Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv internetových sociálních sítí na mezilidské vztahy

Vliv internetových sociálních sítí na mezilidské vztahy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Dvořáček
Šetření:20. 05. 2013 - 30. 05. 2013
Počet respondentů:224
Počet otázek (max/průměr):26 / 24.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

děkuji všem, kteří si udělají čas k vyplnění tohoto dotazníku. Veškeré informace jsou anonymní a budou využity pro účely mé diplomové práce. Ve své práci se budu zabývat problematikou vlivu sociálních sítí na mezilidské vztahy u mladých lidí.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena16272,32 %72,32 %  
Muž6227,68 %27,68 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-25 let10747,77 %47,77 %  
do 20-ti let6026,79 %26,79 %  
26-30 let3415,18 %15,18 %  
30-352310,27 %10,27 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské – s maturitou8738,84 %38,84 %  
Vysokoškolské7834,82 %34,82 %  
Základní vzdělání4620,54 %20,54 %  
Středoškolské– bez maturitní zkoušky73,13 %3,13 %  
Vyšší odborné62,68 %2,68 %  

Graf

4. Jaké je Vaše současné hlavní povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student14665,18 %65,18 %  
Zaměstnanecký poměr5323,66 %23,66 %  
Nezaměstnaný156,7 %6,7 %  
Osoba samostatně výdělečně činná104,46 %4,46 %  

Graf

5. Jaké u nás nejznámější sociální sítě aktivně používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook20993,3 %93,3 %  
Twitter5122,77 %22,77 %  
Google+4319,2 %19,2 %  
Spoluzaci.cz4017,86 %17,86 %  
Lide.cz3415,18 %15,18 %  
Jiné2310,27 %10,27 %  
LinkedIn167,14 %7,14 %  
Badoo83,57 %3,57 %  
Libimseti.cz52,23 %2,23 %  

Graf

Zvolte prosím max. dvě odpovědi

6. Jaké byly pro Vás hlavní důvody, aby jste si založili účet na sociální síti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvůli snadné komunikaci a sdílení informací se svými přáteli14866,07 %66,07 %  
Chci být v kontaktu s lidmi, které jinak nemám možnost vídat11651,79 %51,79 %  
Mnoho mých přátel bylo na síti již přihlášeno4520,09 %20,09 %  
Abych získal jednoduchý způsob interakce s okolním světem2812,5 %12,5 %  
Jiný důvod2511,16 %11,16 %  
Chci poznávat nové lidi a navazovat nová přátelství114,91 %4,91 %  

Graf

Zvolte Vám nejbližší variantu

7. Jak často se obvykle na internetové sociální sítě přihlašujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den17979,91 %79,91 %  
3-5x za týden2912,95 %12,95 %  
Spíše příležitostně94,02 %4,02 %  
1-2x za týden52,23 %2,23 %  
1-4x za měsíc20,89 %0,89 %  

Graf

8. Připojujete se k těmto sítím i pomocí mobilního telefonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nepřipojuji se8136,16 %36,16 %  
Připojuji se takto spíše příležitostně6127,23 %27,23 %  
Ano, ale nikoliv nepřetržitě5122,77 %22,77 %  
Ano, jsem připojen trvale3113,84 %13,84 %  

Graf

9. Kolik hodin jste průměrně připojen k sociálním sítím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-5 hodin denně6428,57 %28,57 %  
1-2 hodiny denně5926,34 %26,34 %  
Jsem připojen téměř nepřetržitě4720,98 %20,98 %  
Méně než je uvedeno v ostatních možnostech3616,07 %16,07 %  
Kolem 5 hodin za týden188,04 %8,04 %  

Graf

10. Využíváte sociální sítě k navazování nových kontaktů a přátelství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne10145,09 %45,09 %  
Rozhodně ne8437,5 %37,5 %  
Spíše ano3113,84 %13,84 %  
Rozhodně ano83,57 %3,57 %  

Graf

11. Jste prostřednictvím sociální sítě v kontaktu i s lidmi, které neznáte osobně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne8537,95 %37,95 %  
Rozhodně ne8337,05 %37,05 %  
Spíše ano4017,86 %17,86 %  
Rozhodně ano167,14 %7,14 %  

Graf

12. Poznali jste prostřednictvím sociálních sítí někoho, s kým jste se později stali přáteli i mimo internetovou síť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14464,29 %64,29 %  
Ano8035,71 %35,71 %  

