Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv internetu na pracovní morálku zaměstnanců

Vliv internetu na pracovní morálku zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Berglerová
Šetření:09. 06. 2016 - 12. 06. 2016
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku, který bude sloužit pro účely seminární práce. Dotazník je určen pouze pracujícím.

Velmi děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5865,91 %65,91 %  
Muž3034,09 %34,09 %  

Graf

2. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 34 let5259,09 %59,09 %  
18 - 24 let2730,68 %30,68 %  
45 - 54 let44,55 %4,55 %  
35 - 44 let44,55 %4,55 %  
55 let a více11,14 %1,14 %  

Graf

3. Máte v zaměstnání v pracovní době (mimo zákonné přestávky) přístup k internetu? (Internetem se myslí jak internet poskytnutý zaměstnavatelem pro výkon práce, tak i internet zřízený zaměstnancem, tzv. mobilní internet)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8394,32 %94,32 %  
Ne55,68 %5,68 %  

Graf

4. Používáte internet k výkonu práce? (Internet jako nezbytná součást pracovní náplně.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6679,52 %75 %  
ne1720,48 %19,32 %  

Graf

5. Používáte v pracovní době (mimo zákonné přestávky) internet k osobním účelům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7489,16 %84,09 %  
Ne910,84 %10,23 %  

Graf

6. Kolik času průměrně strávíte v pracovní době (mimo zákonné přestávky) na využíváním internetu pro osobní účely?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 10 % pracovní doby4560,81 %51,14 %  
Kolem 25 % pracovní doby1418,92 %15,91 %  
Kolem 50 % pracovní doby45,41 %4,55 %  
Kolem 75 % pracovní doby45,41 %4,55 %  
jen výjimečně když jde o něco důležitého11,35 %1,14 %  
20 min.11,35 %1,14 %  
příležitostně - někdy déle, většinou krátce11,35 %1,14 %  
Celou pracovní dobu11,35 %1,14 %  
klidně celou pracovní dobu, ale v tom smyslu, že je zaplé youtube s playlistem hudby či mluveného slova....jako kulisa11,35 %1,14 %  
kolem 15% pracovní doby11,35 %1,14 %  
Míň než 1% a to ještě maximálně dvakrát do měsíce 11,35 %1,14 %  

Graf

7. Jaké jsou Vaše důvody k používání internetu v pracovní době (mimo zákonné přestávky) k osobním účelům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhledávání informací pro osobní využití5067,57 %56,82 %  
Komunikace4864,86 %54,55 %  
Čtení zpráv a aktualit4155,41 %46,59 %  
Spotřeba času v práci2229,73 %25 %  
Sledování videí912,16 %10,23 %  
přihlašování na zkoušky atd11,35 %1,14 %  
Pracovní povinosti11,35 %1,14 %  
příjemnější pracování...11,35 %1,14 %  
při čekání na klienta11,35 %1,14 %  
odpočinek - relax11,35 %1,14 %  
Relax11,35 %1,14 %  

Graf

8. Jaký je Váš názor na používání internetu k osobním účelům v pracovní době (mimo zákonné přestávky)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy je potřeba v pracovní době využít internet k osobním účelům.4351,81 %48,86 %  
Nevidím v tom žádný zásadní problém.2530,12 %28,41 %  
Je to špatné a nemělo by se to stávat.89,64 %9,09 %  
Min. Osm hodin v kuse s pulhodou na rychlo jídlo? Není to fyziologicky nemožné porad se plné soustředit?11,2 %1,14 %  
Pokud to neovlivní pracovní výkon, nevidím problém 11,2 %1,14 %  
Záleží na to, za jakým účelem se používá internet v pracovní době11,2 %1,14 %  
pokud zaměstnanec plní své povinnosti řádně a včas, proč by se nemohl podívat třeba na mail11,2 %1,14 %  
Záleží, co je to za práci. Jakožto obsluha malé benzínky bych se bez internetu asi unudila k smrti.11,2 %1,14 %  
Stejně pracuji i večer...11,2 %1,14 %  
neovlivňuje-li to prácovní výkon, nevidím v tom problém11,2 %1,14 %  

Graf

9. Myslíte si, že využívání internetu v pracovní době (mimo zákonné přestávky) k osobním účelům se negativně odráží na pracovní morálce a kvalitě pracovního výkonu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2732,53 %30,68 %  
spíše souhlasím2530,12 %28,41 %  
nesouhlasím1821,69 %20,45 %  
souhlasím89,64 %9,09 %  
nevím56,02 %5,68 %  

