Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv hraní počítačových her na partnerské vztahy a vztahy v rodině

Vliv hraní počítačových her na partnerské vztahy a vztahy v rodině

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dita Pelantová
Šetření:11. 11. 2011 - 18. 11. 2011
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):20 / 16.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studentky ČZU a tento dotazník jsme vypracovali pro seminární práci do předmětu Statistika. Velice děkujeme za jeho vyplnění.

 

Studentky ČZU

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6566,33 %66,33 %  
Muž3333,67 %33,67 %  

Graf

2. Uveďte prosím Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
242323,47 %23,47 %  
231515,31 %15,31 %  
251111,22 %11,22 %  
211010,2 %10,2 %  
2777,14 %7,14 %  
2266,12 %6,12 %  
2655,1 %5,1 %  
2844,08 %4,08 %  
3311,02 %1,02 %  
3011,02 %1,02 %  
ostatní odpovědi padesátosm
52
38
dvacet tři
18
37
42
dvacetčtyři
16 let
třicet sedm
29
31
15
17
19
1515,31 %15,31 % 

Graf

3. Jaká je velikost Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 100 000 obyvatel5556,12 %56,12 %  
Obec či město do 10 000 obyvatel2323,47 %23,47 %  
10 001 – 50 000 obyvatel1212,24 %12,24 %  
50 001 – 100 000 obyvatel77,14 %7,14 %  
10 001 – 50 000              10 001 – 50 000      end_of_the_skype_highlighting obyvatel11,02 %1,02 %  

Graf

4. Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské 5354,08 %54,08 %  
Středoškolské 3636,73 %36,73 %  
Základní55,1 %5,1 %  
Vyšší odborné33,06 %3,06 %  
Vyučení11,02 %1,02 %  

Graf

5. Kde máte možnost se dostat k PC?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doma8990,82 %90,82 %  
V práci88,16 %8,16 %  
Ve škole11,02 %1,02 %  

Graf

6. Kde máte přístupnost k internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doma9293,88 %93,88 %  
V práci44,08 %4,08 %  
Internetová kavárna11,02 %1,02 %  
Ve škole11,02 %1,02 %  

Graf

7. Hrajete počítačové hry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5354,08 %54,08 %  
Ne 4545,92 %45,92 %  

Graf

8. Jaký průměrný čas strávíte hraním počítačových her v den, kdy hrajete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 2 hodiny 2343,4 %23,47 %  
3 – 5 hodin 1630,19 %16,33 %  
Méně jak hodinu 1222,64 %12,24 %  
6 – 10 hodin 23,77 %2,04 %  

Graf

9. Jak často hrajete počítačové hry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou – dvakrát týdně2343,4 %23,47 %  
Denně1324,53 %13,27 %  
Dvakrát za měsíc611,32 %6,12 %  
Pětkrát – šestkrát za měsíc611,32 %6,12 %  
Jednou za půl roku a méně59,43 %5,1 %  

Graf

10. Trávíte podobně průměrný čas i jiné aktivitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4686,79 %46,94 %  
Ne713,21 %7,14 %  

Graf

11. Považujete se za společenského člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2750,94 %27,55 %  
Spíše ano2037,74 %20,41 %  
Spíše ne611,32 %6,12 %  

Graf

12. Které hry preferujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hry pro jednoho hráče 3667,92 %36,73 %  
Hry o více hráčích 1732,08 %17,35 %  

Graf

13. V jaké dny hrajete hry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na konkrétním dni nezáleží3260,38 %32,65 %  
Všední den 815,09 %8,16 %  
Víkend815,09 %8,16 %  
Prázdniny/dovolená 59,43 %5,1 %  

Graf

14. Blokujete počítač ostatním členům rodiny nebo partnerovi v čase, kdy hrajete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4890,57 %48,98 %  
Ano59,43 %5,1 %  

Graf

15. Trávíte s rodinou popřípadě partnerem volné chvíle společnými aktivitami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale není jich mnoho4747,96 %47,96 %  
ano, máme spoustu společných aktivit4343,88 %43,88 %  
ne, nemáme společné aktivity77,14 %7,14 %  
ne, nezbývá na ně čas11,02 %1,02 %  

Graf

16. Kolik společného času spolu týdně strávíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
víkend + večery v týdnu5963,44 %60,2 %  
pouze večery v týdnu2122,58 %21,43 %  
celý víkend1212,9 %12,24 %  
víkendy i večery v týdnu11,08 %1,02 %  

Graf

17. Podílíte se s partnerem oba na pracích v kuchyni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, avšak s mou převahou3535,71 %35,71 %  
Ano, práce v kuchyni jsou víceméně vyrovnané3535,71 %35,71 %  
Ne, stará se pouze jeden z partnerů1616,33 %16,33 %  
Ano, avšak s převahou partnera1212,24 %12,24 %  

Graf

18. Podílíte se s partnerem oba na žehlení či praní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, o tyto činnosti se stára pouze jeden z partnerů6465,31 %65,31 %  
Ano, střídáme se1717,35 %17,35 %  
Ano, avšak s mou převahou1010,2 %10,2 %  
Ano, avšak s převahou partnera77,14 %7,14 %  

Graf

19. Jak často se s partnerem hádáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Větší hádka probíhá zhruba 1x za měsíc3838,78 %38,78 %  
Nehádáme se.3636,73 %36,73 %  
Větší hádka probíhá zhruba 1x týdně1111,22 %11,22 %  
Větší hádka probíhá zhruba 1x za 2 týdny77,14 %7,14 %  
Hádky probíhají denně.66,12 %6,12 %  

Graf

20. Jak moc s partnerem sdílíte denní události?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S partnerem si každý večer povídáme, co se stalo nového7477,89 %75,51 %  
O novinkách spolu mluvíme zhruba 1 do týdne1616,84 %16,33 %  
Nemluvíme o nich, partnera tyto novinky vůbec nezajímají33,16 %3,06 %  
Partner/ka by rád/a, ale mě tyto věci nezajímají 22,11 %2,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď Žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, avšak s mou převahou na otázku 18. Podílíte se s partnerem oba na žehlení či praní?

