Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv marketingové komunikace na identitu II

Vliv marketingové komunikace na identitu II

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Bačová
Šetření:06. 03. 2013 - 14. 03. 2013
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den přeji.

Dovoluji si Vás srdečně požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který vznikl díky mé bakalářské práci.

Dotazník je zaměřen na vliv marketingové komunikace na identitu a životní styl.

Dotazník je anonymní: otázky o pohlaví a věku slouží lepší orientaci v odpovědích.

Předem Vám děkuji za vyplnění!

 

Monika

Odpovědi respondentů

1. Uveďte prosím své pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3056,6 %56,6 %  
muž2343,4 %43,4 %  

Graf

2. Uveďte prosím svůj věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 303362,26 %62,26 %  
31 - 451324,53 %24,53 %  
46 - 6059,43 %9,43 %  
15 - 2023,77 %3,77 %  

Graf

3. Myslíte si, že životní styl je projevem identity?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5094,34 %94,34 %  
ne35,66 %5,66 %  

Graf

4. Myslíte si, že marketingová komunikace má aktivní vliv na formování společnosti a identity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Má vliv4686,79 %86,79 %  
Nemá vliv713,21 %13,21 %  

Graf

5. Považujete vliv marketingové komunikace na identitu a společnost za spíše pozitivní nebo za spíše negativní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše negativní3973,58 %73,58 %  
Spíše pozitivní1426,42 %26,42 %  

Graf

6. V případě, že hodnotíte vliv marketingové komunikace jako spíše pozitivní, vyberte nejvhodnější důvod:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- lobbing ve prospěch efektivity1222,64 %22,64 %  
- zlepšení úrovně života1018,87 %18,87 %  
- tvorba kultury916,98 %16,98 %  
- prosociální aktivity a sociální odpovědnost47,55 %7,55 %  
nehodnotím pozitivně23,77 %3,77 %  
-23,77 %3,77 %  
Bla bla bla11,89 %1,89 %  
nehodnotím jako pozitivní11,89 %1,89 %  
spíše negativní11,89 %1,89 %  
xxxx11,89 %1,89 %  
negativni11,89 %1,89 %  
nic11,89 %1,89 %  
není11,89 %1,89 %  
nepřijde mi moc pozitivní11,89 %1,89 %  
zaškrtla jsem negativní11,89 %1,89 %  
marketing je nástroj finančních zájmů vymezené skupiny; ne zájem společnosti11,89 %1,89 %  
hodnotím ho spíše negativně11,89 %1,89 %  
nehodnotím ho jako pozitivní11,89 %1,89 %  
trochu nedomyšlené11,89 %1,89 %  
b11,89 %1,89 %  

Graf

7. V případě, že hodnotíte vliv marketingové komunikace jako spíše negativní, vyberte nejvhodnější důvod:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- negativní vliv reklamy2343,4 %43,4 %  
- propagace alkoholu nebo jiných závislostí916,98 %16,98 %  
- společenská neodpovědnost916,98 %16,98 %  
- zneužívání mládeže611,32 %11,32 %  
- propagace sexu23,77 %3,77 %  
od každého něco 11,89 %1,89 %  
manipulace s lidmi11,89 %1,89 %  
podpora impulzivního jednání (a plýtvání zdroji) na úkor samostatného logického myšlení, přílišný zájem o zbytečné materiální věci a konzumní způsob života11,89 %1,89 %  
vnucování názorů11,89 %1,89 %  

Graf

8. Marketingová komunikace je podle Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
- kombinací různých prvků2547,17 %47,17 %  
- o produktech815,09 %15,09 %  
- o reklamě815,09 %15,09 %  
- o image611,32 %11,32 %  
- o spotřebitelích59,43 %9,43 %  
- o ceně11,89 %1,89 %  

Graf

9. Vnímáte se jako součást společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4788,68 %88,68 %  
ne611,32 %11,32 %  

Graf

10. Pomáhá Vám marketingová komunikace ve vnímání se jako součásti společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3769,81 %69,81 %  
ano1630,19 %30,19 %  

Graf

11. Má podle Vás marketingová komunikace vliv na kulturu a hodnocení společnosti jednotlivcem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3362,26 %62,26 %  
nevím1732,08 %32,08 %  
ne35,66 %5,66 %  

Graf

12. Závisí podle Vás stav společnosti na stavu kultury?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4483,02 %83,02 %  
ne916,98 %16,98 %  

Graf

13. Je podle Vás marketingová komunikace součástí kultury?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3973,58 %73,58 %  
ne1426,42 %26,42 %  