Graf

13. Jste díky sociálním sítím v kontaktu s lidmi, se kterými byste se jinak neměli možnost vídat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano10145,09 %45,09 %  
Spíše ano9341,52 %41,52 %  
Spíše ne229,82 %9,82 %  
Rozhodně ne83,57 %3,57 %  

Graf

14. Jsou pro Vás sociální sítě důležitým komunikačním a prostředkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano10546,88 %46,88 %  
Rozhodně ano6830,36 %30,36 %  
Spíše ne3917,41 %17,41 %  
Rozhodně ne125,36 %5,36 %  

Graf

15. Můžete říci, že internetové sociální sítě Vám nahrazují jiné způsoby komunikace? (Osobní setkání, email, SMS...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano9040,18 %40,18 %  
Spíše ne6026,79 %26,79 %  
Rozhodně ano4520,09 %20,09 %  
Rozhodně ne2912,95 %12,95 %  

Graf

Zvolte prosím max. dvě odpovědi

16. Jaký způsob komunikace s přáteli a známými používáte během Vašeho běžného pracovního dne nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Telefonát nebo SMS13459,82 %59,82 %  
Osobní setkání12756,7 %56,7 %  
Sociální síť11551,34 %51,34 %  
E-mail2511,16 %11,16 %  
Jiné52,23 %2,23 %  

Graf

17. Existují situace, ve kterých upřednostňujete komunikaci prostřednictvím sociální sítě před jinými způsoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne10446,43 %46,43 %  
Spíše ano7433,04 %33,04 %  
Rozhodně ano2611,61 %11,61 %  
Rozhodně ne208,93 %8,93 %  

