Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv finančního prostředí na daňovou gramotnost a vnímání daní

Vliv finančního prostředí na daňovou gramotnost a vnímání daní

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Dohnálková
Šetření:06. 11. 2022 - 25. 11. 2022
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):33 / 33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží pro ověření, zda finanční prostředí, ve kterém člověk vyrůstal a žije, ovlivňuje jeho daňovou gramotnost a vnímání daní.

Sesbíraná data budou použita pro mou bakalářskou práci, ale buudou také k dispozici komukoliv dalšímu se zájmem o toto téma.

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-311435 %35 %  
37-501332,5 %32,5 %  
32-37922,5 %22,5 %  
20-25410 %10 %  

Graf

2. Nejvýše dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola – magisterské vzdělaní a vyšší2255 %55 %  
Střední škola1230 %30 %  
Vysoká škola – bakalářské vzdělání512,5 %12,5 %  
Gymnázium12,5 %2,5 %  

Graf

3. Máte středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v ekonomickém nebo právním oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2460 %60 %  
Ano1640 %40 %  

Graf

4. Podávala jste již někdy daňové přiznání k dani z příjmů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3075 %75 %  
Ne1025 %25 %  

Graf

5. Jak se ve Vaší rodině přistupovalo k tématu daní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Daně se v naší rodině neřešili1742,5 %42,5 %  
O daních rodiče mluvili v neutrálním smyslu (respektují placení daní a neprotestují proti jejich výši)1332,5 %32,5 %  
O daních rodiče mluvili v negativním smyslu (nechtějí platit daně)820 %20 %  
Jiné:25 %5 %  

Graf

6. Hovořili s Vámi rodiče o financích (jiných než kapesné, např. výdaje státu, dotace, sociální příspěvky apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2870 %70 %  
Ano1230 %30 %  

Graf

7. Hovořili s Vámi rodiče aktivně nebo pasivně o daních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2152,5 %52,5 %  
Ano, pasivně (pokud jsem se na něco zeptal, tak mi odpověděli, další informace si nedohledávali)1742,5 %42,5 %  
Ano, aktivně (tato témata sami vyhledávali, dohledávali si informace a vysvětlovali mi je)25 %5 %  

Graf

8. Jsou daně předmětem vašich diskusí doma nebo s přáteli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1947,5 %47,5 %  
Ano, o daních hovoříme a vnímáme je jako nutnou součást společnosti1435 %35 %  
Ano, o daních hovoříme a máme k nim realistický postoj717,5 %17,5 %  

Graf

9. Informovali vás rodiče o tom, kde získat informace o daních? Pokud ano, kde?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3587,5 %87,5 %  
různě12,5 %2,5 %  
tou dobou internet neexistoval12,5 %2,5 %  
Ano, Portál MOJE Daně12,5 %2,5 %  
zeptat se účetní12,5 %2,5 %  
Já učím děti, rodiče neučili, v 90. letech jsem studoval VŠE. 12,5 %2,5 %  

Graf

10. Máte pocit, že rodiče spoléhali na to, že Vám informace o daních poskytne škola a že Vám škola tyto informace skutečně předala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, a škola mi informace nepředala1742,5 %42,5 %  
Ano, a škola mi informace nepředala1127,5 %27,5 %  
Ano, a škola mi informace předala717,5 %17,5 %  
Ne, a škola mi informace předala512,5 %12,5 %  

Graf

11. Ocenili byste, pokud by vás Vaše rodina lépe připravili na vstup do pracovního, a tedy i finančního a daňového světa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2152,5 %52,5 %  
Ano1947,5 %47,5 %  

Graf

12. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání rodiče, který měl na Vaši výchovu větší vliv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola2152,5 %52,5 %  
Vysoká škola1845 %45 %  
Základní škola12,5 %2,5 %  

