Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv médií a počítačů na vývoj osobnosti

Vliv médií a počítačů na vývoj osobnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Blanka Strachotová
Šetření:28. 11. 2010 - 01. 12. 2010
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Dotazník je určen rodičům dětí ve věku 7 - 18let. Vaše odpovědi vyplňujte postupně. Otázky v dotazníkovém šetření jsou směřovány k problematice vlivu médií a počítačů na rozvoj osobnosti dětí a mladistvých. Výsledky a nasbíraná data budou zveřejněna pouze v souvislosti s mou seminární prací k danému tématu.

Odpovědi respondentů

1. věk dítěte

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10330 %30 %  
13220 %20 %  
17220 %20 %  
7110 %10 %  
14110 %10 %  
9110 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:12
Minimum:7
Maximum:17
Variační rozpětí:10
Rozptyl:11.33
Směrodatná odchylka:3.37
Medián:11.5
Modus:10

Graf

2. pohlaví dítěte

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kluk220 %20 %  
žena220 %20 %  
chlapec110 %10 %  
syn110 %10 %  
dívka110 %10 %  
samec110 %10 %  
muž110 %10 %  
mužské110 %10 %  

Graf

3. místo bydliště

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha330 %30 %  
Semily110 %10 %  
Zlín110 %10 %  
Chodov110 %10 %  
Neratovice110 %10 %  
Bohumín110 %10 %  
Brno110 %10 %  
Praha západ110 %10 %  

Graf

4. Jak často trávíte společné chvilky nad nějakou hrou, tvořivou činností apod.?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den330 %30 %  
občas220 %20 %  
cca 5 dní v týdnu110 %10 %  
4 x týdně110 %10 %  
občas o víkendech110 %10 %  
minimálně110 %10 %  
1 hodinu110 %10 %  

Graf

5. Jakými známkami vaše dítě obvykle prospívá ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2550 %50 %  
2-3440 %40 %  
3-4110 %10 %  

Graf

6. Pomáháte mu s psaním úkolů a přípravou do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy když o to požádá660 %60 %  
spíše ne220 %20 %  
vždy220 %20 %  

Graf

7. Kolik času denně stráví u PC nebo televize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 h440 %40 %  
0-1 h220 %20 %  
2-3 h220 %20 %  
více než 3 h220 %20 %  

Graf

8. Jakým aktivitám se obvykle věnuje Vaše dítě,když sedí u počítače?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hraní her880 %80 %  
sledování filmů550 %50 %  
dopisování s kamarády440 %40 %  
práce do školy330 %30 %  
seznamky a chaty220 %20 %  

Graf

9. Jaké televizní pořady nejraději sleduje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
akční filmy a horory660 %60 %  
pohádky220 %20 %  
staré filmy110 %10 %  
dokumenty110 %10 %  

Graf

10. Má nějaké jiné zájmy jako sport a podobné? Z nabízených odpovědí vyberte maximálně dvě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivně se věnuje nějakému sportu660 %60 %  
zajímá se o techniku a počítače550 %50 %  
kreslí a tvoří z různých materiálů440 %40 %  
hraje na hudební nástroj/ zpívá220 %20 %  
hodně a rádo čte110 %10 %  

Graf

11. Uveďte případně další zájmy Vašeho dítěte.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lepení modelů aut110 %10 %  
muzika - keltic,historie110 %10 %  
ráda pomáhá v kuchyni110 %10 %  
-110 %10 %  
kulturistika110 %10 %  
nejsou110 %10 %  
fotbal, hokej, florbal, kolo110 %10 %  
Vesmír, dinosauři110 %10 %  
dramatický kroužek, keramika110 %10 %  
sestavování modelů letadel110 %10 %  

Graf

12. Když Vaše dítě není doma, víte kde a s kým tráví svůj čas?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10100 %100 %  

Graf

13. Jak byste charakterizovali Vašeho potomka? Vyberte odpoveď,která se nejvíce blíží Vašemu mínění.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy příliš aktivní,ale rozvážný330 %30 %  
klidný a vyrovnaný330 %30 %  
aktivní a veselý220 %20 %  
bývá často sprostý a má problémy s navazováním kontaktů110 %10 %  
mívá sklony k agresivitě a je nezodpovědný110 %10 %  

Graf

14. Je Vaše dítě zodpovědné,a dokáže své úkoly plnit řádně a včas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obvykle ano660 %60 %  
ano vždy220 %20 %  
spíše ne220 %20 %  

Graf

15. Báli byste se nechat své dítě doma samotné více než jeden den?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne660 %60 %  
ano440 %40 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Strachotová, B.Vliv médií a počítačů na vývoj osobnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vliv-medii-a-pocitac.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.