Graf

Otázka není povinná

18. Pokud ano, prosím uveďte příklad takových situací, které jsou pro Vás nejběžnější a proč tomu tak je?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chci ušetřit za SMS, dotyčný je právě online11,61 %0,45 %  
Domluva osobní schůzky11,61 %0,45 %  
když je známý daleko a není natolik známý, že bych na něj měla telefon, využiji sociální síť11,61 %0,45 %  
nemoc, pracovní vytížení11,61 %0,45 %  
pokud potřebuji hromadně sdělit informace11,61 %0,45 %  
pomoct s úkolem od jiného neznámého spolužáka11,61 %0,45 %  
bezplatný, rychlý a přehledný způsob domlouvání různých akcí, oslav, výročí,...11,61 %0,45 %  
Když se mi dělají pupínky11,61 %0,45 %  
Jednou ze situací může být, že na sociální síť je jediný kontakt, který mám na dotyčného a pomocí něho se s ním mohu kontaktovat.11,61 %0,45 %  
učení se na testy11,61 %0,45 %  
ostatní odpovědi Hlavně v případě, kdy nemám čas se s danou osobu sejít. Často také v situacích, kdy se koná nějaká akce a není čas setkat se s každý zvlášť a pozvat ho, tak přes sociální síť je to jednodušší a rychlejší.
V rámci urychlení komunikace, hromadná komunikace a organizace akcí.
planovani nejake akce, kde muzou vsichni snadno vyjadrit svuj nazor a clovek se zas neztraci v emailove konferenci anemusi resit, jestli nezapomel nejakou adresu...
Sdělování špatných zpráv, zvaní lidí na akce
Zařizování hromadných akcí, domlouvání se. Jednodušší, než se v počtu třeba třiceti lidí setkat a domluvit se.
Potřeba komunikovat s více lidmi zaráz tak, aby všichni viděli reakce všech, možnost reagovat na příspěvky přátel (např. komentovat fotky, odkazy, atd.)
chvi někomu poslat odkaz na nějakou internetovou stránku, obrázek; chci ho pozvat na nějakou událost; chci mu sdělit něco, co nijak nespěchá
Když jsem doma a sedím u internetu, tak je to nejrychlejší a nejlevnější způsob komunikace.
V případě, že chci vytvořit událost a pozvat na ní větší množství lidí, mám na FB aktuální přehled o tom, kdo se zúčastní, případě můžeme hromadně domluvit další detaily, které vidí všichni najednou, nemusím nikomu nic vzkazovat.
vzdálenost - kamarád(ka) je daleko, nepřítomný, osobně nezastihnutelný, apod.
Je to rychlejší a zadarmo.
skupinova komunikace kdy je kazdej clovek nekde jinde
komunikace hromadne se spoluzaky, popr. s kamoskou mimo mesta
V rámci řešení projektů a seminárních prací během studia, šetříme náklady na telefon.
komunikace s přáteli, když nemám konkrétní důvod pro to, abych jim napsala třeba sms nebo jim volala - fb umožňuje rozhovor jakoby mimoděk, jako když se dva lidé potkají na ulici
napsat o nějakém svém problému raději než říct z očí do očí..protože se necítím tak trapně a je to snazší to napsat než říct
S prateli si radeji pisi na soc. siti, je to rychle a levnejsi nez SMS zpravy
osobné témy
Domlouvání hromadných srazů nebo oslav. Šetří to peníze a čas.
přání k narozeninám, svátkům
helpdesk
domluva na setkání-je to nejrychlejší způsob, řešení složitých problémů, které nerada řeším "naživo"
Oslovení a komunikace s větším množstvím lidí najednou. Informování o něčem.
Když se stydím něco říct do očí.
ak potrebujem pomoc od ľudí, ktorých nemám až tak rada...
nechce se mi pořád někam chodit
pokecat přes chat, neco domluvit atd
rychlost, zdarma, pohodlnost
Méně důležité věci, u kterých není nutné, abych o nich byl příjemce okamžitě informován
domlouvání akcí-snadnější komunikace s větším množstvím lidí
domlouvání si srazu, je to rychlé, online a levné
domlouvani se na necem ve vice lidech, protoze bych utratila hodne za smsky a nebavi me moc psat...
Tzv. Měkké informace pro které je jiny způsob komunikace příliš tvrdý.
domluva na termínu schůzky
nepříjemný dotaz
Je to levnější
K domlouvání s přáteli, kde nestačí telefonát nebo sms. Nebo pokud se jedná o domlouvání třídních srazů a pod.
nevím
komunikace je zdarma, při organizaci společných akcí
nemámna dotyčného mobilní číslo nebo to není tak důležité, abych se za to utrácela sms.
časová a pracovní vytíženost - vzhledem k popularitě sociálních sítí mám jistotu (pokud vím, že ten a ten přítel síť používá), že si vzkaz přečte. V jiných případech telefonát.
Domlouvání setkání v hospode-je to zadara
raději pošlu fotografii zdarma, protože nezáleží na tom, kdy se respondent na ni podívá. dobrá záležitost je tvoření "událostí" na facebooku - rychlé, přehledné, perfektně plní účel pro setkání s větším počtem kamarádů
Když jsem online, použiju raději FB chat namísto SMS nebo telefonátu z důvodu pohodlnosti.
Na sociální síti domlouvám např.srazy,kde se má sejít více lidí (je jednodušší a levnější pozvat někam 30 lidí přes soc.síť než třiceti lidem volat/posílat SMS). Ve většině ostatních situací ale vždy upřednostňuji osobní setkání,je-li možné
Otázky ohledně školy. Nemám na spolužáky uložená tel. čísla.
když danná osoba bydlí daleko ,stydlivost ,strach z cizích lidí v reálném životě - snadnější navázání kontaktu
Když něco na koleji sháním a nechce se mi klepat na všechny pokoje, když nevím, zda to ten člověk má nebo ne.
Moc nepoužívám mobilní telefon, mám pocit, že tím dotyčné obtěžuji, raději jim o schůzku napíšu na internetu.
pozvánky na akce - snadno šiřitelné
Mám menší zabrány vyjádŕit své pocity a nenechat se ovlivnit protistranou. Jednoduchší je pro mně si určit hranice přez FB.
Srazy, akce, sdílení společného zájmu...
5283,87 %23,21 % 

Graf

19. Dokážete si představit, že přestanete v dohledné době ZCELA používat internetové sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne11752,23 %52,23 %  
Rozhodně ne3917,41 %17,41 %  
Spíše ano3917,41 %17,41 %  
Rozhodně ano2912,95 %12,95 %  

Graf

20. Jakým způsobem podle Vás ovlivňují sociální sítě mezilidské vztahy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše negativně12455,36 %55,36 %  
Spíše pozitivně8035,71 %35,71 %  
Rozhodně negativně177,59 %7,59 %  
Rozhodně pozitivně31,34 %1,34 %  

