Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv masmédií na kulturní život lokálních společenství

Vliv masmédií na kulturní život lokálních společenství

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Kaderkova
Šetření:05. 12. 2010 - 24. 12. 2010
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.96
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V rámci své seminární práce na sociologii bych ráda zjistila, jaké masové sdělovací prostředky mají největší vliv na kulturní život obyvatel ČR.

Odpovědi respondentů

1. Kde získáváte informace o připravovaných kulturních akcích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na internetu8392,22 %92,22 %  
V tisku 4044,44 %44,44 %  
V místě konání akce 2628,89 %28,89 %  
V televizi1921,11 %21,11 %  
Jiné1921,11 %21,11 %  
V rádiu1415,56 %15,56 %  

Graf

2. Je v televizním programu dostatek pořadů, které se věnují kultuře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Není7178,89 %78,89 %  
Je1921,11 %21,11 %  

Graf

3. Upřednostili byste v TV více sportu nebo kultury?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kulturu5966,29 %65,56 %  
Je mi to jedno2123,6 %23,33 %  
Sport910,11 %10 %  

Graf

4. Jakou náplň kulturních pořadů v TV byste uvítali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záznamy z hudebních a divadelních představení3437,78 %37,78 %  
Dokumenty o památkách v ČR a zahraničí1820 %20 %  
Pořady o mladých umělcích1718,89 %18,89 %  
Pořady o známých umělcích1415,56 %15,56 %  
Jiné77,78 %7,78 %  

Graf

5. Je nutné, aby moderátoři (v TV, rádiu, kulturních akcí) mluvili spisovně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4347,78 %47,78 %  
souhlasím3538,89 %38,89 %  
spíše nesouhlasím88,89 %8,89 %  
nevím33,33 %3,33 %  
nesouhlasím11,11 %1,11 %  

Graf

6. Jak vnímáte existenci lokálního tisku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je důležitý.7280 %80 %  
Je mi to jedno.1314,44 %14,44 %  
Je zbytečný, stačí celostátní tisk.55,56 %5,56 %  

Graf

7. Mají podle Vás umělci dostatečný prostor se vyjádřit v médiích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3538,89 %38,89 %  
ne3437,78 %37,78 %  
ano2123,33 %23,33 %  

Graf

8. Jaký má bulvární tisk vliv na tvorbu umělců?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativní, zasahuje jim do života.4146,59 %45,56 %  
Pozitivní, je o nich slyšet.2528,41 %27,78 %  
Nevím.2225 %24,44 %  

Graf

9. V jakém kraji ČR žijete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha3640 %40 %  
Zlínský1213,33 %13,33 %  
Středočeský910 %10 %  
Jihomoravský77,78 %7,78 %  
Moravskoslezský66,67 %6,67 %  
Jihočeský55,56 %5,56 %  
Královehradecký33,33 %3,33 %  
Plzeňský33,33 %3,33 %  
Ústecký33,33 %3,33 %  
Olomoucký22,22 %2,22 %  
Pardubický22,22 %2,22 %  
Vysočina11,11 %1,11 %  
Karlovarský11,11 %1,11 %  

Graf

10. Vaše věková kategorie

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17 - 20 let4955,06 %54,44 %  
21 - 25 let2831,46 %31,11 %  
26 - 50 let1112,36 %12,22 %  
51 let a více11,12 %1,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kde získáváte informace o připravovaných kulturních akcích?

2. Je v televizním programu dostatek pořadů, které se věnují kultuře?

3. Upřednostili byste v TV více sportu nebo kultury?

4. Jakou náplň kulturních pořadů v TV byste uvítali?

5. Je nutné, aby moderátoři (v TV, rádiu, kulturních akcí) mluvili spisovně?

6. Jak vnímáte existenci lokálního tisku?

7. Mají podle Vás umělci dostatečný prostor se vyjádřit v médiích?

8. Jaký má bulvární tisk vliv na tvorbu umělců?

9. V jakém kraji ČR žijete?

10. Vaše věková kategorie

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kde získáváte informace o připravovaných kulturních akcích?

2. Je v televizním programu dostatek pořadů, které se věnují kultuře?

3. Upřednostili byste v TV více sportu nebo kultury?

4. Jakou náplň kulturních pořadů v TV byste uvítali?

5. Je nutné, aby moderátoři (v TV, rádiu, kulturních akcí) mluvili spisovně?

6. Jak vnímáte existenci lokálního tisku?

7. Mají podle Vás umělci dostatečný prostor se vyjádřit v médiích?

8. Jaký má bulvární tisk vliv na tvorbu umělců?

9. V jakém kraji ČR žijete?

10. Vaše věková kategorie

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kaderkova, A.Vliv masmédií na kulturní život lokálních společenství (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vliv-masmedii-na-kul.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.