Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv Facebooku na studium

Vliv Facebooku na studium

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Maroušek
Šetření:16. 04. 2012 - 20. 04. 2012
Počet respondentů:211
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

jsem studentem VŠE a tímto bych Vás chtěl požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který potřebuji pro svou seminární práci.

 

Předem děkuji za vyplnění a případné rozšíření do studentských řad.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14468,25 %68,25 %  
Muž6731,75 %31,75 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
205927,96 %27,96 %  
223416,11 %16,11 %  
213114,69 %14,69 %  
192612,32 %12,32 %  
23157,11 %7,11 %  
24115,21 %5,21 %  
25104,74 %4,74 %  
2694,27 %4,27 %  
1862,84 %2,84 %  
1641,9 %1,9 %  
ostatní odpovědi 27
15
65
33
8
17
62,84 %2,84 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:21.14
Minimum:18
Maximum:26
Variační rozpětí:8
Rozptyl:3.1
Směrodatná odchylka:1.76
Medián:21
Modus:20

Graf

3. Studuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18286,26 %86,26 %  
146,64 %6,64 %  
Nestuduji52,37 %2,37 %  
VOŠ52,37 %2,37 %  
Jiné41,9 %1,9 %  
10,47 %0,47 %  

Graf

4. Kolik hodin denně v průměru používáte (prohlížení zdi, chatování, vkládání obrázků, aktualizování stavu, hraní her) Facebook? (Pokud Facebook nepoužíváte, odpovězte 0)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26028,44 %28,44 %  
15325,12 %25,12 %  
32913,74 %13,74 %  
5188,53 %8,53 %  
4136,16 %6,16 %  
0136,16 %6,16 %  
0.583,79 %3,79 %  
852,37 %2,37 %  
641,9 %1,9 %  
720,95 %0,95 %  
ostatní odpovědi 12
10
1.5
9
20
62,84 %2,84 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.33
Minimum:0
Maximum:7
Variační rozpětí:7
Rozptyl:2.21
Směrodatná odchylka:1.49
Medián:2
Modus:2

Graf

5. Kolik hodin denně v průměru byste mohli věnovat učení? (Čas pro učení + volný čas)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
54923,22 %23,22 %  
63717,54 %17,54 %  
42913,74 %13,74 %  
22612,32 %12,32 %  
82411,37 %11,37 %  
3178,06 %8,06 %  
1073,32 %3,32 %  
773,32 %3,32 %  
152,37 %2,37 %  
1241,9 %1,9 %  
ostatní odpovědi 24
15
17
9
16
62,84 %2,84 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.16
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:3.83
Směrodatná odchylka:1.96
Medián:5
Modus:5

Graf

6. Jaká je Vaše nejlepší známka za poslední semestr (pololetí)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
115171,56 %71,56 %  
25626,54 %26,54 %  
331,42 %1,42 %  
1.510,47 %0,47 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.26
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.19
Směrodatná odchylka:0.44
Medián:1
Modus:1

Graf

7. Jaká je Vaše nejhorší známka za poslední semestr (pololetí)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
310851,18 %51,18 %  
45023,7 %23,7 %  
23315,64 %15,64 %  
5125,69 %5,69 %  
173,32 %3,32 %  
1.510,47 %0,47 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.12
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.45
Směrodatná odchylka:0.67
Medián:3
Modus:3

Graf

8. Jaký je Váš celkový průměr za poslední semestr (pololetí)? (Desetinná čísla oddělte tečkou)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23114,69 %14,69 %  
2.2125,69 %5,69 %  
2.5125,69 %5,69 %  
2.4104,74 %4,74 %  
1.594,27 %4,27 %  
2.183,79 %3,79 %  
1.873,32 %3,32 %  
2.662,84 %2,84 %  
362,84 %2,84 %  
1.462,84 %2,84 %  
ostatní odpovědi 1.2
1
2.3
2.8
1.9
2.33
2.25
2.0
1.0
1.7
1.3
1.6
1.1
2.88
3.5
3.2
1.33
2.48
2.78
3.11
2.59
1.94
1.45
5.67
2.65
2.57
1.17
2.9
1.75
2.28
2.51
1.56
2.31
1.65
2.00
2.89
1.85
2.76
2.22
1.35
2.03
1.11
2.39
1.55
1.62
2.69
1.46
1.34
2.7
2.333333333333333
1.49
1.82
2.98
1.88
2.19
3.8
2.73
2.08
3.9
2.06
3.1
2.75
1.83
1.43
10449,29 %49,29 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.08
Minimum:1.11
Maximum:3
Variační rozpětí:1.89
Rozptyl:0.21
Směrodatná odchylka:0.46
Medián:2
Modus:2

Graf

9. Myslíte si, že Vám Facebook při studiu pomáhá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9042,65 %42,65 %  
ne8640,76 %40,76 %  
nevím3516,59 %16,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk

  • odpověď < 8 - 20 >:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 3. Studuji

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Studuji

4. Kolik hodin denně v průměru používáte (prohlížení zdi, chatování, vkládání obrázků, aktualizování stavu, hraní her) Facebook? (Pokud Facebook nepoužíváte, odpovězte 0)

5. Kolik hodin denně v průměru byste mohli věnovat učení? (Čas pro učení + volný čas)

6. Jaká je Vaše nejlepší známka za poslední semestr (pololetí)?

7. Jaká je Vaše nejhorší známka za poslední semestr (pololetí)?

8. Jaký je Váš celkový průměr za poslední semestr (pololetí)? (Desetinná čísla oddělte tečkou)

9. Myslíte si, že Vám Facebook při studiu pomáhá?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Studuji

4. Kolik hodin denně v průměru používáte (prohlížení zdi, chatování, vkládání obrázků, aktualizování stavu, hraní her) Facebook? (Pokud Facebook nepoužíváte, odpovězte 0)

5. Kolik hodin denně v průměru byste mohli věnovat učení? (Čas pro učení + volný čas)

6. Jaká je Vaše nejlepší známka za poslední semestr (pololetí)?

7. Jaká je Vaše nejhorší známka za poslední semestr (pololetí)?

8. Jaký je Váš celkový průměr za poslední semestr (pololetí)? (Desetinná čísla oddělte tečkou)

9. Myslíte si, že Vám Facebook při studiu pomáhá?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Maroušek, J.Vliv Facebooku na studium (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vliv-facebooku-na-studium.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.