Graf

Otázka není povinná

21. Krátce zdůvodněte svou odpověď na předchozí otázku. Proč si myslíte, že sociální sítě ovlivňují mezilidské vztahy právě takto?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ztráta soukromí21,68 %0,89 %  
Kontakt s lidmi, které jinak nemohu vídat10,84 %0,45 %  
Lidi se nesházej, žijí virtuálně10,84 %0,45 %  
Je méně osobních setkání. 10,84 %0,45 %  
negativně - nepochopení, zestručnění komunikace, zjednodušení jazyka10,84 %0,45 %  
sociální síť není tak osobní, číhá zde určité nebezpečí..mladí lidé jsou často ochuzeni o normální osobní kontakt, který zažívají pouze ve škole..10,84 %0,45 %  
tímto způsobem mám možnost rozšířit kontakt s přáteli, se kterými se nemohu denně vídat.10,84 %0,45 %  
více lidí sedí u pc než by se sebrali a vydali se s přáteli posedět10,84 %0,45 %  
Méně osobních setkání, lidé se přestávají vídat a osobně komunikovat se svými přáteli10,84 %0,45 %  
Něco jsem si vybrat musela a v jádru jsem spíše optimista.10,84 %0,45 %  
ostatní odpovědi negativně jsou podle mě ovlivněny hlavně partnerské vztahy, protože jejich soužití nabourávají třetí osoby, kteří by k tomu jinak(než přes SS) neměli reálnou příležitost..
omezují přímý kontakt mezi lidmi
-Chybi potřeba setkávat se osobně,navazovat nová pratelstvi
kontakt s přáteli, kteří jsou daleko; společné události, o kterých se dozvím přes sociální síť
neosobní komunikace, chybí kontakt
Sociální sítě ovlivňují mezilidské vztahy spíše pozitivně ale zároveň i negativně. Pozitivum shledávám v možnosti kontaktu s lidmi, se kterými se běžně nevídám a nemám možnost s nimi osobně mluvit. Negativum - omezený osobní kontakt s lidmi, zneužívání in
myslím si, že nijak neovlivňují
kontakt s více přáteli než jen v reálném světě
Domnívám se, že lidé začínají žít ve virtuálním světě a původní mezilidská komunikace se vytrácí. Záleží samozřejmě na osobnosti každého jedince, jak moc se sociálními sítěmi nechá unést, ale bohužel znám lidi, které soc. sítě postihly naplno:-(
Vytrácí se osobní kontakt.
Protože umožňují neustálou komunikaci, i když nemohu být s přáteli v osobním kontaktu (bydlí v jiném městě)).
pozitivum vidím hlavně v tom, že jsem v kontaktu s přáteli, kteří žijí v zahraničí či lidmi, které vídávám pouze několikrát ročně
Protoze odstranuji osobni komunikaci.
Cez sociálne siete môžu reagovať ľudia inak ako pri osobnom stretnutí, z čoho vzniká mylná predstava o človeku/ľuďoch.
lidé přestávají komunikovat osobně, komolí se psaný projev
protoze se se svymi prateli setkavam porad stejne ale mohu lepe planovat nejktere spolecne aktivity
Nemají na ni vliv, ale tato odpověď zde není
Nesetkal jsem se zatím s nějakým nepřátelským chováním při psaní si přes sociální síť.
lidé zanevírají na osobní kontakt, který je ze všech nejdůležitější, neumí se pořádně mezi lidmi už ani bavit
Myslím si, že pokud člověk má zdravý rozum, nenechá se omezovat v osobním kontaktu. Naopak se více věcí lépe domlouvá. Negativní stránky určitě jsou.
Lidé u nich tráví zbytečně moc času, který by mohli využít užitečněji, svádí k omezování osobního kontaktu
Myslím si, že lidé až moc přesouvají svůj život na internet a omezují tak osobní kontakt
Sociální sítě lidi odcizují ve skutečném životě.
