Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv komunikačních kanálů společnosti dm na spotřebitele

Vliv komunikačních kanálů společnosti dm na spotřebitele

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Šnajdrová
Šetření:23. 03. 2010 - 09. 04. 2010
Počet respondentů:153
Počet otázek (max/průměr):25 / 13.27
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Toto dotazníkové šetření je prováděno pro účely bakalářské práce, jejímž cílem je zjistit vliv komunikačních kanálu společnosti dm na spotřebitele. Dotazník je určen pro zákazníky dm drogerie a vyplnění je zcela anonymní. Děkuji za čas strávený vyplněním.

 

Aneta Šnajdrová, studentka Fakulty ekonomické ZČU v Plzni

Odpovědi respondentů

1. Jak často nakupujete v dm?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně často7950,97 %51,63 %  
1x do měsíce 4730,32 %30,72 %  
několikrát v měsíci 2918,71 %18,95 %  

Graf

2. Všimli jste si tištěné reklamy dm v TV magazínech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 4, TV magazíny neodebírámotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6843,87 %44,44 %  
ne5434,84 %35,29 %  
TV magazíny neodebírám3321,29 %21,57 %  

Graf

3. Navštívili jste po přečtení reklamy v TV magazínech prodejny dm za účelem nákupu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3652,94 %23,53 %  
ne3247,06 %20,92 %  

Graf

4. Koupil/a jste si po prohlédnutí katalogu Journal nějaký výrobek v dm?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6240 %40,52 %  
ne5032,26 %32,68 %  
katalog Journal neznám4327,74 %28,1 %  

Graf

5. Vlastníte dm active beauty zákaznickou kartu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10769,03 %69,93 %  
ano4830,97 %31,37 %  

Graf

6. Z jakého důvodu se neúčastníte tohoto programu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v dm nenakupuji tak často, aby se mi to vyplatilo 6964,49 %45,1 %  
nemám dostatek informací 2523,36 %16,34 %  
nerad/a poskytuji osobní údaje 1312,15 %8,5 %  
plynoucí výhody mi připadají nezajímavé 98,41 %5,88 %  
uvažuji o zaregistrování 87,48 %5,23 %  
nestihla jsem se ještě zaregistrovat10,93 %0,65 %  
mám reg. kartu, ale ještě jsem ji nevyplnila10,93 %0,65 %  
nevím10,93 %0,65 %  
už mám příliš různých zákaznických karet10,93 %0,65 %  
jako muž bych se necítil dobře s ,,dm kartou"10,93 %0,65 %  

Graf

7. Zhodnoťte výhody dm active beauty (1 – nejlepší, 5 – nejhorší):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1otázka č. 9, 2otázka č. 9, 3otázka č. 9, 4otázka č. 8, 5otázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32450 %15,69 %  
21939,58 %12,42 %  
448,33 %2,61 %  
112,08 %0,65 %  

Graf

8. Z jakého důvodu jste označil/a 4,5?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dřívější způsob uživatelských výhod byl přehlednější, výhodnější.

ne moc dobré výhody

vlastně žádné výhody neznám, kartu mám, nevím na co, nepoužívám ji

výhody při hodně bodech

9. Nakupujete v dm častěji díky této kartě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1837,5 %11,76 %  
spíše ano1633,33 %10,46 %  
ne918,75 %5,88 %  
ano510,42 %3,27 %  

Graf

10. Ohodnoťte vaší prodejnu dm (vzhled, uspořádanost zboží, orientace v prodejně…) 1- nejlepší, 5-nejhorší:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1otázka č. 12, 2otázka č. 12, 3otázka č. 12, 4otázka č. 11, 5otázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
29561,29 %62,09 %  
33623,23 %23,53 %  
12012,9 %13,07 %  
421,29 %1,31 %  
521,29 %1,31 %  

Graf

11. Z jakého důvodu jste označil/a 4,5?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Není to tam až tak moc přehledné, velmi rychle ztratím přehled.

Neporadek

neútulné

Vše je v prodejně v logické návaznosti.

12. Ohodnoťte personál vaší prodejny dm (1- nejlepší, 5- nejhorší):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1otázka č. 14, 2otázka č. 14, 3otázka č. 14, 4otázka č. 13, 5otázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26944,52 %45,1 %  
35334,19 %34,64 %  
12818,06 %18,3 %  
453,23 %3,27 %  

Graf

13. Z jakého důvodu jste označil/a 4,5?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Jak kde, někde jsou prodavačky velmi příjemné, jinde bohužel ne.

neochota

Personál je často velmi neochotný.

protivné, mračí se, příliš rychle odhazují zboží, překáží v uličkách

Protože personál byl velice nepříjemný když sem něco chtěla a tvářil se jako kdybych obtěžovala.

14. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 15, mužotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13385,81 %86,93 %  
muž2214,19 %14,38 %  

Graf

15. Líbí se Vám časopis active beauty od dm?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 16, neznámotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8160,9 %52,94 %  
neznám4836,09 %31,37 %  
ne43,01 %2,61 %  

Graf

16. Co byste na časopise vylepšila?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

je moc fádní - nějaké oživení

produkty s popisy jejich účinků

výhody

zrušila reklamy

17. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 20otázka č. 18, 21 - 30otázka č. 18, 31 - 40otázka č. 21, 41 - 50otázka č. 21, nad 50otázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 3011070,97 %71,9 %  
do 203522,58 %22,88 %  
31 - 4085,16 %5,23 %  
do 2510,65 %0,65 %  
nad 5010,65 %0,65 %  

Graf

18. Pro mladou generaci: Zaznamenali jste program dm s-he stylezone?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 19, neotázka č. 21, nepatřím do mladé generaceotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9162,76 %59,48 %  
ano5336,55 %34,64 %  
nepatřím do mladé generace10,69 %0,65 %  

Graf

19. Ohodnoťte tento program (1 – nejlepší, 5 – nejhorší):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1otázka č. 21, 2otázka č. 21, 3otázka č. 21, 4otázka č. 20, 5otázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32649,06 %16,99 %  
21935,85 %12,42 %  
1815,09 %5,23 %  

Graf

20. Z jakého důvodu jste označil/a 4,5?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

21. Jste nastávající rodiče nebo rodiče dětí do 3 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 22, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14794,84 %96,08 %  
ano85,16 %5,23 %  

Graf

22. Účastníte se programu dm babybonus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 24, neotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano562,5 %3,27 %  
ne337,5 %1,96 %  

Graf

23. Z jakého důvodu se neúčastníte tohoto programu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám dítě133,33 %0,65 %  
uvažuji o zaregistrování 133,33 %0,65 %  
V dm nenakupuji tak často, aby se mi to vyplatilo133,33 %0,65 %  

Graf

24. Jak byste zhodnotil/a tento program? (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1 → konec dotazníku, 2 → konec dotazníku, 3 → konec dotazníku, 4otázka č. 25, 5otázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1240 %1,31 %  
2240 %1,31 %  
4120 %0,65 %  

Graf

25. Z jakého důvodu jste označil/a 4,5?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

kln

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Všimli jste si tištěné reklamy dm v TV magazínech?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Navštívili jste po přečtení reklamy v TV magazínech prodejny dm za účelem nákupu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Navštívili jste po přečtení reklamy v TV magazínech prodejny dm za účelem nákupu?

5. Vlastníte dm active beauty zákaznickou kartu?

 • odpověď ano:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 7. Zhodnoťte výhody dm active beauty (1 – nejlepší, 5 – nejhorší):
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 7. Zhodnoťte výhody dm active beauty (1 – nejlepší, 5 – nejhorší):
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 9. Nakupujete v dm častěji díky této kartě?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 9. Nakupujete v dm častěji díky této kartě?

15. Líbí se Vám časopis active beauty od dm?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 19. Ohodnoťte tento program (1 – nejlepší, 5 – nejhorší):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát v měsíci na otázku 1. Jak často nakupujete v dm?

18. Pro mladou generaci: Zaznamenali jste program dm s-he stylezone?

 • odpověď ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 19. Ohodnoťte tento program (1 – nejlepší, 5 – nejhorší):
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 19. Ohodnoťte tento program (1 – nejlepší, 5 – nejhorší):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často nakupujete v dm?

2. Všimli jste si tištěné reklamy dm v TV magazínech?

3. Navštívili jste po přečtení reklamy v TV magazínech prodejny dm za účelem nákupu?

4. Koupil/a jste si po prohlédnutí katalogu Journal nějaký výrobek v dm?

5. Vlastníte dm active beauty zákaznickou kartu?

6. Z jakého důvodu se neúčastníte tohoto programu?

7. Zhodnoťte výhody dm active beauty (1 – nejlepší, 5 – nejhorší):

9. Nakupujete v dm častěji díky této kartě?

10. Ohodnoťte vaší prodejnu dm (vzhled, uspořádanost zboží, orientace v prodejně…) 1- nejlepší, 5-nejhorší:

12. Ohodnoťte personál vaší prodejny dm (1- nejlepší, 5- nejhorší):

14. Pohlaví

15. Líbí se Vám časopis active beauty od dm?

17. Věk

18. Pro mladou generaci: Zaznamenali jste program dm s-he stylezone?

19. Ohodnoťte tento program (1 – nejlepší, 5 – nejhorší):

21. Jste nastávající rodiče nebo rodiče dětí do 3 let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často nakupujete v dm?

2. Všimli jste si tištěné reklamy dm v TV magazínech?

3. Navštívili jste po přečtení reklamy v TV magazínech prodejny dm za účelem nákupu?

4. Koupil/a jste si po prohlédnutí katalogu Journal nějaký výrobek v dm?

5. Vlastníte dm active beauty zákaznickou kartu?

6. Z jakého důvodu se neúčastníte tohoto programu?

7. Zhodnoťte výhody dm active beauty (1 – nejlepší, 5 – nejhorší):

9. Nakupujete v dm častěji díky této kartě?

10. Ohodnoťte vaší prodejnu dm (vzhled, uspořádanost zboží, orientace v prodejně…) 1- nejlepší, 5-nejhorší:

12. Ohodnoťte personál vaší prodejny dm (1- nejlepší, 5- nejhorší):

14. Pohlaví

15. Líbí se Vám časopis active beauty od dm?

17. Věk

18. Pro mladou generaci: Zaznamenali jste program dm s-he stylezone?

19. Ohodnoťte tento program (1 – nejlepší, 5 – nejhorší):

21. Jste nastávající rodiče nebo rodiče dětí do 3 let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šnajdrová, A.Vliv komunikačních kanálů společnosti dm na spotřebitele (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vliv-komunikacnich-kanalu-spolecnosti-dm-na-spotrebitele.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.