Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv M. pyramidy potřeb na motivaci a vedení v pracovním prostředí.

Vliv M. pyramidy potřeb na motivaci a vedení v pracovním prostředí.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Krýzlová
Šetření:05. 01. 2024 - 20. 01. 2024
Počet respondentů:18
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.33
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:34,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím, věnujte okamžik vyplnění tohoto dotazníku, jehož cílem je porozumět aplikaci Maslowovy pyramidy potřeb v pracovním prostředí. Vaše anonymní odpovědi přispějí k mé studii. Děkuji za vaši spolupráci!

Odpovědi respondentů

1. Jak dobře rozumíte Maslowově pyramidě potřeb? 1 = nejméně, 5 = nejvíce

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3633,33 %33,33 %  
5422,22 %22,22 %  
1422,22 %22,22 %  
4316,67 %16,67 %  
215,56 %5,56 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.13
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.85
Směrodatná odchylka:1.36
Medián:3
Modus:3

Graf

2. Považujete hierarchii potřeb za relevantní pro vaši motivaci v práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1055,56 %55,56 %  
ne844,44 %44,44 %  

Graf

3. Jaké faktory nejvíce ovlivňují vaši motivaci v práci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Celkově vhodné prostředí.

Deadline, pracovní prostředí, uznání od kolegů či nadřízených

Finanční odměna, kariérní růst, samostatnost, zodpovědnost

Finanční ohodnocení, seberealizace, kolektiv.

Hloupý šéf

Jak moc to je důležité, jak moc akutní a moje akroální rozpoložení (jak jsem se vyspala a najedla)

Jestli jsem se dobře vyspala a zda nemám hlad - pokud ano, nemohu se soustředit. Dále hlasité hovory kolegů.

když mě daná práce baví a má smysl

Na motivaci k práci nemá M.P. příliš vliv - pokud člověk netrpí nouzí (nedostatkem základních prostředků). V mojem případě je to křesťanská víra a pak zajímavost práce a dále splnitelné cíle (práce přinese i uspokojení)

Odměna, flexibilita, šéf, kolegové, náplň práce

osobní pochvala a porozumění

Peníze

peníze a šéf

Peníze, smysl práce.

Smysl toho, co dělám.

Stres

Užitečnost práce, uznání.

Užitečnost výsledků Zda se práce daří, nebo se stále něco pokazí Vztahy se spolupracovníky

4. Má vaše organizace politiky nebo programy, které odrážejí principy Maslowovy pyramidy potřeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne844,44 %44,44 %  
nevím738,89 %38,89 %  
ano316,67 %16,67 %  

Graf

5. Jaké úrovně Maslowovy pyramidy potřeb jsou ve vaší organizaci nejlépe naplňovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajištění základních životních potřeb jako je jídlo, voda, teplo, odpočinek atd.1477,78 %77,78 %  
vztahy s kolegy, pocit příslušnosti, týmová spolupráce a firemní kultura950 %50 %  
finanční bezpečí, bezpečnost pracoviště, zdravotní pojištění a stabilita zaměstnání633,33 %33,33 %  
uznání výkonu, kariérní růst, pozitivní zpětná vazba a pravidelné hodnocení výkonu527,78 %27,78 %  
možnosti osobního a profesního rozvoje, vzdělávací programy, tvůrčí a inovativní práce527,78 %27,78 %  

Graf

6. Můžete uvést příklad, kdy byla vaše potřeba (z jakékoli úrovně pyramidy) dobře naplněna vaším nadřízeným?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- Poskytnuta volnost potřebná k samostatnému řešení - Starají se, abychom dostali přidáno :-)

Ano.

Kuchyňka, kde je kdykoliv k dispozici káva, čaj...

Letos na podzim jsem dělala mnoho přesčasů, byla jsem na recepci 2 měsíce sama. Na konci roku jsem dostala ocenění za zaměstnance roku a pár tisíc navíc k výplatě.

Nabídnutí povýšení za dobře odváděnou práci.

Nadřízený není od toho aby naplňoval mé potřeby, pokud chci pracovat ve funkční firmě abych měl pocit že má práce má smysl potřebuji nadřízeného který se stará o fungování firmy. Tedy mé potřeby jsou naplněny "oklikou" bez toho aby se vedoucí o mé potřeby staral přímo.

Ne

Ne, protože nemám nadřízeného :)

Ne.

Nebyla

Nemůžu - nebyla

Ovoce v kuchyňce a dobrá káva dokáže podpořit v neúspěšný den

Týmová spolupráce

Viz výše uvedeno.

Všechny moje motivy jsou naplněny

Výplata vždy přijde

Základní potřeby jsou dodržovány.

zatím skoro nikdy, jen v jednom případě

7. Jsou nějaké potřeby, které podle vás nejsou ve vaší organizaci dostatečně naplňovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne844,44 %44,44 %  
Ano, jaké?738,89 %38,89 %  
Flexibilní pracovní doba 15,56 %5,56 %  
vztahy15,56 %5,56 %  
špatná organizovanost v některých klíčových odděleních 15,56 %5,56 %  

Graf

8. Jaké změny by podle vás mohly pomoci lépe naplnit potřeby zaměstnanců v souladu s Maslowovou pyramidou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Finanční odměny za dobře odvedenou práci, placené dovolené.

Kdyby se lidé napříč firmou i postavením naučili řešit konfliktní situace s klidem a rozvahou. Více naslouchali a vysvětlovali.

Možnost práce z domova.

nechat Maslowovu pyramidu v propadlišti dějin a inspirovat se sebedeterminační teorií

Odstraňovat skutečné chyby organizace práce a ne jen následky... Což by znamenalo změnu u vedoucích pracovníků ke kvalifikovanějším a zodpovědnějším...

Ujištění stability práce.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Krýzlová, L.Vliv M. pyramidy potřeb na motivaci a vedení v pracovním prostředí. (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://vliv-m-pyramidy-potreb-na-mo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.