Graf

13. Je rodič, který měl na Vaši výchovu větší vliv, absolvent ekonomicky zaměřeného oboru na SŠ či VŠ, nebo v době vašeho dospívání pracoval ve finančním či právním oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3382,5 %82,5 %  
Ano717,5 %17,5 %  

Graf

14. Žili jste ve vaší rodině ve finančním dostatku (měli jste dostatek peněz na pokrytí všech nezbytných výdajů – nájem, energie, základní potraviny, drogerie, oblečení)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, měli jsme i peníze na pár kroužků a levné dovolené, ale museli jsme s penězi hospodařit2255 %55 %  
Ano, a měli jsme i dostatek peněz nazbyt – měli jsme zájmové aktivity, jezdili jsme na nákladné dovolené, ale s penězi jsme museli hospodařit1025 %25 %  
Ano, peněz bylo přesně akorát na pokrytí základních výdajů, neměli jsme velké úspory512,5 %12,5 %  
Ne, nežili jsme ve finančním dostatku25 %5 %  
Ano, a měli jsme i peníze nazbyt – měli jsme zájmové aktivity, jezdili jsme na nákladné dovolené a nemuseli jsme se v ničem omezovat12,5 %2,5 %  

Graf

15. Máte pocit, že jste v současné chvíli daňově vzdělanější než Vaši rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2357,5 %57,5 %  
Ne1742,5 %42,5 %  

Graf

16. Kolik členů má Vaše společně hospodařící domácnost a jaká je celková výše hrubých příjmů této domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tří až pěti členná, příjem vyšší než 70 tisíc hrubého1230 %30 %  
Dvoučlenná, příjem vyšší než 70 tisíc hrubého820 %20 %  
Tří až pěti členná, příjem nižší než 70 tisíc hrubého820 %20 %  
Dvoučlenná, příjem nižší než 70 tisíc hrubého615 %15 %  
Jednočlenná, příjem vyšší než 35 tisíc hrubého37,5 %7,5 %  
Jednočlenná, příjem nižší než 35 tisíc hrubého25 %5 %  
Více než pětičlenná, příjem nižší než 70 tisíc hrubého12,5 %2,5 %  

Graf

17. Jaké existují sazby daně z přidané hodnoty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 %, 15 % a 10 %3280 %80 %  
21 % 19 % a 10 %410 %10 %  
21 % 10 % a 5 %410 %10 %  

Graf

18. Na jaké zboží a služby se vztahuje 2. snížená sazba DPH ve výši 10 %?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
např. potraviny, zdravotnické prostředky a pohřební služby2255 %55 %  
např. kojenecká výživa, knihy, pitná voda a hromadná doprava1742,5 %42,5 %  
např. oblečení pro děti, hračky a úklidové služby12,5 %2,5 %  

Graf

19. Je možné, že daň bude záporná, tj. stát zaplatí vám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, např. daňový bonus nebo nadměrný odpočet3075 %75 %  
Ne, tato situace je nesmyslná1025 %25 %  

Graf

20. Odhadněte výši čisté mzdy v případě, že hrubá mzda zaměstnance je 30 000 Kč. Při odhadu uvažujte pouze sociální pojištění a základní slevu na poplatníka pro rok 2022.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cca 25 000 Kč3587,5 %87,5 %  
cca 20 000 Kč512,5 %12,5 %  

Graf

21. V případě práce vykonávané na „dohodu o provedení práce“ se pojistné na sociální pojištění:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Platí při překročení limitu 10 000 Kč3280 %80 %  
Záleží na tom, zda poplatník podepíše tzv. prohlášení poplatníka512,5 %12,5 %  
Platí vždy25 %5 %  
Neplatí nikdy12,5 %2,5 %  

Graf

22. Mezi slevy na dani z příjmů fyzických osob nepatří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sleva na úhradu ztráty ze samostatné výdělečné činnosti2972,5 %72,5 %  
Sleva za umístění dítěte do školky (tzv. školkovné)717,5 %17,5 %  
Sleva na druhého z manželů410 %10 %  

