Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv médií a reklamy na veřejné mínění

Vliv médií a reklamy na veřejné mínění

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radek Mařík
Šetření:14. 01. 2011 - 28. 01. 2011
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):31 / 29.64
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku zabývající se vlivem médií a reklamy na veřejné mínění. Výsledky průzkumu budou po zpracování součástí bakalářské práce na zmínění téma.
Děkuji za spolupráci.
 

Odpovědi respondentů

1. Které z následujících médií sledujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet3681,82 %81,82 %  
televize715,91 %15,91 %  
rozhlas12,27 %2,27 %  

Graf

2. Kolik času denně přibližně trávíte sledováním médií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 120 minut1636,36 %36,36 %  
31 až 60 minut1125 %25 %  
61 až 120 minut1022,73 %22,73 %  
0 až 30 minut715,91 %15,91 %  

Graf

3. Považujete média za zdroj informací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4193,18 %93,18 %  
ne36,82 %6,82 %  

Graf

4. Považujete média za zdroj zábavy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3988,64 %88,64 %  
ne511,36 %11,36 %  

Graf

5. Považujete média za zdroj vzdělávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3681,82 %81,82 %  
ne818,18 %18,18 %  

Graf

6. Sledujete televizní zpravodajství?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3173,81 %70,45 %  
ne1126,19 %25 %  

Graf

7. Pokud sledujete televizní zpravodajství, které stanice to jsou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká televize2468,57 %54,55 %  
Nova1954,29 %43,18 %  
Prima1440 %31,82 %  
Jiné TV38,57 %6,82 %  
nic12,86 %2,27 %  

Graf

8. Pokud jste včera sledoval/a zpravodajství některé televizní stanice, které téma či zprávu považujete za nejdůležitější?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Důležité dění je omezování svobody, další nárůst vlivu státu, inflace,... ale o ničem z toho se ve zprávách nemluví

kulminace řek

nesledoval jsem

nesledovala jsem

Nezkresleně prezentovaný Blízký Východ a Islám, ale to je jedíně v celosvětovém měřítku na Al-Džazíře :-(

nového šéfa policie - kandidát Lessy => boj o to, zda ho všichni přijmou

Opilý lékař v Novém Městě nad Metují :)

Opravdu důležitým tématům se média vyhýbají.

Pedofilního otce, který si natáčel své malé dcery

Reformy

regionální zpravodajství

setkání prezidentů USA a Číny

světové dění

terorismus - výbuch na letišti v Moskvě

že utekl tuniský prezident

9. Důvěřujete informacím v médiích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2659,09 %59,09 %  
Spíše ne1431,82 %31,82 %  
Rozhodně ne49,09 %9,09 %  

Graf

10. Pokud informacím v médiích důvěřujete či nedůvěřujete, pokuste se zdůvodnit proč.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dělám si vlastní názor sledováním více médií.

důvěřuji solidním vysílaným programům (zprávy, dokumenty), ale nikoli bezmezně (ověřování inf. z více zdrojů, vlastní názor)

Informace bývají často zkreslené, neověřené.

Informace nejsou vždy úplné, často jsou zkreslené k určitému účelu

informace zpracovávají odborníci, kteří mají v dané oblasti větší přehled, přístup k dalším informačním zdrojům

je to cilena manipulace a vymyvani mozku

Když vidím jaké nesmysly hlásají média v oborech, kde se alespoň trochu orientuji, tak nemůžu mít důvěru ani k tomu ostatnímu.

manipulace s fakty, vyvolavani afer... viz "pirati silnic"...

Média ČR jsou zaujatá a ovládána z USA a Izrael a stále sílí vliv Číny.

media jsou příliš ovlivněna politickým systémem..

myslim si, ze ukolem medii je davat zpravy o aktualnim deni, i kdyz treba prikrasrene, v nejakem zaklade by pravdive byt mely

něco sice ve zprávách vyzní trochu jinak, než jak to bylo řečeno v originále, resp. než jak se to konkrétně stalo, ale to je kvůli tomu, že vše musí být rychlé a stručné. Raději mám diskusní pořady, tam je více prostoru a člověk se toho dozví více k tématu (OVM, HydePark, Události, komentáře, Před půlnocí).

