Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv informačních technologií a lidských zdrojů

Vliv informačních technologií a lidských zdrojů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Dokoupilová
Šetření:09. 02. 2014 - 12. 02. 2014
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro majitele firem, živnostníky nebo zaměstnance na vyšší pozici. Obsahuje 21 otázek týkajících se informačních technologií a lidských zdrojů a jejich významu v dané organizaci.

Odpovědi respondentů

1. Do jaké míry je Vaše společnost závislá na informačních a komunikačních technologiích při poskytování výrobků nebo služeb Vašim zákazníkům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
značně6100 %100 %  

Graf

2. Odhadněte prosím hodnotu duševního vlastnictví organizace uloženou v elektronické podobě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
značná233,33 %33,33 %  
maximální233,33 %33,33 %  
minimální116,67 %16,67 %  
velmi malá116,67 %16,67 %  

Graf

3. Jaký vliv má výpadek informačního systému na chod Vaší organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi malý233,33 %33,33 %  
značný233,33 %33,33 %  
minimální116,67 %16,67 %  
maximální116,67 %16,67 %  

Graf

4. Jaký vliv má výpadek internetu na chod Vaší organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
minimální233,33 %33,33 %  
značný233,33 %33,33 %  
velmi malý233,33 %33,33 %  

Graf

5. Jak jsou Vaši zákazníci citliví na bezpečnost dat a ochranu soukromí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
minimálně350 %50 %  
velmi málo233,33 %33,33 %  
značně116,67 %16,67 %  

Graf

6. Odhadněte prosím potencionální dopad vážného bezpečnostního incidentu na pověst Vaší organizace.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi malý233,33 %33,33 %  
značný233,33 %33,33 %  
minimální116,67 %16,67 %  
maximální116,67 %16,67 %  

Graf

7. Jaké množství operací máte závislých na Vašich dodavatelích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi malé583,33 %83,33 %  
značné116,67 %16,67 %  

Graf

8. Odhadněte prosím množství citlivých dat / majetku, které by se mohly stát cílem kybernetického / fyzického útoku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maximální233,33 %33,33 %  
minimální233,33 %33,33 %  
značné116,67 %16,67 %  
velmi malé116,67 %16,67 %  

Graf

9. Jakého ročního obratu dosahuje Vaše společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 100 mil. Kč350 %50 %  
do 1 mil. Kč233,33 %33,33 %  
10 – 100 mil. Kč116,67 %16,67 %  

Graf

10. Kolik zaměstnanců má Vaše společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 51 zaměstnanců350 %50 %  
do 10 zaměstnanců233,33 %33,33 %  
26 – 50 zaměstnanců116,67 %16,67 %  

Graf

11. Je v organizaci definována osoba nebo útvar, jehož primárním úkolem je řízení bezpečnosti informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kompletně realizováno233,33 %33,33 %  
částečně realizováno233,33 %33,33 %  
nerealizováno233,33 %33,33 %  

Graf

12. Podává tento útvar pravidelná hlášení vedení organizace o dodržování a účinnosti stanovené bezpečnostní politiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně realizováno466,67 %66,67 %  
nerealizováno116,67 %16,67 %  
kompletně realizováno116,67 %16,67 %  

Graf

13. Má každý zaměstnanec jasně definovánu svou roli a odpovědnost v rámci bezpečnostní politiky organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně realizováno350 %50 %  
kompletně realizováno233,33 %33,33 %  
nerealizováno116,67 %16,67 %  

Graf

14. Je tato odpovědnost písemně definována v pracovních smlouvách všech zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně realizováno233,33 %33,33 %  
kompletně realizováno233,33 %33,33 %  
nerealizováno233,33 %33,33 %  

Graf

15. Je přezkoumávána předchozí činnost žadatelů o zaměstnání v organizaci také ve smyslu jejich schopností kvalitně pracovat s rizikovými informacemi, které budou mít na starosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně realizováno466,67 %66,67 %  
nerealizováno233,33 %33,33 %  

Graf

16. Jsou pravidelně organizována školení pro zaměstnance i uživatele třetích stran týkající se politiky bezpečnosti informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nerealizováno466,67 %66,67 %  
částečně realizováno116,67 %16,67 %  
kompletně realizováno116,67 %16,67 %  

Graf

17. Funguje v organizaci disciplinární proces pro zaměstnance, kteří porušili bezpečnostní politiku a způsobili bezpečnostní incident?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně realizováno350 %50 %  
nerealizováno350 %50 %  

Graf

18. Jsou v organizaci jasně definovány odpovědnosti při ukončení pracovního poměru nebo při změně zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nerealizováno350 %50 %  
částečně realizováno116,67 %16,67 %  
kompletně realizováno116,67 %16,67 %  
plánováno116,67 %16,67 %  

Graf

19. Je ve smluvním vztahu jasně definováno, že zaměstnanec je povinen před ukončením zaměstnání vrátit všechna aktiva, která měl k dispozici a odpovídal za ně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně realizováno233,33 %33,33 %  
nerealizováno233,33 %33,33 %  
kompletně realizováno116,67 %16,67 %  
plánováno116,67 %16,67 %  

Graf

20. Jsou automaticky všem odcházejícím pracovníkům odejmuta všechna přístupová práva v organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kompletně realizováno466,67 %66,67 %  
nerealizováno116,67 %16,67 %  
částečně realizováno116,67 %16,67 %  

Graf

21. Vaše pracovní zařazení

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
instruktorka116,67 %16,67 %  
střední management116,67 %16,67 %  
majitel116,67 %16,67 %  
referent116,67 %16,67 %  
kokot116,67 %16,67 %  
Administrativní pracovník116,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (78,5 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dokoupilová, B.Vliv informačních technologií a lidských zdrojů (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vliv-informacnich-technologi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.