Graf

23. V jaké výši může poplatník daně z příjmů fyzických osob uplatnit slevu na poplatníka při podání daňového přiznání/ročním zúčtování daně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poměrnou část pouze za měsíce, kdy měl zdaňované příjmy2460 %60 %  
Vždy v plné roční výši1640 %40 %  

Graf

24. Lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob se liší v závislosti na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Způsobu podání řádného daňové přiznání (písemně nebo elektronicky)2972,5 %72,5 %  
Výši daňové povinnosti820 %20 %  
Využití tzv. odpočtů a slev na dani37,5 %7,5 %  

Graf

25. Musí vlastník nemovitosti podávat přiznání k dani z nemovitých věcí za každé zdaňovací období (tj. každý rok)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, protože daňové přiznání se podává pouze v případě, kdy dojde ke změnám na straně nemovité věci (např. změna výměry).2255 %55 %  
Ne, protože daňové přiznání se podává jen v prvním roce, kdy byl poplatník zapsán do katastru nemovitostí.1025 %25 %  
Ano820 %20 %  

Graf

26. Podle mého názoru je spravedlivý takový daňový systém, u kterého:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý jedinec zaplatí relativně stejnou procentuální daň, příjem se vynásobí stejnou sazbou – lineární daň1742,5 %42,5 %  
Chudý člověk bude podléhat sazbě 10%, průměrně bohatý člověk 15% sazbě a bohatý 25% sazbě – progresivní daň1435 %35 %  
Každý jedinec platí takovou daň, která odpovídá výši prospěchu, který má z veřejných služeb od státu615 %15 %  
Každý jedinec zaplatí stejnou paušální částku, bez ohledu na výši příjmu37,5 %7,5 %  

Graf

27. Platbu daní vnímám jako občanskou povinnost (chci, aby prosperovala společnost jejíž jsem součástí, proto platím daně řádně a včas)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím2050 %50 %  
Silně souhlasím1127,5 %27,5 %  
Silně nesouhlasím512,5 %12,5 %  
Nesouhlasím410 %10 %  

Graf

28. Souhlasíte s výrokem „nezaplacené daně v dnešní době jsou daňovým zatížením dnešních příštích generací?“

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím2357,5 %57,5 %  
Nesouhlasím820 %20 %  
Silně souhlasím512,5 %12,5 %  
Silně nesouhlasím410 %10 %  

Graf

29. Stát rozděluje prostředky z daní, jak nejlépe dovede

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím1640 %40 %  
Silně nesouhlasím1537,5 %37,5 %  
Souhlasím922,5 %22,5 %  

Graf

30. Víte, jaká témata se v současné chvíli ve spojitosti s daněmi řeší (silniční daň, zvýšení obratu pro registraci k DPH)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevím1742,5 %42,5 %  
Ano, vím o nich1742,5 %42,5 %  
Ano, vím o nich a přečetl jsem si o nich několik článku615 %15 %  

Graf

31. Mám představu, jaké je moje daňové zatížení (kolik % z vašeho příjmu zaplatíte celkem na všech existujících daních v České republice)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám představu o jeho výši2665 %65 %  
Nevím717,5 %17,5 %  
Vím dost přesně717,5 %17,5 %  

Graf

32. V jaké výši byly výdaje státního rozpočtu na provozní činnost v roce 2021? (Provozní činnost = mzdy zaměstnancům užití zboží a služeb, úroky, běžné transfery, dotace, sociální dávky, ostatní výdaje)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mezi 1,5 a 2,3 biliony1742,5 %42,5 %  
Mezi 800 miliardami a 1,5 biliony1127,5 %27,5 %  
Více než 2,4 biliony (2 400 000 000 000)717,5 %17,5 %  
Nižší než 800 miliard512,5 %12,5 %  