4. Vaše dosažené vzdělání?

 • odpověď Středoškolské :
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 na otázku 2. Uveďte prosím Váš věk:

7. Hrajete počítačové hry?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – 2 hodiny na otázku 8. Jaký průměrný čas strávíte hraním počítačových her v den, kdy hrajete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – 5 hodin na otázku 8. Jaký průměrný čas strávíte hraním počítačových her v den, kdy hrajete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně jak hodinu na otázku 8. Jaký průměrný čas strávíte hraním počítačových her v den, kdy hrajete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Denně na otázku 9. Jak často hrajete počítačové hry?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou – dvakrát týdně na otázku 9. Jak často hrajete počítačové hry?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Trávíte podobně průměrný čas i jiné aktivitě?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Považujete se za společenského člověka?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 11. Považujete se za společenského člověka?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hry o více hráčích na otázku 12. Které hry preferujete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hry pro jednoho hráče na otázku 12. Které hry preferujete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na konkrétním dni nezáleží na otázku 13. V jaké dny hrajete hry?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Blokujete počítač ostatním členům rodiny nebo partnerovi v čase, kdy hrajete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 1. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Trávíte podobně průměrný čas i jiné aktivitě?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 11. Považujete se za společenského člověka?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – 5 hodin na otázku 8. Jaký průměrný čas strávíte hraním počítačových her v den, kdy hrajete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Denně na otázku 9. Jak často hrajete počítačové hry?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou – dvakrát týdně na otázku 9. Jak často hrajete počítačové hry?

14. Blokujete počítač ostatním členům rodiny nebo partnerovi v čase, kdy hrajete?

 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – 2 hodiny na otázku 8. Jaký průměrný čas strávíte hraním počítačových her v den, kdy hrajete?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 11. Považujete se za společenského člověka?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Denně na otázku 9. Jak často hrajete počítačové hry?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně jak hodinu na otázku 8. Jaký průměrný čas strávíte hraním počítačových her v den, kdy hrajete?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hry pro jednoho hráče na otázku 12. Které hry preferujete?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou – dvakrát týdně na otázku 9. Jak často hrajete počítačové hry?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Trávíte podobně průměrný čas i jiné aktivitě?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na konkrétním dni nezáleží na otázku 13. V jaké dny hrajete hry?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Hrajete počítačové hry?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Uveďte prosím Váš věk:

3. Jaká je velikost Vašeho bydliště?

4. Vaše dosažené vzdělání?

5. Kde máte možnost se dostat k PC?

6. Kde máte přístupnost k internetu?

7. Hrajete počítačové hry?

8. Jaký průměrný čas strávíte hraním počítačových her v den, kdy hrajete?

9. Jak často hrajete počítačové hry?

10. Trávíte podobně průměrný čas i jiné aktivitě?

11. Považujete se za společenského člověka?

12. Které hry preferujete?

13. V jaké dny hrajete hry?

14. Blokujete počítač ostatním členům rodiny nebo partnerovi v čase, kdy hrajete?

15. Trávíte s rodinou popřípadě partnerem volné chvíle společnými aktivitami?

16. Kolik společného času spolu týdně strávíte?

17. Podílíte se s partnerem oba na pracích v kuchyni?

18. Podílíte se s partnerem oba na žehlení či praní?

19. Jak často se s partnerem hádáte?

20. Jak moc s partnerem sdílíte denní události?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Uveďte prosím Váš věk:

3. Jaká je velikost Vašeho bydliště?

4. Vaše dosažené vzdělání?

5. Kde máte možnost se dostat k PC?

6. Kde máte přístupnost k internetu?

7. Hrajete počítačové hry?

8. Jaký průměrný čas strávíte hraním počítačových her v den, kdy hrajete?

9. Jak často hrajete počítačové hry?

10. Trávíte podobně průměrný čas i jiné aktivitě?

11. Považujete se za společenského člověka?

12. Které hry preferujete?

13. V jaké dny hrajete hry?

14. Blokujete počítač ostatním členům rodiny nebo partnerovi v čase, kdy hrajete?

15. Trávíte s rodinou popřípadě partnerem volné chvíle společnými aktivitami?

16. Kolik společného času spolu týdně strávíte?

17. Podílíte se s partnerem oba na pracích v kuchyni?

18. Podílíte se s partnerem oba na žehlení či praní?

19. Jak často se s partnerem hádáte?

20. Jak moc s partnerem sdílíte denní události?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pelantová, D.Vliv hraní počítačových her na partnerské vztahy a vztahy v rodině (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vliv-hrani-pocitacovych-her.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.