Nejlepší příklad je Tunisko, kde se teď demonstruje na každým rohu ! Ve Střepinách na nově byla o tom celý reportáž a mluvili tam i Tunisan, který žije v ČR a sám uznal, že všichni vidíme jen letoviska u moře a nevidímě tu bídu, která se odehrává za "zdí" a že i samotné tunisské zpravodajství posílalo do světa jen to, co chtěli. Tak si pak něčemu věř :)

Nejprve bych ráda podotkla, že záleží na tom, o jaké médium se jedná. Např. zpravodajství veřejnoprávní sféry mi přijde důvěryhodnější ve srovnání se zpravodajstvím některé z komerčních televizí, o bulváru nemluvě. Jelikož se v této oblasti pohybuji (vystudovala jsem žurnalistiku), tak vím, že i novináři mají své rezervy, a to nejen ve vědomostech, ale i co se svědomitosti zpracovávání zpráv týče. Takže nemůžu říct, že bych zpravodajství věřila stoprocentně, ale v podstatě mu věřím. Největší důvěru mám v investigativce, protože se domnívám, že nemají proč lhát a manipulovat kauzy, jimiž se zabývají. Ale je to taky asi případ od případu.

Nejsou vševědoucí, ale dle mého názoru se snaží uvádět věci na pravou míru

neuvědomuji si možnost nespolehlivosti či úmyslné manipulace s informacemi

Protože média jsou koupená a informace v nich jsou záměrně zkreslené. Cílem je diváky a okolí udržovat ve strachu a nevědomí.

sleduji převážně ČT1 - veřejnoprávní televize => seriozní zpravodajství

Televizní média jsou zmanipulována snahou o navýšení zisku akcionářů. Pravdivost informací a způsob jejich podání je tedy velmi často pochybný. Navíc protečou jen velmi ostřihané informace, které jsou z velké části naprosto nezajímavé nebo zbytečné. Televize je asi tak adekvátní médium jako je Blesk. Internet skýtá svobodu a provalí se na něm lecos, i když zde existuje taky silná censura. Ovšem informace zde jsou podávány bez zbytečně zadýchaného reportéra nebo vražedně vážného pohledu a tónu moderátora. Čtenář si tedy může vybrat svůj postoj ke zprávě, kterou čte. To je asi jediné plus dnešních médií. Noviny, kromě odborného tisku, jsou z 99% plné nesmyslů.

Tendenční informace ("na objednávku"). Bulvárními zprávami snaha přebít informace důležité. Polopravdy.

V naprosté většině místo prostého informování vytvářejí nálady. Prostě dělají to, za co jsou zaplaceni.

Většinou je informace učelně sestříhána, aby byla zajimavější, média často některé podstatné věci neuvádějí...

Vždy podány subjektivně. Názor si dovedu udělat sama. Chybí komentáře politologů k jednotlivým tematům.

vždy zaměřené na maximální přitáhnutí pozornosti veřejnosti, s upravováním skutečností, které jsou jinak nezajímavé

11. Která média podle Vás poskytují nejaktuálnější informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet3784,09 %84,09 %  
TV - veřejnoprávní (Česká televize)49,09 %9,09 %  
TV - soukromé (Nova, Prima apod.)24,55 %4,55 %  
rozhlas12,27 %2,27 %  

Graf

12. Která média podle Vás poskytují nejdůvěryhodnější informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV - veřejnoprávní (Česká televize)2352,27 %52,27 %  
internet1329,55 %29,55 %  
tisk613,64 %13,64 %  
rozhlas12,27 %2,27 %  
TV - soukromé (Nova, Prima apod.)12,27 %2,27 %  

Graf

13. Které obsahové faktory zohledňujete při výběru médií, která sledujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravdivost a nezaujatost informací3272,73 %72,73 %  
Aktuálnost informací1943,18 %43,18 %  
Zajímavost informací a formu podání1431,82 %31,82 %  
Jiné49,09 %9,09 %  