Graf

33. V jaké výši byly daňové příjmy státního rozpočtu v roce 2021?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mezi 1,5 a 2,4 biliony1742,5 %42,5 %  
Mezi 800 miliardami a 1,5 biliony922,5 %22,5 %  
Více než 2,4 biliony (2 400 000 000 000)820 %20 %  
Nižší než 800 miliard615 %15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Nejvýše dosažené vzdělání

3. Máte středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v ekonomickém nebo právním oboru?

4. Podávala jste již někdy daňové přiznání k dani z příjmů?

5. Jak se ve Vaší rodině přistupovalo k tématu daní?

6. Hovořili s Vámi rodiče o financích (jiných než kapesné, např. výdaje státu, dotace, sociální příspěvky apod.)?

7. Hovořili s Vámi rodiče aktivně nebo pasivně o daních?

8. Jsou daně předmětem vašich diskusí doma nebo s přáteli?

9. Informovali vás rodiče o tom, kde získat informace o daních? Pokud ano, kde?

10. Máte pocit, že rodiče spoléhali na to, že Vám informace o daních poskytne škola a že Vám škola tyto informace skutečně předala?

11. Ocenili byste, pokud by vás Vaše rodina lépe připravili na vstup do pracovního, a tedy i finančního a daňového světa?

12. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání rodiče, který měl na Vaši výchovu větší vliv?

13. Je rodič, který měl na Vaši výchovu větší vliv, absolvent ekonomicky zaměřeného oboru na SŠ či VŠ, nebo v době vašeho dospívání pracoval ve finančním či právním oboru?

14. Žili jste ve vaší rodině ve finančním dostatku (měli jste dostatek peněz na pokrytí všech nezbytných výdajů – nájem, energie, základní potraviny, drogerie, oblečení)?

15. Máte pocit, že jste v současné chvíli daňově vzdělanější než Vaši rodiče?

16. Kolik členů má Vaše společně hospodařící domácnost a jaká je celková výše hrubých příjmů této domácnosti?

17. Jaké existují sazby daně z přidané hodnoty?

18. Na jaké zboží a služby se vztahuje 2. snížená sazba DPH ve výši 10 %?

19. Je možné, že daň bude záporná, tj. stát zaplatí vám?

20. Odhadněte výši čisté mzdy v případě, že hrubá mzda zaměstnance je 30 000 Kč. Při odhadu uvažujte pouze sociální pojištění a základní slevu na poplatníka pro rok 2022.

21. V případě práce vykonávané na „dohodu o provedení práce“ se pojistné na sociální pojištění:

22. Mezi slevy na dani z příjmů fyzických osob nepatří:

23. V jaké výši může poplatník daně z příjmů fyzických osob uplatnit slevu na poplatníka při podání daňového přiznání/ročním zúčtování daně?

24. Lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob se liší v závislosti na:

25. Musí vlastník nemovitosti podávat přiznání k dani z nemovitých věcí za každé zdaňovací období (tj. každý rok)?

26. Podle mého názoru je spravedlivý takový daňový systém, u kterého:

27. Platbu daní vnímám jako občanskou povinnost (chci, aby prosperovala společnost jejíž jsem součástí, proto platím daně řádně a včas)

28. Souhlasíte s výrokem „nezaplacené daně v dnešní době jsou daňovým zatížením dnešních příštích generací?“

29. Stát rozděluje prostředky z daní, jak nejlépe dovede

30. Víte, jaká témata se v současné chvíli ve spojitosti s daněmi řeší (silniční daň, zvýšení obratu pro registraci k DPH)?