Umožňuje anonymitu a disinhibici, takže mají možnost prosadit se i jedinci, kteří by v běžném životě neměli odvahu nebo šanci, ale nic se nesmí přehánět!
širší možnost komunikace, rychlost, posílání mediálních zpráv
Rohodně ovlivňují mezilidské vztahy, protože se začnou hádat podkladem na sociální síti, řeknou to, co by ve skutečnosti nedokázali.
lidé se pak málo vídají a je to škoda, že většina mladých lidí jen sedí u PC
je to individuální
Možnost rychlého spojení, bezplatné
Lidé si nedokáží říct nic upřímně, do očí.
kdyz je potreba hodne mluvit s hodne lidma, je to nejjednodussi zpusob
lidé si dokáží cokoli napsat, ale nedokáží to říct do očí
lidé se méně častěji setkávají osobně
snadný způsob komunikace
pomluvy, šíření informací které by jinak se člověk ani nedozvěděl
Lidé se sobě odcizují, prostřednictvím takových sítí jsou schopni komunikovat vulgárněji než normálně.
Umožňuje to vztahy, které by vyčpěly, a "setkávání" s lidmi, na které by člověk za normálních okolností snadno zapomněl
ze studijních důvodu a přenos informací, ulehčení komunikace, rychlost
u této otázky jsem názoru obojího - pozitivně i negativně. pozitivně- protože lidé mají možnost si být blíž i přes velkou vzdálenost, je zde spoustu informací, které by se třeba jinak vůbec nedověděli. negativně - lidé omezují osobní setkání.
protože lidé kvůli tomu méně chodí ven a zavrhují osobní setkání
Clovek na soc. siti komunikuje jinym zpusobem nez-li by komunikoval pri rozhovoru z oci do oci...
lebo sa stráca pprirodzená komunikácia osobný kontakt
Člověk až příliš "prožívá" virtuální svět.
Člověk se tam nechová jako v realitě
Lidé dají více na to, co je na sítích než v reálu.
ztrácí se osobní kontakt x stále udržuji kontakt s lidmi, s kterými jsem ztratila osobní kontakt
kazí lidi
větší aktivní network
Usnadňuje informovanost pro určitý okru lidí/zájmů.
neosobní,snáze se lže
Lidé se méně schází osobně.
možnost komunikace s lidmi, které člověk běžně nepotká
Lidé zapomínají cítit a stávají se izolovanými troskami.
priamy kontakt je vždy len priamy kontakt,lebo zahŕňa gestikuláciu, mimiku :)
nahrazují osobní kontakt, resp. se o to snaží
komunikace s přáteli
ztráta soukromí, dozvídání se informací o jiných, únik informací, žárlivost,..
Umožňují sdílení informací mezi lidmi
potkala jsem tam svého partnera
Mizí osobní kontakt.
lidé se mohou častěji kontaktovat a domlouvat na společná setkání, akce, výlety, či pokud potřebují pomoct, poradit
udrzovani vztahu
Lidé ztrácí potřebu fyzického kontaktu a mít opravdové přátele.
Měně osobních kontaktů a horší schopnost komunikace
lidé se často schovají za anonymitu a nemožnost si věci vyříkat osobně a mají díky tomu "kuráž" urážet ostatní lidi, což by v přímém kontaktu neudělali. Hlavně v různých veřejných skupinách, kde se sejdou lidé, kteří se neznají.
Větší množství interakci a moznost udržet kontakt i se vzdálenými a malo vidanymi lidmi.
během psané komunikace může dojít k nepochopení, zkreslení předávaných situací, kdy chybí osobní kontakt, ve kteréí je důležitá i neverbálníkomunicace
Méně osobního kontaktu.
lidé nemají potřebu vídat se osobně
roste kyberšikana, vyhrožování
Je to skvělý způsob, jak udržovat přátelství na dálku.
možnost "vídat" i kamarády, u kterých není jiná možnost
Sociální sítě vás omezují v osobním setkávání s lidmi
omezení osobního kontaktu
