Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv jaderných a tepelných elektráren na český trh s elektřinou

Vliv jaderných a tepelných elektráren na český trh s elektřinou

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Štembírková
Šetření:11. 02. 2010 - 17. 02. 2010
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):8 / 8.08
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pracuji na seminární práci ze zeměpisu na téma Jaderné a tepelné elektrárny v ČR - hrozba nebo řešení? Proto jsem se rozhodla vytvořit tento dotazník, abych se dozvěděla, co si společnost myslí o českém trhu s elektřinou a o negativních důsledcích jaderných a tepelných elektráren na životní prostředí.

Odpovědi respondentů

1. Poblíž hranic s Rakouskem provozuje skupina ČEZ jadernou elektrárnu Temelín. Souhlasíš s prostestem Rakušanů proti provozu této elektrárny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7686,36 %87,36 %  
souhlasím1112,5 %12,64 %  
nevím11,14 %1,15 %  

Graf

2. Co bereš za hlavní negativní dopad jaderných elektráren?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
radioaktivní odpad, který stále vyzařuje radiaktivní záření 6675 %75,86 %  
zdevastování krajiny těžbou uranu jako zdroje energie pro jaderné elektrárny1618,18 %18,39 %  
vodní páru, která se vlivem zpracování energetickách zdrojů dostane do ovzduší a způsobuje skleníkový efekt66,82 %6,9 %  

Graf

3. Jsou podle tebe tepelné elektrárny, které vypouští do ovzduší oxid uhličitý (CO2), oxid siřičitý, oxidy dusíku, vodní páru a popílek, největšími znečišťovateli ovzduší v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4854,55 %55,17 %  
ano3337,5 %37,93 %  
nevím77,95 %8,05 %  

Graf

4. Věděl jsi, že emise CO2 se podílí na skleníkovém efektu několikrát méně než vodní pára, která je spolu s ním vypouštěna?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6979,31 %79,31 %  
ano1820,69 %20,69 %  

Graf

5. Zdá se ti v ČR cena elektřiny příliš vysoká?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4146,59 %47,13 %  
nevím2730,68 %31,03 %  
ne2022,73 %22,99 %  

Graf

6. Věděl jsi, že v Evropě se má do roku 2030 zvýšit poptávka po elektrické energii až o 50%?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5360,23 %60,92 %  
ano3539,77 %40,23 %  

Graf

7. Souhlasíš s evropskou enviromentální politikou, která má omezit provoz jaderných a tepelných elektráren a začít využívat více obnovitelné zdroje energie (fotovoltaické systémy, biomasa, větrné a vodní elektárny...)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3034,09 %34,48 %  
souhlasím2629,55 %29,89 %  
nesouhlasím1719,32 %19,54 %  
spíše nesouhlasím1213,64 %13,79 %  
nevím33,41 %3,45 %  

Graf

8. Státy ve střední Evropě uzavírají kvůli "zeleným" dohodám své energetické kapacity a většina už teď musí elektřinu dovážet nebo bude muset začít. Souhlasíš proto s výstavbou dalších dvou bloků Temelínu? (Jaderná elektrárna Temelín je největším energetickým zdrojem v ČR).

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4348,86 %49,43 %  
spíše souhlasím2123,86 %24,14 %  
spíše nesouhlasím1314,77 %14,94 %  
nevím89,09 %9,2 %  
nesouhlasím33,41 %3,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Státy ve střední Evropě uzavírají kvůli "zeleným" dohodám své energetické kapacity a většina už teď musí elektřinu dovážet nebo bude muset začít. Souhlasíš proto s výstavbou dalších dvou bloků Temelínu? (Jaderná elektrárna Temelín je největším energetickým zdrojem v ČR).

  • odpověď souhlasím:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 7. Souhlasíš s evropskou enviromentální politikou, která má omezit provoz jaderných a tepelných elektráren a začít využívat více obnovitelné zdroje energie (fotovoltaické systémy, biomasa, větrné a vodní elektárny...)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Poblíž hranic s Rakouskem provozuje skupina ČEZ jadernou elektrárnu Temelín. Souhlasíš s prostestem Rakušanů proti provozu této elektrárny?

2. Co bereš za hlavní negativní dopad jaderných elektráren?

3. Jsou podle tebe tepelné elektrárny, které vypouští do ovzduší oxid uhličitý (CO2), oxid siřičitý, oxidy dusíku, vodní páru a popílek, největšími znečišťovateli ovzduší v ČR?

4. Věděl jsi, že emise CO2 se podílí na skleníkovém efektu několikrát méně než vodní pára, která je spolu s ním vypouštěna?

5. Zdá se ti v ČR cena elektřiny příliš vysoká?

6. Věděl jsi, že v Evropě se má do roku 2030 zvýšit poptávka po elektrické energii až o 50%?

7. Souhlasíš s evropskou enviromentální politikou, která má omezit provoz jaderných a tepelných elektráren a začít využívat více obnovitelné zdroje energie (fotovoltaické systémy, biomasa, větrné a vodní elektárny...)?

8. Státy ve střední Evropě uzavírají kvůli "zeleným" dohodám své energetické kapacity a většina už teď musí elektřinu dovážet nebo bude muset začít. Souhlasíš proto s výstavbou dalších dvou bloků Temelínu? (Jaderná elektrárna Temelín je největším energetickým zdrojem v ČR).

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Poblíž hranic s Rakouskem provozuje skupina ČEZ jadernou elektrárnu Temelín. Souhlasíš s prostestem Rakušanů proti provozu této elektrárny?

2. Co bereš za hlavní negativní dopad jaderných elektráren?

3. Jsou podle tebe tepelné elektrárny, které vypouští do ovzduší oxid uhličitý (CO2), oxid siřičitý, oxidy dusíku, vodní páru a popílek, největšími znečišťovateli ovzduší v ČR?

4. Věděl jsi, že emise CO2 se podílí na skleníkovém efektu několikrát méně než vodní pára, která je spolu s ním vypouštěna?

5. Zdá se ti v ČR cena elektřiny příliš vysoká?

6. Věděl jsi, že v Evropě se má do roku 2030 zvýšit poptávka po elektrické energii až o 50%?

7. Souhlasíš s evropskou enviromentální politikou, která má omezit provoz jaderných a tepelných elektráren a začít využívat více obnovitelné zdroje energie (fotovoltaické systémy, biomasa, větrné a vodní elektárny...)?

8. Státy ve střední Evropě uzavírají kvůli "zeleným" dohodám své energetické kapacity a většina už teď musí elektřinu dovážet nebo bude muset začít. Souhlasíš proto s výstavbou dalších dvou bloků Temelínu? (Jaderná elektrárna Temelín je největším energetickým zdrojem v ČR).

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Štembírková, B.Vliv jaderných a tepelných elektráren na český trh s elektřinou (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vliv-jadernych-a-tepelnych-elektraren-na-cesky-trh-s-elektri.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.