Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv hudby na lidské emoce

Vliv hudby na lidské emoce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Nulíčková
Šetření:06. 11. 2017 - 05. 12. 2017
Počet respondentů:1408
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:92,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-13 PDF-14 PDF-15 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosila bych o vyplnění mého dotazníku na téma Vliv hudby na lidské emoce. Dotazník bude součastí mé seminární práce. 

Odpovědi respondentů

1. Jak často posloucháte hudbu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně106975,92 %75,92 %  
Několikrát za týden27219,32 %19,32 %  
Méně často674,76 %4,76 %  

Graf

2. Hrajete na nějaký hudební nástroj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne59442,19 %42,19 %  
Hrál/a jsem v minulosti44431,53 %31,53 %  
Ano37026,28 %26,28 %  

Graf

3. Dáváte přednost instrumentální hudbě nebo hudbě se zpěvem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poslouchám obojí84459,94 %59,94 %  
Hudbě se zpěvem51036,22 %36,22 %  
Instrumentální hudbě543,84 %3,84 %  

Graf

4. Záleží mi více na melodii než na textu písničky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím62944,67 %44,67 %  
souhlasím32222,87 %22,87 %  
spíše nesouhlasím27219,32 %19,32 %  
nevím1389,8 %9,8 %  
nesouhlasím473,34 %3,34 %  

Graf

5. Pokud hudbu posloucháte při nějaké činnosti/úkolu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více se soustředím, odvedu danou práci lépe59342,12 %42,12 %  
Hudba nemá na mojí činnost vliv46833,24 %33,24 %  
Hudba mě vyrušuje, hůře se soustředím34724,64 %24,64 %  

Graf

6. Hudba mě dokáže uklidnit ve stresové situaci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím74452,84 %52,84 %  
spíše souhlasím50035,51 %35,51 %  
nevím916,46 %6,46 %  
spíše nesouhlasím553,91 %3,91 %  
nesouhlasím181,28 %1,28 %  

Graf

7. Pomáhá vám někdy hudba, když máte špatnou náladu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano135396,09 %96,09 %  
ne553,91 %3,91 %  

Graf

8. Stalo se vám někdy, že se vám díky hudbě vybavila nějaká vzpomínka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano137797,8 %97,8 %  
ne312,2 %2,2 %  

Graf

9. Vadí vám hudba hrající v obchodních domech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne99770,81 %70,81 %  
ano41129,19 %29,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často posloucháte hudbu?

2. Hrajete na nějaký hudební nástroj?

3. Dáváte přednost instrumentální hudbě nebo hudbě se zpěvem?

4. Záleží mi více na melodii než na textu písničky.

5. Pokud hudbu posloucháte při nějaké činnosti/úkolu:

6. Hudba mě dokáže uklidnit ve stresové situaci.

7. Pomáhá vám někdy hudba, když máte špatnou náladu?

8. Stalo se vám někdy, že se vám díky hudbě vybavila nějaká vzpomínka?

9. Vadí vám hudba hrající v obchodních domech?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často posloucháte hudbu?

2. Hrajete na nějaký hudební nástroj?

3. Dáváte přednost instrumentální hudbě nebo hudbě se zpěvem?

4. Záleží mi více na melodii než na textu písničky.

5. Pokud hudbu posloucháte při nějaké činnosti/úkolu:

6. Hudba mě dokáže uklidnit ve stresové situaci.

7. Pomáhá vám někdy hudba, když máte špatnou náladu?

8. Stalo se vám někdy, že se vám díky hudbě vybavila nějaká vzpomínka?

9. Vadí vám hudba hrající v obchodních domech?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Nulíčková, L.Vliv hudby na lidské emoce (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://vliv-hudby-na-lidske-emoce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.