Graf

10. Máte u Vás v zaměstnání nějaká opatření, která zamezují používání internetu k osobním účelům v pracovní době (mimo zákonné přestávky)? (Např. blokování určitých stránek, zakázané telefony na pracovišti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5869,88 %65,91 %  
Ano2530,12 %28,41 %  

Graf

11. O jaká opatření se jedná?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

blok facebooku

Blokace stránek

Blokované stránky

Blokovane stranky

blokování

Blokování některých severů a stránek

blokování některých stránek, ale nemyslím, že by to bylo k zamezení používání k osobním účelům

blokování určitých stránek

blokováni určitých stránek

Blokování určitých stránek

blokování určitých stránek, pro část zaměstnanců omezení stahování čehokoliv z internetu (musí odsouhlasit administrátor)

Interní směrnice stanovuje, že se svěřené předměty (PC+telefon) mohou používat pouze pro pracovní účely. Použití pro vlastní potřebu nesmí zasahovat do výkonu pracovní činnosti.

Monitoring

Nektere stranky jsou blokovane.

Některých stránek.

Nelegální sledovani

Nesmíme si brát telefony na pracoviště. Ale někteří to stejně dělají a prochází jim to.

Sledování počítačů vedením pomocí softwaru.

Tydenní limit na to, kolik času zaměstnanec může stravit na internetu

V určitych (nejvic busy) hodinach totalni zakaz mit telefony u sebe.

X

Zablokovane urcite stranky (napr. youtube)

Zablokování některých stránek např. videa, stránky na stahování, stránky, které s týkají převážně zábavy (je to nějak zablokované dle klíčových slov).

Zákaz používaní mobilních telefonů mi přestávky a blokace internetu na firemních počítačích.

zamezení erotické stránky

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věková kategorie

3. Máte v zaměstnání v pracovní době (mimo zákonné přestávky) přístup k internetu? (Internetem se myslí jak internet poskytnutý zaměstnavatelem pro výkon práce, tak i internet zřízený zaměstnancem, tzv. mobilní internet)

4. Používáte internet k výkonu práce? (Internet jako nezbytná součást pracovní náplně.)

5. Používáte v pracovní době (mimo zákonné přestávky) internet k osobním účelům?

6. Kolik času průměrně strávíte v pracovní době (mimo zákonné přestávky) na využíváním internetu pro osobní účely?

7. Jaké jsou Vaše důvody k používání internetu v pracovní době (mimo zákonné přestávky) k osobním účelům?

8. Jaký je Váš názor na používání internetu k osobním účelům v pracovní době (mimo zákonné přestávky)?

9. Myslíte si, že využívání internetu v pracovní době (mimo zákonné přestávky) k osobním účelům se negativně odráží na pracovní morálce a kvalitě pracovního výkonu?

10. Máte u Vás v zaměstnání nějaká opatření, která zamezují používání internetu k osobním účelům v pracovní době (mimo zákonné přestávky)? (Např. blokování určitých stránek, zakázané telefony na pracovišti)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věková kategorie

3. Máte v zaměstnání v pracovní době (mimo zákonné přestávky) přístup k internetu? (Internetem se myslí jak internet poskytnutý zaměstnavatelem pro výkon práce, tak i internet zřízený zaměstnancem, tzv. mobilní internet)

4. Používáte internet k výkonu práce? (Internet jako nezbytná součást pracovní náplně.)

5. Používáte v pracovní době (mimo zákonné přestávky) internet k osobním účelům?

6. Kolik času průměrně strávíte v pracovní době (mimo zákonné přestávky) na využíváním internetu pro osobní účely?

7. Jaké jsou Vaše důvody k používání internetu v pracovní době (mimo zákonné přestávky) k osobním účelům?

8. Jaký je Váš názor na používání internetu k osobním účelům v pracovní době (mimo zákonné přestávky)?

9. Myslíte si, že využívání internetu v pracovní době (mimo zákonné přestávky) k osobním účelům se negativně odráží na pracovní morálce a kvalitě pracovního výkonu?

10. Máte u Vás v zaměstnání nějaká opatření, která zamezují používání internetu k osobním účelům v pracovní době (mimo zákonné přestávky)? (Např. blokování určitých stránek, zakázané telefony na pracovišti)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Berglerová, L.Vliv internetu na pracovní morálku zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vliv-internetu-na-pracovni-m.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.