Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv kultury na hodnotovou orientaci člověka v moderní společnosti

Vliv kultury na hodnotovou orientaci člověka v moderní společnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Margareth Ganesan
Šetření:08. 05. 2010 - 11. 05. 2010
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Důvodem mého dotazníku zjistit, zda tázaný vůbec připouští, že by měla kultura nějaký vliv na jeho hodnotovou orientaci a pokud ano, do jaké míry jejich hodnoty kultura ovlivňuje.  

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

kultura v tomto případě: divadlo, hudba, výtvarné umění, literatura, film,  media

hodnoty v tomto případě: zdraví, láska, mír, životní partner, svoboda, přátelství, rodina, vzdělání, víra, politická angažovanost 

1 - ano má velký vliv, 5 - nemá vliv

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jste studentem vysoké školy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1754,84 %54,84 %  
ne1445,16 %45,16 %  

Graf

2. pohlaví

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1961,29 %61,29 %  
muž722,58 %22,58 %  
zena26,45 %6,45 %  
female26,45 %6,45 %  
muz13,23 %3,23 %  

Graf

3. Má kultura vliv na vaše hodnoty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2993,55 %93,55 %  
ne26,45 %6,45 %  

Graf

4. Jakou známkou byste ohodnotil/a vliv DIVADLA na Vaše následující hodnoty

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
ZDRAVÍ3.1611.942
LÁSKA2.4191.534
MÍR2.6131.721
ŽIVOTNÍ PARTNER2.5811.792
SVOBODA2.291.69
PŘÁTELSTVÍ2.4521.538
RODINA2.5811.34
VZDĚLÁNÍ2.4841.54
VÍRA3.3232.219
POLITICKÁ ANGAŽOVANOST3.1941.64

Graf

5. Jakou známkou byste ohodnotil/a vliv HUDBY na Vaše následující hodnoty

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
ZDRAVÍ2.6771.831
LÁSKA2.1941.769
MÍR2.1941.059
ŽIVOTNÍ PARTNER2.5481.925
SVOBODA2.3232.283
PŘÍTELSTVÍ2.5812.179
RODINA2.711.883
VZDĚLÁNÍ2.5811.405
VÍRA3.2582.45
POLITICKÁ ANGAŽOVANOST3.1942.221

Graf

6. Jakou známkou byste ohodnotil/a vliv VÝTVARNÉHO UMĚNÍ na Vaše následující hodnoty

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
ZDRAVÍ2.9682.16
LÁSKA2.6132.173
MÍR2.712.206
ŽIVOTNÍ PARTNER2.8712.177
SVOBODA2.6131.915
PŘÍTELSTVÍ2.712.271
RODINA3.0652.254
VZDĚLÁNÍ2.8391.813
VÍRA3.4192.437
POLITICKÁ ANGAŽOVANOST3.5812.437

Graf

7. Jakou známkou byste ohodnotil/a vliv LITERATURY na Vaše následující hodnoty

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
ZDRAVÍ2.9351.867
LÁSKA2.2581.998
MÍR2.4191.598
ŽIVOTNÍ PARTNER2.4521.732
SVOBODA2.3872.044
PŘÁTELSTVÍ2.4191.856
RODINA2.8061.834
VZDĚLÁNÍ2.4192.824
VÍRA3.0652.512
POLITICKÁ ANGAŽOVANOST32.194

Graf

8. Jakou známkou byste ohodnotil/a vliv FILMU na Vaše následující hodnoty

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
ZDRAVÍ2.9681.644
LÁSKA2.1291.145
MÍR2.5481.538
ŽIVOTNÍ PARTNER2.6451.842
SVOBODA2.5481.732
PŘÁTELSTVÍ2.5481.409
RODINA2.8391.619
VZDĚLÁNÍ2.4841.217
VÍRA31.806
POLITICKÁ ANGAŽOVANOST3.0651.996

Graf

9. Jakou známkou byste ohodnotil/a vliv MÉDIÍ na Vaše následující hodnoty

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
ZDRAVÍ3.0651.286
LÁSKA2.711.303
MÍR3.0652.06
ŽIVOTNÍ PARTNER2.8711.79
SVOBODA2.7422.385
PŘÁTELSTVÍ31.484
RODINA3.0971.829
VZDĚLÁNÍ2.7741.723
VÍRA3.2261.981
POLITICKÁ ANGAŽOVANOST3.1292.564

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Ganesan, M.Vliv kultury na hodnotovou orientaci člověka v moderní společnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vliv-kultury-na-hodnotovou-orientaci-cloveka-v-moderni-spole.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.