Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv finanční a hospodářské krize na Vaše zaměstnání

Vliv finanční a hospodářské krize na Vaše zaměstnání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Hypšová
Šetření:17. 02. 2011 - 24. 02. 2011
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.84
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro praktickou část mé bakalářské práce na téma Řízení lidských zdrojů a jeho vývoj za posledních 10 let.
Cílem tohoto dotazníku je ověřit, jak finanční a hospodářská krize zasáhla zaměstnance v ČR.

Děkuji za Váš čas!

Simona Hypšová, studentka Policejní akademie ČR

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že finanční krize nějak ovlivnila Vašeho zaměstnavatele, příp. Vaši firmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2942,03 %42,03 %  
spíše ano2434,78 %34,78 %  
spíše ne1014,49 %14,49 %  
ne57,25 %7,25 %  
nevím, netýká se mě11,45 %1,45 %  

Graf

2. Pokud ano, jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
propouštění zaměstnanců1525,86 %21,74 %  
snížení mezd a platů1424,14 %20,29 %  
odebrání benefitů a jiných zaměstnaneckých výhod1322,41 %18,84 %  
zkrácení pracovní doby58,62 %7,25 %  
jiné (prosím, vypište)23,45 %2,9 %  
Mene prace11,72 %1,45 %  
zvýšil se prodej, rozšířila se firma11,72 %1,45 %  
snížení zisku11,72 %1,45 %  
nic11,72 %1,45 %  
ztrata klientu ve financnim oboru. 11,72 %1,45 %  
snaha klientů ušetřit všude a za každou cenu11,72 %1,45 %  
zvýšení poptávky po autech - více směn, příplatků11,72 %1,45 %  
zatím jen snížení příjmů organizace11,72 %1,45 %  
zkrácení pracovní doby (úměrně i platu) propouštěn11,72 %1,45 %  

Graf

3. Máte v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí obavy o své pracovní místo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3246,38 %46,38 %  
ne, firma, ve které pracuji již, přestala propouštět pracovníky1521,74 %21,74 %  
situace se mě netýká (student, důchodce, mateřská,...)811,59 %11,59 %  
spíše ano710,14 %10,14 %  
jsem OSVČ57,25 %7,25 %  
nevím22,9 %2,9 %  

Graf

4. Byl/a byste ochotný/á v rámci krize přestoupit na nižší pracovní pozici v rámci firmy, ve které pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2536,23 %36,23 %  
spíše ano2130,43 %30,43 %  
rozhodně ne, raději bych dal/a výpověď1115,94 %15,94 %  
nevím68,7 %8,7 %  
ano68,7 %8,7 %  

Graf

5. Byl/a byste ochotný/á se obejít bez některých zaměstnaneckých benefitů (např. stravenky, příspěvky na dovolenou, atd.) v rámci úspor firmy, ve které pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2739,13 %39,13 %  
ano2536,23 %36,23 %  
spíše ne811,59 %11,59 %  
rozhodně ne, raději bych dal/a výpověď710,14 %10,14 %  
nevím22,9 %2,9 %  

Graf

6. Byl/a byste ochoten/na, v případě ztráty zaměstnání v důsledku krize, si zvolit pracovní místo mimo Váš obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3347,83 %47,83 %  
spíše ano2434,78 %34,78 %  
spíše ne913,04 %13,04 %  
ne34,35 %4,35 %  

Graf

7. Do jaké míry byste potom v rámci nového pracovního místa byl/a ochotnen/na postoupit rekvalifikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečná rekvalifikace3246,38 %46,38 %  
úplná rekvalifikace2536,23 %36,23 %  
takové zaměstnání bych si nezvolil/a, chci se věnovat svému oboru1115,94 %15,94 %  
rekvalifikaci bych odmítl/la11,45 %1,45 %  

Graf

8. Zpozoroval/a jste změnu ve stylu řízení svého nadřízeného v důsledku krize? (např. dělá, že krize vůbec není nebo se naopak chová přísněji a více přikazuje apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2333,33 %33,33 %  
spíše ano1927,54 %27,54 %  
spíše ne1521,74 %21,74 %  
rozhodně ano710,14 %10,14 %  
nevím57,25 %7,25 %  

