Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv lidského kapitálu na nezaměstnanost

Vliv lidského kapitálu na nezaměstnanost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Svobodová
Šetření:27. 02. 2014 - 15. 03. 2014
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):14 / 10.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:68,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

ráda bych Vás poprosila o vyplnění mého dotazníku, jehož výstupy budou sloužit jako podklad pro vypracování bakalářské práce na téma Analýza trhu práce v JMK – vzdělanost, jako faktor nezaměstnanosti. Celý dotazník Vám nezabere více, jak pět minut a je určen pro zaměstnané a nezaměstnané z Jihomoravského kraje. Předem Vám velmi děkuji za ochotu a čas strávený při vyplňování dotazníku.

 

Kristýna Svobodová, studentka Mendelovy univerzity v Brně, oboru Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu.

Odpovědi respondentů

1. Jste zaměstnaný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7053,03 %53,44 %  
Ano6246,97 %47,33 %  

Graf

2. Do jaké platební skupiny spadáte (hrubá měsíční mzda v Kč)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 001-20 0002540,32 %19,08 %  
20 001-30 0001524,19 %11,45 %  
do 10 0001422,58 %10,69 %  
30 001-60 000711,29 %5,34 %  
60 001 a víc11,61 %0,76 %  

Graf

3. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obchod a Služby1930,65 %14,5 %  
Administrativa812,9 %6,11 %  
Informatika711,29 %5,34 %  
Školství/věda/výzkum69,68 %4,58 %  
Zdravotnictví58,06 %3,82 %  
Strojírenství23,23 %1,53 %  
Bankovnictví23,23 %1,53 %  
logistika23,23 %1,53 %  
Stavebnictví23,23 %1,53 %  
právo11,61 %0,76 %  
Personalistika11,61 %0,76 %  
právní služby11,61 %0,76 %  
Doprava11,61 %0,76 %  
státní správa11,61 %0,76 %  
služby pro zemědělství11,61 %0,76 %  
zahradnictvi11,61 %0,76 %  
dotační poradenství11,61 %0,76 %  
nezisková organizace11,61 %0,76 %  

Graf

4. Co je příčinou Vaší nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatečné vzdělání1420 %10,69 %  
Jiný obor vzdělání, než je požadován v současné době na trhu práce1115,71 %8,4 %  
Nedostatek pracovních míst1014,29 %7,63 %  
Propouštění či snížení stavů912,86 %6,87 %  
studuji45,71 %3,05 %  
Nespokojenost s původním zaměstnáním45,71 %3,05 %  
Jsem student34,29 %2,29 %  
Zdravotní problémy22,86 %1,53 %  
student22,86 %1,53 %  
Studium22,86 %1,53 %  
ještě studuji11,43 %0,76 %  
v současné době studuji11,43 %0,76 %  
denní studium s pošahaným rozvrhem11,43 %0,76 %  
Ešte stále študujem11,43 %0,76 %  
časově náročné studium11,43 %0,76 %  
rodičovská dovolená11,43 %0,76 %  
štúdium11,43 %0,76 %  
pohlaví a věk11,43 %0,76 %  
absolvent s nedostatekem pracovních zkušeností v regionu s vysokou nezaměstnaností11,43 %0,76 %  

Graf

5. Jak dlouho jste nezaměstnaný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více jak 2 roky2434,29 %18,32 %  
4-6 měsíců1521,43 %11,45 %  
do 3 měsíců1420 %10,69 %  
7-12 měsíců1217,14 %9,16 %  
1-2 roky57,14 %3,82 %  

Graf

6. Hledáte si aktivně práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4564,29 %34,35 %  
ne2535,71 %19,08 %  

Graf

7. V jakém oboru si hledáte práci (případně, v jakém oboru byste chtěl/a pracovat) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obchod a služby1927,14 %14,5 %  
Administrativa1318,57 %9,92 %  
Školství/věda/výzkum710 %5,34 %  
Strojírenství68,57 %4,58 %  
Bankovnictví57,14 %3,82 %  
Stavebnictví57,14 %3,82 %  
Zdravotnictví34,29 %2,29 %  
Informatika22,86 %1,53 %  
Reklama11,43 %0,76 %  
grafika,šití 11,43 %0,76 %  
sociální11,43 %0,76 %  
architektura11,43 %0,76 %  
Ja nechci praci11,43 %0,76 %  
žádném11,43 %0,76 %  
bezpečnostní složky11,43 %0,76 %  
státní sféra11,43 %0,76 %  
marketing11,43 %0,76 %  
Zahradnictví11,43 %0,76 %  

Graf

8. Myslíte si, že kdybyste měl/a vyšší vzdělání, našel/našla byste si snadněji práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4158,57 %31,3 %  
ne2941,43 %22,14 %  

Graf

9. Jste ochoten/ochotna dále se vzdělávat kvůli zaměstnání (i rekvalifikační kurzy)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6390 %48,09 %  
ne710 %5,34 %  

Graf

10. Uveďte Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8262,12 %62,6 %  
Muž5037,88 %38,17 %  

Graf

11. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-245843,94 %44,27 %  
25-343828,79 %29,01 %  
35-441914,39 %14,5 %  
45-54139,85 %9,92 %  
15-1943,03 %3,05 %  

Graf

12. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á9773,48 %74,05 %  
Ženatý/vdaná2115,91 %16,03 %  
Rozvedený/á1410,61 %10,69 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou6750,76 %51,15 %  
Vysokoškolské3728,03 %28,24 %  
Vyšší odborné96,82 %6,87 %  
Vyučen/a96,82 %6,87 %  
Základní53,79 %3,82 %  
Vyučen/a s maturitou53,79 %3,82 %  

Graf

14. Kolik obyvatel má obec/město, ve kterém žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pod 5 0003022,73 %22,9 %  
250 000 a více2518,94 %19,08 %  
250 000 - 500 0001914,39 %14,5 %  
20 000 - 50 0001612,12 %12,21 %  
5 000 - 20 0001410,61 %10,69 %  
50 000 - 100 000129,09 %9,16 %  
100 000 - 250 000107,58 %7,63 %  
500 000 - 1 000 00043,03 %3,05 %  
nad 1 000 000 obyvatel21,52 %1,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste zaměstnaný/á?

