Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv médií a počítačů na vývoj osobnosti

Vliv médií a počítačů na vývoj osobnosti

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Blanka Strachotová
Šetření:28. 11. 2010 - 01. 12. 2010
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Dotazník je určen rodičům dětí ve věku 7 - 18let. Vaše odpovědi vyplňujte postupně. Otázky v dotazníkovém šetření jsou směřovány k problematice vlivu médií a počítačů na rozvoj osobnosti dětí a mladistvých. Výsledky a nasbíraná data budou zveřejněna pouze v souvislosti s mou seminární prací k danému tématu.

Odpovědi respondentů

1. věk dítěte

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10330 %30 %  
13220 %20 %  
17220 %20 %  
7110 %10 %  
14110 %10 %  
9110 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:12
Minimum:7
Maximum:17
Variační rozpětí:10
Rozptyl:11.33
Směrodatná odchylka:3.37
Medián:11.5
Modus:10

Graf

2. pohlaví dítěte

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kluk220 %20 %  
žena220 %20 %  
chlapec110 %10 %  
syn110 %10 %  
dívka110 %10 %  
samec110 %10 %  
muž110 %10 %  
mužské110 %10 %  

Graf

3. místo bydliště

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha330 %30 %  
Semily110 %10 %  
Zlín110 %10 %  
Chodov110 %10 %  
Neratovice110 %10 %  
Bohumín110 %10 %  
Brno110 %10 %  
Praha západ110 %10 %  

Graf

4. Jak často trávíte společné chvilky nad nějakou hrou, tvořivou činností apod.?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den330 %30 %  
občas220 %20 %  
cca 5 dní v týdnu110 %10 %  
4 x týdně110 %10 %  
občas o víkendech110 %10 %  
minimálně110 %10 %  
1 hodinu110 %10 %  

Graf

5. Jakými známkami vaše dítě obvykle prospívá ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2550 %50 %  
2-3440 %40 %  
3-4110 %10 %  

Graf

6. Pomáháte mu s psaním úkolů a přípravou do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy když o to požádá660 %60 %  
spíše ne220 %20 %  
vždy220 %20 %  

Graf

7. Kolik času denně stráví u PC nebo televize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 h440 %40 %  
0-1 h220 %20 %  
2-3 h220 %20 %  
více než 3 h220 %20 %  

Graf

8. Jakým aktivitám se obvykle věnuje Vaše dítě,když sedí u počítače?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hraní her880 %80 %  
sledování filmů550 %50 %  
dopisování s kamarády440 %40 %  
práce do školy330 %30 %  
seznamky a chaty220 %20 %  

Graf

9. Jaké televizní pořady nejraději sleduje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
akční filmy a horory660 %60 %  
pohádky220 %20 %  
staré filmy110 %10 %  
dokumenty110 %10 %  

Graf

10. Má nějaké jiné zájmy jako sport a podobné? Z nabízených odpovědí vyberte maximálně dvě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivně se věnuje nějakému sportu660 %60 %  
zajímá se o techniku a počítače550 %50 %  
kreslí a tvoří z různých materiálů440 %40 %  
hraje na hudební nástroj/ zpívá220 %20 %  
hodně a rádo čte110 %10 %  

Graf

11. Uveďte případně další zájmy Vašeho dítěte.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lepení modelů aut110 %10 %  
muzika - keltic,historie110 %10 %  
ráda pomáhá v kuchyni110 %10 %  
-110 %10 %  
kulturistika110 %10 %  
nejsou110 %10 %  
fotbal, hokej, florbal, kolo110 %10 %  
Vesmír, dinosauři110 %10 %  
dramatický kroužek, keramika110 %10 %  
sestavování modelů letadel110 %10 %  

Graf

12. Když Vaše dítě není doma, víte kde a s kým tráví svůj čas?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10100 %100 %  

Graf

13. Jak byste charakterizovali Vašeho potomka? Vyberte odpoveď,která se nejvíce blíží Vašemu mínění.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy příliš aktivní,ale rozvážný330 %30 %  
klidný a vyrovnaný330 %30 %  
aktivní a veselý220 %20 %  
bývá často sprostý a má problémy s navazováním kontaktů110 %10 %  
mívá sklony k agresivitě a je nezodpovědný110 %10 %  

Graf

14. Je Vaše dítě zodpovědné,a dokáže své úkoly plnit řádně a včas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obvykle ano660 %60 %  
ano vždy220 %20 %  
spíše ne220 %20 %  

Graf

15. Báli byste se nechat své dítě doma samotné více než jeden den?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne660 %60 %  
ano440 %40 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Strachotová, B.Vliv médií a počítačů na vývoj osobnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vliv-medii-a-pocitac.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.