Graf

9. Firma, ve které pracujete, je z oboru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ostatní1420,29 %20,29 %  
služeb 1420,29 %20,29 %  
výroba a průmysl 1115,94 %15,94 %  
bankovnictví, pojišťovnictví, finance 913,04 %13,04 %  
marketing a reklama 68,7 %8,7 %  
software, IT, programování57,25 %7,25 %  
zdravotnictví 34,35 %4,35 %  
telekomunikace34,35 %4,35 %  
stavebnictví22,9 %2,9 %  
kultura a umění 11,45 %1,45 %  
administrativa 11,45 %1,45 %  

Graf

10. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující3855,07 %55,07 %  
student/ka pracující2028,99 %28,99 %  
podnikatel / zaměstnavatel68,7 %8,7 %  
student/ka podnikatel22,9 %2,9 %  
mateřská dovolená22,9 %2,9 %  
nezaměstnaný11,45 %1,45 %  

Graf

11. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3652,17 %52,17 %  
žena3347,83 %47,83 %  

Graf

12. Patříte do věkové skuipiny

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-343144,93 %44,93 %  
19-242840,58 %40,58 %  
35-44811,59 %11,59 %  
45-5422,9 %2,9 %  

Graf

13. Kraj, ze kterého pocházíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2840,58 %40,58 %  
Pardubický1014,49 %14,49 %  
Moravskoslezský710,14 %10,14 %  
Plzeňský57,25 %7,25 %  
Zlínský45,8 %5,8 %  
Jihomoravský34,35 %4,35 %  
Královehradecký34,35 %4,35 %  
Středočeský34,35 %4,35 %  
Ústecký22,9 %2,9 %  
Liberecký11,45 %1,45 %  
Olomoucký11,45 %1,45 %  
Jihočeský11,45 %1,45 %  
Karlovarský11,45 %1,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že finanční krize nějak ovlivnila Vašeho zaměstnavatele, příp. Vaši firmu?

2. Pokud ano, jak?

3. Máte v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí obavy o své pracovní místo?

4. Byl/a byste ochotný/á v rámci krize přestoupit na nižší pracovní pozici v rámci firmy, ve které pracujete?

5. Byl/a byste ochotný/á se obejít bez některých zaměstnaneckých benefitů (např. stravenky, příspěvky na dovolenou, atd.) v rámci úspor firmy, ve které pracujete?

6. Byl/a byste ochoten/na, v případě ztráty zaměstnání v důsledku krize, si zvolit pracovní místo mimo Váš obor?

7. Do jaké míry byste potom v rámci nového pracovního místa byl/a ochotnen/na postoupit rekvalifikaci?

8. Zpozoroval/a jste změnu ve stylu řízení svého nadřízeného v důsledku krize? (např. dělá, že krize vůbec není nebo se naopak chová přísněji a více přikazuje apod.)

9. Firma, ve které pracujete, je z oboru

10. Jste

12. Patříte do věkové skuipiny

13. Kraj, ze kterého pocházíte

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že finanční krize nějak ovlivnila Vašeho zaměstnavatele, příp. Vaši firmu?

2. Pokud ano, jak?

3. Máte v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí obavy o své pracovní místo?

4. Byl/a byste ochotný/á v rámci krize přestoupit na nižší pracovní pozici v rámci firmy, ve které pracujete?

5. Byl/a byste ochotný/á se obejít bez některých zaměstnaneckých benefitů (např. stravenky, příspěvky na dovolenou, atd.) v rámci úspor firmy, ve které pracujete?

6. Byl/a byste ochoten/na, v případě ztráty zaměstnání v důsledku krize, si zvolit pracovní místo mimo Váš obor?

7. Do jaké míry byste potom v rámci nového pracovního místa byl/a ochotnen/na postoupit rekvalifikaci?

8. Zpozoroval/a jste změnu ve stylu řízení svého nadřízeného v důsledku krize? (např. dělá, že krize vůbec není nebo se naopak chová přísněji a více přikazuje apod.)

9. Firma, ve které pracujete, je z oboru

10. Jste

12. Patříte do věkové skuipiny

13. Kraj, ze kterého pocházíte

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hypšová, S.Vliv finanční a hospodářské krize na Vaše zaměstnání (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vliv-financni-a-hospodarske.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.