Graf

14. Pomáhá podle Vás marketingová komunikace kultuře a prospívá společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3667,92 %67,92 %  
ano1732,08 %32,08 %  

Graf

15. Uvažujte prosím nad reklamou, kterou Jste přes následující média přijali, a vyberte k příslušnému médiu, jestli mala na Vás reklama pozitivní nebo negativní vliv.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
televizní reklama01.321
spoty v rádiu-0.1511.109
inzerce v tisku0.1510.807
internetová reklama0.2831.41
venkovní billboard nebo plakát-0.1511.185
propagace výrobku známou osobností-0.1891.247
prodej na místě0.4720.966
image společnosti nebo značky0.9250.711

Graf

16. Označte prosím, která z vlastností sdělení Vás ovlivnila pozitivně nebo negativně nejvíc:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
barevnost a estetika1329,55 %24,53 %  
chyby ve sdělení nebo bezchybnost sdělení920,45 %16,98 %  
zachovávání nebo bourání stereotypů613,64 %11,32 %  
porušování etiky nebo její vzorné dodržování613,64 %11,32 %  
vizuální útok, prostorová agresivita511,36 %9,43 %  
závažnost, naléhavost sdělení36,82 %5,66 %  
každá reklama je obtěžující a je jedno, jaká je12,27 %1,89 %  
přečteno asi desetkrát a nepochopeno :-)12,27 %1,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Pomáhá podle Vás marketingová komunikace kultuře a prospívá společnosti?

  • odpověď ano:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše pozitivní na otázku 5. Považujete vliv marketingové komunikace na identitu a společnost za spíše pozitivní nebo za spíše negativní?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte prosím své pohlaví:

2. Uveďte prosím svůj věk:

3. Myslíte si, že životní styl je projevem identity?

4. Myslíte si, že marketingová komunikace má aktivní vliv na formování společnosti a identity?

5. Považujete vliv marketingové komunikace na identitu a společnost za spíše pozitivní nebo za spíše negativní?

6. V případě, že hodnotíte vliv marketingové komunikace jako spíše pozitivní, vyberte nejvhodnější důvod:

7. V případě, že hodnotíte vliv marketingové komunikace jako spíše negativní, vyberte nejvhodnější důvod:

8. Marketingová komunikace je podle Vás:

9. Vnímáte se jako součást společnosti?

10. Pomáhá Vám marketingová komunikace ve vnímání se jako součásti společnosti?

11. Má podle Vás marketingová komunikace vliv na kulturu a hodnocení společnosti jednotlivcem?

12. Závisí podle Vás stav společnosti na stavu kultury?

13. Je podle Vás marketingová komunikace součástí kultury?

14. Pomáhá podle Vás marketingová komunikace kultuře a prospívá společnosti?

15. Uvažujte prosím nad reklamou, kterou Jste přes následující média přijali, a vyberte k příslušnému médiu, jestli mala na Vás reklama pozitivní nebo negativní vliv.

16. Označte prosím, která z vlastností sdělení Vás ovlivnila pozitivně nebo negativně nejvíc:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte prosím své pohlaví:

2. Uveďte prosím svůj věk:

3. Myslíte si, že životní styl je projevem identity?

4. Myslíte si, že marketingová komunikace má aktivní vliv na formování společnosti a identity?

5. Považujete vliv marketingové komunikace na identitu a společnost za spíše pozitivní nebo za spíše negativní?

6. V případě, že hodnotíte vliv marketingové komunikace jako spíše pozitivní, vyberte nejvhodnější důvod:

7. V případě, že hodnotíte vliv marketingové komunikace jako spíše negativní, vyberte nejvhodnější důvod:

8. Marketingová komunikace je podle Vás:

9. Vnímáte se jako součást společnosti?

10. Pomáhá Vám marketingová komunikace ve vnímání se jako součásti společnosti?

11. Má podle Vás marketingová komunikace vliv na kulturu a hodnocení společnosti jednotlivcem?

12. Závisí podle Vás stav společnosti na stavu kultury?

13. Je podle Vás marketingová komunikace součástí kultury?

14. Pomáhá podle Vás marketingová komunikace kultuře a prospívá společnosti?

15. Uvažujte prosím nad reklamou, kterou Jste přes následující média přijali, a vyberte k příslušnému médiu, jestli mala na Vás reklama pozitivní nebo negativní vliv.

16. Označte prosím, která z vlastností sdělení Vás ovlivnila pozitivně nebo negativně nejvíc:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bačová, M.Vliv marketingové komunikace na identitu II (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vliv-marketing-identita-2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.