Můžu být více v kontaktu s lidmi, kteří jsou prostorově vzdáleni.
Vzniká nedůvěra zejména v partnerských vztazích, kde na sociálních sítích vidíme prakticky každý pohyb toho druhého, což většinou vede k žárlivosti a hádkám.
ochuzuje to konverzaci o emoční prvek, který je pro mně v konverzaci důležitý
Můžu být v kontaktu s členy rodiny online, i když žijí v zahraničí.
protože virtuální styk nemůže nahradit osobní kontakt a častěji může dojít k nechtěným neshodám, když člověk správně nepochopí napsaný text
Lidé se nesetkávají tváří v tvář, všechno vyřizují přes PC.
zbytečné spory, nevhodné reakce na statusy atd.
Ony vztahy se tak nadále za vztahy považovat moc nedají.
lidé tráví více času na síti, než v realitě
je to velmi individuální
spousta lidí může pohodlnět a někdo třeba přestává komunikovat s lidmi face to face.. navíc se vytrácí soukromí
lidé se už tolik nechodí bavit "ven"
zveřejňování fotografií či textů apod., které se mohou někoho dotknout, z pracovních důvodů (kontrola zaměstnavatelů FCB profilu před nástupem do práce nebo kontrola již stávajících zaměstnanců), z partnerských důvodů
na fb vidíš i to co nemusíš-zbytečné starosti... nepotkavame se-nechce se nam
prakticky mezilidské vztahy potlačují.
Příliš anonymní.
umožnují kontakt s lidmi, které bych jinak nevídala
negativně ovlivňují partnerský vztah, facebook=ničitel vztahů, lepší je nemít přítele v přátelích a pokaždé se z aplikace odhlásit :(
Pokud je používán FB v rámci skutečných přátel a známých, pak pomáhá udržet kontakt s lidmi, kteří o to stojí a o které stojíme i my. Na druhou stranu jsou zde samozřejmě negativní dopady jako zvýšená žárlivost, stalking, závist atd.
snáze se domlouvá na srazech, probere se více věcí než z očí do očí
lidé ztrácejí osobní kontakt, který je důležitým faktorem rozvoje jejich vztahů.. neznají už mě,ale můj profil na sociální síti.
Podle mě, snižují potřebu osobního setkání.
Bez nich bych neměla svého přítele s kterým jsem už 3 roky ani kamarády a byla bych úplně sama protože na živo nemám odvahu se seznamovat
chybí osobní kontakt, který je důležitý a pak vzniká např. špatná komunikace na základě nedorozumění a celkově je velká absence přímého sociálního kontaktu
Snadnější udržení se v kontaktu s lidmi žíjícíme na druhém konci světa
Lidé si vytváří svůj vlastní svět- nereálný.
je to "žrout" času, povinností, ..., podpora prokrastinace, ...
Když si zvyknou spát si... Budou zvyklí jen na slova. Ty pocity a výrazy v tváří adresáta neuvidí. A pak je horší osobní setkání.
Podle mě je to těžké rozhodnout. Na jedné straně jsou to skvělí pomocníci a díky twitteru jsem v kontaktu se zajímavými lidmi a také je třeba facebook dobrý k tomu, že napíši lidem, kterým bych smsku neposlala. Ale samozřejmě to má všechno své stinné strá
slouží jako podpora stávajících přátelských vztahů
minimum osobního kontaktu, vytrácí se umění jednat s lidmi v reálném světě
Protože dříve bylo více osobních setkání. Dnes je hodně lidí, kterým stačí virtuální svět. Je to "bezpečnější".
Mohu se vyjádŕit jen za sebe: učím se být autentičtéjší, sebevédomější. V "normálních" sociálních vztazích jsem byla během celého života neuspěšná a osamělá. FB mi dává pocit, že mě někdo bere vážně a nevysmívá se mi.
Např kvůli vzdálenosti mezi sebou
10890,76 %48,21 % 

