Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv kreativity na učení

Vliv kreativity na učení

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Šmigolová
Šetření:03. 10. 2023 - 17. 11. 2023
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Otázky pro ročníkovou práci na téma kretivita učení. Pokud nyní nestudujete, prosím vyberte možnosti podle vašich studijních let.  Děkuji za pomoc se sbíráním dat.

Odpovědi respondentů

1. Biologické pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5871,6 %71,6 %  
Muž2328,4 %28,4 %  

Graf

2. Kde studujete (jestli nenajdete svůj typ školy, vyberte možnost, která odpovídá věkově)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Již nestuduji4758,02 %58,02 %  
Vyšší odborná škola, Vysoká škola1619,75 %19,75 %  
Střední škola, Střední odborné učiliště1417,28 %17,28 %  
Druhý stupeň44,94 %4,94 %  

Graf

3. Jakým z těchto možností se věnujete: *

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sport4454,32 %54,32 %  
Hraní počítačových her3846,91 %46,91 %  
Malba, kresba3745,68 %45,68 %  
Psaní3037,04 %37,04 %  
Hraní na hudební nastroj2733,33 %33,33 %  
Šítí1822,22 %22,22 %  
Skládání písní a básní1619,75 %19,75 %  
Tanec1113,58 %13,58 %  
Divadlo1012,35 %12,35 %  
Natáčení filmů, videí, podcasty78,64 %8,64 %  
Origami56,17 %6,17 %  
Aranžování květin33,7 %3,7 %  
Úprava kovů33,7 %3,7 %  
Dřevořezba22,47 %2,47 %  
Sochařina11,23 %1,23 %  

Graf

4. Kolik dní týdnu se těmto aktivitám věnujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21720,99 %20,99 %  
31619,75 %19,75 %  
11417,28 %17,28 %  
51113,58 %13,58 %  
71113,58 %13,58 %  
489,88 %9,88 %  
644,94 %4,94 %  

Graf

5. Jaké jsou vaše průměrné studijní výsledky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13239,51 %39,51 %  
22733,33 %33,33 %  
32024,69 %24,69 %  
422,47 %2,47 %  

Graf

6. Jakým z těchto aktivit se věnujete teoreticky (čtete si o nich, koukáte na videa o tom to tématu atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Knihy5264,2 %64,2 %  
Vaření4049,38 %49,38 %  
Sport3441,98 %41,98 %  
Malba, kresba2834,57 %34,57 %  
Psaní2632,1 %32,1 %  
Hraní počítačových her2328,4 %28,4 %  
Hraní na hudební nastroj2227,16 %27,16 %  
Natáčení filmů, videí, podcasty2227,16 %27,16 %  
Divadlo1923,46 %23,46 %  
Tanec1822,22 %22,22 %  
Šítí1417,28 %17,28 %  
Skládání písní a básní1012,35 %12,35 %  
Úprava kovů78,64 %8,64 %  
Origami78,64 %8,64 %  
Aranžování květin67,41 %7,41 %  
Sochařina56,17 %6,17 %  
Dřevořezba44,94 %4,94 %  

Graf

7. Jakým stylem se učíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čtení zápisků5972,84 %72,84 %  
Zapamatování si z hodiny či zápisků5061,73 %61,73 %  
Psaním zápisků4251,85 %51,85 %  
Podtrhávání důležitých pojmů4150,62 %50,62 %  
Předříkáváním3745,68 %45,68 %  
Sledování výukových videím2733,33 %33,33 %  
Čtení jiné literatury2632,1 %32,1 %  
Chozením při studiu1923,46 %23,46 %  
Poslechem hudby při studiju1822,22 %22,22 %  
Rozhovorem1720,99 %20,99 %  
Přepisováním1720,99 %20,99 %  
Vytváření studijních materiálů (kartičky..)1518,52 %18,52 %  
Vytváření myšlenkových map1316,05 %16,05 %  
Kreslením si do sešitů1214,81 %14,81 %  
Vytvářením prezentací911,11 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jakým z těchto možností se věnujete: *

  • odpověď Hraní počítačových her:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her na otázku 6. Jakým z těchto aktivit se věnujete teoreticky (čtete si o nich, koukáte na videa o tom to tématu atd.)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Biologické pohlaví

2. Kde studujete (jestli nenajdete svůj typ školy, vyberte možnost, která odpovídá věkově)

3. Jakým z těchto možností se věnujete: *

4. Kolik dní týdnu se těmto aktivitám věnujete

5. Jaké jsou vaše průměrné studijní výsledky

6. Jakým z těchto aktivit se věnujete teoreticky (čtete si o nich, koukáte na videa o tom to tématu atd.)

7. Jakým stylem se učíte

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Biologické pohlaví

2. Kde studujete (jestli nenajdete svůj typ školy, vyberte možnost, která odpovídá věkově)

3. Jakým z těchto možností se věnujete: *

4. Kolik dní týdnu se těmto aktivitám věnujete

5. Jaké jsou vaše průměrné studijní výsledky

6. Jakým z těchto aktivit se věnujete teoreticky (čtete si o nich, koukáte na videa o tom to tématu atd.)

7. Jakým stylem se učíte

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šmigolová, K.Vliv kreativity na učení (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://vliv-kreativity-na-uceni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.