Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv Facebooku na lidské vztahy

Vliv Facebooku na lidské vztahy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Kudějová
Šetření:03. 04. 2011 - 06. 04. 2011
Počet respondentů:152
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 vyplněním tohoto dotazníku mi pomůžete napsat semestrální práci, děkujii :D

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Vyplněněním tohoto dotazníku mi pomůžete napasat moji semestrální práci.

Děkujiiii :)

Odpovědi respondentů

1. Na facebooku trávím průměrně

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 2 hodiny denně5737,75 %37,5 %  
1-2 hodiny denně4932,45 %32,24 %  
méně než hodinu denně2415,89 %15,79 %  
na facebook chodím příležitostně/nemám Facebook2113,91 %13,82 %  

Graf

2. Pro organizaci většího setkání s přáteli využívám facebook

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10569,54 %69,08 %  
ne4630,46 %30,26 %  

Graf

3. Mám na facebooku přátele s kterými jsem se nikdy osobně nesetkal/a

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10368,21 %67,76 %  
Jen několik málo4328,48 %28,29 %  
Ano hodně53,31 %3,29 %  

Graf

4. Nedělá mi problém sdělovat své problémy přes facebook

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím6342,57 %41,45 %  
spíše nesouhlasím5033,78 %32,89 %  
spíše souhlasím2214,86 %14,47 %  
nevím96,08 %5,92 %  
souhlasím42,7 %2,63 %  

Graf

5. Bez facebooku bych měla mnohem méně přátel

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím9362,84 %61,18 %  
spíše nesouhlasím2818,92 %18,42 %  
spíše souhlasím149,46 %9,21 %  
nevím106,76 %6,58 %  
souhlasím32,03 %1,97 %  

Graf

6. Přátelství, kterých si nejvíce cením nejsou ovlivněna facebookem

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím10066,67 %65,79 %  
nesouhlasím2818,67 %18,42 %  
spíše souhlasím128 %7,89 %  
spíše nesouhlasím74,67 %4,61 %  
nevím32 %1,97 %  

Graf

7. Upřednostňuji osobní setkání před konverzací na internetu

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9663,58 %63,16 %  
spíše souhlasím4026,49 %26,32 %  
nevím85,3 %5,26 %  
spíše nesouhlasím63,97 %3,95 %  
nesouhlasím10,66 %0,66 %  

Graf

8. Už jsem kvůli facebooku musela řešit nějaký konflikt s přáteli

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9663,58 %63,16 %  
ano4429,14 %28,95 %  
nevím117,28 %7,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Na facebooku trávím průměrně

2. Pro organizaci většího setkání s přáteli využívám facebook

3. Mám na facebooku přátele s kterými jsem se nikdy osobně nesetkal/a

4. Nedělá mi problém sdělovat své problémy přes facebook

5. Bez facebooku bych měla mnohem méně přátel

6. Přátelství, kterých si nejvíce cením nejsou ovlivněna facebookem

7. Upřednostňuji osobní setkání před konverzací na internetu

8. Už jsem kvůli facebooku musela řešit nějaký konflikt s přáteli

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Na facebooku trávím průměrně

2. Pro organizaci většího setkání s přáteli využívám facebook

3. Mám na facebooku přátele s kterými jsem se nikdy osobně nesetkal/a

4. Nedělá mi problém sdělovat své problémy přes facebook

5. Bez facebooku bych měla mnohem méně přátel

6. Přátelství, kterých si nejvíce cením nejsou ovlivněna facebookem

7. Upřednostňuji osobní setkání před konverzací na internetu

8. Už jsem kvůli facebooku musela řešit nějaký konflikt s přáteli

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kudějová, B.Vliv Facebooku na lidské vztahy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vliv-facebooku-na-lidske-vzt.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.