Graf

22. Cítíte se nepříjemně nebo nervózně, pokud nemáte možnost se delší dobu připojit na sociální síť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne9341,52 %41,52 %  
Rozhodně ne7633,93 %33,93 %  
Spíše ano4921,88 %21,88 %  
Rozhodně ano62,68 %2,68 %  

Graf

23. Máte pocit, že jste v současné době na sociálních sítích závislí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne8738,84 %38,84 %  
Spíše ne7734,38 %34,38 %  
Spíše ano4921,88 %21,88 %  
Rozhodně ano114,91 %4,91 %  

Graf

24. Stalo se Vám někdy, že sociální sít významným způsobem ovlivnila Váš osobní život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne7031,25 %31,25 %  
Spíše ne6729,91 %29,91 %  
Spíše ano5424,11 %24,11 %  
Rozhodně ano3314,73 %14,73 %  

Graf

Otázka není povinná

25. Pokud taková situace nastala, jaké oblasti osobního života se týkala? (Partnerské vztahy, zaměstnání, přátelství, událost...)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
partnerské vztahy1218,18 %5,36 %  
Přátelství1015,15 %4,46 %  
partnerský vztah812,12 %3,57 %  
partnerské vztahy, přátelství46,06 %1,79 %  
Jsem vůl a málem jsem si zničil vztah11,52 %0,45 %  
partnerského vztahu před mnoha lety..na sociální síti proběhl 1.kontakt11,52 %0,45 %  
žádost o studium a rozhodování před tím11,52 %0,45 %  
partnerský vztah, studium11,52 %0,45 %  
partnerské vztahy,udalost11,52 %0,45 %  
partnerského vztahu11,52 %0,45 %  
ostatní odpovědi Partnerske vztahy,zamestnani
partnerský vztah
Společenské akce
Koncert oblíbené skupiny
Přes internet jsem potkala dva velice dobré kamarády. Jeden je můj expřítel, druhý se oženil s mojí kamarádkou.
nalezení nového partnera, zlepšení komunikace s lidmi, se kterými se často nevídám
škola, dozvěděla jsem se na poslední chvíli otázky na písemku
Partnerské a kamarádské vztahy
partnerské, přátelství
Šikana
Je to strašný požirač času a já méla velmi málo času na učení. Jsem dojíždějící studentka.
partnerký vztah
našla jsem si přes jednu sociální síť přítele, už spolu sice nejsme a ten vztah za moc nestál, ale kdybych si tím vztahem neprošla, můj život by v současné době nebyl takový, jaký je - v dobrém slova smyslu
seznámení se současným partnerem
našla jsem si zaměstnání, vztahy, přátelé
během komunikace jsem dostala řadu pra\cvoních nabídek a možnost zapojit se do řady púrojektů, o nichž bych se bez sociálních sítí nedozvěděla
Snadnější spřátelení.
setkání/komunikace s lidmi s kterými bych normálně neměla šanci se setkat (žijí na druhém konci republiky)
Určitě nacházení nových přátel čí známostí, s kterými bych se jinak nejspíše nesetkala. Zjišťování velice důležitých věcí z našeho města, které se v tv nedozvím, jelikož jsou zatajovány.Určitě také dozvědění se nevěry.
Ničí lidi. Ničí přátelství. Ničí vztahy. - Byť to vše dokáže obnovit, není to takové, jako když se lidé baví osobně.
Díky facebooku jsem vygrcal několik holek
zprostředkování brigády, událost o které bych se jinak nedověděla a nepoznala tam nejlepší kamarádku
Ovlivňuje ho celkově pořád - např. info o všech akcích, které bych jinak neměla šanci sledovat a které díky tomu navštěvuji, nebo info ohledně školy, které mi usnadňuje studium.. Mezilidské vztahy to významně neovlivňuje.
Studie
našla jsem si svého prvního přítele se kterým jsem již 3 roky
vztah, rodina, ...
2639,39 %11,61 % 

Graf

26. Myslíte si, že sociální sítě budou ve Vašem budoucím životě hrát důležitou roli v oblasti mezlidských vztahů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano11149,55 %49,55 %  
Spíše ne7232,14 %32,14 %  
Rozhodně ne2310,27 %10,27 %  
Rozhodně ano188,04 %8,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je Váš věk?

 • odpověď do 20-ti let:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní vzdělání na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

10. Využíváte sociální sítě k navazování nových kontaktů a přátelství?

 • odpověď Rozhodně ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 14. Jsou pro Vás sociální sítě důležitým komunikačním a prostředkem?

12. Poznali jste prostřednictvím sociálních sítí někoho, s kým jste se později stali přáteli i mimo internetovou síť?

 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 14. Jsou pro Vás sociální sítě důležitým komunikačním a prostředkem?

16. Jaký způsob komunikace s přáteli a známými používáte během Vašeho běžného pracovního dne nejčastěji?

 • odpověď Sociální síť:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 23. Máte pocit, že jste v současné době na sociálních sítích závislí?

22. Cítíte se nepříjemně nebo nervózně, pokud nemáte možnost se delší dobu připojit na sociální síť?

 • odpověď Rozhodně ne:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 14. Jsou pro Vás sociální sítě důležitým komunikačním a prostředkem?

23. Máte pocit, že jste v současné době na sociálních sítích závislí?

 • odpověď Rozhodně ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 14. Jsou pro Vás sociální sítě důležitým komunikačním a prostředkem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaké je Vaše současné hlavní povolání?

