Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv ekonomické krize na trh práce na Táborsku

Vliv ekonomické krize na trh práce na Táborsku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Pešek
Šetření:16. 03. 2010 - 23. 03. 2010
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):25 / 24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.27:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,
jmenuji se Lukáš Pešek a jsem studentem Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, oboru Obchodní podnikání. Chtěl bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad pro tvorbu mé diplomové práce na téma „Vliv ekonomické krize na trh práce na Táborsku“.

Děkuji za vyplnění!

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1100 %100 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-40 let1100 %100 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyučen1100 %100 %  

Graf

4. Jak dlouho jste nezaměstnaný(á)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 - 6 měsíců1100 %100 %  

Graf

5. Ztratil(a) jste práci v důsledku ekonomické krize?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %100 %  

Graf

6. Pobíráte dávky hmotné nouze?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

7. V rámci uchování stávající výše dávky hmotné nouze využijete možnost vykonat veřejnou službu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

8. Uvítal(a) byste práci za minimální mzdu ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

9. Jste spokojený(á) s pomocí ÚP při hledání zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

10. Jste spokojený(á) s nabídkou rekvalifikačních kurzů, které poskytuje ÚP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %100 %  

Graf

11. Pokud ne, které rekvalifikační kurzy byste uvítal(a)? (neodpovídejte pokud jste v předchozí otázce zakroužkoval(a) ano)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

12. Absolvoval(a) jste některý rekvalifikační kurz?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %100 %  

Graf

13. Podařilo se Vám po absolvování rekvalifikačního kurzu sehnat práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

14. Vyvíjíte Vy sám(a) (nezávisle na úřadu práce) nějakou aktivitu za účelem získání zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výjimečně1100 %100 %  

Graf

15. Jakým způsobem získáváte vhodné nabídky k zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
inzercí v tisku1100 %100 %  
b) vyhledáváním na serverech (www.prace.cz apod.)1100 %100 %  
c) prostřednictvím úřadu práce1100 %100 %  
d) prostřednictvím známých, přátel1100 %100 %  
f) prostřednictvím médií (TV, rádio)1100 %100 %  

Graf

16. Uvažoval(a) jste někdy o práci v zahraničí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

17. Byl(a) byste ochoten(na) dojíždět větší vzdálenost do zaměstnání? (např. Tábor – Praha)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1100 %100 %  

Graf

18. Samovzděláváte se? (např. zvýšení jazykových dovedností)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

19. Považujete současnou úroveň nezaměstnanosti v ČR za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příliš vysokou1100 %100 %  

Graf

20. Jak se bude podle Vás vyvíjet nezaměstnanost v ČR v nejbližších dvou letech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně se zvýší 1100 %100 %  

Graf

21. Jak byste popsal(a) situaci na pracovním trhu v místě Vašeho bydliště? Myslíte si, že:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je těžké najít jakoukoliv práci 1100 %100 %  

Graf

22. Domníváte se, že je na Táborsku dostatek pracovních příležitostí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

23. Domníváte se, že veřejnost je dostatečně informována o problematice nezaměstnanosti a konkrétních problémech nezaměstnaných ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

24. Jaké vidíte problémy na českém trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

firmy nepřijímají nové pracovníky, propouštějí stávající zaměstnance

25. Co může nezaměstnaným pomoci v hledání/nalezení zaměstnání (uveďte více možností)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

tvorba nových pracovních míst státem vyšší státní podpora zaměstnavatelů, které by omezilo propouštění podpora částečných pracovních úvazků, vznikly by nové pracovní místa

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pešek, L.Vliv ekonomické krize na trh práce na Táborsku (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vliv-ekonomicke-krize-na-trh-prace-na-taborsku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.