Graf

14. Jak často média ovlivňují obsah vašich rozhovorů s ostatními lidmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně, pokud se jedná o výjimečné či zajímavé téma, událost2556,82 %56,82 %  
Často, poskytují mi zajímavé poznatky a náměty k hovoru1329,55 %29,55 %  
Nijak ho neovlivňují613,64 %13,64 %  

Graf

15. Domníváte se, že informace, které získáte z médií, mají vliv na Vaše rozhodování v každodenním životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, tyto informace vnímám a částečně mě v některých rozhodnutích ovlivňují, avšak přikládám důležitost i svému názoru.2761,36 %61,36 %  
Ne, řídím se výhradně vlastním názorem a zkušenostmi.1738,64 %38,64 %  

Graf

16. Ověřujete si pro Vás zajímavé informace získané v některém médiu ještě v jiných zdrojích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano – v jiných médiích2147,73 %47,73 %  
Ano – jinde1636,36 %36,36 %  
Informace dále neověřuji715,91 %15,91 %  

Graf

17. Zajímáte se o politiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zajímám se průměrně2556,82 %56,82 %  
Zajímám se velmi818,18 %18,18 %  
Zajímám se málo715,91 %15,91 %  
Nezajímám se49,09 %9,09 %  

Graf

18. Ovlivňují média Váš názor na politiku a Vaši důvěru vůči jednotlivým politikům a dalším politickým subjektům (politické strany apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, svůj názor si utvářím na základě jiných faktorů než je působení médií2250 %50 %  
Ano, média mi zde pomáhají při utváření názoru.1840,91 %40,91 %  
Nevím, nedokážu posoudit49,09 %9,09 %  

Graf

19. Co nejvíce ovlivňuje Vaše rozhodnutí u voleb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mé vlastní rozhodnutí a přesvědčení3784,09 %84,09 %  
voleb se neúčastním36,82 %6,82 %  
média a zpravodajství (kauzy, rozhovory apod.)36,82 %6,82 %  
rodina, přátelé a známí12,27 %2,27 %  

Graf

20. Představte si hypotetickou situaci, že média informují o možné korupci ve vládě, která dosud nebyla prokázána. Jaký postoj pravděpodobně zaujmete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sníží se má důvěra vůči konkrétním zainteresovaným osobám1431,82 %31,82 %  
Tuto kauzu budu brát s rezervou, protože média mají nejspíše neověřené, nebo vykonstruované informace.1329,55 %29,55 %  
Má důvěra se nezmění, pokud se korupce neprokáže1022,73 %22,73 %  
Má důvěra se sníží vůči celé vládě715,91 %15,91 %  

Graf

21. Ovlivňují média Váš názor na ekonomickou situaci v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne – současnou ekonomickou situaci hodnotím na základě jiných měřítek2045,45 %45,45 %  
Ano – zejména informacemi o probíhající hospodářské krizi, popř. jinými tématy2045,45 %45,45 %  
Nevím49,09 %9,09 %  

Graf

22. Vzpomínáte si na nějakou mediální kauzu, či často probírané téma z poslední doby? Uveďte

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ani ne

Anička

Anička

Anička Janatková

Anička Janatková, volba policejního prezidenta

Ano

Bárta

Bartošová zdravotnictví v krizi

Drobil, odchody lékařů

Jednostranná propagace ve prospěch ztráty suverenity a navýšení vlivu Svazu evropských socialistických republik. A to dlouhodobě.

Kájínek haha

kauza Drobil

Kauza Drobil - Michálek

kauza Drobil a Michálek

kauza Drobil, ztracená Anička Janatková, dioxiny z Německa

Kauza ministra životního prostředí Drobila

kauza plzeňských práv, únos Anny Janatkové

kosupce - Vondra

Michálek na životním prostředí

Momentálně se vede kampaň zaměřená k omezení svobody individuální dopravy.

neverena pana Johna

nevim

Odchod lekařů

Odchod lékařů např.

odchod policejního prezidenta

oslovování dětí pedofilem

Plzeňská práva, kauza Drobil

Podpis Lisabonské smlouvy

Reformy celkově, zdravotnictví. Podpora prezidenta vládě

rozchod Ivety Bartosove s Jirkou Pomejem, narodni katastrofa

Snižování platů státním zaměstnancům o 10%

Soud se silničním pirátem Lacinou, Sledování politiků firmou ABL

spor kolem nového policejního prezidenta, nebo pletky na Ministerstvu životního prostředí

Těch je přece denně spousta ;-)

Únos Aničky.

