udělá čas na to vyslechnout si můj názor (co mu chci sdělit)

8. Můj nadřízený má zájem o názor od zaměstnanců ohledně rozhodování o změně, a lidé v této organizaci se podílejí na plánování a rozhodování v průběhu procesu změny

9. Chci nějakým způsobem přispět ke změně, která by byla výhodná pro mě a mou organizaci

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk:

2. Vaše pohlaví:

3. Jak dlouho pracujete v současné firmě/organizaci:

4. Věřím, že můj nadřízený dodrží to, co říká a já mám jistotu, že můj nadřízený ví, co dělá

5. Můj nadřízený správně odůvodňuje změny v podniku, správně rozděluje úkoly

6. Můj nadřízený mi dává informace o vzdělávacích příležitostech

7. Můj nadřízený si udělá čas na to vyslechnout si můj názor (co mu chci sdělit)

8. Můj nadřízený má zájem o názor od zaměstnanců ohledně rozhodování o změně, a lidé v této organizaci se podílejí na plánování a rozhodování v průběhu procesu změny

9. Chci nějakým způsobem přispět ke změně, která by byla výhodná pro mě a mou organizaci

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

poup, e.Vliv důvěry v manažera na podporu organizačních změn v podniku (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vliv-duvery-v-manazera-na-po.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.