31. Mám představu, jaké je moje daňové zatížení (kolik % z vašeho příjmu zaplatíte celkem na všech existujících daních v České republice)

32. V jaké výši byly výdaje státního rozpočtu na provozní činnost v roce 2021? (Provozní činnost = mzdy zaměstnancům užití zboží a služeb, úroky, běžné transfery, dotace, sociální dávky, ostatní výdaje)

33. V jaké výši byly daňové příjmy státního rozpočtu v roce 2021?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Nejvýše dosažené vzdělání

3. Máte středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v ekonomickém nebo právním oboru?

4. Podávala jste již někdy daňové přiznání k dani z příjmů?

5. Jak se ve Vaší rodině přistupovalo k tématu daní?

6. Hovořili s Vámi rodiče o financích (jiných než kapesné, např. výdaje státu, dotace, sociální příspěvky apod.)?

7. Hovořili s Vámi rodiče aktivně nebo pasivně o daních?

8. Jsou daně předmětem vašich diskusí doma nebo s přáteli?

9. Informovali vás rodiče o tom, kde získat informace o daních? Pokud ano, kde?

10. Máte pocit, že rodiče spoléhali na to, že Vám informace o daních poskytne škola a že Vám škola tyto informace skutečně předala?

11. Ocenili byste, pokud by vás Vaše rodina lépe připravili na vstup do pracovního, a tedy i finančního a daňového světa?

12. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání rodiče, který měl na Vaši výchovu větší vliv?

13. Je rodič, který měl na Vaši výchovu větší vliv, absolvent ekonomicky zaměřeného oboru na SŠ či VŠ, nebo v době vašeho dospívání pracoval ve finančním či právním oboru?

14. Žili jste ve vaší rodině ve finančním dostatku (měli jste dostatek peněz na pokrytí všech nezbytných výdajů – nájem, energie, základní potraviny, drogerie, oblečení)?

15. Máte pocit, že jste v současné chvíli daňově vzdělanější než Vaši rodiče?

16. Kolik členů má Vaše společně hospodařící domácnost a jaká je celková výše hrubých příjmů této domácnosti?

17. Jaké existují sazby daně z přidané hodnoty?

18. Na jaké zboží a služby se vztahuje 2. snížená sazba DPH ve výši 10 %?

19. Je možné, že daň bude záporná, tj. stát zaplatí vám?

20. Odhadněte výši čisté mzdy v případě, že hrubá mzda zaměstnance je 30 000 Kč. Při odhadu uvažujte pouze sociální pojištění a základní slevu na poplatníka pro rok 2022.

21. V případě práce vykonávané na „dohodu o provedení práce“ se pojistné na sociální pojištění:

22. Mezi slevy na dani z příjmů fyzických osob nepatří:

23. V jaké výši může poplatník daně z příjmů fyzických osob uplatnit slevu na poplatníka při podání daňového přiznání/ročním zúčtování daně?

24. Lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob se liší v závislosti na:

25. Musí vlastník nemovitosti podávat přiznání k dani z nemovitých věcí za každé zdaňovací období (tj. každý rok)?

26. Podle mého názoru je spravedlivý takový daňový systém, u kterého:

27. Platbu daní vnímám jako občanskou povinnost (chci, aby prosperovala společnost jejíž jsem součástí, proto platím daně řádně a včas)

28. Souhlasíte s výrokem „nezaplacené daně v dnešní době jsou daňovým zatížením dnešních příštích generací?“

29. Stát rozděluje prostředky z daní, jak nejlépe dovede

30. Víte, jaká témata se v současné chvíli ve spojitosti s daněmi řeší (silniční daň, zvýšení obratu pro registraci k DPH)?

31. Mám představu, jaké je moje daňové zatížení (kolik % z vašeho příjmu zaplatíte celkem na všech existujících daních v České republice)

32. V jaké výši byly výdaje státního rozpočtu na provozní činnost v roce 2021? (Provozní činnost = mzdy zaměstnancům užití zboží a služeb, úroky, běžné transfery, dotace, sociální dávky, ostatní výdaje)

33. V jaké výši byly daňové příjmy státního rozpočtu v roce 2021?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dohnálková, B.Vliv finančního prostředí na daňovou gramotnost a vnímání daní (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://vliv-financniho-prostredi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.