Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv ekonomické krize na divadlo

Vliv ekonomické krize na divadlo

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Klíma
Šetření:01. 03. 2012 - 09. 03. 2012
Počet respondentů:115
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:84,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník si bere za cíl prozkoumat jak vliv ekonomické krize od roku 2008 ovlivnil kulturní sféru - a to konkrétně divadla...

Tento dotazník je určen pro všechny věkové kategorie. Jedná se pouze o 10 krátkých otázek, nezabere Vám tedy vyplnění mnoho času...

Odpovědi respondentů

1. Jak často navštěvujete divadlo/divadelní představení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jedenkrát za půl roku3126,96 %26,96 %  
Méně než jedenkrát za rok2824,35 %24,35 %  
Měsíčně1916,52 %16,52 %  
Jedenkrát za rok1815,65 %15,65 %  
Jedenkrát za 3 měsíce1513,04 %13,04 %  
Týdně43,48 %3,48 %  

Graf

2. Zaznamenali jste nějakou reakci divadel na ekonomickou krizi (od roku 2008)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8271,3 %71,3 %  
Ano3328,7 %28,7 %  

Graf

3. Jaký důsledek jste vnímal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdražení vstupného2575,76 %21,74 %  
Omezení aktivit (např. méně představení, snížení počtu inscenací apod.)1236,36 %10,43 %  
Snížená propagace618,18 %5,22 %  
slučování scén v Praze13,03 %0,87 %  
Propouštění13,03 %0,87 %  
nižší kvalita představení - šetří se na výpravě13,03 %0,87 %  

Graf

4. Měla ekonomická krize vliv přímo na Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6253,91 %53,91 %  
Ano5346,09 %46,09 %  

Graf

5. Jak se to projevovalo/projevuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvýšení osobních nákladů/nákladů domácnosti3362,26 %28,7 %  
Snaha o vyšší úspory financí1833,96 %15,65 %  
Trvalé snížení platu1018,87 %8,7 %  
Zadlužení (hypotéky, úvěry, půjčky apod.)47,55 %3,48 %  
Přišel/přišla jste o pracovní pozici47,55 %3,48 %  
Dočasné snížení platu47,55 %3,48 %  
špatná nabídka práce11,89 %0,87 %  
méně práce pro OSVČ v našem oboru11,89 %0,87 %  

Graf

6. Snížil/a jste v důsledku krize návštěvu divadel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9582,61 %82,61 %  
Ano2017,39 %17,39 %  

Graf

7. Pokud ano: Jaký faktor v tom hrál největší roli?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finance420 %3,48 %  
snížení platu210 %1,74 %  
finanční stránka - to, co jsem ušetřila na divadle, kině či podobně, jsem utratila za denní potřeby15 %0,87 %  
Ušetřit co nejvíce finančních prostředků pro domácnost15 %0,87 %  
vstupné15 %0,87 %  
podnik přestal přispívat15 %0,87 %  
nedostatek financí15 %0,87 %  
peníze a drahé vtupné, časté opakování a obnovování již uvedených titulů15 %0,87 %  
ceny vstupného15 %0,87 %  
cena vstupného15 %0,87 %  
ostatní odpovědi nedostatek času a finance
peníze
omezené finanční prostředky
menší příjem
Neměla jsem peníze na lístky.
finanční
630 %5,22 % 

Graf

8. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9380,87 %80,87 %  
Muž2219,13 %19,13 %  

Graf

9. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 308573,91 %73,91 %  
31 - 602320 %20 %  
61 a více43,48 %3,48 %  
do 1832,61 %2,61 %  

Graf

10. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student s pravidelnými příjmy3933,91 %33,91 %  
Zaměstnanec3530,43 %30,43 %  
Student bez pravidelných příjmů3026,09 %26,09 %  
Nezaměstnaný54,35 %4,35 %  
Důchodce32,61 %2,61 %  
OSVČ, podnikatel21,74 %1,74 %  
Na rodičovské dovolené10,87 %0,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Zaznamenali jste nějakou reakci divadel na ekonomickou krizi (od roku 2008)?

 • odpověď Ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Omezení aktivit (např. méně představení, snížení počtu inscenací apod.) na otázku 3. Jaký důsledek jste vnímal/a?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdražení vstupného na otázku 3. Jaký důsledek jste vnímal/a?

4. Měla ekonomická krize vliv přímo na Vás?

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snaha o vyšší úspory financí na otázku 5. Jak se to projevovalo/projevuje?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trvalé snížení platu na otázku 5. Jak se to projevovalo/projevuje?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zvýšení osobních nákladů/nákladů domácnosti na otázku 5. Jak se to projevovalo/projevuje?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Snížil/a jste v důsledku krize návštěvu divadel?

10. Jste:

 • odpověď Zaměstnanec:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 - 60 na otázku 9. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často navštěvujete divadlo/divadelní představení?

2. Zaznamenali jste nějakou reakci divadel na ekonomickou krizi (od roku 2008)?

3. Jaký důsledek jste vnímal/a?

4. Měla ekonomická krize vliv přímo na Vás?

5. Jak se to projevovalo/projevuje?

6. Snížil/a jste v důsledku krize návštěvu divadel?

8. Jste:

9. Kolik je Vám let?

10. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často navštěvujete divadlo/divadelní představení?

2. Zaznamenali jste nějakou reakci divadel na ekonomickou krizi (od roku 2008)?

3. Jaký důsledek jste vnímal/a?

4. Měla ekonomická krize vliv přímo na Vás?

5. Jak se to projevovalo/projevuje?

6. Snížil/a jste v důsledku krize návštěvu divadel?

8. Jste:

9. Kolik je Vám let?

10. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klíma, L.Vliv ekonomické krize na divadlo (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vliv-ekonomicke-krize-na-div.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.