Vít Bárta - sledování politiků ODS

Vládí "krize" probíraná ze všech možných stran

volba policejního prezidenta

Volba policejního ředitele

Vozidla Pandor

výběr policejního prezidenta, výpovědi lékařů, přestřelky mezi Nečasem a Johnem + Bártou

Zdravotnictví...

zharsky utok, pirat na D1, unik ropy, zaplavy v Australii, Severni Korea, zralok v egyptu

Ztracená Anička .. omílané furt a furt a furt !

23. S jakým druhem reklamy se nejčastěji setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televizní2556,82 %56,82 %  
Internetová1431,82 %31,82 %  
Tisková36,82 %6,82 %  
Rozhlasová12,27 %2,27 %  
Jiná12,27 %2,27 %  

Graf

24. Koupili jste už někdy produkt na základě reklamy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2250 %50 %  
ne1125 %25 %  
nevím1125 %25 %  

Graf

25. Důvěřujete informacím v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně, dle povahy reklamního sdělení2454,55 %54,55 %  
Ne2045,45 %45,45 %  

Graf

26. Považujete reklamu, ve které vystupuje známá osobnost za důvěryhodnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, protože daný člověk prezentuje informace, za které dostal zaplaceno a ne vlastní zkušenosti3068,18 %68,18 %  
toto na mě nemá vliv, ve svém rozhodování zohledňuji jiná kritéria1431,82 %31,82 %  

Graf

27. Která reklama Vás v poslední době zaujala a proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

adriana - netradiční, vtipná

Bohužel na televizi často nekoukám. Informace vyhledávám na internetu. Takže tady mne maximálně zaujme reklamní banner například co se vzdělávání, zdraví a ekonomiky týče.

Dacia Duster, byla vtipná a sháním auto

Chuck Noris od T-mobile, protože je velmi nápaditá

Já je tak dokonale odfiltrovávám, že si na žádnou nevzpomenu...

každoročne o vánocích kofola, povedlo se jim vytvorit jejich reklamou tradici

Kofola

kofola - mají skvělé reklamy na google chrom - velice nápaditá

Kofola - nápaditá, vtipná

Konkrétně si žádnou nevybavuji, snad jen vánoční reklamy (Vodafone, T-Mobile) - větší či menší vtipnost

mac donald - tetování za 20

momentálně si nevzpomenu

momentálně si žádnou nevybavuji

na tekutý bujón, protože jde o nový produkt, který jsem ještě neviděla

na vložky - byla neskutečně šílená

nesleduji reklamy

nesleduju reklamy

neuvědomuji si, sleduji ct24 - tam jsem zaregistrovala jen reklamy na pořady

nevim

nevím na co to byla reklama, ale byla u toho dobrá hudba. U reklam mě zaujme hlavně hudba.

nevpominam si konkretne na zadnou reklamu

Redbull a zebra s krokodýlí kabelkou :)

reklama na Axe nějaké zahraniční země na internetu

reklama na jogurt od mullera, při které pijí mléko a chovají se jako, že pijí víno, je vtipná nenásilným, nevtíravým způsobem, má nápad

reklama na Škoda Fabia RS. Důvodem je vysoká grafická úroveň a náročnost zpracování.

reklama na Zumbu - je to něco nového

reklamy na mobilní síť Vodafone

Reklamy nevnímám

Stavební spoření z nemocnice, je rostomilá

stromečky - Vodafon, povedené a české

Škoda auto vzhledem ke kvalitnímu a originálnímu zpracování

T-Mobile s Chuckem Norrisem, byla vtipná a měla nápad.

v televizi: prodejny OKEY - vtipná a svižná

vánoční reklama s Macháčkem a Liškou, protože je vtipná :)

Vodafone - Smrčkovi :) ... vtipna

Zahraniční reklama na sýr PANDA - vtipná

Zdravá výživa a makrobiotika a halál produkty - z internetu teda :-)

Žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná, reklamy ignoruji

Žádná. Reklama mě otravuje. Na internetu reklamu nevidím, protože ji zcela blokuji (těžké, ale lze to). Pokud sleduji TV, při reklamě přepínám jinam či vypínám zvuk.

