Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv kouření na těhotenství

Vliv kouření na těhotenství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Vondrášková
Šetření:07. 03. 2015 - 13. 03. 2015
Počet respondentů:171
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Jsem studentka 1. LF UK a prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který bude použit pro seminární práci z předmětu Hygiena a epidemiologie. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena16194,15 %94,15 %  
muž105,85 %5,85 %  

Graf

Pokud jste žena, prosím, pokačujte ve vyplňování

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
241810,53 %10,53 %  
23158,77 %8,77 %  
21158,77 %8,77 %  
22148,19 %8,19 %  
26137,6 %7,6 %  
2584,68 %4,68 %  
3084,68 %4,68 %  
1874,09 %4,09 %  
2074,09 %4,09 %  
3563,51 %3,51 %  
ostatní odpovědi 27
28
31
19
36
17
29
32
38
33
16
42
třicetpět
55
57
54
49
14
48
dvacetčtyři
37
osmnáct (18)
padesát tři
34
Dvacet pět
padesát
6035,09 %35,09 % 

Graf

3. Kouříte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11969,59 %69,59 %  
ano5230,41 %30,41 %  

Graf

4. Vyskytujete se často ve společnosti kuřáků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8750,88 %50,88 %  
ne8449,12 %49,12 %  

Graf

5. Myslíte si, že je kouření v těhotenství škodlivé?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16395,32 %95,32 %  
nevím63,51 %3,51 %  
ne21,17 %1,17 %  

Graf

6. Kouřila byste v těhotenství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14987,13 %87,13 %  
nevím169,36 %9,36 %  
ano63,51 %3,51 %  

Graf

7. Z níže uvedených zaškrtněte rizika spojená s kouřením v těhotenstvím, která jsou Vám známa:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poruchy vývoje novorozence12271,76 %71,35 %  
nízká porodní hmotnost11366,47 %66,08 %  
předčasný porod10360,59 %60,23 %  
poruchy chování dítěte9555,88 %55,56 %  
nedostatečná funkce placenty - neprospívání plodu8147,65 %47,37 %  
zvýšené riziko syndromu náhlého úmrtí novorozence7443,53 %43,27 %  
poporodní komplikace6638,82 %38,6 %  
předčasné odloučení placenty5632,94 %32,75 %  
uložení placenty v porodních cestách116,47 %6,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Z níže uvedených zaškrtněte rizika spojená s kouřením v těhotenstvím, která jsou Vám známa:

 • odpověď nedostatečná funkce placenty - neprospívání plodu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi uložení placenty v porodních cestách na otázku 7. Z níže uvedených zaškrtněte rizika spojená s kouřením v těhotenstvím, která jsou Vám známa:
 • odpověď nízká porodní hmotnost:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi uložení placenty v porodních cestách na otázku 7. Z níže uvedených zaškrtněte rizika spojená s kouřením v těhotenstvím, která jsou Vám známa:
 • odpověď poporodní komplikace:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi uložení placenty v porodních cestách na otázku 7. Z níže uvedených zaškrtněte rizika spojená s kouřením v těhotenstvím, která jsou Vám známa:
 • odpověď poruchy chování dítěte:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi uložení placenty v porodních cestách na otázku 7. Z níže uvedených zaškrtněte rizika spojená s kouřením v těhotenstvím, která jsou Vám známa:
 • odpověď předčasný porod:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi uložení placenty v porodních cestách na otázku 7. Z níže uvedených zaškrtněte rizika spojená s kouřením v těhotenstvím, která jsou Vám známa:
 • odpověď zvýšené riziko syndromu náhlého úmrtí novorozence:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi uložení placenty v porodních cestách na otázku 7. Z níže uvedených zaškrtněte rizika spojená s kouřením v těhotenstvím, která jsou Vám známa:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Váš věk

3. Kouříte?

4. Vyskytujete se často ve společnosti kuřáků?

5. Myslíte si, že je kouření v těhotenství škodlivé?

6. Kouřila byste v těhotenství?

7. Z níže uvedených zaškrtněte rizika spojená s kouřením v těhotenstvím, která jsou Vám známa:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Váš věk

3. Kouříte?

4. Vyskytujete se často ve společnosti kuřáků?

5. Myslíte si, že je kouření v těhotenství škodlivé?

6. Kouřila byste v těhotenství?

7. Z níže uvedených zaškrtněte rizika spojená s kouřením v těhotenstvím, která jsou Vám známa:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vondrášková, L.Vliv kouření na těhotenství (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vliv-koureni-na-tehotenstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.