Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv Facebooku na identitu dospívající mládeže

Vliv Facebooku na identitu dospívající mládeže

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vaclav Olbrecht
Šetření:28. 01. 2021 - 01. 02. 2021
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:81 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentem oboru sociální pedagogiky na Ostravské univerzitě, a rád bych Vás touto formou požádal o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se stability Vaší osobní identity v závislosti na míře užívání nebo neužívání Facebooku.

Dotazník je určen všem ve věku 16-25 let (včetně)

Vyplněním pomůžete ke zhotovení mé bakalářské práce a k lepšímu pochopení této rychle se vyvíjející sociální platformy.

Děkuji Vám.

 

S pozdravem

Václav Olbrecht

 

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena952,94 %52,94 %  
Muž847,06 %47,06 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25423,53 %23,53 %  
23423,53 %23,53 %  
3915,88 %5,88 %  
2715,88 %5,88 %  
1715,88 %5,88 %  
2415,88 %5,88 %  
3015,88 %5,88 %  
1515,88 %5,88 %  
1815,88 %5,88 %  
3515,88 %5,88 %  
2015,88 %5,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.2
Minimum:17
Maximum:35
Variační rozpětí:18
Rozptyl:19.6
Směrodatná odchylka:4.43
Medián:24
Modus:25

Graf

3. Užíváte Facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, aktivně (denně)1270,59 %70,59 %  
Ano, sporadicky (několikrát týdně)317,65 %17,65 %  
Nikdy jsem Facebook neměl211,76 %11,76 %  

Graf

4. Zvažujete změnu studovaného oboru, nebo profesního směřování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne847,06 %47,06 %  
Spíše ne423,53 %23,53 %  
Ano317,65 %17,65 %  
Spíše ano211,76 %11,76 %  

Graf

5. Změnil(a) jste někdy školu nebo studovaný obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1270,59 %70,59 %  
Ano423,53 %23,53 %  
Spíše ano15,88 %5,88 %  

Graf

6. Máte jasno, čím se chcete v životě živit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano952,94 %52,94 %  
Spíše ne529,41 %29,41 %  
Ano317,65 %17,65 %  

Graf

7. Děláte si dalekosáhlé plány do budoucnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne847,06 %47,06 %  
Spíše ano529,41 %29,41 %  
Ne211,76 %11,76 %  
Ano211,76 %11,76 %  

Graf

8. Jste se zásadními rozhodnutími ve vašem životě spokojeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1058,82 %58,82 %  
Ano423,53 %23,53 %  
Spíše ne211,76 %11,76 %  
Ne15,88 %5,88 %  

Graf

9. Máte nějaké dlouholeté záliby, koníčky, oblíbený sport nebo činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1270,59 %70,59 %  
Spíše ano317,65 %17,65 %  
Spíše ne211,76 %11,76 %  

Graf

10. Změnil(a) jste za poslední roky okruh přátel, se kterými se ve volném čase stýkáte nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne635,29 %35,29 %  
Ano529,41 %29,41 %  
Ne423,53 %23,53 %  
Spíše ano211,76 %11,76 %  

Graf

11. Dbáte na to, co si o Vás druzí myslí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne847,06 %47,06 %  
Spíše ano635,29 %35,29 %  
Ano317,65 %17,65 %  

Graf

12. Měníte často partnera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1376,47 %76,47 %  
Spíše ne317,65 %17,65 %  
Spíše ano15,88 %5,88 %  

Graf

13. Máte jasno o smyslu Vašeho života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano635,29 %35,29 %  
Ano635,29 %35,29 %  
Ne317,65 %17,65 %  
Spíše ne211,76 %11,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Olbrecht, V.Vliv Facebooku na identitu dospívající mládeže (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://vliv-facebooku-na-identitu-d.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.