Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv kultury na hodnotovou orientaci člověka v moderní společnosti

Vliv kultury na hodnotovou orientaci člověka v moderní společnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Margareth Ganesan
Šetření:08. 05. 2010 - 11. 05. 2010
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Důvodem mého dotazníku zjistit, zda tázaný vůbec připouští, že by měla kultura nějaký vliv na jeho hodnotovou orientaci a pokud ano, do jaké míry jejich hodnoty kultura ovlivňuje.  

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

kultura v tomto případě: divadlo, hudba, výtvarné umění, literatura, film,  media

hodnoty v tomto případě: zdraví, láska, mír, životní partner, svoboda, přátelství, rodina, vzdělání, víra, politická angažovanost 

1 - ano má velký vliv, 5 - nemá vliv

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jste studentem vysoké školy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1754,84 %54,84 %  
ne1445,16 %45,16 %  

Graf

2. pohlaví

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1961,29 %61,29 %  
muž722,58 %22,58 %  
zena26,45 %6,45 %  
female26,45 %6,45 %  
muz13,23 %3,23 %  

Graf

3. Má kultura vliv na vaše hodnoty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2993,55 %93,55 %  
ne26,45 %6,45 %  

Graf

4. Jakou známkou byste ohodnotil/a vliv DIVADLA na Vaše následující hodnoty

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
ZDRAVÍ3.1611.942
LÁSKA2.4191.534
MÍR2.6131.721
ŽIVOTNÍ PARTNER2.5811.792
SVOBODA2.291.69
PŘÁTELSTVÍ2.4521.538
RODINA2.5811.34
VZDĚLÁNÍ2.4841.54
VÍRA3.3232.219
POLITICKÁ ANGAŽOVANOST3.1941.64

Graf

5. Jakou známkou byste ohodnotil/a vliv HUDBY na Vaše následující hodnoty

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
ZDRAVÍ2.6771.831
LÁSKA2.1941.769
MÍR2.1941.059
ŽIVOTNÍ PARTNER2.5481.925
SVOBODA2.3232.283
PŘÍTELSTVÍ2.5812.179
RODINA2.711.883
VZDĚLÁNÍ2.5811.405
VÍRA3.2582.45
POLITICKÁ ANGAŽOVANOST3.1942.221

Graf

6. Jakou známkou byste ohodnotil/a vliv VÝTVARNÉHO UMĚNÍ na Vaše následující hodnoty

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
ZDRAVÍ2.9682.16
LÁSKA2.6132.173
MÍR2.712.206
ŽIVOTNÍ PARTNER2.8712.177
SVOBODA2.6131.915
PŘÍTELSTVÍ2.712.271
RODINA3.0652.254
VZDĚLÁNÍ2.8391.813
VÍRA3.4192.437
POLITICKÁ ANGAŽOVANOST3.5812.437

Graf

7. Jakou známkou byste ohodnotil/a vliv LITERATURY na Vaše následující hodnoty

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
ZDRAVÍ2.9351.867
LÁSKA2.2581.998
MÍR2.4191.598
ŽIVOTNÍ PARTNER2.4521.732
SVOBODA2.3872.044
PŘÁTELSTVÍ2.4191.856
RODINA2.8061.834
VZDĚLÁNÍ2.4192.824
VÍRA3.0652.512
POLITICKÁ ANGAŽOVANOST32.194

Graf

8. Jakou známkou byste ohodnotil/a vliv FILMU na Vaše následující hodnoty

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
ZDRAVÍ2.9681.644
LÁSKA2.1291.145
MÍR2.5481.538
ŽIVOTNÍ PARTNER2.6451.842
SVOBODA2.5481.732
PŘÁTELSTVÍ2.5481.409
RODINA2.8391.619
VZDĚLÁNÍ2.4841.217
VÍRA31.806
POLITICKÁ ANGAŽOVANOST3.0651.996

Graf

9. Jakou známkou byste ohodnotil/a vliv MÉDIÍ na Vaše následující hodnoty

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
ZDRAVÍ3.0651.286
LÁSKA2.711.303
MÍR3.0652.06
ŽIVOTNÍ PARTNER2.8711.79
SVOBODA2.7422.385
PŘÁTELSTVÍ31.484
RODINA3.0971.829
VZDĚLÁNÍ2.7741.723
VÍRA3.2261.981
POLITICKÁ ANGAŽOVANOST3.1292.564

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ganesan, M.Vliv kultury na hodnotovou orientaci člověka v moderní společnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vliv-kultury-na-hodnotovou-orientaci-cloveka-v-moderni-spole.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.