28. Která reklama se Vám v poslední době naopak nelíbíla a proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

cokoli v teleshopingu - příliš agresivní

jmenovitě nevím, protože mě jednoduše nezaujaly

Koruní s Krausem, dělal ze sebe blbce

momentálně si nevzpomenu

Mountfield, je to blbost

Na americké televizní stanici jsem viděla reklamu na mikro čipy, které jsem implantují do těla. !! Neuvěřitelné svinstvo. Ale "ti, co to vyrobili" to pro americkou masu podávají tak, že je to velmi moderní a cool a nejhorší na tom je, že je stále ještě dost lidí, kteří tomu věří!!

na léčivé přípravky - neberu přípravkům účinnost ale není to tak rychle jak ukazují v reklamách na produkty nějakého finančního ústavu - ty dva aktéry už nemůžu ani cítit

Nějaká reklama na zubní pastu proti paradentóze

Nemohu posoudit. Z dřívější doby to byla "vánoční" reklama s pánem a holčičkou v lese, pán řezal stromek a napadl je divočák. "Já nemusím, já už ho vidím". Na co to ale bylo, to netuším.

nesleduji reklamy

nesleduju reklamy

nevim

nevím

nevím

nevpominam si konkretne na zadnou reklamu

Nevybavuji si

Nic

praci prasky - tupost podani

Při reklamách přepínám mozek na vlastní program.

reklama na Koňskou mast s Jiřinou Bohdalovou - je to trapné

reklama Vtáhneme vás do hry - je divná, ani nevím, na jaký pořad to je

reklama, která se objevuje na internetu a vyskočí přes celou obrazovku, je v ní nějaký chlapeček, ale nevím na co daná reklama je, protože mě vždy rozčílí, tak ji hned vypnu

Reklamy moc nesleduji.

reklamy na léky

reklamy na vlozky, neumeji zpracovat tema decentne

reklamy nesleduji, nevzpomínám si, nesnáším je všechny

S Federerem. Nemám ho ráda.

Ta jak je na You Tube ten Slevomat , ta mě úplně vytáčí...

ta kterou si nevybavuji... čili těžko říct - napsat

taky nevím, proti reklamě jsem spíš hluchá

tmobile - chuck norris - neadekvátní, rádoby vtipná, bez spojitosti

Ufon

Veškeré aviváže a prací prostředky, tyto produkty nikdy neměly zajímavou reklamu.

většina - nudné, hloupé, očividně lživé

viz otaza 27

všeobecně mi vadí reklamy na prací prášky/čistící prostředky atd., které jsou údajně "stále lepší"

XXL Lutz či jak se ten prodejce nábytku jmenuje. Neuvěřitelně vtíravá a bohužel nepřehlédnutelná / nepřeslechnutelná reklama.

XXX lutz - nějaký nábytek - laciná, trapná, bez nápadu, vtíravá

XXX lutz :)

XXXLutz - tak špatná reklama, že zaujala víc než normální reklamní spoty

XXXLutz, srala mě

XXXLutz, vlezlá písnička :)

Žádná

žádná, reklamy ignoruji

29. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2863,64 %63,64 %  
Muž1636,36 %36,36 %  

Graf

30. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-252761,36 %61,36 %  
26-35920,45 %20,45 %  
36-50511,36 %11,36 %  
Více než 5036,82 %6,82 %  

Graf

31. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou2352,27 %52,27 %  
Vysokoškolské1534,09 %34,09 %  
Vyšší odborné49,09 %9,09 %  
Vyučen24,55 %4,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Mařík, R.Vliv médií a reklamy na veřejné mínění (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vliv-medii-a-reklamy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.