Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv masifikace vysokoškolského vzdělání

Vliv masifikace vysokoškolského vzdělání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Dvořáková
Šetření:02. 05. 2016 - 16. 05. 2016
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jmenuji se Andrea Dvořáková, studuji na Univerzitě Hradce Králové a ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se vlivu masifikace vysokoškolského vzdělávání na uplatnění absolventů na trhu práce, díky kterému budu moci zrealizovat výzkum a dokončit tak diplomovou práci. Vzhledem k tomu, že je výzkum zaměřen na uplatnění absolventů v Královéhradeckém kraji, je dotazník určen výhradně pro zaměstnavatele působící na tomto území České republiky.

Odpovědi respondentů

1. Adresa organizace:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha360 %50 %  
nechci vyplnit120 %16,67 %  
dfuck120 %16,67 %  

Graf

2. Počet zaměstnanců:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13120 %16,67 %  
30120 %16,67 %  
12120 %16,67 %  
něco málo přes 20120 %16,67 %  
4120 %16,67 %  

Graf

3. Činnost organizace:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poradenství 120 %16,67 %  
Gastro120 %16,67 %  
technické práce120 %16,67 %  
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona120 %16,67 %  
hokej120 %16,67 %  

Graf

4. Vzdělání zaměstnanců v organizaci:

uveďte počet v celých číslech

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Základní vzdělání:2.531.25
Středoškolské vzdělání2.1675.806
Vyšší odboré vzdělání15
Vysokoškolské vzdělání133.33378087.889

5. Zaměstnáváte absolventy vysokých škol?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne466,67 %66,67 %  
ano233,33 %33,33 %  

Graf

6. Pokud absolventy nezaměstnáváte, proč tomu tak je?

Odpovídejte pouze pokud jste na předchozí otázku odpověděli záporně.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek praxe375 %50 %  
Nedostatečné zkušenosti z reálného pracovního prostředí375 %50 %  
Absolvent má nereálné představy o platu250 %33,33 %  
potřebujeme technicky nadané lidi125 %16,67 %  

Graf

7. Pokud absolventy zaměstnáváte, proč tomu tak je?

Odpovídejte pouze pokud jste na předchozí otázku odpověděli kladně.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podpora tým150 %16,67 %  
Nové nápady150 %16,67 %  
Adaptabilita150 %16,67 %  
Zájem o další vzdělání150 %16,67 %  

Graf

8. Je pro Vás při přijímání nového zaměstnance důležitější vzdělání nebo praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praxe6100 %100 %  

Graf

9. Kolik zaměstnanců jste přibližně přijali za dobu Vašeho fungování? Kolik z toho je přibližně absolventů?

Absolventem rozumějte toho, kdo nikdy nepracovat.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cca 100-150 lidíza toho cca 10-15 absolvoventů120 %16,67 %  
0120 %16,67 %  
cca 20, cca 8120 %16,67 %  
asi tak dvě stovky, z toho absolventů mohlo být 20 až 25120 %16,67 %  
986:518120 %16,67 %  

Graf

10. Při vyhlášení výběrového řízení převažuje v zájemcích počet absolventů nebo zájemců s praxí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zájemců s praxí350 %50 %  
Absolventů233,33 %33,33 %  
Počet je vyrovnaný116,67 %16,67 %  

Graf

11. Přihlížíte k praxi získané během studia?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano350 %50 %  
ne350 %50 %  

Graf

12. Jaké vzdělání požadujete po zájemci o práci ve Vaší organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání583,33 %83,33 %  
Středoškolské vzdělání233,33 %33,33 %  
Vyšší odborné vzdělání233,33 %33,33 %  

Graf

13. Odpovídá vzdělání zaměstnanců Vaší organizace pracovní pozici, kterou obsazují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano466,67 %66,67 %  
Ne, vzdělání zaměstnanců je nižší, než je potřeba116,67 %16,67 %  
Ne, vzdělání zaměstnanců je vyšší, než je potřeba116,67 %16,67 %  

Graf

14. Vypište prosím kompetence, které požadujete po nových pracovnících:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Impotence

n

podle pozice

spolehlivost, znalost oboru, zručnost, časová flexibilita

Záleží na pozici. Jiné požadavky jdou na asistentku, jiné na odborné zaměstnance.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dvořáková, A.Vliv masifikace vysokoškolského vzdělání (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vliv-masifikace-vysokoskolsk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.