 • odpověď Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 001-20 000 na otázku 2. Do jaké platební skupiny spadáte (hrubá měsíční mzda v Kč)?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 001-30 000 na otázku 2. Do jaké platební skupiny spadáte (hrubá měsíční mzda v Kč)?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 10 000 na otázku 2. Do jaké platební skupiny spadáte (hrubá měsíční mzda v Kč)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obchod a Služby na otázku 3. V jakém oboru pracujete?
 • odpověď Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný obor vzdělání, než je požadován v současné době na trhu práce na otázku 4. Co je příčinou Vaší nezaměstnanosti?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatečné vzdělání na otázku 4. Co je příčinou Vaší nezaměstnanosti?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatek pracovních míst na otázku 4. Co je příčinou Vaší nezaměstnanosti?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4-6 měsíců na otázku 5. Jak dlouho jste nezaměstnaný/á?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7-12 měsíců na otázku 5. Jak dlouho jste nezaměstnaný/á?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 3 měsíců na otázku 5. Jak dlouho jste nezaměstnaný/á?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více jak 2 roky na otázku 5. Jak dlouho jste nezaměstnaný/á?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Hledáte si aktivně práci?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Hledáte si aktivně práci?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Administrativa na otázku 7. V jakém oboru si hledáte práci (případně, v jakém oboru byste chtěl/a pracovat) ?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obchod a služby na otázku 7. V jakém oboru si hledáte práci (případně, v jakém oboru byste chtěl/a pracovat) ?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Myslíte si, že kdybyste měl/a vyšší vzdělání, našel/našla byste si snadněji práci?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Myslíte si, že kdybyste měl/a vyšší vzdělání, našel/našla byste si snadněji práci?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Jste ochoten/ochotna dále se vzdělávat kvůli zaměstnání (i rekvalifikační kurzy)?

6. Hledáte si aktivně práci?

 • odpověď ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7-12 měsíců na otázku 5. Jak dlouho jste nezaměstnaný/á?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Administrativa na otázku 7. V jakém oboru si hledáte práci (případně, v jakém oboru byste chtěl/a pracovat) ?

9. Jste ochoten/ochotna dále se vzdělávat kvůli zaměstnání (i rekvalifikační kurzy)?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7-12 měsíců na otázku 5. Jak dlouho jste nezaměstnaný/á?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Administrativa na otázku 7. V jakém oboru si hledáte práci (případně, v jakém oboru byste chtěl/a pracovat) ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Hledáte si aktivně práci?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Myslíte si, že kdybyste měl/a vyšší vzdělání, našel/našla byste si snadněji práci?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více jak 2 roky na otázku 5. Jak dlouho jste nezaměstnaný/á?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný obor vzdělání, než je požadován v současné době na trhu práce na otázku 4. Co je příčinou Vaší nezaměstnanosti?

10. Uveďte Vaše pohlaví:

 • odpověď Žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4-6 měsíců na otázku 5. Jak dlouho jste nezaměstnaný/á?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste zaměstnaný/á?

2. Do jaké platební skupiny spadáte (hrubá měsíční mzda v Kč)?

3. V jakém oboru pracujete?

4. Co je příčinou Vaší nezaměstnanosti?

5. Jak dlouho jste nezaměstnaný/á?

6. Hledáte si aktivně práci?

7. V jakém oboru si hledáte práci (případně, v jakém oboru byste chtěl/a pracovat) ?

8. Myslíte si, že kdybyste měl/a vyšší vzdělání, našel/našla byste si snadněji práci?

9. Jste ochoten/ochotna dále se vzdělávat kvůli zaměstnání (i rekvalifikační kurzy)?

10. Uveďte Vaše pohlaví:

11. Do jaké věkové skupiny patříte?

12. Jaký je Váš rodinný stav?

13. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

14. Kolik obyvatel má obec/město, ve kterém žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste zaměstnaný/á?

2. Do jaké platební skupiny spadáte (hrubá měsíční mzda v Kč)?

3. V jakém oboru pracujete?

4. Co je příčinou Vaší nezaměstnanosti?

5. Jak dlouho jste nezaměstnaný/á?

6. Hledáte si aktivně práci?

7. V jakém oboru si hledáte práci (případně, v jakém oboru byste chtěl/a pracovat) ?

8. Myslíte si, že kdybyste měl/a vyšší vzdělání, našel/našla byste si snadněji práci?

9. Jste ochoten/ochotna dále se vzdělávat kvůli zaměstnání (i rekvalifikační kurzy)?

10. Uveďte Vaše pohlaví:

11. Do jaké věkové skupiny patříte?

12. Jaký je Váš rodinný stav?

13. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

14. Kolik obyvatel má obec/město, ve kterém žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svobodová, K.Vliv lidského kapitálu na nezaměstnanost (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vliv-lidskeho-kapitalu-na-ne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.