5. Jaké u nás nejznámější sociální sítě aktivně používáte?

6. Jaké byly pro Vás hlavní důvody, aby jste si založili účet na sociální síti?

7. Jak často se obvykle na internetové sociální sítě přihlašujete?

8. Připojujete se k těmto sítím i pomocí mobilního telefonu?

9. Kolik hodin jste průměrně připojen k sociálním sítím?

10. Využíváte sociální sítě k navazování nových kontaktů a přátelství?

11. Jste prostřednictvím sociální sítě v kontaktu i s lidmi, které neznáte osobně?

12. Poznali jste prostřednictvím sociálních sítí někoho, s kým jste se později stali přáteli i mimo internetovou síť?

13. Jste díky sociálním sítím v kontaktu s lidmi, se kterými byste se jinak neměli možnost vídat?

14. Jsou pro Vás sociální sítě důležitým komunikačním a prostředkem?

15. Můžete říci, že internetové sociální sítě Vám nahrazují jiné způsoby komunikace? (Osobní setkání, email, SMS...)

16. Jaký způsob komunikace s přáteli a známými používáte během Vašeho běžného pracovního dne nejčastěji?

17. Existují situace, ve kterých upřednostňujete komunikaci prostřednictvím sociální sítě před jinými způsoby?

19. Dokážete si představit, že přestanete v dohledné době ZCELA používat internetové sociální sítě?

20. Jakým způsobem podle Vás ovlivňují sociální sítě mezilidské vztahy?

22. Cítíte se nepříjemně nebo nervózně, pokud nemáte možnost se delší dobu připojit na sociální síť?

23. Máte pocit, že jste v současné době na sociálních sítích závislí?

24. Stalo se Vám někdy, že sociální sít významným způsobem ovlivnila Váš osobní život?

25. Pokud taková situace nastala, jaké oblasti osobního života se týkala? (Partnerské vztahy, zaměstnání, přátelství, událost...)

26. Myslíte si, že sociální sítě budou ve Vašem budoucím životě hrát důležitou roli v oblasti mezlidských vztahů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaké je Vaše současné hlavní povolání?

5. Jaké u nás nejznámější sociální sítě aktivně používáte?

6. Jaké byly pro Vás hlavní důvody, aby jste si založili účet na sociální síti?

7. Jak často se obvykle na internetové sociální sítě přihlašujete?

8. Připojujete se k těmto sítím i pomocí mobilního telefonu?

9. Kolik hodin jste průměrně připojen k sociálním sítím?

10. Využíváte sociální sítě k navazování nových kontaktů a přátelství?

11. Jste prostřednictvím sociální sítě v kontaktu i s lidmi, které neznáte osobně?

12. Poznali jste prostřednictvím sociálních sítí někoho, s kým jste se později stali přáteli i mimo internetovou síť?

13. Jste díky sociálním sítím v kontaktu s lidmi, se kterými byste se jinak neměli možnost vídat?

14. Jsou pro Vás sociální sítě důležitým komunikačním a prostředkem?

15. Můžete říci, že internetové sociální sítě Vám nahrazují jiné způsoby komunikace? (Osobní setkání, email, SMS...)

16. Jaký způsob komunikace s přáteli a známými používáte během Vašeho běžného pracovního dne nejčastěji?

17. Existují situace, ve kterých upřednostňujete komunikaci prostřednictvím sociální sítě před jinými způsoby?

19. Dokážete si představit, že přestanete v dohledné době ZCELA používat internetové sociální sítě?

20. Jakým způsobem podle Vás ovlivňují sociální sítě mezilidské vztahy?

22. Cítíte se nepříjemně nebo nervózně, pokud nemáte možnost se delší dobu připojit na sociální síť?

23. Máte pocit, že jste v současné době na sociálních sítích závislí?

24. Stalo se Vám někdy, že sociální sít významným způsobem ovlivnila Váš osobní život?

25. Pokud taková situace nastala, jaké oblasti osobního života se týkala? (Partnerské vztahy, zaměstnání, přátelství, událost...)

26. Myslíte si, že sociální sítě budou ve Vašem budoucím životě hrát důležitou roli v oblasti mezlidských vztahů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dvořáček, T.Vliv internetových sociálních sítí na mezilidské vztahy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vliv-internetovych-socialnic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.